Strukturdynamisk testning och analys

Vi erbjuder one-stop-lösning för test av strukturer för att analysera det dynamiska beteendet hos strukturer utsatta för dynamisk (hög acceleration) belastning. Dewesofts lösning är idealisk för att optimera dina produkters dynamiska egenskaper och beteende - från första koncept till slutcertifiering och vidare, inklusive felsökning och strukturell monitrering

Vår lösning täcker olika applikationer som modaltest (OMA, ODS och MIMO), FFT Spektrumanalys, utmattningstestanalys, SRS - Shock Response Spectrum, sinusreducering (COLA) och strukturell och bromonitrering.

Structural Dynamics Testing Solutions

För att förstå en strukturs beteende måste vi analysera hur den reagerar på laster och krafter. Genom att excitera strukturen med en krafthammare eller vibrationsshaker och mäta dess respons med accelerometrar, kan du karakterisera dess moder och naturliga resonansfrekvenser.

Vår lösning kombinerar mycket flexibel hårdvara för datainsamling och prisbelönad Dewesoft X DAQ-programvara. Båda helt integrerade erbjuder den mest exakta vibrationsmätningen med ett oöverträffat signal / brusförhållande - mer än 130 dB och dynamiskt område upp till 160 dB. Våra ingenjörer går den extra milen för att göra den strukturella dynamikprogramvaran enkel att använda.

Fallstudier