Den senaste produkten i IOLITE DAQ-familjen är den isolerade 8-kanals lågspänningsmodulen. IOLITEi-8xLV är det perfekta valet för en allmänt ändamålsenlig mätsystem för spänningsmätning tack vare hög noggrannhet och hög kanal-till-kanal- och kanal-till-mark-isolering.

Dewesoft data acquisition module IOLITEi-8xLV

Standard  IOLITEi-8xLV has two input ranges: ±100 V and ±10 V. Optionally, IOLITEi-8xLV is available with the input ranges of ±10 V and ±1 V (see Order codes below).

Data is acquired simultaneously from all 8 channels with a sampling rate of up to 20 kS/sec. IOLITEi-8xLV includes analog anti-aliasing filter with 26 kHz cut-off frequency (3rd order, Butterworth).

IOLITEi-8xLV is available with two different input connector types: BNC or Terminal block (see Order codes below).

As all IOLITE standard modules, also IOLITEi-8xLV is equipped with two EtherCAT buses in parallel for both, DAQ and real-time control. It can be mounted either in IOLITEr or IOLITEs chassis.

Standard IOLITEi-8xLV har två ingångsområden: ± 100 V och ± 10 V. Som tillval finns IOLITEi-8xLV tillgängligt med ingångsområdena ± 10 V och ± 1 V (se Beställningskoder nedan). Data mäts samtidigt från alla 8 kanaler med en samplingshastighet på upp till 20 kS/sek.

IOLITEi-8xLV inkluderar ett analogt utjämningsfilter med 26 kHz avstängningsfrekvens (tredje ordningen, Butterworth).

IOLITEi-8xLV finns med två olika ingångstyper: BNC eller plint (se beställningskoder nedan). Som alla IOLITE-standardmoduler är också IOLITEi-8xLV utrustad med två parallella EtherCAT-bussar, DAQ och realtidsstyrning. Den kan monteras antingen i IOLITEr eller IOLITEs chassi.

Mer information finns på  IOLITE DAQ systemsidan.