12 recensioner

NEMOSENSVibrationsdatalogger och IoT-enhet med låg ljudnivå

NEMOSENS är en skräddarsydd IoT-enhet som kombinerar en vibrationsdatainsamlingsenhet, en datalogger och en lågbrusig MEMS-accelerometer med tre axlar. Det är en idealisk lösning för kontinuerlig övervakning av vindkraftverk och strukturer som broar, byggnader, antenner och arenor. Det ger utmärkt valuta för pengarna.

1 kS/s/ch

1 kS/s/ch

-20°C till +60°C

-20°C till +60°C

Acceleration

Acceleration

Förflyttning

Förflyttning

Hastighet

Hastighet

Ethernet

Ethernet

SD-kort

SD-kort

IP67

IP67

NEMOSENS Höjdpunkter

Allt-i-ett datalogger

NEMOSENSE är en datainsamling och inspelningsenhet med en integrerad lågbrusig MEMS-accelerometer med tre axlar. Den utför analog-till-digitalkonvertering och tillhandahåller ett TCP/IP Ethernet-datagränssnitt.

Behandling ombord på ett flygplan

NEMOSENSE innehåller en liten mikroprocessor. Detta gör det möjligt att utföra enkla beräkningar som FFT, RMS-värde, P-P och andra statistiska beräkningar direkt på kortet.

Låg bullertäthet

NEMOSENSE-dataloggare har en mycket låg brusstyrka på 25 µg√Hz brusspektraltäthet över ett mätområde på 2g.

Internt minne

NEMOSENSE har ett internminne på 16 GB och kan lagra upp till en månads mätdata vid 125 C/s.

NTP-synkronisering

NEMOSENSE-enheter som är anslutna till samma nätverk synkroniseras inom 10 ms med hjälp av NTP-synkronisering (Network Time Protocol).

Utmärkt värde för pengarna

NEMOSENSE ger bra valuta för pengarna, vilket gör den idealisk för systemintegratörer och stora kontinuerliga övervakningssystem.

Vattentät låda

NEMOSENS-kapslingen är helt förseglad och utrustad med en Harting RJ45-anslutning. Den har ett IP67-miljöskydd.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Översikt över NEMOSENSE-enheten

NEMOSENSE-3xMEMS-ACC är en IoT-enhet med låg effekt och en integrerad treaxlig MEMS-accelerometer. Den samlar in data och lagrar dem på det interna SD-kortet. Uppgifterna sparas som en CSV-fil och överförs till servern via MQTT-protokollet så snart en anslutning uppstår.

Analog-till-digital-omvandlingen utförs av en enhet med inbyggd ADC. Detta eliminerar störningar från analoga ledningar.

Den inbyggda mikroprocessorn används för enkla bearbetningsoperationer som FFT och grundläggande statistik (min, max, medelvärde, RMS). Det finns därför inget behov av en dyr extern dator.

NEMOSENSE länk

NEMOSENSE är utformad som en TCP/IP Ethernet-enhet. Den kan anslutas till ett befintligt TCP/IP-nätverk och överföra data till en dator. Dewsofts historia en tidsseriedatabas för långsiktig datalagring. Om trådbundet Ethernet inte är tillgängligt kan ett externt 4G/5G-modem användas för dataöverföring.

Förutom webbklienterna kan en instans av den prisbelönta DewesoftX-programvaran också få tillgång till och analysera data., som normalt körs på klientens dator på konstruktionsbyrån. DewesoftX View-klienten består av två moduler:

 • Detta är en MQTT-klient: MQTT-klienten körs i DewesoftX mätläge och ansvarar för att visa enhetsdata i realtid.

 • Historisk importör : Insticksprogrammet Historian Importer körs i DewesoftX-analysläge och gör det möjligt att läsa in data från en vald period i en DewesoftX-datafil för senare analys och rapportering.

Systemarkitektur

NEMOSENSE-3xMEMS-ACC är en Ethernet-enhet och kan enkelt anslutas till ett befintligt TCP/IP-nätverk. MQTT-klienten körs på panelen och skickar data till MQTT-mäklaren, som är en del av Dewesoft Historian-serverdelen.

Dewsofts historia är en central punkt där data från NEMOSENSE-enheter, Dewesoft-mätare och MQTT-klienter från tredje part kombineras och lagras i en InfluxDB-databas med tidsserier.

Du kan få tillgång till de data som lagras i databasen via en webbläsare (Grafana) eller Programvara DewesoftX.

Hur man beter sig vid en jordbävning

Z i spektrala brusdoser på 25 µg/√Hz och 100 µg/√Hz. Rumore residuo Med en bandbredd på 50 Hz är NEMOSENSE-3xMEMS-ACC en ekonomisk lösning för seismiska mätningar.

FFT-bildregistratorn visar restbruset i alla tre axlarna, uppmätt av den inbyggda accelerometern, med en samplingsfrekvens på 100 C/s och ett dynamiskt område på 96 dB.

Testning och validering av produkter

Reparation eller utbyte av utrustning är kostsamt för konstruktioner som broar. Därför har NEMOSENSE-3xMEMS-ACC genomgått omfattande tester för att verifiera tillförlitlig drift och överensstämmelse med specifikationerna.

Standardprovningsförfaranden omfattar vibrations- och temperaturcykeltester för att verifiera hållbarhet och visa förändringar i uppmätt acceleration.

Lagring i Historian-databasen

NEMOSENSE dataloggers kan användas för kontinuerlig eller långsiktig övervakning. Denna typ av mätning kräver effektiv datalagring. För detta ändamål erbjuder vi Historiador de Storitelev Dusoft. Historian är en tidsseriedatabastjänst som bygger på MQTT-protokollet för sakernas internet (IoT).

Historian bygger på den öppna källkodsdatabasen InfluxDB och är en utmärkt lösning för långsiktig övervakning. Det finns två sätt att komma åt data i Historian:

 1. Webbplatser Du kan använda vilken modern webbläsare som helst som webbklient för att få tillgång till data som lagras i Historian i realtid. Lösningen är baserad på ett annat projekt med öppen källkod, Grafana. Den gör det möjligt att konfigurera helt anpassningsbara vyer och är den idealiska lösningen för att skapa instrumentpaneler i realtid.

 2. Stationär klient: Skrivbordsklienten är ett exempel på vår prisbelönta DewesoftX-programvara. Med den kan du importera historiska data från Historian-databasen och utföra djupgående analyser.

Historian kan installeras på din egen server (Windows, Linux, Mac OS) eller som en helt hanterad molntjänst.

Besök vår webbplats Webbplats för Dewesoft Historian för mer information.

Permanent boende utomhus

NEMOSENSE-3xMEMS-ACC-enheterna levereras i ett vattentätt aluminiumhölje med Harting RJ45 push-pull-kontakt. Höljet är konstruerat för utomhusinstallation och är helt förseglat enligt IP67.

Det yttre höljet ventilerar automatiskt för att jämna ut trycket i höljet med lufttrycket utanför, vilket förhindrar att vatten tränger in i höljet. Detta förlänger tätningarnas livslängd och ökar motståndskraften hos höljet.

Bilagor

NEMOSENSE-3xMEMS-ACC-enheter är utformade för Övervakningslösningar för strukturella förhållanden och seismisk övervakning, vilket gör dem idealiska för Kontinuerlig hälsoövervakning på stora platser, t.ex:

 • Turbina eoliche

 • Pomp

 • Byggnation

 • Dighe

 • Antena

 • Ishall

 • Konstruktioner i gruvor

FAQVanliga frågor

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.