12 recensioner

LjudintensitetsmätningLösning för ljudintensitetsnivå som är helt förenlig med ISO-standarder.

Dewesoft Sound Intensity Solution är en idealisk lösning för Mätning av volym y Identifiering av bullerkällan.. Det intuitiva användargränssnittet erbjuder en ny nivå av enkelhet. En enkel mätprocedur vägleder användaren genom alla faser av ljudmätningen och ger den högsta noggrannheten och anpassningsförmågan i branschen. Alla standardvolymgivare från tredje part stöds.

IEPE

IEPE

Laddning

Laddning

Spänning

Spänning

Ljud

Ljud

Ljudtryck

Ljudtryck

Video

Video

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

Ljudintensitetsmätning Höjdpunkter

Standarder

Stöder Sound Intensity-based Sound Power calculation - Discrete points method (ISO 9614-1) och Scanning method (ISO 9614-2).

Stor flexibilitet

Mätning av extra parametrar som vibration, video, etc, allting i perfekt synkronisering.

Trigger kanaler

Automatisera processen genom att använda triggers för att starta och stoppa mätningen. Koppla upp och definiera en trigger kanal från en robotarm och mätningen är synkroniserad med rörelserna.

Offline beräkning

Ljudintenstitet kan beräknas i efterhand från lagrade rå-signaler från båda mikrofonerna.

Supporterad hårdvara

Plug-and-play support för olika intensitetsprober från alla större tillverkare, med full fjärrkontroll för mätstyrningen.

IEC 61672 kalibrerad

Hela mätkedjan för ljudintensitet kan blir kalibrerad i enlighet med IEC 61672.

Snabb ljudlokalisering

Identifiera ljudkällor enkelt med ett gränssnitt som är användvänligt.

Anpassat för industrin

Inget behov av speciell mätmiljö/ljudlab gör intensitet till den perfekta metoden för att mäta på större objekt inom industrin och i samhället.

Fas-kalibrering

Okomplicerad, automatisk fas-kalibrering och korrigering med att enkelt mus-klick.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Ljudintensitet Översikt över tillämpningar

Dewesoft Sound Intensity-modulen erbjuder en omfattande mätlösning som gör det möjligt för kunderna att använda den för exakt lokalisering av bullerkällor eller beräkningar av ljudeffekt utan att kräva några specialiserade miljöer som ett efterklangsrum eller en ekofri kammare.

Ljudeffektmätning är en allmänt erkänd metod, särskilt etablerad för att jämföra enheter baserat på deras akustiska egenskaper. Med vår kompletta och mångsidiga lösning kan ljudeffektmätningar utföras oavsett form eller storlek på det objekt som är av intresse, med endast ett fåtal krav på mätutrymme eller plats.

Med denna metod kan ljudeffekten bestämmas i olika typer av ljudfält. Dessutom underlättar denna metod mätning av enheter som kräver specifik och komplex montering för att fungera, vilket gör det omöjligt att bestämma deras ljudeffekt med alternativa metoder. In-situ-mätningar har aldrig varit enklare eller mer potenta. Denna lösning är perfekt för snabb felsökning och överensstämmelse med fabriksmätningar, och den utmärker sig i fall som involverar komplexa enheter med restljud där det primära problemet är ljudeffekten hos en specifik maskin.

När det gäller lokalisering av bullerkällor finns det ingen annan lösning som är så användarvänlig och intuitiv som Dewesoft Sound Intensity. Beroende på ljudvågens färdriktning (från mikrofon A till B eller vice versa) visar vårt plugin olika värden (positiva eller negativa) när bullerkällan rör sig längs sondens axel. När proben är vinkelrät mot bullerkällan (direkt ovanför den) växlar den visuella kontrollen i Dewesoft X3 DAQ-programvaran mellan positiva och negativa värden. Denna process upprepas för både den horisontella och vertikala justeringen av probens axel, vilket resulterar i exakt lokalisering av bullerkällan.

ISO 9614-2 - skannad ljudintensitet enl standard

Skannad ljudintenstitet enligt standard (ISO 9614-2) för ljudeffektsbestämning erbjuder en snabb och smidig mätprocedur. Framförallt för större mätobjekt.

Dewesofts lösning övertygar med ett väldigt klart och enkelt användargränssnitt och direkt grafisk hjälp på skärmen för användaren rörande timing och skann-mönster.

Den viktigaste hjälpaspekten är support för knapparna på ljudintenstitetsproben, som gör det möjligt att sköta hela mätningen med endast en person. Skanningsmetoden är utvecklad för att vara enkel och snabb. Så det är exakt vad vi vill att du skall uppleva.

ISO 9614-1 - Mätning i diskreta punkter

Om mer tid finns tillgängligt eller en mer detaljerad bild är nödvändig så är segmentmetoden (ISO 9614-1) den bästa lösningen. När ett objekt är uppmätt från alla sidor (normalt 5) kan ljudeffekt beräknas. Men med Dewesofts programvara är det också möjligt att göra en mer detaljerad studie av resultaten. Mjukvaran behåller nivåerna för varje segment och det går att skapa ytterligare sub-segment som ger utökad information om mätobjektet.

Utöver detta så är knapparna på ljudintensitetsprobar supporterade för att flytta mellan segment och start/stopp av mätningen.

Tillsammans med ett enkelt visuellt gränssnitt som läggs ovanpå bilden av mätobjektet ger vår lösning en intuitiv vy av resultaten och viktiga kvalitetsparametrar av mätningen.

Support för hela frekvensområdet

Vår mjukvara erbjuder komplett support för ett antal intensitetsprobar. Varje prob kommer med olika distanser som ger korrekt avstånd mellan mikrofoner för aktuellt frekvensområde.

Vi valde noggrannt ut de supporterade proberna för att säkerställa säker och snabb hantering. Alla supporterade intensitetsprober är konstruerade för att snabbt kunna byta mellan olika distanser. Hela frekvensområdet är därmed täckt enkelt och snabbt.

One of a Kind - lätt att expandera 

Två extra analoga ingångar på SIRIUS mini data acquisition system låter dig koppla in extra sensorer - t.ex. accelerometrar eller voltsignaler. Detta möjliggör insamling av extra parametrar och att visa dessa perfekt synkroniserade ihop med ljudsignalerna.

Ihop med GRAS 12AR power module, erbjuder vi en plug and play lösning för ljudintensitetsprober som kräver 200V polarisationspänning, vilket gör det möjligt att använda redan existerande utrustning.

Portabelt & anpassningsbart ljudintensitetssystem

Vi vill erbjuda bästa användarupplevelse. Vår avancerade lösning är helt portabel. SIRIUS mini DAQ system strömförsörjs över USB från en laptop och kan enkelt tas med och användas var som helst.

När 200V polarisationsspänning behövs ihop med portabilitet erbjuder vi paket med batteridrivna G.R.A.S. Intensity Power Module Type 12AB som gör vår lösning anpassningsbar till existerande intensitetsprober men fortfarande utan att behöva koppla in sig på elnätet.

Denna power module är helt integrerad till vår ljudintensitetslöning och kan användas i upp till 11 timmar på batteridrift.

Noggrannt kalibrerad

Modern mätteknik och utrustning kräver metoder för att säkerställa och verifiera kvalitet och kravuppfyllelse för mätkedjan. Dewesoft har gjort speciella insatser på detta område.

Varje Dewesoft SIRIUS DAQ modul kan därför kalibreras enligt IEC 61672-3:2013.

Vår ljudintensitetslösning innehåller också procedurer för tryckkalibrering på enskild frekvens och även faskalibrering av hela mätkedjan genom att använda GRAS 51AC Sound Intensity Probe calibrator.

Utöver detta så erbjuder vi också filterkalibrering enligt IEC 61260: 2014 standard.

Ljudintensitetsmätning Fallstudie

De manuella mätningarna med en ljudintensitetssond eller en vinganemometer för ett stort antal mätpunkter är tidskrävande och icke-effektiva. Huvudskälen till att automatisera sådana mätningar är att uppnå god repeterbarhet, spara tid för andra mätningar och förbättra analysen av resultaten.

Å andra sidan är den största utmaningen hur man styr den samarbetsrobot. De automatiserade intensitetssondmätningarna på Doosan Bobcat använder i stor utsträckning Dewesoft DAQ-systemet - och Dewesoft X-programvara med Sound Intensity-plugin.

Läs mer om Automated Sound Intensity Measurement on Loaders Case.

Ytterligare ljudintensitetsresurser

  • Webinarium för mätning av ljudintensitet

  • Ljudintensitet online programvara manual

  • Dewesoft online PRO-träning > Ljudtrycksmätning

  • Dewesoft online PRO-träning > Ljudeffektmätning

  • Dewesoft online PRO-träning > Ljudnivåmätare

FAQVanliga frågor

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.