12 recensioner

Testning av förnybar energiTestning av vindkraft, solenergi och geotermisk energi

Dewesoft effektanalysator tillåter en omfattande analys av förnybara produktionsenheter enligt FGW-TR3, VDE-AR4105, BDEW-standarder. Mycket flexibel hårdvara och innovativ programvara sparar mycket tid under testprocessen.

Testning av förnybar energi Höjdpunkter

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Överblick  av testsystem

Förnybara kraftverk som vind, solceller (PV) och kraftvärme är mer och mer populära och mängden redan installerade enheter är enorm. För drift på det offentliga nätet måste dessa förnybara kraftproduktionsenheter uppfylla ett par krav för att bidra till en stabil drift av nätet.

Standarderna, som definierar villkoren för drift av anläggningen vid nätet, varierar från land till land: t.ex. FGW-TR3, VDE-AR4105, BDEW, etc. Dessa föreskrifter definierar kontrollen av den aktiva och reaktiva kraften, gränserna för utsläpp av strömkvalitet och beteendet vid nätstörningar.

Ett system för alla mätningar.

Testning enligt dessa föreskrifter kräver ett par olika testförfaranden och olika testutrustningar (Scope, Effektanalysator, Data Logger, Analysprogramvara och matematiska operationer). Dewesoft-lösningen gör det möjligt att analysera ett brett sortiment enligt dessa standarder med ett enda instrument.

Speciella faktorer som flimmerstegsfaktor, spänningsförändringsfaktor, symmetriska komponenter, periodvärden för P, Q, S, U, I (för halvvåg eller helvåg) etc. beräknas i programvaran. Mätsystemet tillåter att skapa alla nödvändiga grafer med de olika parametrarna (t.ex. P-f-diagram).

Dataloggningens kapacitet tillåter lagring av rådata för analys av omkopplingsprocesser eller beteende vid fel (Vågformanalys). Mattebiblioteket kan beräkna alla statistiska parametrar (t.ex. max aktiv effekt för 0,2s, 60- och 600-talet) och erbjuder också möjligheten att automatiskt kontrollera om effektproduktionsenheten uppfyller kraven.

Aktiv & Reaktiv Effekt

Aktive effektberäkning

 • Max. aktive effekt för 0.2s, 60s and 600s

 • Input och output effekt (DC, AC)

Användning vid olika inställningar för aktiv och reaktiv effekt

 • Beräkning av avvikelse, min, max, medelvärden för varje börvärde

 • Kontrollera om det är inom räckvidd

 • Transient beteende

 • Olika diagram (P, Q, S, U, I, f, cos phi)

Effektreduktion vid ökande frekvens

 • Kontrollera om effektreducering är inom tolerans Beräkning av lutningar (%/Hz) och effektskillnad (ΔP)

 • Olika diagram (P, U, I, f)

Utvärdering av reaktiv kraftförsörjning

 • Q_ind, Q_cap, Power Factor

 • Spänningen hos det positiva sekvenssystemet

Effektkvalitet

Flicker

 • Flicker coefficient (c) at different phase angles (30,50,70,85) according to IEC 61400-21

 • DC input power, reactive output power

Switchingsfunktioner

 • Periodvärden för P, Q, S, Urms, Irms (med överlappning)

 • Flimmerstegsfaktor (kf) och spänningsförändringsfaktor (ku) vid olika fasvinklar (30,50,70,85) enligt IEC 61400-21

Harmonik, interharmonik och THD

 • Beräkning upp till 50: e ordning för U, I, P, Q, Z och phi

 • Hela och halva sidoband

 • Harmoniskt utjämningsfilter

​​​​Högre frekvenser

 • Högre frekvenser från 2 till 9 kHz i 200Hz-band (möjligt upp till 150 kHz)

Beteende vid fel

Test för av och återanslutning

 • Test av skyddsutrustning - Kontrollera inställningar och av- och återanslutningstid för över- och underspänning, över- och underfrekvens

Beteende vid nätstörningar (LVRT - Low Voltage Ride Through)

 • Rådataanalys (vågform) vid felets start och slut

 • Analys av fellängd och specifikation av kortslutningsström (toppvärde, 1⁄2 periodvärde) vid olika tidpunkter (t = 0, t = 150ms, etc.)

 • Beräkning av normaliserat aktivt-reaktivt- och uppenbar effekt

 • Halvvågs RMS-värden för spänningar och strömmar Positiva, negativa och nollsekvensspänningar

 • Aktiv-, reaktiv- och uppenbar effekt av positivt, negativt och nollsekvenssystem

Typisk DAQ-konfiguration

Vi rekommenderar R3 DAQ-system​​​​​​​ som en typisk konfiguration för mätningar av förnybar energi konfigurerad med:

 • 6x analoga ingångar för högspänning

 • 6x analoga ström ingångar

 • 1x analog lågspänningsingång för börvärdet

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.