Juridiskt tryck

Viktig information om användarvillkor och juridiska begränsningar

Välkommen till Dewesofts webbplats! Denna webbplats har skapats och drivs av Dewesoft d.o.o.o.

Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande användarvillkor, som tillsammans med vår integritetspolicy reglerar Dewesofts relation med dig i förhållande till denna webbplats. Dewesofts integritetspolicy, som kan ändras från tid till annan, gäller för insamling och användning av personuppgifter och utgör en del av dessa villkor genom denna hänvisning. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor, vänligen använd inte vår webbplats.

Termen "Dewesoft" eller "oss" eller "vi" avser ägaren av webbplatsen vars registrerade huvudkontor är Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, Slovenien (SI). Vårt organisationsnummer är 1580850000, registrerat i distriktsdomstolen i Ljubljana, registreringsnummer: 1/34043/00 med ett aktiekapital på 5 000 000,00 EUR. Slovenska rättigheter och lagar måste tillämpas. Termen "du" avser användaren eller betraktaren av vår webbplats.

Användarvillkor

Användningen av denna webbplats omfattas av följande användarvillkor:

  • Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast avsett för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.

  • På denna webbplats används cookies för att övervaka surfpreferenser. Om du tillåter att kakor används kan följande personuppgifter lagras och användas av oss.

  • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för att informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats är korrekt, aktuellt, fungerar, är fullständigt eller lämpar sig för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

  • Din användning av information eller material på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, vilket vi inte kan hållas ansvariga för. Det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

  • Denna webbplats innehåller material som ägs av eller är licensierat till oss. Detta material omfattar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med meddelandet om upphovsrätt, som utgör en del av dessa villkor.

  • Alla varumärken som återges på denna webbplats och som inte tillhör eller är licensierade till operatören anges på webbplatsen.

  • Dewesoft ansvarar inte för översättningar från lokala webbplatser. Detta har gjorts av de lokala dotterbolagen eller representanterna.

  • Obehörig användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndskrav och/eller vara ett brott.

  • Från tid till annan kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De innebär inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på den eller de länkade webbplatserna.

  • Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen omfattas av Sloveniens och EU:s lagstiftning.

Tillämpningsområde för termerna

Dessa villkor gäller för Dewesofts webbplatser och för alla säkra områden på dessa webbplatser. Dessa villkor gäller också för alla online-resurser, material, nedladdningsområden, verktyg och interaktiva platser som tillhandahålls på Dewesofts webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, bloggar, forum och information om tjänsteerbjudanden, både nu och i framtiden. Dewesoft kan också komma att publicera mediespecifika användarvillkor, i vilket fall dessa villkor ska förbli fullt giltiga i den mån villkoren inte strider mot de mediespecifika användarvillkoren.

Lösenordsskyddade områden

Tillgång till och användning av lösenordsskyddade områden på Dewesofts webbplatser är begränsade till auktoriserade användare. Du samtycker till att du: (i) kommer att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt identifiering, kontakt- och annan information om dig som du kan bli uppmanad att lämna i samband med registreringsprocessen på Dewesofts webbplatser; (ii) är ansvarig för att upprätthålla, hålla aktuell och uppdatera alla registreringsuppgifter och annan information som du lämnar till Dewesoft; (iii) är helt ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt lösenord, din identifiering och ditt konto och för all aktivitet som sker under ditt konto; och (iv) kommer att meddela Dewesoft omedelbart om obehörig åtkomst eller användning av ditt konto eller lösenord eller om någon annan överträdelse av säkerheten. Du förstår att varje person med ditt lösenord kommer att kunna få tillgång till ditt konto och alla registreringsuppgifter, inklusive, utan begränsning, tillgång till dina servrar och applikationer som är tillgängliga via ditt konto. Du accepterar ensam risken för obehörig åtkomst till ditt konto. I den utsträckning som lagen tillåter är Dewesoft inte ansvarig gentemot dig för någon förlust som du kan ådra dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto med eller utan din vetskap. Du kan hållas ansvarig för förluster som uppkommer för Dewesoft eller någon annan användare eller besökare på Dewesofts webbplatser på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller konto på grund av att du inte uppfyller dessa villkor. Du får inte använda någon annans konto när som helst utan kontoinnehavarens tillstånd.

Copyright

Dewesoft behåller upphovsrätten och/eller tillämpliga rättigheter till all text och alla grafiska bilder som tillhandahålls på Dewesofts webbplatser.

Du får skriva ut och ladda ner informationen på Dewesofts webbplatser för personligt, professionellt och pedagogiskt bruk. Om det inte är tillåtet enligt tvingande lagbestämmelser får du inte distribuera text eller grafik från Dewesofts webbplatser till andra utan Dewesofts uttryckliga skriftliga tillstånd, "spegla" denna information på din egen webbplats utan skriftligt tillstånd från Dewesoft, eller ändra eller återanvända texten eller grafiken på denna webbplats på något sätt.

Du får inte använda Dewesofts webbplatser i något syfte eller på något sätt som kränker tredje parts rättigheter.

ANMÄRKNINGAR OM INTELLECTUELL EGENDOM är ett dokument som innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Alla rättigheter är förbehållna. Reproduktion, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjuden, utom när det är tillåtet enligt upphovsrättslagarna.

BRAND IDENTITY GUIDELINES utfärdas av Dewesoft d.o.o., Ver. 1.0, januari 2022 Allt innehåll © 2022 DEWESoft® d.o.o.

Dewesoft Varumärke

Dewesofts varumärke är det varumärke som kunderna litar på. Det är mer än bara en tredelad triangel. Det är symbolen för företagets karaktärer. Varhelst logotypen presenteras måste den se likadan ut, för att presentera ett stabilt och pålitligt varumärke. Den tredelade triangeln som är åtskild av ett vitt utrymme representerar tre huvudgrupper som bidrar till vår framgång: Kunder, partners och lagmedlemmar.

Dewesofts partner får använda logotypen för kanalpartnernivån enligt vad som anges i deras avtal med Dewesoft och i enlighet med särskilda riktlinjer och andra resurser för partnerprogrammet som tillhandahålls partnerna.

När Dewesoft-logotypen används på webbplatser eller i dokument måste den länkas till Dewesofts webbsida med följande URL: https://dewesoft.com.

Användning av Dewesofts varumärken är förbjuden om inte Dewesoft uttryckligen godkänt detta. Det är inte tillåtet att använda varumärken som visas på Dewesofts webbplatser, metataggar eller annan "dold text" som använder varumärken som tillhör Dewesoft och dess licensgivare, utan föregående skriftligt tillstånd från Dewesoft eller den tredje part som eventuellt äger varumärket. Utan skriftligt förhandsgodkännande från Dewesoft d.o.o. får inget Dewesoft-märke användas på ett sätt som antyder en anknytning till, ett godkännande av, ett stöd eller en sponsring från Dewesoft.

Alla märken förblir deras respektive innehavares exklusiva egendom. Du får skriva ut kopior eller ladda ner kopior av informationen på den här webbplatsen för ditt personliga, icke-kommersiella och pedagogiska bruk.

Du får inte distribuera text eller grafik till andra utan Dewesofts uttryckliga skriftliga tillstånd, "spegla" denna information på din egen webbplats utan tillstånd från Dewesoft, eller ändra eller återanvända texten eller grafiken på denna webbplats på något sätt.

Namnen på de företag och produkter som nämns på Dewesofts webbplatser kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare och hänvisningar till dem innebär inte att de sponsras, godkänns eller associeras med Dewesoft. Ingenting på Dewesofts webbplatser ska tolkas som att det underförstått eller på annat sätt ger någon licens eller rätt att använda varumärken som visas på Dewesofts webbplatser.

Varumärken

De varumärken, servicemärken, logotyper, slogans och domännamn ("varumärken") som nämns på Dewesofts webbplatser är antingen vanliga varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dewesoft d.o.o. eller dess dotterbolag och skyddas av varumärkes- och andra lagar i Slovenien, Europeiska unionen och andra länder samt internationella lagar och fördrag.

Vi är stolta över våra produkter och vi ser till att alla viktiga produkter och tekniker är registrerade som varumärken över hela världen. Namnet Dewesoft är ett registrerat varumärke. Produktfamiljer (SIRIUS® .KRYPTON® KRYPTON®, IOLITE®, DSI®, DS-NET) och tekniker (DualCoreADC®, SuperCounter®, GrandView®, HybridADC®) är också registrerade varumärken. När de används som logotyp eller som en del av något grafiskt material används det registrerade varumärkestecknet som en del av logotypen. När det används i text som representerar företagets, produktens eller teknikens namn används inte ®-tecknet. Dewesofts triangellogotyp är ett registrerat varumärke, men ®-tecknet används inte i den visuella framställningen av triangellogotypen.

Äganderätt till innehållet

Dewesofts webbplatser, deras tidigare, nuvarande och framtida versioner, alla sidor på Dewesofts webbplatser, material och information på Dewesofts webbplatser, all grafik, text, bilder, ljud, videor, webbseminarier, design, sammanställningar, reklamtexter, artiklar, användargränssnitt, konstverk, alla datorprogram, allt material som kan omfattas av upphovsrätt (inklusive käll- och objektkod) och allt annat material, inklusive, men inte begränsat till, utformning, struktur, "utseende och känsla" och arrangemang av sådant innehåll som finns på Dewesofts webbplatser (nedan kallat "innehållet"); Handelsnamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn och andra utmärkande varumärkeselement, vare sig de är registrerade eller inte, ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till Dewesoft och skyddas av immaterialrättsliga lagar ("immaterialrättsliga lagar"), inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken, handelsutstyrsel, domännamn, patent, affärshemligheter, internationella fördrag och andra äganderätter och lagar om illojal konkurrens. När du använder Dewesofts webbplatser eller innehållet bekräftar du och samtycker till att följa alla tillämpliga lagar om immateriella rättigheter samt alla särskilda meddelanden som finns på Dewesofts webbplatser. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är förbehållna.

Dewesofts webbplatser och innehållet får inte kopieras, reproduceras, ändras, anpassas, översättas, överföras, visas, publiceras, läggas ut, säljas vidare eller på annat sätt distribueras på något sätt utan Dewesofts uttryckliga skriftliga förhandstillstånd. Du får tillstånd att visa på din dator, skriva ut och ladda ner innehållet på Dewesofts webbplatser endast för personligt, yrkesmässigt och pedagogiskt bruk. Du måste behålla upphovsrätts- och andra meddelanden på alla kopior av innehållet som du gör. Visst innehåll och vissa dokument som finns på Dewesofts webbplatser är innehåll och dokument med öppen källkod som omfattas av den tillämpliga licensen för öppen källkod och är markerade som sådana. Din användning av detta material regleras av den enskilda tillämpliga licensen.

Otillåten användning av Dewesofts webbplatser eller det innehåll som finns på eller är tillgängligt via Dewesofts webbplatser eller länkade webbplatser kan bryta mot tillämpliga lagar om immateriella rättigheter eller andra lagar.

Dewesofts webbplatser kan innehålla innehåll som lämnats in av användare eller tredje part, t.ex. feedback och förslag, inlägg eller bidrag och annat material (nedan kallat "bidrag") som är avsett att granskas av allmänheten eller av medlemmar i en offentlig eller privat gemenskap. Dewesoft gör inga anspråk på äganderätt till bidragen och ska i den utsträckning som lagen tillåter inte ha några skyldigheter eller något ansvar av något slag, inklusive men inte begränsat till fel, utelämnanden eller skadestånd, med avseende på bidragen. Inlämningar granskas, godkänns eller stöds inte av Dewesoft och tillhandahålls endast för att underlätta för Dewesofts kunder och användare. Dewesoft förbehåller sig rätten att övervaka, begränsa tillgången till, redigera eller ta bort allt tillgängligt innehåll.

Meddelande och borttagning av material. Dewesoft uppmuntrar dig att rapportera material som du anser bör tas bort från Dewesofts webbplatser i enlighet med gällande lagar. Om du anser att något material på Dewesofts webbplatser strider mot din upphovsrätt, vänligen informera vår webbavdelning på marketing@dewesoft.com.

Dewesoft kan begära att du lämnar ytterligare information om det är nödvändigt för att utreda din specifika rapport om material som du anser bör tas bort och/eller ditt klagomål om upphovsrättsintrång.