Mätsystemsapplikationer

Dewesoft mätdatainsamlingssystem används inom många olika applikationsområden, från flygprov tillförbränningsanalys, från broövervakning till akustik, och många fler. Vår hårdvara har applikationer inom en mängd olika industriella processer.

Data acquisition systems, hardware and DAQ software

Turn-key Testlösningar

Vi har utformat våra datainsamlingssystem för att vara universiella och mångsidiga och hantera alla testapplikationer. Våra plug-and-play mätsystem kan användas "out of the box" men erbjuder tillräckligt med flexibilitet som ger dig oändliga möjligheter. Alla våra testapplikationer körs på samma mjukvara som gör ditt arbete otroliga enkelt.

Våra produkter kommer att introducera flera fördelar i ditt arbete. Snabbare inlärningskurva, mindre kostnad, och slutligen, all din mätdata kommer vara perfekt synkronicerad och kompatibla.

Datainsamling (2)
 
Datainsamling (2)
Fordonsprovning (8)
NVH Testing (10)
Kraft & Energi (3)
Vibrationsanalys (7)
Strukturell dynamik (6)
Akustik (6)
Övervakning (2)
Flygindustri (1)

Fallstudier<br>