Luka Jerman

    Chef för Automotive Applications Group

    Luka föddes 1990 i Celje och avslutade sin gymnasieutbildning vid Grammar School Celje-Center innan han tog en examen i maskinteknik vid fakulteten för maskinteknik, University of Maribor. Under sina grund- och forskarstudier deltog han aktivt i ett återupplivat Formula Student-projekt, han arbetade med fordonsdynamiksimulering och testning, design av kompositdelar och strukturanalys. År 2012 började Dewesoft sponsra projektet. Han fick först erfarenhet av att arbeta med DEWESoft 7 och var imponerad av att något sådant utvecklades så nära.

    Efter att ha avslutat sina studier började han på Dewesoft 2015 som applikationsingenjör för fordonsindustrin. Han blev mer involverad i programmering med arbetet på Vehicle Dynamics plugin och övergick snart till en roll som mjukvaruingenjör. Han utvecklade och underhöll många olika fordonsprodukter men var främst ansvarig för GPS-modulen, DS-IMU, bromsljud och Polygon.

    Under 2020 övergick han till rollen som teamledare för en applikationsavdelning inom fordonsindustrin. Hans huvudsakliga ansvarsområden är att leda utvecklingen av fordonsprodukter och att organisera och hjälpa applikationsingenjörer när de hjälper våra kunder eller våra internationella säljteam.

    Articles