DewesoftX tidigare utgåvor

Sök nedladdningar: press [Ctrl+K] i Windows eller [⌘K] på Mac.

NamnBeskrivningVersionTyp av filPublicerad påLadda ner
DewesoftX 2023.4DewesoftX 2023.4 offline installationsprogram. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2023.4exe2023-09-26Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2023.3DewesoftX 2023.3 offline installationsprogram. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2023.3exe2023-09-26Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2023.2DewesoftX 2023.2 offline installationsprogram. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2023.2exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2023.2 (duplicate)DewesoftX 2023.1 offline installationsprogram. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2022.4exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2022.4DewesoftX 2022.4 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2022.4exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2022.3DewesoftX 2022.3 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2022.3exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2022.2DewesoftX 2022.2 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2022.2exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2022.1DewesoftX 2022.1 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2022.1exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2021.6DewesoftX 2021.6 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2021.6exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2021.5DewesoftX 2021.5 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2021.5exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2021.4DewesoftX 2021.4 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2021.4exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2021.3DewesoftX 2021.3 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2021.3exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2021.2DewesoftX 2021.2 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2021.2exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2021.1DewesoftX 2021.1 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2021.1exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2020.2DewesoftX 2020.2 offline installation. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2020.2exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
DewesoftX 2020.1DewesoftX 2020.1 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.2020.1exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP12 InstallerDewesoft X3 SP12 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP12exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP11 InstallerDewesoft X3 SP11 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP11exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP10 InstallerDewesoft X3 SP10 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP10exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP9 InstallerDewesoft X3 SP9 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP9exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP8 InstallerDewesoft X3 SP8 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP8exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP7 InstallerDewesoft X3 SP7 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP7exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP6 InstallerDewesoft X3 SP6 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP6exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP5 InstallerDewesoft X3 SP5 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP5exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP4 InstallerDewesoft X3 SP4 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP4exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP3 InstallerDewesoft X3 SP3 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP3exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP2 InstallerDewesoft X3 SP2 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP2exe2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X3 SP2 binärtDewesoft X3 SP2 binär. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.SP2zip2023-08-31Ladda ner 64-bitLadda ner 32-bit
Dewesoft X2 SP10 InstallerDewesoft X2 SP10 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.X2 SP10exe2023-09-01Ladda ner
Dewesoft X2 SP10 binärtDewesoft X2 SP10 binär. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesofts DAQ-instrument eller plugins.X2 SP10zip2023-09-01Ladda ner
Dewesoft X1 SP8 binärtDewesoft X1 SP8. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.X1 SP8zip2023-08-31Ladda ner
Dewesoft X1 SP7 InstallerDewesoft X1 SP7 offline-installer. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.exe2023-08-31Ladda ner
Dewesoft 7.1.2 BinaryDewesoft 7.1.2 binärt. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera det här paketet när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.zip2023-08-31Ladda ner
Dewesoft 7.1.1.1 InstallerDewesoft 7.1.1.1 installationsprogram. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera det här paketet när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.7.1.1exe2023-09-01Ladda ner
Dewesoft 6.6.8 BinaryDewesoft 6.6.8 binär. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesofts DAQ-instrument eller plugins.6.6.8zip2023-09-01Ladda ner
Dewesoft 6.6.7 Viewer InstallerDewesoft 6.6.7 installationsprogram. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera det här paketet när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.6.6.7exe2023-09-01Ladda ner
Dewesoft 6.6.7 binärtDewesoft 6.6.7 binär. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera detta paket när de använder Dewesofts DAQ-instrument eller plugins.6.6.7zip2023-09-01Ladda ner
Dewesoft 6.6.7 InstallerDewesoft 6.6.7 installationsprogram. Nya användare (eller nya datorer) som behöver en ren installation bör installera det här paketet när de använder Dewesoft DAQ-instrument eller plugins.6.6.7exe2023-09-01Ladda ner