DewesoftX-plugins

Sök nedladdningar: press [Ctrl+K] i Windows eller [⌘K] på Mac.

DewesoftX-plugins är nu tillgängliga som en del av huvudprogrammet Installationsprogram för DewesoftX. Du kan använda den och välja vilka plugins du vill ska installeras under installationen. För en äldre version av plugins kan du använda vår offentliga Google Drive-mapp eller Kontakta oss.