12 recensioner

Mätning av ljudkvalitetTillämpad psykoakustik och ljudteknik

Ljudkvalitetsmätning är ett utmärkt redskap för framgångsrik ljuddesign. Ljudkvalitet tillgodoser de behov som finns att utvärdera hur ljud från olika maskiner uppfattas av ett mänskligt öra. Detta verktyg kan hjälpa dig att bestämma hur ljudet uppfattas för att kunna justera ljudet på din maskin för att upplevas som attraktivt av en användare, och bidra till att maximera marknadspotentialen.

IEPE

IEPE

Spänning

Spänning

Video

Video

Ljudtryck

Ljudtryck

Ljud

Ljud

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

CAN bus

CAN bus

CAN FD

CAN FD

XCP/CCP

XCP/CCP

Mätning av ljudkvalitet Höjdpunkter

Loudness beräkning

Beräkning enligt ISO 532-1 och ISO 532-2: Acoustics - Methods for calculating loudness - Zwicker method and Moore-Glasberg method.

Normal equal-loudness-level contours

Beräkning enligt och baserad på standard ISO 226 .

Sharpness beräkning

Sharpness beräknad enligt specific loudness, som är definerad i standard ISO 532-1 och ISO 532-2.

Articulation index, extended

Utvärdering av taluppfattbarhet med annat ljud närvarande.

Speech intelligibility

En parameter för att utvärder tal uppfattbarhet.

Noise rating (NR)

Används i Europa för att vikta ljudkällor inomhus.

Noise criterion (NC)

Används i USA för att vikta ljudkällor inomhus.

Monaural och binaural analys

Välj vilken metod som skall användas före mätning eller mät båda på samma gång.

Stöd för tidsvarierande och stationära signaler

Inga gränser när det kommer till olika användningsfall.

Real-tids och post-analys

Beräkning av metrics är tillgängligt i realtid och för post-processing.

Expandera

Integrerat med prisbelönta Dewesoft X datainsamling och analys mjukvara som ger användaren tillgång till obegränsade möjligheter för mätning och analys.

Framtidsäkert and beprövat

Livstids fria uppgraderingar och support - våra lösningar förbättras ständigt.

Kraftullt daq system

SIRIUS DAQ system som innehåller dubbla 24-bit DualCoreADC® med 200 kHz samplingshastighet per kanal. Förstärkare som erbjuder låg brusnivå och full isolering för bästa signalkvalitet. SIRIUS DAQ system erbjudare ett högt dynamiskt område på 160 dB.

Ytterligare analog ingångar

Mer analoga ingångar tillgängliga än vad som behövs för monaural eller binaural ljudkvalitet analys.

Prominensförhållande

Beräkning i enlighet med ISO 7779​​​​​​​ - mätning av luftburet buller från informationsteknik och telekommunikationsutrustning.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Analys av ljudkvalitet

Ljudkvaliteten blir allt viktigare när man bedömer en produkts totala kvalitet. Vårt verktyg för ljudkvalitet hjälper dig att utvärdera produkternas ljudkvalitet och tar ljudteknik till en ny nivå.

Dewesofts ljudkvalitetsmodul är ett utmärkt exempel på tillämpad psykoakustik, där mjukvara och hårdvara arbetar i harmoni. Resultatet är en oöverträffad användarupplevelse och oöverträffade mätresultat. Systemet omfattar följande

 • Den prisbelönta programvaran för datainsamling Dewesoft X,

 • Dewesoft X Sound Quality Plugin

 • SIRIUS DAQ mini systema y

 • Mikrofon av klass 1 (kvarts tum).

Dewesoft Sound Quality gör det möjligt att analysera alla ljudkällor i realtid och i efterhand. Det gör det också möjligt att beräkna ljudintensitet (enligt standarderna ISO 532-1 och ISO 532-2) och normal ljudnivå (enligt standarderna ISO 532-1 och ISO 532-2). Standarder ISO 226).

Ljudkvalitet ISO Standarder

 • ISO 532-1:2017: Acoustics - Methods for calculating loudness. Två metoder för att skatta hur loudness uppfattas under vissa lyssnarkriterier.  Metoderna är baserade på Zwicker algoritmen.

 • ISO 532-2:2017: Acoustics - Methods for calculating loudness. EN metod för att skatta loudness av stationära ljud under specifika lyssnarkriterier. Denna metod är baserad på Moore-Glasberg algoritmen.

 • ISO 226:2003: Acoustics - Normal equal-loudness-level contours. Kombination av ljudtrycksnivåer och frekvenser av rena toner upplevs som lika starka.

Dewesoft Ljudkvalitet inkluderar också en uppsättning andra ljudkvalitet metrics, som:

 • skärpa,

 • artikulationsindex,

 • talförståelse,

 • bullerkriterium (NC) och

 • buller (NR).

Målapplikationer

Ljudkvalitet är ett viktigt designkriterie för den som vill utvärdera och förbättra ljudupplevelsen från:

 • maskiner, verktyg och apparater, 

 • fordon och deras individuella delar och komponenter

 • eller vilken som helst annan produkt som alstrar ljud

För att få ljudet att att uppfattas som rätt eller attraktivt för användare utförs tester inom:

 • Fordonsljud, Noise, Vibration, and Harshness (NVH), fordonskonstruktion, inklusive sub-komponenter

 • Elektroakustiska produkter som högtalare, mikrofoner, förstärkare och hörlurar

 • Hushållsprodukter t ex gräsklippare, kylskåp, datorer

Ljuddesign och utveckling/konstruktion

Ljudet från en produkt är en av huvudparametrarna för totalkvaliteten. Inte bara nivåerna utan även upplevelsen av hur ljudet uppfattas är vad som kan attrahera eller stöta bort kunder. Och detta gäller för produkter från fordon till handhållna verktyg. Dewesoft Sound Quality används av utvecklingsavdelningar inom industri för:

 • Benchmarking och förbättring - Målbeskrivning

 • Modellering och simulering - Förutspå

 • Reaktiv utprovning - Testning och felsökning - Validering

Psykoakustik - Analys, och karaktärisering av produktljud

Upplevelsen av ljud är subjektiv, men objektiva mätningar och testning är möjlig genom att använda ljudkvalitetparametrar och metrics. 

Med ett enskilt värde uttrycker dessa parametrar karaktäristiken för ljudet och reflekterar den psykoakustiska upplevelsen för en människa. Parametrar som: 

 • pitch and quality (Timbre),

 • loudness, 

 • sharpness, 

 • noise criterion, 

 • noise rating, 

 • articulation index, and

 • articulation index extended speech intelligibility.

Utbyggbart och anpassningsbart

Alla Dewesofts datainsamlingssystem kommer med prisvinnande Dewesoft X mjukvara. Dewesoft X är en mjukvara för insamling och analys som är avancerad men ändå enkel att använda. Med multipla ingångskanaler på SIRIUS DAQ systems, möjliggör det simultan mätning och realtidsanalys av flera mätparametrar.

Ljudkvalitetsfunktionen innebär oöverträffad anpassing till extra parametrer. Mäningar kan t ex matchas med videoinspelning för att ge en visuell bild av mätningarna och beräkningarna för olika situationer. 

Flera andra datakällor kan också samlas in fullt synkroniserade. Det inkluderar källor som CAN, CAN FD, OBDII, och XCP vilket t ex kan hjälpa dig att enkelt mäta varvtal på motor simultant. Möjligheterna är obegränsade.

Fria uppdateringar och fri support

Våra lösningar förbättras ständigt samtidigt som vi adderar nya funktioner. Alla framtida Dewesoft X versioner är alltid FRIA att uppgradera. Det finns inga service och supportavtalsavgifter eller andra dolda kostnader.

Vår mjukvara är väldigt agil rörande uppdateringar och användare får alltid de senaste uppdateringarna.

Och vi erbjuder också fri teknisk support till alla via vår support websida eller genom att kontakta vårt lokala sälj- och supportkontor. Vi fokuserar på snabb och effektiv support.

Ljudkvalitetsresurser

 • Ljudkvalitet online programvara manual

 • Produktdata för ljudkvalitet

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.