12 recensioner

Mätning av ljudeffektLjudeffektnivå som överensstämmer med ISO-standarder

Dewesofts lösning för mätning av ljudeffekt förenar det bästa från två världar: allmänt etablerade ljudeffektmätningar med ett välbekant, distinkt användargränssnitt och oöverträffad anpassningsförmåga i branschen. Betygsätt och jämför olika bruskällor med lätthet och exakthet samtidigt som du övervakar valfritt antal ytterligare parametrar.

IEPE

IEPE

Spänning

Spänning

Video

Video

Ljudtryck

Ljudtryck

Ljud

Ljud

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

Mätning av ljudeffekt Höjdpunkter

Standarder som stöds

Fullt kompatibel med relevanta ljudeffektstandarder ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395, ISO 6396.

Enkel steg-för-steg process

Användaren blir guidad genom hela mätprocessen med ett komprimerat och tydligt användargränssnitt i Dewesoft X mjukvara.

Snabb beräkning i realtid och offline

Alla beräknade parametrar är tillgängliga under mätning såväl som offline; snabb beräkning av korrigeringsfaktorer K1 (bakgrundsbrusmätning), K2 (rumskorrektion med integrerad RT60-modul), C1, C2 och C3 (avvikelser på grund av meteorologiska skäl - temperatur och barometertryck); stöd för lagring av rå tidsdomändata och offline-ljudeffektberäkning.

Större maskiner

Mätprocedurer för större maskiner.

Fördefinierad rapport

Efter att ha utfört mätningen, presentera dina data i den fördefinierade men ändå flexibla rapportmallen.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Mätning av ljudeffekt

Dewesoft erbjuder en komplett modul för mätning av ljudeffekt. Ljudeffekten är en egenskap hos ljudkällan och är oberoende av dess avstånd. Ljudeffekt är därför det enda praktiska sättet att jämföra olika ljudkällor.

Förfarandet för att mäta ljudeffekt beskrivs i standarderna. De specificerar bullertyper och bullerkällor, testförhållanden, mätosäkerhet, kriterier för bakgrundsbuller, kriterier för lufttemperatur och luftfuktighet, mätutrustning och mikrofonernas placering.

Dewesofts ljudlösning är kompatibel med följande internationella standarder:

 • ISO 3741 - Den fastställer exakta metoder för att bestämma ljudeffektnivån för en bullerkälla utifrån den ljudtrycksnivå som uppmäts i ett ekofritt provningsrum.

 • ISO 3744/639x - Specificerar metoder för att bestämma ljudeffekten eller ljudenerginivån för en bullerkälla från den ljudtrycksnivå som uppmäts på den yta som omger bullerkällan.

 • ISO 3745 - Fastställer olika metoder för att bestämma ljudeffekt och ljudenerginivåer för bullerkällor, inklusive maskiner, utrustning och deras komponenter.

Steg-för-steg mätprocedur

Mätproceduren för ljudeffektsbestämning guidas genom ett enkelt användargränssnitt i vår Dewesoft X data acquisition mjukvara.

Först mäts bakgrundsnivån upp med ljudkällan avstängd. Sedan sätts ljudkällan igång och mäts upp. Om man använder gruppering av mikrofoner (om man inte har så många mikrofoner/mätkanaler som standarden kräver) så får man köra multipla körningar vilket mjukvaran stöder.

Korrektionsfaktorer

Korrektionsfaktorer används för att justera för bakgrundsbuller, påverkan av mätrummet och meterologiska parametrar.

 • K1 definerar bakgrundsljudkorrektion. Detta används för att kompensera för bakgrundsbuller som kan dras ifrån mätresultatet t ex på vissa frekvenser. K1 mäts före ljudkällan slås på.

 • K2 korrigerar för påverkan av mätrummet. K2 korrektion appliceras på tidsmedelvärdesbildade ljudtrycksvärdena för alla mikrofonpositioner på mätytan för att kompensera för reflektion och absorption pga rummets egenskaper

 • C1 och C2 meteorologiska korrektioner används i de fall temperaturen är under 23°C eller om höjden är högre än 500 meter över havet. 

Fjärrstyrning

Triggerstart och stopp finns tillgängligt för att automatiskt styra mätningen via fjärrstyrningskanaler.

Ett exempel på triggerkanaler kan vara att man använder fotoceller som skickar en triggersignal när en maskin passerar in i ett mätområde. Du kan använde en eller olika trigger kanaler.

Rapportgenerator

Efter avslutad ljudeffektbestämning kan en rapport snabbt framställas genom att data exporteras till en förberedd Excelmall.

Mallen kan enkelt modifieras med egen företagslogotype, information om mätningen, mätoperatör, datum och plats, etc....

Ytterligare ljudkraftsinformation

Du kan hitta mer om Dewesoft analys av ljudeffektmätning genom att besöka följande länkar:

 • Sound Power Measurement Online PRO Training Course

 • Sound Power Webinar

 • Sound Level Meter Online PRO Training Course

 • Sound Pressure Measurement Online PRO Training Course

 • Sound Intensity Webinar

FAQVanliga frågor

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.