Marco Ribichini

    Junior ingenjör för försäljning och teknisk support i Dewesoft Italien

    Marco började sin karriär i mätvärlden 2023 genom att gå med i Dewesoft-familjen. Han brann för ledning och försäljning i alla dess aspekter och bestämde sig för att skriva in sig vid fakulteten för ledningsteknik vid Sapienza University of Rome. 2022 tog han sin magisterexamen med inriktning på ekonomi och teknikhantering. Efter ett år som projektledare inom telekommunikation kände han behovet av att flytta till en mer innovativ, utmanande och dynamisk värld, till exempel mätning, vilket gör att han kan utöka sin kunskap 360° inom olika tillämpningsområden. Hans passion för effekt- och energimätningar finns dock alltid kvar.

    Han arbetar för närvarande som Junior Sales and Technical Support Engineer i Dewesoft Italien på Rom-kontoret

    Articles