• LinkedIn

Jaka Ogorevc

Produktchef

Jaka Ogorevc är produktchef på Dewesoft, en ledande leverantör av avancerade lösningar för datautvinning och analys. Han har en doktorsexamen i elektroteknik från fakulteten för elektroteknik vid universitetet i Ljubljana, där han specialiserade sig på sensorer och signalbehandling.

Jaca har många års erfarenhet av mätteknik och tillför Dewesoft en stor mängd kunskap och erfarenhet. Han är ansvarig för att övervaka utvecklingen av nya produkter och funktioner samt se till att befintliga produkter uppfyller behoven hos kunder runt om i världen.

Jaka brinner för att hjälpa sina kunder att lösa komplexa mätproblem och är fast besluten att ligga i framkant när det gäller teknisk innovation och fortsätta att erbjuda banbrytande lösningar.

Articles