Since October 2018, Hong Kong, Macau and mainland China are connected by a 14-billion-euro bridge. The state of the record bridge is monitored by data acquisition systems from Dewesoft and ASC.

Sedan oktober 2018 är Hong Kong, Macau och Kina fasta förbundna med en bro på 14 miljarder euro. Rekordbrons tillstånd övervakas av mätsystem från Dewesoft och  ASC.

china's longest bridge in Hong Kong

Den gigantiska stålbroen spänner över floddeltat på Sydkinesiska havet i form av en Y-symbol: den förbinder Hongkongs finansiella huvudstad med spelstaden Macao och industriregionen Zhuhai på det kinesiska fastlandet. Med 55 kilometer - och 14 miljarder euro i kostnader är världens längsta havsbro inte bara en ekonomisk utan också en teknisk styrka: särskilt när bron spänner över deltat i en livlig vattenväg, Pearl River. Kollisioner mellan tankfartyg och bryggor är - i ordets verkliga mening - oundvikliga.

Hur en sådan påverkan påverkar broinfrastrukturen bestäms av mätdata som samlats in av Dewesoft-förvärvsenheter och accelerometrar från ASC. De två partnerna är därför väsentliga för den strukturella tillståndsövervakningen (SHM) för denna miljard euro-anslutning: Närmare bestämt tillämpar Dewesoft i tillståndsövervakningen "Krypton" - denna mätenhet möjliggör decentraliserade mätningar över långa avstånd och för med sig datainsamlingen ännu närmare ASC-sensorerna. Dessa - mer exakt kapacitiva accelerationssensorer - typ ASC CS-1611LN - möjliggör signalöverföring utan förlust även med långa kabellängder.