12 recensioner

ADAS-testningAvancerade förarassistanssystem

Dewesoft tillhandahåller en turn-jet-lösning för ADAS-testning med mycket noggranna tröghetsnavigeringssystem (INS) för att noggrant mäta relativa positioner och hastighet mellan flera rörliga och statiska objekt.

Alla moderna fordon utrustas nu med Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Utvecklingen av sådana system kräver komplexa tester, inklusive förmågan att kontrollera och beräkna relativa positioner mellan flera fordon och objekt i realtid.

GPS och GLONASS

GPS och GLONASS

Tröghetsplattformar

Tröghetsplattformar

RTK

RTK

Gyroskop

Gyroskop

Orientering

Orientering

Acceleration

Acceleration

Hastighet

Hastighet

Vibrationer

Vibrationer

Digital

Digital

Ljud

Ljud

CAN bus

CAN bus

CAN FD

CAN FD

OBDII

OBDII

J1939

J1939

XCP/CCP

XCP/CCP

FlexRay

FlexRay

Video

Video

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

Polygon

Polygon

Biosignal förvärv

Biosignal förvärv

Ögonspårning

Ögonspårning

IP67

IP67

ADAS-testning Höjdpunkter

Pålitliga GNSS- och tröghetsnavigeringssystem

Dewesoft erbjuder noggranna och pålitliga navigationssystem (GNSS-mottagare och INS) och AHRS med en hög dynamisk uppdateringshastighet som erbjuder maximal noggrannhet och tillförlitlighet.

< 2 cm positions noggrannhet

IMU-system med kombinationen av gyroskop, accelerometrar, magnetometrar, trycksensor och dubbelantenn RTK GNSS-mottagare ger högsta möjliga positionering och hastighetsnoggrannhet.

Enstaka eller flera fordon

Vårt ADAS-testsystem kan konfigureras för enstaka eller flera fordon med de mest kostnadseffektiva konfigurationerna. Trådlös kommunikation mellan flera fordon säkerställer att data från alla fordon lagras i den enda datafilen och är helt synkroniserade.

Lätt att använda

Systemet är helt integrerat i Dewesoft X-programvara och erbjuder enkel konfiguration, visualisering och analys av mätdata. Funktioner som maskinvarudetektering, smarta sensorer, förbyggda och anpassningsbara visuella displayer sparar dig mycket tid.

Polygon

Visuell kontroll som erbjuder 3D-visualisering av rörliga och statiska föremål och realtidsavstånd mellan bilar samt tid till kollisionsberäkningar.

Lidar och CAN Bus Acquisition Support

Vårt system kan ta emot data från LIDAR-sensorer och fordonets CAN-bussnätverk. Detta säkerställer en enkel jämförelse av data som kommer från ADAS-systemet och faktiska mätningar.

Synkroniserad data från flera källor

Ytterligare synkroniserad data av andra källor är möjlig inom samma system CAN, OBDII, J1939, FlexRay, XCP / CCP, Video, etc.

Obegränsat antal kanaler

Systemet kan utvidgas när som helst med obegränsade analoga, räknare, digitala, CAN-ingångskanaler med alla våra mätsystem.

Flera applikationer

Dewesofts ADAS-testsystem kan användas för flera ADAS-tester, inklusive kollisionsundvikande tester, upptäckt av döda vinkeln, testning av adaptiv farthållare, testning av autonoma fordon, varning för filavvikelse, testning av körfältsassistans, LIDAR-testning, etc.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

ADAS PROVNING

Den senaste GPS-baserade positionsmätningstekniken används för att tillhandahålla ett mycket noggrant ADAS-testsystem som är lätt att använda. RTK (Real Time Kinematic) för GPS-sensorer ger hög positioneringsnoggrannhet (<2 cm). En statisk GPS-basstation skickar GPS-korrigeringsdata till de rörliga fordonen.

Två eller flera fordon kan anslutas och observeras. Synkroniserad data från alla fordon ger mycket exakt positions- och avståndsinformation relativt varandra och / eller till ett fast objekt. Dessutom ger DS-IMU2 noggrann mätning av all fordonsdynamik, inklusive slip angle. All data överförs till ett mastersystem som erhåller realtidsmätningsresultat under testkörningen.

En robust WLAN-lösning används för att hålla kommunikationen mellan fordonen i upp till 1 km. Det finns teoretiskt ingen gräns för antalet fordon inom denna mätning - endast WLAN-bandbreddbegränsningen.

Kollisionsundvikande testning

Autonom nödbromsning och kollisionsvarningsfunktioner har blivit obligatoriska från 2018 för alla nya kommersiella fordon. DEWESoft har utvecklat ett verktyg för att testa sådana fordonssäkerhetsfunktioner.

Realtidsuppdateringar av relativa avstånd, hastighet, acceleration, upptäckt av hinder runt ett rörligt fordon och förmågan att lagra all annan information om målfordon som behövs för att undvika kollision.

Uppkoppling och kommunikation mellan flera fordon fungerar inom en räckvidd på upp till 1 km. Många ytterligare alternativ som Video, CAN, XCP / CCP, FlexRay, ytterligare varningssignaler för kollision är möjliga. Systemet kan också användas på vanliga vägar, med relativa RTK-mätningar (relativ positionsnoggrannhet mellan bilarna är i intervallet ± 2 cm och möjligheten att testa enligt ISO15623 - forward vehicle collision warning systems and EURO NCAP - AEB procedure

Döda vinkeln detekteringsprovning

I fordonssammanhang är ”döda vinkeln” områden utanför ett fordon som föraren inte kan se. För att testa och validera ett sådant system är det möjligt att använda vår ADAS-lösning, som ger realmätning av mer än 10 olika objekt (fordon, fotgängare, ballongbilar, ...).

För att ha maximal precision används RTK GPS-teknik för <2 cm positionsnoggrannhet. För att få ytterligare information om effektiviteten av dödavinkeldetekteringen kan kameror, Lidar-sensorer och andra analoga sensorer installeras i fordonet och data som samlas in med pin-point-synkronisering.

Filbytesvarning och assistanssystem 

En annan säkerhetsfunktion är ett varningssystem för avvikelse från körfält, som är utformat för att varna en förare när fordonet rör sig ur sitt körfält. Vissa fordon har också ett system för upprätthållande av körfält, vilket hjälper föraren genom att minska styringången. Dewesoft erbjuder en lösning för att testa båda systemen!

Systemet kan användas för att verifiera prestandan för varningssystemen för avvikelse från körfält. Relevant teknologi:

 • medel- / höghastighetskameror,

 • GPS- och IMU-enheter för exakt positionsdata,

 • CAN-gränssnitt​​​​​​​ och mikrofoningångar.

 • FoU-test enligt ISO 17351 och NHTSA NCAP-testförfarande.

Test av adaptiv farthållare

ACC-systemet kan automatiskt justera fordonets hastighet så att det matchar fordonets hastighet framför det. ACC-system kan också accelerera. Det är viktigt att testa system med olika körmanövrer. Dewesoft ACC-testsystem är pålitligt, enkelt att använda och tidsbesparande.

Den viktigaste funktionen som erbjuds är anslutningen mellan flera fordon. Mer än 10 fordon kan synkroniseras och beräknas samtidigt i realtid. Dessutom tillåter systemet inmatning av Lidar laserskanner (t.ex. IBEO Lidar laserskanner) eller till och med utvecklingsgränssnitt såsom Ethernet, FlexRay, CAN och XCP / CCP. Detta gör det möjligt att mäta ACC-varningssignaler från fordonets CAN. Lägg till ytterligare analoga / digitala ingångar och synkronisera externa avståndsgivare och video från olika kameror.

Ytterligare tillämpningar

 • Steady-state-avstånd och förbikoppling från steady-state

 • Approaching, accelererar och bromsar i konvoj

 • ISO 15622 med målsökningsområde, måldiskrimineringstest och kurvtestprocedurer

Autonom Fordonsprovning

Alla ovanstående funktioner kan ligga till grund för den autonoma utvecklingen. Dewesoft tar en stor roll i Drive Me-projektet, som är världens första storskaliga autonoma pilotprojekt av Volvo Personvagnar. Bilar testas på allmänna vägar varje dag.

Dewesoftets roll i projektet:

 • Tillhandahåller all analog data- och CAN-hårdvara via SIRIUS-produktserien.

 • För att lagra och bearbeta en sådan enorm mängd data används kraftfulla SBOX-dataloggrar.

 • För att få mycket noggrann position (ner till 2 cm) används hastighet och orientering DS-IMU2 med RTK-GPS.

 • Flera DS-CAM färgkameror​​​​​​​ med Full HD-upplösning och online-komprimering används för att registrera beteenden hos andra fordon och fotgängare.

Alla ovanstående system är synkroniserade tillsammans med GPS-PPS-synkroniseringsteknik som ger synkroniseringsnoggrannhet ner till mikrosekunder. Volvo väljer Dewesoft eftersom det är den enda leverantören som kan erbjuda kombinerad loggning av så många enheter och biometriska data till en enda integrerad lösning.

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.