Versioner av DewesoftX

Allmän information om licenser

När du köper Dewesoft får du automatiskt följande Yrkeslicenser. Den ger tillgång till de viktigaste funktionerna i DewesoftX-programvaran. Även om detta är grundversionen erbjuder den ett brett utbud av funktioner, från vanliga matematiska analyser till visualisering och sekvensering, samt export av data till olika format. Alla alternativ som ingår i den professionella licensen är markerade i tabellen över funktioner. Observera att licensen endast krävs för att samla in och arkivera data med DAQ-enheter, vilket innebär att du kan analysera datafiler på vilken dator som helst och dela dem med ett obegränsat antal personer.

Eftersom Dewesoft X har många funktioner som kanske inte är lämpliga för alla användningsområden vill vi ge användarna möjlighet att skräddarsy licensen efter sina behov. Därför kan alla funktioner som inte ingår i den professionella versionen av licensen köpas som ett tilläggsalternativ till den professionella licensen.

Dewesoft erbjuder också programspecifika programpaket som innehåller flera betalda alternativ som ofta används tillsammans till ett lägre pris. Paketlicenser innehåller alla funktioner som finns i en professionell licens, plus några ytterligare alternativ som listas på fliken "Bundle View".

För erfarna Dewesoft-användare erbjuder vi Enterprise-licensen, som är en komplett lösning för att låsa upp programvaran helt och hållet. Även om ytterligare betalda alternativ läggs till programvaran efter köpet har användare med en Enterprise-licens fortfarande tillgång till alla funktioner.

Om du är intresserad av det betalda alternativet men vill prova det först kan du använda testlicensen, som ger dig tillgång till alla funktioner i 30 dagar.

DewesoftX versionsmatris

ProfessionalDSAEnterprise
General
Key features
All applications/interfaces in one software
Synchronized data acquisition
Unlimited number of configurable channels
Live visualization of data
Triggered storing
Distributed acquisition (Dewesoft NET)OptionOption
Offline analysis (Post-processing)
Reporting
Localization (software translation)
Lifetime free upgrades
Configuration management
Savable/sharable configuration files
Project definition for different users
Sensor database
Adjustable physical quantities
Modular security, encryption, access restriction
Input/output interfaces
General
Dewesoft analog/digital inputs
Dewesoft analog/digital ouputs
Analog replay of data
Function generatorOptionOption
TEDS support
Gantner Ethernet devicesOptionOption
Gyro platform - LORD MicroStrainOptionOption
BarcodesOptionOption
ScanivalveOptionOption
MoogOptionOption
Vehicle interfaces
Dewesoft CAN/J1939 interfacesOptionOption
Vector CAN/J1939 interfacesOptionOption
Vector CAN FD devicesOptionOption
OBDIIOptionOption
XCP/CCPOptionOption
XCP SlaveOptionOption
FlexRayOptionOption
LINOptionOption
SENT (SAE J2716)OptionOption
Kistler RoaDyn 2000OptionOption
Kistler KiRoadOptionOption
Engine TestbedOptionOption
Velodyne LidarOptionOption
GPS and IMU interfaces
Dewesoft or third party GPS devices
Dewesoft IMU devices
Navion
OxTSOptionOption
Gyro platform - GeneSys ADMA-CANOptionOption
Gyro platform - GeneSys ADMA-EthernetOptionOption
Gyro platform - MicroStrain MIPOptionOption
Aerospace interfaces
PCM telemetryOptionOption
Chapter 7 decodingOptionOption
Chapter 10OptionOption
ARINC 429 and MIL-STD-1553 devicesOptionOption
iNETOptionOption
Video cameras
Direct X compatible cameras
Dewesoft DS-CAM cameras
GigE cameras
FLIR thermovision camerasOptionOption
Optris infrared camerasOptionOption
Photron high-speed camerasOptionOption
Industrial interfaces
OPC UA serverOptionOption
OPC UA clientOptionOption
Siemens S7OptionOption
MODBUS TCP/IP (Client)OptionOption
MODBUS TCP/IP (Server)OptionOption
Serial communicationOptionOption
EthernetOptionOption
Data post-processing and analysis
Standard math
Formula editor
Filters (IIR, FIR, FFT, CFC)
Integration, derivation
FFT analyzer (basic)
Statistics (basic, array, classification)
Reference curves
Latch mathemathics
Interactive math cursors
Counting (histogramming)
Exact frequency extraction
Advanced analysis
Power analysisOptionOption
Electric motor analysis (efficiency mapping)OptionOption
Basic combustion engine analysisOptionOption
Advanced combustion engine analysisOptionOption
Combustion noiseOptionOption
Vehicle dynamics (VTS)OptionOption
Polygon for vehicle analysisOptionOption
Brake noiseOptionOption
Brake testOptionOption
FFT analyzer (advanced) - Advanced cursors - Advanced markers - Bearing faultOption
Octave band analysis
Order trackingOption
Orbit analysisOptionOption
Rotational and torsional vibrationOption
Rotor balancerOption
Human body vibrationOption
Modal test (FRF)Option
Modal analysisOptionOption
SRS (offline only)Option
Angle sensor math
Envelope detection
Sine processingOptionOption
Harmonic tracking filter
Full spectrum (two-sided Fourier transform)
Cepstrum
Sound level meterOption
Sound powerOptionOption
Sound intensityOptionOption
Sound qualityOptionOption
Reverberation Time RT60OptionOption
Fatigue analysisOptionOption
PsophometerOptionOption
Visualization
Meters (digital, analog, horizontal/vertical bar)
Recorders (horizontal, vertical and XY recorder)
Oscilloscope (scope, scope 3D, vectorscope)
FFT (FFT, 3D FFT, Harmonic FFT and Octave)
Graphs (2D, 3D graph, Octave, Orbit, Campbell plot, Contour plot)
Video
Control (button, switch, knob, slider, user input)
Utitlities (table, image, text, line, overload indicator, indicator lamp, note)
Interactive GPS Map and 3D Model
Attitude or artificial horizon indicator
Data management
Data export
FlexPro
FlexPro template
Excel
Excel template
Dewesoft (file reduction)
DIAdem
Matlab
Universal file format 58
Famos
NSoft
Text/CSV
Sony
RPCIII
Comtrade
Technical data management
JSON
ASAM MDF4
ASAM ODS
S3
ATI
HDF5
DynaWorks neutral file
Standard data file
WFT
Replay
Wave
Google earth KML
Brodcast wave format
CAN messages
IFile CA
Clipboard
TAFFmat
Winplot
Data import
Dewesoft data file merge (channel import)
Text
RT data (Logger)
Data exchange
Data management (FTP file transfer)OptionOption
Online data export to .csv/SQL/MySqlOptionOption
Online data writing to ExcelOptionOption
Excel reporting tool (Excel add-in)
Email/SMS alarm notifications
Automation/Development tools
Sequencer
DCOM
Data reader API
EtherCAT ENI exportOptionOption
C++ ScriptOptionOption
Third party extensions

DewesoftX paketpaket

DSARotating Machinery AnalyzerOrbit AnalyzerStructural AnalyzerSound Intensity AnalyzerSound Power AnalyzerEnterprise
The DSA license is the perfect software solution for any and all digital signal processing. It covers a wide range of Noise & Vibration applications and offers options such as the FFT analyzer with extended cursor functionalities, order tracking, torsional vibration, rotor balancing, human body vibration, modal test, shock response spectrum as well as the sound level meter.The Rotating Machinery Analyzer software bundle allows you to analyze signals relating to the rotational speed and its harmonics. Evaluating orders (harmonics of the rotational speed) can be critically important on many types of rotating machines. This software license includes easy to use solutions for order tracking, rotational and torsional vibration, rotor balancing, FFT and octave band analysis. Advanced turbomachinery analysis including Orbit Analysis, Order tracking and advanced FFT designed to cover everything from rotor movement evaluation, assessment of any motion restrictions to in-depth analysis of rotational vibration with extraction of harmonic components, bearing faults detection and a set of advanced cursors and markers in FFT math. Trusted companion for engineers dealing with rotating machinery, whether in design phase or later for maintanence.The Structural Analyzer software bundle offers a total solution for structural dynamics, allowing you to analyze the behavior of structures subject to dynamic (high acceleration) loading. Easy to use solutions like the modal test, FFT and shock response spectrum analysis are included in the license.The Sound Intensity Analyzer software bundle is the perfect solution for noise source determination brought to an entirely new level by Dewesoft. The package also includes the sound level meter and the RT60 tools, which are essential for obtaining accurate measurement results. The Sound Power Analyzer software bundle merges the best of both worlds: widely established sound power measurements with a familiar yet distinctive user interface. With the analyzer you can rate and compare different noise sources with ease and exactness while simultaneously monitor any number of measured parameters. The package also includes the sound level meter and the RT60 tools, which are essential for obtaining accurate measurement results. Enterprise is complete version of DewesoftX with all options and addons.
Included options
FFT analyzer (advanced) - Advanced markers - Bearing faultFFT analyzer (advanced) - Advanced markers - Bearing faultFFT analyzer (advanced) - Advanced markers - Bearing faultFFT analyzer (advanced) - Advanced markers - Bearing faultSound levelSound levelAll available options and plugins
Order trackingOrder trackingOrder trackingModal test (FRF)Sound intensitySound power
Rotational and torsional vibrationRotational and torsional vibrationOrbit analysisSRS (offline only)Reverberation Time RT60Reverberation Time RT60
Rotor balancerRotor balancer
Human body vibration
Modal test (FRF)
SRS (offline only)
Sound level
Zurück zum Anfang