Introduktion

Kunden, en kinesisk fordonstillverkare, håller på att utveckla en ny typ av fordon. De vill göra några tester för sitt nya bromssystem i bromsprovbänken. De vill mäta bromsledningens tryck på fyra hjul när de bromsar i olika hastigheter.

 

Mätsetup

MÄTSYSTEM

SENSORER

  • Kistler CPFTA (Bromskraftgivare)
  • Kistler WP-500 (Bromsdisplacement givare)
  • KELLER 21Y (Bromstryckgivare)

MJUKVARA

Bromsledningens tryckgivare och bromskraftsensorn har installerats och anslutits till de analoga ingångskanalerna i DEWE-43 mätsystem.

Analys

Testingenjörerna valde det uppmätta värdet som de fokuserar på och placerar dem i måttvyn. Här kan vi se bromsledningens tryckvärde för de fyra hjulen (FL, FR, RL, RR), bromspedalens kraft och förskjutning.

 

Samtidigt vill kunden också titta på CAN-meddelanden från ECU-styrenheten i sin testbädd.

Med DEWE-43 och Dewesoft X programvaran har det varit mycket enkelt att uppfylla behoven.

 

Sammanfattning

Testerna i bromsprovbänken har varit framgångsrik. Kunden har samlat flera datagrupper i olika hastigheter (80 km / h, 70 km / h, 60 km / h ...). De kan hitta förhållandet mellan bromsledningstryck och bromskraft, hastighet från mätvärdet och kurvan, och de kan också titta på CAN-meddelanden från styrenheten samtidigt. Detta hjälper dem att förbättra sitt bromssystem.