• LinkedIn

Thorsten Hartleb

Account manager på Dewesoft Tyskland

Thorsten Hartleb föddes 1982 och tog examen från fakulteten för mekanik och fordonsteknik i början av 2009. Under sina studier arbetade han med olika mättillämpningar, t.ex. bränsleförbrukning, vibrationer och slag.

Han började på AVL 2009 som specialist på förbränningsmätning och arbetade där i olika positioner fram till 2017.

Sedan 2018 arbetar han som kundansvarig och försäljningschef på DEWESoft i Tyskland och är huvudsakligen ansvarig för norra Tyskland och utvalda projekt inom bilindustrin.

Articles

    External articles