12 recensioner

Mätning av ljudnivåLjudnivåmätare av klass 1 för mätning av ljud- och bullernivåer

Dewesoft Ljudnivåmätare av klass 1 är referensen för Mätning av ljud och buller. De är extremt enkla att installera och använda. Högsta noggrannhet garanteras genom certifierad överensstämmelse med internationella standarder. Dewesofts ljudnivåmätare står alltid i centrum för ljudanalys och är lämpliga för alla typer av ljudmätningar.

En branschledande 7-årig garanti, kostnadsfria programvaruuppdateringar under hela livstiden och kostnadsfri teknisk support garanterar att din investering är säker.

IEPE

IEPE

Spänning

Spänning

Vibrationer

Vibrationer

Video

Video

Ljud

Ljud

Ljudtryck

Ljudtryck

USB 2.0

USB 2.0

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

IP67

IP67

Stötklass 100g

Stötklass 100g

Mätning av ljudnivå Höjdpunkter

Standard som stöds

IEC 61672 klass 1 ljudnivåmätare och IEC 60651, IEC 60804.

Flexibilitet

SLM stöder mätningar i luft eller vatten och kan kombineras med alla andra fysiska mätparametrar, fordonsbus-system, video, GPS och annan matematik för att skapa en grundlig bild av hela din mätning.

Högt dynamiskt omfång

Vår förstklassiga datainsamlingshårdvara med 160 dB dynamiskt omfång stöder alla typer av mikrofoner, oavsett om de kräver 200 V extern polarisering eller konstant ström (CCLD, IEPE). Om mikrofonerna har TEDS-information kommer den automatiskt att användas för mätningarna. Datainsamlingssystemet kan skalas för valfritt antal mikrofoner, som enkelt kan kalibreras med en kalibrator.

Avancerad matematik - allting simultant

Standardfrekvensvägningar A, B, C, D och Z), tidskonstanter (snabb, långsam eller impuls), ljudtrycksnivå, ekvivalent (Leq), peak, minimala och maximala ljudtrycksnivåer, ljudenergi, ljudimpulsivitet, statistiskt bullernivå (LAF1, 5, 10, 50, 90, 95 och 99%) är alla tillgängliga samtidigt.

Bred visualisering

Flexibla displayer erbjuder digital mätare, analog staplar, tidsdomän recorders, smalband FFT och oktavanalysatorer kan fritt kombineras för att visa dina ljudnivåmätardata i real-tid och/eller som post-processing.

IEC/ANSI akustiska kalibreringstjänster

Vi erbjuder spårbara akustiska kalibreringstjänster enligt internationella IEC- och ANSI-standarder och ser till att ditt instrument korrekt registrerar de nödvändiga mätparametrarna. Kalibreringar dokumenteras, spåras och signeras digitalt i samarbete med ackrediterat kalibreringslaboratorium.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Klass 1 Ljudnivåmätare

Klass 1 ljudnivåmätare är konstruerad för att möta kraven i IEC 61672. Denna standard specifierar två olika klasser av prestanda, Klass 1 och Klass 2, med Klass 1 som den mest korrekta.

Standarden innehåller ett antal prestanda kriterier som en ljudnivåmätare måste uppfylla och vart och ett av dessa har en viss tillåten tolerans.

Dewesoft ljudmätningsmodul möjliggör registrering av typiska parametrar för en-kanals ljudnivåmätare. 

Ihop med vår high-end DAQ system hårdvara, uppfylles alla krav för Klass 1 ljudnivåmätare.

Real-tids ljudanalys

Dewesofts ljudnivåmätarlösning tillhandahåller 
realtids oktavbandsfilter för att analysera en signal i frekvensdomänen. Oktavbandsoptionen erbjuder realtids 1/1 samt 1/3 oktavbands mätningar.

Utöver det kan 1/n oktaver erbjudas som efterbehandling för situationer som kräver 1/6 oktav, 1/12 oktav, och 1/24 oktavbands spektrumanalys.

Mikrofonkalibrering

För att göra vetenskapliga ljudmätningar med en mikrofon måste en exakt mikrofonkänslighet vara känd. Mikrofonkalibrering möjliggör förtroende för de utförda mätningarna.

Eftersom känsligheten kan ändras under enhetens livstid är det nödvändigt att kalibrera mätmikrofonen regelbundet och noggrant.

Vår lösning gör att en mikrofon kan kalibreras på flera olika sätt i Dewesoft X-programvaran:

 • Kalibrering med TEDS: mikrofonens känslighet skrivs på TEDS-chipet, programvaran läser den.

 • Med en extern mikrofonkalibrator: kalibrering av mikrofonen är möjlig direkt med mikrofonkalibratorn direkt inuti Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara.

 • Med tillverkarens kalibreringscertifikat: ange helt enkelt känsligheten i mikrofonens kanalkonfiguration.

Dewesoft tillhandahåller också professionella certifierade IEC / ANSI akustiska kalibreringar​​​​​​​ för alla dina ljudsensorer.

Frekvensvägning

Frekvensvägda bullermätningar erbjuder praktiska sätt att mäta ljud- och ljudfrekvensomfång. Dewesoft använder var och en av dessa frekvensvägningsalgoritmer för olika typer av mätningar.

 • A-vägning tillämpas på uppmätta ljudnivåer i ett försök att ta hänsyn till den relativa ljudstyrkan som uppfattas av det mänskliga örat. Det mänskliga örat är mindre känsligt för låga och höga ljudfrekvenser.

 • B-vägning är den bästa viktningen för musiklyssningsändamål.

 • C-vägning används för bullernivåer på hög nivå.

 • D-vägning var särskilt utformad för användning vid mätning av högnivåflygbuller i enlighet med IEC 537-mätstandarden. Den stora toppen i D-viktningskurvan speglar det faktum att människor hör slumpmässigt brus annorlunda än rena toner, en effekt som är särskilt uttalad runt 6 kHz.

 • Z-vägning är linjär vid alla frekvenser och har samma effekt på alla uppmätta värden.

Tidskonstanter

Ljudmätning oavsett klass av ljudnivåmätare kan ske med fast, slow, eller impuls tidskonstant. Dessa tidskonstanter härrör från den tid då ljudnivåmätare hade analoga visare och definierade hastigheten på nålens rörelse.

 • Fast: nålen skulle röra sig snabbt för att visa hastigt varierande ljud. Fast innebär 125 ms tidskonstant.

 • Slow: the needle would be damped to smooth the noise out to be easier to read. Slow innebär 1 s  tidskonstant.

 • Impuls: impuls är ungefär fyra gånger snabbare än Fast, med en kort stigtid men en långsam avklingning- Impuls har en stigtid på 35 ms och en avklingningstid på 1,5 s.

Beräknade ljudparametrar

Dewesofts ljudmätare beräknar ett flertal parametrar och på flera kanaler i realtid under mätning. Några av de automatiska beräknade parametrarna är:

 • Ekvivalent nivå (Leq): Visar ljudvärdet integrerat över tid som har ekvivalent energi med det uppmätta ljudet

 • Max/Min: Visar max och min-värde på ljudet sedan start av mätning (RMS)

 • Lpk (Peak): Lpk värde, vilket visar det aktuella maxvärdet (Peak) av ljudtrycket.

 • Frekvensvägning: LFTp - tids och frekvensvägd ljudtrycksnivå (SPL) skalad till decibel (dB) värde.

 • Tidsvägning, F, S och I

 • Frekvensvägning raw: F-vägt råvärde visar den frekvensvägda tidskurvan av ljud i Pascal. 

 • Statistiska värden/klasser: Statistiska värden. varje beräknat värde läggs till en klass och sedan kan man välja att titta på LAF 1, 5, 10, 50, 90, 95 and 99% som visar hur stor del av mättiden värdet befunnit sig i en viss klass.

 • Lp (SPL): Tids och frekvensvägd ljudtrycksnivå (SPL) skalad till dB (decibel) värde.

 • Lim: Detta värde beskriver impulsivitet hos ljudet och är ekvivalent till impulsvägning.

 • LE: Detta värde ger frekvensvägd ljudenergi.

True Peak nivå

"True peak nivå" visar den absolut högsta nivån av signalen i dB (decibel).
Löpande ljudtrycksnivå (SPL) innehåller alltid en tidskonstant som har påverkan på max-värden.

Ljudtrycksvärdet når inte högsta absoluta värde oavsett om man väljer F, S eller I tidskonstant. LCpk, däremot visar “true peak”. 

Ljudmätning
Manualer och kurser

 • Sound Level Meter Online Manual

 • Dewesoft Online PRO Training > Sound Level Meter

 • Dewesoft Online PRO Training > Sound Pressure Measurement

 • ​​​​​​​Dewesoft Online PRO Training > Sound Power Measurement

 • Sound Power Webinar

 • Sound Intensity Webinar

FAQVanliga frågor

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.