12 recensioner

RT60 Mätning

När rumsakustik skall utvärderas är Dewesofts modul för efterklangstidsmätning RT60 ett optimalt verktyg för att säkerställa korrekta resultat. Den enkla set-upen möjliggör snabba och pålitliga mätningar för effektiva rumsförändringar som ger önskad efterklangstid.

IEPE

IEPE

Spänning

Spänning

Ljud

Ljud

Ljudtryck

Ljudtryck

Video

Video

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

RT60 Mätning Höjdpunkter

Standard

Uppfyller helt ISO 354 standarden och använder integrated response method.

Direkt mikrofon ingång

Vår top-of-the-class datainsamlings hårdvara med 160 dB dynamikområde erbjuder direkt inkoppling av IEPE mikrofoner med support för TEDS för automatisk detektering. Hårdvaran kan skalas för önskat antal mikrofoner och dessa kan enkelt kalibreras med en kalibrator.

Utvärderingsområden

Olika områden för utvärdering av efterklangstid finns tlllgängligt (T20, T30, and T60).

Parameterutvärdering

Utvärdering av modal decay parametrar från bullriga mätningar av reflekterande eller resonerande system genom Lundebymetoden.

Absorptionskoefficientberäkning

Beräkna absorptionskoefficienten och gör en rapport med den inbyggda rapportmallen.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Efterklangstid RT60

Efterklang är den tid det tar för ljudet att falla 60 dB från en initial nivå. Ljudvågor i ett rum kommer studsa mot  reflekterande ytor i rummet.

När dessa reflektioner blandas med varandra uppstår ett fenomen kallat efterklang. Efterklangen avtar när reflektionerna träffar absorberande ytor som gardiner, stolar och bord. Efterklang är en huvudparameter när det gäller att avgöra ett rums akustiska egenskaper 

Utvärderingsområde

Efterklangstid kan utvärderas baserat på ett mindre dynamiskt område än 60 dB och extrapoleras till en avklingningstid som gäller för 60 dB. Utvärderingen för resp frekvensband startar 5 dB under den initiala nivån. Den lägsta nivån för utvärderingen skall vara minst 10 dB över normalt bakgrundsnivå i mätutrustningen.

  • T20 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 25 dB under initial nivå.

  • T30 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 35 dB under initial nivå..

  • T60 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 65 dB under initial nivå.

Crosspoint sök

Använd den förbättrade algoritmen för efterklangsutvärdering (Lundby algorithm) med en automatisk sökoption.

Valet "automatic" beräknar efterklangstid från den första till den andra låsta markören. Det är viktigt att placera den första markören i rätt läge och positionen på den andra markören kommer hittas automatiskt.

Beräknade kanaler

Efterklangstidkalkylering kommer beräkna ett flertal parametrar och skapa virtuella kanaler för dessa. De beräkningar som kan göras är:

  • T - uppmätt efterklangstid

  • ETC - energy time curve

  • Oktavdata - oktavanalys kan väljas 1/1 eller 1/3 oktav

  • Line fit - fitted curve on energy time curve

Impulsresponsmetod

Impulsrespons kan mätas direkt genom att använda en impulskälla som ett pistolskott, ballong som spricker eller någon annan källa som producerar en impuls med tillräcklig bandbredd och energi.

Absorptionskoefficient

Absorptionskoefficient (alpha) för ett material anger hur stor del av ljud som träffar ett material som blir absorberat jämfört med den del som reflekteras tillbaks till rummet.

Medföljande Excelmall innehåller formler för att medelvärdesbilda och beräkna absorptionskoefficient (alpha). Ange rumsparametrar och dimensioner (temperatur, luftfuktighet, volym, yta). 

Analys och rapportgenerering

Sektionen i Excelmallen är avsedd för rapportering. Alphakoefficient beräknas från efterklangtid och andra parametrar, som har blivit angivna (yta för testobjekt, ljudets hastighet, …).

Resultatet i excelmallen är alphakoefficienten för varje frekvensband och en graf för koefficienten.

FAQVanliga frågor

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.