Introduktion

Vindkraftverk genererar ren el och är oumbärliga för framtidens hållbara energimix. Dewesoft erbjuder perfekta mätsystem för vindkraftsindustrin som möjliggör effektanalys, effektkvalitetsanalys och analys av beteendet vid fel samtidigt. Här hittar du några skärmdumpar för de olika mätapplikationerna:

Effektanalys

Effektanalys enligt IEC61400-12 med rapportgenerering

 

Effektkvalitet

Effektkvalitetsrapporter enligt IEC61400-21, FGW-TR3, BDEW, VDE AR4105 via Matlab, Excel, Python, etc.

Beteende vid fel (LVRT)