Primož Rome

tisdag 14 mars 2023 · 0 min read

7-års garanti introduceras för Dewesofts mätsystem

Dewesoft är glada att meddela att alla datainssamlingssystem som levereras efter den 1 juni 2021 kommer att omfattas av en sju års garanti. Under den 7-åriga garantiperioden garanterar Dewesoft att du håller din utrustning i funktionsdugligt skick genom att reparera eller byta ut den.

Dewesoft 7-års garanti gäller över hela världen, oavsett var utrustningen finns. Det finns inga dolda servicekostnader eller underhållsavgifter. Det enda kravet är att systemet skickas årligen för kalibrering och kontroll vid ett auktoriserat Dewesoft kalibrerings- och servicecenter. Se länken till globala platser och distributörer.

Dewesoft 7-års garanti kickoff video

Produkter som levererades före den 1 juni 2021, men för mindre än sju år sedan, kan också täckas av denna garanti mot betalning av 1% av systemets ursprungliga fakturabelopp per serviceår och vid sändning till en auktoriserad Dewesoft-tjänst centrum för betald kalibrering och underhåll.

Kostnadsfria reparationer eller utbyten gör processen snabb och bekväm.

Minskad stillestånd innebär ökad produktivitet. 

Alla Dewesoft DAQ-system levereras med prisbelönt DewesoftX programvara. DewesoftX-programvaran förbättras ständigt med nya funktioner. Programuppdateringar och förbättringar är också gratis.

Fler detaljer: