Dewesofts sekretesspolicy

Introduktion

Den här sekretesspolicyn beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information online och offline när du använder våra tjänster. Den informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Den förklarar vilken typ av personuppgifter som samlas in och hur de används av Dewesoft när du interagerar med oss - det vill säga använder vår webbplats, köper och använder våra produkter, kontaktar vår kundtjänst, besöker eller deltar i våra seminarier och webbseminarier, prenumererar på våra nyhetsbrev eller någon annan interaktion med Dewesoft.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Genom att använda tjänsterna samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi är medvetna om vikten av korrekt användning och skydd av personuppgifter från besökare och användare av vår webbplats. Dewesoft d.o.o. och våra dotterbolag:

 • Dewesoft GmbH, Österrike,

 • Dewesoft KCW GmbH, Österrike,

 • Dewesoft Brasil Comercio e Importacao Ltda, Brasilien,

 • Dewesoft China Ltd, Hongkong.

 • Dewesoft Aps, Danmark,

 • DEWEFrance, Frankrike,

 • DEWESoft Deutschland GmbH, Tyskland,

 • Dewesoft Finland Oy, Finland,

 • Dewesoft India Pvt Ltd, Indien,

 • Dewesoft S.r.L., Italien,

 • Dewesoft Mexico S. de R.L. de C.V., Mexiko,

 • DEWESoft RUS LLC, Ryssland,

 • Dewesoft SEA Pte Ltd, Singapore,

 • Dewesoft AB, Sverige,

 • Dewesoft UK Ltd, Storbritannien, och

 • Dewesoft LLC, USA.

har åtagit sig att hålla din personliga information säker och trygg.

Din integritet och ditt förtroende är viktigt för oss, så vi behandlar dina personuppgifter som erhållits på webbplatsen i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och andra bestämmelser på området. Denna policy gäller från och med den 1 maj 2021.

Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du våra metoder för insamling, användning och avslöjande samt andra aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy. Termerna inom området skydd av personuppgifter i detta meddelande t.ex. behandling av personuppgifter, registeransvarig, registerförare osv. används enligt definitionen i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen.

DEWESoft d.o.o., beläget på Gabrsko 11a, Trbovlje, Slovenien, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som omfattas av denna integritetspolicy. Vid frågor om vår användning av dina personuppgifter eller dina rättigheter i samband med dina personuppgifter är vi tillgängliga för dig via e-post på dewesoft@dewesoft.com.

Personuppgifter

Vi samlar in information som du lämnar direkt till oss. Vi samlar till exempel in information när du skapar ett konto för att få tillgång till våra onlinetjänster som forum, utvecklarportalen, PRO-utbildning online eller nedladdningscentret, deltar i evenemang som mätkonferensen, fyller i ett kontaktformulär, prenumererar på ett nyhetsbrev, ansöker om ett jobb, begär kundsupport, använder vår webbplats och kommunicerar med oss eller interagerar med webbchatten.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter endast när det är nödvändigt och med en rättslig grund för behandlingen. Därvid följer vi principen om minsta möjliga mängd uppgifter, vilket innebär att vi endast behandlar de och så många personuppgifter som är strikt nödvändiga för att uppnå det lagliga syftet med behandlingen. Vi behandlar personuppgifter för vilka du har gett ditt samtycke, t.ex. när du prenumererar på e-nyheter eller ställer en fråga till oss, anmäler dig till onlineutbildning eller när behandlingen är nödvändig på grund av legitima intressen som drivs av operatören eller för att uppfylla avtalsförpliktelser.

De typer av information som vi kan samla in är bland annat följande:

 1. identifierare, såsom ditt fullständiga namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, internetprotokolladress,

 2. Kommersiell information, t.ex. produkter eller tjänster som köpts, erhållits.

 3. yrkes- eller anställningsrelaterad information, t.ex. företagsnamn och kontaktuppgifter till företaget (t.ex. telefonnummer, adress eller e-post), och

 4. Annan information som du väljer att lämna.

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare och vissa av de cookies som är installerade på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om din interaktion med webbplatsen, t.ex. vilka enskilda webbsidor eller produkter du tittar på och vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på webbplatsen för ett eller flera av de syften som anges i följande punkter:

Prenumeration på nyhetsbrev

När du prenumererar på Dewesofts nyhetsbrev kommer vi att använda din e-postadress för att informera dig om nyheter, produktsläpp och evenemang som kan vara av intresse för dig. Vi behandlar dina uppgifter uteslutande för att informera dig om innovationer inom teknikutveckling och nya produkter och evenemang som vi organiserar.

För användningen av din elektroniska adress använder vi systemet med förhandsgodkännande av användning - så kallad opt-in, vilket innebär att vi skickar e-post till dig endast om du uttryckligen godkänner att få sådana elektroniska meddelanden. Det enda undantaget är när du skickar oss en begäran om att utarbeta ett erbjudande - då kommer du att läggas till i listan över e-postmottagare på grundval av legitimt intresse.

Dina uppgifter behandlas tills du avregistrerar dig från att få nyheterna. Om du inte längre vill få nyheter från oss kan du använda länken för avregistrering som finns längst ner i varje marknadsföringsmeddelande.

Kontaktformulär: Kontakta oss, få en offert och utvärderingslicens

Våra kontaktformulär är avsedda för dig som vill ställa frågor till vårt försäljnings- eller supportteam, skicka en förfrågan om en specifik produkt eller få en utvärderingslicens av DewesoftX-programvaran.

Ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter är nödvändigt för att förbereda ett svar på en fråga av intresse, förbereda ett erbjudande om den begärda produkten eller tjänsten, bevilja testversionen av programvaran.

Om du kontaktar oss via ett formulär på vår webbplats kommer vi att svara på din förfrågan med hjälp av dina personuppgifter. På dessa formulär samlar vi in följande information: namn, företag, land, e-postadress och telefonnummer för personen.

I kontaktformuläret väljer du också typ av stöd och skriver ner den specifika fråga som du är intresserad av samt väljer och markerar det område från vilket frågan ställs. För produktförfrågningar och utvärderingslicenser anger du tillämpningsområdet för produkten i fråga.

Din information kan komma att delas med våra dotterbolag, distributörer och partner för försäljnings- och supportändamål. Den kommer att användas för att svara dig och kommer inte att säljas, bytas ut eller ges till någon tredje part utanför vårt företag.

De uppgifter som vi samlar in i de förberedda formulären är avsedda att få de uppgifter som behövs för att tillhandahålla en specifik tjänst.

Om du inte vill fylla i kontaktformuläret kan du skicka dina frågor till en av e-postadresserna bredvid kontaktformuläret:

 • support@dewesoft.com För frågor om teknisk support

 • sales@dewesoft.com För frågor om försäljning

När du fyller i det här formuläret lägger vi också till dig på listan över dem som får nyheter från oss - se Prenumeration på nyhetsbrev. I varje skickat meddelande har du möjlighet att avregistrera dig från denna tjänst.

Ansök om ett jobb via formuläret "Ansök nu".

Om du vill söka ett av våra utannonserade jobb kan du använda formuläret "Ansök nu". Formuläret kräver endast de personuppgifter som vi behöver för detta ändamål, och ditt samtycke behövs för att behandla ansökningsuppgifterna.

De personuppgifter som krävs för detta ändamål är namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress och postnummer. Dessutom måste du välja ett arbetsområde, markera det arbete som du söker och bifoga ditt CV. Som ett alternativ kan du också skriva ett följebrev.

Registrera Dewesoft-konto

Du måste ge oss dina personuppgifter om du väljer att registrera dig och öppna ett konto hos oss. Följande uppgifter krävs för registreringen: namn, efternamn, företag, land, e-postadress och telefonnummer. Du anger också ditt lösenord för att få tillgång till detta konto.

När du har skapat ditt konto skickar vi dig dina personliga inloggningsuppgifter. Vi använder också dina personuppgifter för att administrera och säkra ditt konto - vi kan till exempel på din begäran använda dem för att ändra ditt lösenord.

Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av vårt legitima intresse av att hantera våra kundrelationer på ett effektivt sätt och av att skydda dina uppgifters konfidentialitet och integritet.

När du är innehavare av ett Dewesoft-konto kan du hantera alla dina prenumerationer och meddelanden via menyn Hantera meddelanden. Du har också tillgång till områdena nedladdning, utbildning och forum.

Om du inte längre vill behålla ditt konto kan du vidarebefordra en begäran, så raderar vi dina uppgifter. Vänligen använd e-postadressen: web@dewesoft.com. Du kommer att få ett meddelande via e-post när raderingsprocessen är klar. Vi kommer att sluta behandla uppgifterna på grundval av det återkallade samtycket senast 15 dagar efter mottagandet av meddelandet.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller dina uppgifter endast så länge som behövs för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel för att följa tillämpliga lagar, lösa tvister eller för att upprätthålla våra rättsliga avtal och policyer.

Vi behåller också dina användningsuppgifter för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare period, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att spara sådana data under längre perioder.

Delning av personuppgifter med tredje part

Din information kommer att användas för att svara dig och kommer inte att säljas, bytas ut eller ges till någon tredje part utanför vårt företag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter - underleverantörer - som är relaterade till oss i samband med vårt tillhandahållande av tjänster, t.ex. våra affärspartner, e-postleverantörer, webbhotellleverantörer och leverantörer av olika informations- och kommunikationstekniska tjänster.

Dessa tredje parter har endast begränsad tillgång till information om dig, får använda sådan information endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga oss att inte avslöja eller använda information om dig för andra ändamål.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter annat än med ditt samtycke eller på din begäran, och endast under följande omständigheter eller på annat sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy:

 • Om leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer behöver tillgång till sådan information för att utföra arbete för vår räkning i försäljnings- och supportsyfte; Som svar på en begäran om information om vi är säkra på att avslöjandet följer eller krävs enligt tillämplig lag, förordning eller rättslig process,

 • Om vi anser att dina handlingar inte överensstämmer med andan eller språket i våra användaravtal eller policyer, eller för att skydda Dewesofts eller andras rättigheter, egendom och säkerhet, eller

 • Om det är inom Dewesoft eller mellan och bland våra nuvarande och framtida partners, dotterbolag, dotterbolag och andra företag under gemensam kontroll och ägande.

Vi kan också dela aggregerad eller avidentifierad information som inte rimligen kan användas för att identifiera dig.

ActiveCampaign, LLC 

ActiveCampaign är en plattform som vi använder för att automatisera vår e-postmarknadsföring. Den gör det möjligt för oss att planera och strukturera denna aktivitet och att förstå hur du som mottagare interagerar med e-postinnehållet. Med hjälp av ActiveCampaigns samlar vi in information från kontaktformulär och ser information om aktiviteter på webbplatsen. Vi använder ActiveCampaign för att skicka ut nyhetsbrev, produktuppdateringar, evenemang och inbjudningar till webbseminarier och anpassa marknadsföringen utifrån dina intressen enligt vad som anges ovan i punkterna 3.1 och 3.2. För att utföra vår tjänst synkroniserar vi kontaktuppgifter mellan ActiveCampaign och Intrix. Du kan läsa mer om hur ActiveCampaign använder dina personuppgifter här Villkor.

Intrix CRM 

Intrix används för effektiv ledning och administration av verksamheten, för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som är bindande för företagsledaren eller för reklamsyften. Du kan läsa mer om hur Intrix CRM använder dina personuppgifter i Intrix villkor.

Google Analytics

Google Analytics hjälper oss att förstå hur våra kunder använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information i Googles sekretesspolicy. Du kan också välja bort Google Analytics här.

Leadfeeder

Leadfeader används för att hantera och administrera vår verksamhet och visar vilka företag som besöker vår webbplats och vad de är intresserade av. Du kan läsa mer om hur Leadfeeder använder dina personuppgifter i Leadfeeders sekretesspolicy.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser. Cookies eller webbläsarcookies är små filer som skickas från en webbplats till en webbläsare och placeras på din enhet för att registrera information om din användning av webbplatsen. Cookies kan vara "beständiga" eller "sessionscookies". Beständiga cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på våra tjänster och lagra viss information. Vi behandlar de uppgifter vi samlar in för att ge dig en mer sömlös, konsekvent och personlig upplevelse, till exempel genom att ge dig personliga rekommendationer utifrån din användning av webbplatsen. Vissa cookies som används av oss kan avvisas av dig, men detta kan minska din förmåga att använda våra webbplatser eller vissa av deras tjänster.

De tekniker vi använder är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera våra tjänster. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

Nödvändiga/viktiga cookies

 • Typ: Sessionscookies

 • Administreras av: Us

 • Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig tillgång till de tjänster som finns på vår webbplats och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av våra användarkonton. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla de tjänster som du har bett om.

Cookies Policy / Meddelande Acceptans Cookies

 • Typ: Beständiga cookies

 • Administreras av: Us

 • Syfte: Dessa cookies identifierar om du har accepterat användningen av cookies på vår webbplats.

Cookies för funktionalitet

 • Typ: Beständiga cookies

 • Administreras av: Us

 • Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg de val du gör när du använder våra webbplatser, t.ex. att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. De ger dig en mer personlig upplevelse och du undviker att behöva ange dina inställningar på nytt varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies som vi använder och dina valmöjligheter när det gäller cookies, se vår policy för cookies.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter och för att skydda dina uppgifter mot obehörig eller olaglig användning eller behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, inklusive:

 • Tillämpning av principen om minsta möjliga uppgifter och behandling på anonymiserad basis när det är möjligt,

 • Utbildning av våra anställda om vikten av konfidentialitet och upprätthållande av sekretess och säkerhet för personuppgifter,

 • Begränsning av tillgången till personuppgifter till endast anställda som behöver uppgifterna i sitt arbete,

 • Kontinuerlig och omfattande uppdatering och testning av vår säkerhetsteknik,

 • Noggrant och ansvarsfullt urval av våra underleverantörer;

 • Användning av säkra servrar för att lagra personuppgifter.

 • Utnämning av en behörig person som ansvarar för skyddet av personuppgifter.

Vi använder industristandarderna för säkerhetsprotokollet Secure Sockets Layer (SSL) för att koda känslig information, t.ex. kreditkortsnummer, för inköpstransaktioner online via webbplatsen.

Även om vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter när vi tar emot dem måste du också se till att du vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Var medveten om att överföring av information - inklusive personuppgifter - via Internet inte alltid är helt säker. När du ger oss information via Internet, antingen via e-post, vår webbplats eller på annat sätt, gör du det helt på eget ansvar.

Individuella rättigheter

Du kan utöva följande rättigheter när det gäller personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dewesoft@dewesoft.commailto: dewesoft@dewesoft.com.

eller genom att skriva till oss:

 • Du kan begära tillgång till dina uppgifter och information om användningen och behandlingen av dessa uppgifter;

 • Begära rättelse eller radering av dina uppgifter;

 • Begära en begränsning av användningen av dina uppgifter;

 • Utöva rätten att överföra dina uppgifter;

 • invända mot behandlingen av dina uppgifter för vissa ändamål, och

 • begära att samtycket till behandlingen av dina uppgifter återkallas. Om du återkallar ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av behandlingen av dina uppgifter före den dag då du återkallade samtycket.

För ytterligare information om personuppgiftsrättigheter, inklusive vissa begränsningar som gäller för vissa av dessa rättigheter, se artiklarna 12-23 i den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämpliga.

För tillförlitlig identifiering i händelse av att du utövar någon av ovanstående rättigheter kan vi begära ytterligare information från dig, om det behövs för att bekräfta din identitet. I annat fall kommer vi att svara på din begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter mottagandet av din begäran. I undantagsfall kan vi förlänga denna period - i sådana fall kommer vi att informera dig om förlängningen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den slovenska regeringens kontor för informationskommissionär om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot någon bestämmelse om skydd av personuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy träder i kraft samma dag som den publiceras på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller komplettera detta meddelande.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Du kommer att meddelas genom en ändring av datumet för policyn eller genom ytterligare meddelanden, t.ex. ett uttalande på vår webbplats eller ett direkt e-postmeddelande.


DISCLAIMER: Denna version är en översättning av det engelska originalet och används endast i informationssyfte. I händelse av avvikelser gäller det engelska originalet.