Vibrationstest och Vibrationsanalys lösningar

Vibrationsanalys och vibrationstest är viktiga i varje produktdesign och underhåll. Vibration kan påverka hållbarheten och tillförlitligheten hos mekaniska system eller strukturer och orsaka problem som skador, oplanerade stopp och haverier som kan leda till allvarliga säkerhetsproblem. Vibrationsmätning är en viktigt motåtgärd för att förhindra dessa problem.

Rotationsanalys handlar främst om signaler relaterade till rotationshastigheten och dess övertoner. Ordrar är övertoner av rotationshastigheten. Utvärdering av ordrar kan vara avgörande för många typer av roterande maskiner. Dewesoft erbjuder användarvänliga lösningar för analys av ordertrackingtorsion, FFT och Octave Band-analys.

Vibration Analysis and Testing Solutions from Dewesoft

Våra mätsystem erbjuder flexibilitet och den mest exakta vibrationsmätningen med en oöverträffad signal / brusförhållande - mer än 130 dB och dynamiskt område upp till 160 dB. Vi stöder alla slags vibrationssensorer (IEPE, MEMS och laddningsaccelerometrar) och rotationssensorer - analoga och digitala tachogivare, räknare och enconder sensorer. 

För att erbjuda en turn-key vibrationsanalyslösning kompletterar vi produktserien med IEPE-accelerometersensorer, modala hammare och modal / vibrations shakers​​​​​​​ för vibrationsmätning.

Download DSA and NVH Brochure PDF Downl​​​​​​​oad General Catalog PDF

Fallstudier