12 recensioner

Mätning av förbränningLösningar för provning av förbränningsmotorer

Prisvärda system för mätning och analys av förbränning för alla typer av förbränningsmotorer (bensin, diesel, etanol, hybrid). Våra förbränningsanalysatorer kan användas för forskning och utveckling, optimering och testning av tändnings-, avgas- och ventilsystem.

Lösningen har testats och verifierats med förbränningsmätningssystem från AVL och Kistler.

Laddning

Laddning

IEPE

IEPE

Spänning

Spänning

Påfrestning och stress

Påfrestning och stress

Tryck

Tryck

Temperatur

Temperatur

Vridmoment

Vridmoment

Räknare och kodare

Räknare och kodare

RPM

RPM

Acceleration

Acceleration

CAN bus

CAN bus

CAN FD

CAN FD

OBDII

OBDII

J1939

J1939

XCP/CCP

XCP/CCP

FlexRay

FlexRay

Video

Video

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

Termisk video

Termisk video

GPS och GLONASS

GPS och GLONASS

Mätning av förbränning Höjdpunkter

Flexibla analogingångar

8 analoga ingångar med sensorsupply för alla sensorer och signaltyper - Laddning, IEPE, spänning, töjning, vridmoment, temperatur, ...

Direkt RPM sensor inkoppling

DAQ-systemet möjliggör direkt anslutning av alla vanliga RPM-sensorer. T.ex. InCar (t.ex. 60-2), encoder, CDM + Trg.

Synkroniserad CAN-mätning

1 CAN 2.0b-port är tillgänglig för direkt och synkroniserad höghastighets CAN-mätning. Programvaran Dewesoft X erbjuder ytterligare stöd för OBDII-, J1939- och CAN DBC-filer för enkel kanalkonfiguration.

Höghastighet

Snabba analoga förstärkare med hybrid-ADC och 15 MS/sekund/kanal samplingsfrekvens, perfekt för förbränningsanalys på högvarviga motorer.

Hög dynamik

SIRIUS högdynamiska, 160 dB förstärkare med dubbla 24-bitars ADC och 200 kS / sekund / kanal samplingsfrekvens, perfekt för förbränningsanalys på dieselmotorer med lågt varvtal.

Expanderbart

Systemet kan enkelt utökas till hundratals analoga, räknar- och CAN-kanaler när som helst utan ytterligare programvarukortkostnader.

Testbädd och INCA-integration

Systemet kan skicka förbränningsanalysresultat till testbädden via AK-protokoll eller till ETAS INCA och liknande system via CAN.

Synkroniserad mätning av flera signaltyper

Ytterligare synkroniserad mätning av andra signaler är möjlig inom samma system CAN, OBDII, J1939, FlexRay, XCP / CCP, Video, etc.

Ytterligare alternativ

Samma system kan användas för att utföra samtidig onlineanalys av vrid- och rotationsvibrationer, ordertracking, elektrisk effekt, förbränningsljud, ljudeffekt och mer.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Förbränningsanalys Överblick

Vi tillhandahåller en total lösning för motorutveckling, optimering och även för komponentutveckling och testning, såsom tändningssystem, avgassystem och ventilstyrningsutrustning.

Avancerade isolerade SIRIUS-datainsamlingssystem och den prisbelönta mjukvaran Dewesoft X datainsamling erbjuder enkel mätning och analys av förbränningsmotorer av alla slag (bensin, diesel etc.). Systemet stöder vevvinkel- och tidsbaserad mätning och använder mycket sofistikerade algoritmer för matematik och statistik online eller offline för att beräkna heat release och andra termodynamiska parametrar.

Förbränningsanalysatorsystemet kan antingen användas i bilen (via INCA-gränssnittet) eller det kan vara helt integrerat i en testbäddsmiljö. Ytterligare synkroniserad mätning från andra datakällor som video, GPS, CAN, FlexRay, XCP / CCP, Ethernet, kan enkelt kombineras.

Förutom förbränningsanalys kan samma system också användas för effektanalys. Tillgänglighet för att mäta högspännings- och strömssignaler. Vår lösning är perfekt för hybridmotorn och drivlinetestning. Förbränningsanalysatorsystemet kan användas på alla typer av fordon med förbränningsmotorer, t.ex. personbilar, lastbilar, fartyg, motorcykel, motorsåg etc.

Datainsamling för bil och testbädd

För testning under verkliga förhållanden är förbränningsanalysatorn perfekt lämpad för tester i bil. Kombinationen av olika stödda gränssnitt som CAN, CAN FD, XCP / CCP, FlexRay, varje direktanslutning av vilken sensor som helst möjliggör mätning av all relevant information tillsammans med förbränningscykeln. Kombinationen med INCA via CAN-gränssnittet erbjuder en komplett lösning för ECU-kalibrering.

På motorns testbädd är en förbränningsanalysator ett standardverktyg för att beräkna och visualisera relevanta fysiska parametrar från förbränningsmotorn och för att övervaka och skydda enheten under testet. Olika kommunikationsprotokoll till kontrollrummet stöds via Ethernet- eller RS-232-gränssnitt - t.ex. Tornado, AVL Puma Open, D2T. Det gör att vi kan importera och exportera hela listan för olika kanaler. Kanaler som inte behövs, kan helt enkelt inaktiveras med ett klick istället för att ta bort dem från listan.

Flera förbränningsanalysatorer kan köras parallellt och det är möjligt att välja vilken som är referensen för automationssystemet. Istället för att bara lagra och trigga baserat på cykler kan tidsintervallet definieras i sekunder. Detta gör testbädden perfekt för el- och hybridmotortestning eller NVH-applikationer.

Forskning och Utveckling av Förbränningsmotorer

Dewesoft-förbränningsanalysator är en komplett plattform för förbränningsanalys för att utföra olika uppgifter i processen för motorforskning och utveckling. Omfattande matematisk beräkning online eller offline gör att du kan:

 • Feltändning och motorknackdetektering

 • Friktionsanalys

 • Analys av bränsleinsprutning och tändning

 • Tidstyrning för ventilstyrsystem

 • Förbränningsljud och vibrationsmätning och analys

 • Mekanisk stressdiagnos

 • Energibalans

 • Gasväxlingsanalys

 • Verfiering av restgaser

 • Avgasefterbehandling

 • Motormappning

Enkel och intuitiv konfiguration

Den prisbelönta mjukvaran för datainsamling av Dewesoft X​​​​​​​ erbjuder en enkel och mycket intuitiv konfigurationsprocess. Välj helt enkelt motortypen med antalet cylindrar och dess geometriska parametrar så är du redo att mäta förbränning.

Cylindermenyn erbjuder ett urval av den analoga kanalen för varje cylinder och låter dig definiera inriktningen av cylindervinklarna. I avsnittet om motorinställning kan ytterligare insprutningskanaler och kanaler för omvandling av ingångskanal till vevvinkelbaserad mätning väljas.

Det sista steget är att välja vevvinkelsensortyp och definiera önskad upplösning (ner till 0,1 °). TDC (Top Dead Center) kan detekteras automatiskt, utan förbrännning, med maximal trycknivå eller valfritt med en dedicerad TDC-sensor.

När konfigurationen är klar kan du välja önskade beräkningsutgångar. Övergripande eller löpande medelvärde, derivering, temperatur, heat release, effekt är bara några av de tillgängliga möjligheterna.


Heat Release Beräkning

Online heat release beräknar energin för varje cykel och dess relaterade parametrar. En annan beräkning är den exakta vinkelprogressionen (5, 10, 50 eller 90%) av energin. SOC (start av förbränning) och EOC (förbränningens slut) beräknas.

Alla dessa värden är baserade på heat release algoritmen. Programvaran kommer att beräkna och visualisera alla dessa värden samt relevanta medelvärden som IMEPg, PMEP och IMEPn.

Alla parametrar kan visualiseras online i en grafisk eller i en numerisk vy.

IC Motorknack detektering

Knack i otto-motorer inträffar när förbränning av en del av luft- och bränsleblandningen i cylindern inte är ett resultat av utbredningen av flamfronten som tänds av tändstiftet, men en eller flera fickor av luft / bränsleblandning exploderar utanför den normala förbränningsfronten.

Bränsleluftladdningen är tänkt att tändas endast av tändstiftet och vid en exakt punkt i kolvens slag eller position. Knack inträffar när toppen av förbränningsprocessen inte längre sker i det optimala ögonblicket i förbränningscykeln.

Den robusta algoritmen för knackningsdetektering baseras på att jämföra signalen före och efter TDC (TDC är den punkt där kolven i cylindernummer etts cylinderposition är på sin högsta punkt på kompressionsslaget.

Mätning och analys av förbränningsljud

Förbränningsljud blir allt viktigare som en viktig ljudkälla i förbränningsmotorer och blir därmed en viktig beslutsparameter för att köpa förbränningsmotorer. Konstruktion och utveckling av moderna förbränningsmotorer präglas av en minskning av avgasutsläppen och ökad specifik effekt och vridmoment. På motsvarande sätt måste excitering av förbränningsljud och bränsleförbrukning också minskas.

Vår förbränningsanalysator har förmågan att mäta ljudnivån orsakad av en förbränningsmotor under drift. Förbränningsljud måste beräknas i tidsdomänen. Det uppmätta värdet skalas från Bar-enheten till Pascal-enheten. Därefter följs U-filter, som simulerar överföringsfunktionen för motorn (1. och 2. filter i översikten).

Ytterligare matematisk beräkning och statistik

Det obegränsade antalet ytterligare godtyckliga matematikkanaler kan definieras baserat på den insamlade informationen:

 • matematikformler,

 • statistik,

 • filter (FIR, IIR, ...)

 • FFT's,

 • alarmförhållande mm.

 • många fler,

​​​​​​​Beräknade värden kan användas för optimering eller andra automatiserade procedurer. Rå data från sensorer kommer alltid att lagras och förbli intakta. Detta gör att alla offlineberäkningar kan göras när som helst i efterhand.

Förbränningsanalysfunktioner

Vår förbränningsanalysmodul har flera funktioner som beskrivs noggrant och presenteras i CEA-webinaret.

 • Tändföljd: fördefinierad från en drop down meny eller med anpassad input

 • Cylinderdeaktivering: från en CAN- eller AI-kanal

 • Zero level korrigering: separat korrigeringsläge för varje cylinder (blandad sensortyp)

 • Polytropisk koefficient: dubbel polytropisk koefficient, för kompression och för expansion

 • Variabelt kompressionsförhållande: Växla mellan flera volymkurvor baserat på en CAN- eller AI kanal

 • Hög vevvinkelupplösning: från 2 ° till 0,025 ° vevvinkelupplösning med rådata finns också i tidsdomänen

 • Flera förbränningsanalysatorer: ett obegränsat antal kan köras parallellt Nya utgångar

 • Kompressionskurva: teoretisk komprimeringskurva

 • Polytropisk koefficient: Beräkning av polytropisk koefficient och automatisk input av den beräknade polytropiska koefficienten (motorer med dual fuel)

 • Automatisk kanalfärg generering och skalningsinformation överföring från analoga ingångar

Rå datalagring, efterbehandlings- och rapporteringsfunktioner

Eftersom all rådata från sensorerna lagras i datafilen kan du enkelt använda all matematik senare i efterhand. Detta möjliggör försening av CPU-intensiva beräkningar tills mätningen är klar.

Den lagrade informationen kan enkelt exporteras till olika standardfilformat som är kompatibla med dagens mest populära analysprogramvarupaket som FlexPro, MATLAB, Excel, AVL CONCERTO och många fler. Du kan till och med exportera hela mätvyn till en AVI-videofil för att skapa dynamisk dokumentation eller skriva ut en PDF-rapport.

Datafilen kan ses och analyseras på så många datorer som behövs utan att behöva köpa ytterligare programvarulicenser från oss. Du kan också distribuera datafilen utanför ditt företag (t.ex. dina kunder) och vem som helst kan se, svara och tillämpa ytterligare analys. Låt dem bara ladda ner Dewesoft X-programvaran och öppna den delade datafilen.

Gratis Online utbildning

Du kan lära dig mer om förbränningsmätning och -analys från vår GRATIS online-PRO-utbildning - Combustion Analysis PRO-utbildning. Dewesoft PRO-utbildning är en gratis onlineutbildning för mätning. Lär dig hur du mäter signaler, databehandling och hur du använder Dewesoft-produkter. Online PRO-utbildning är helt gratis.

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.