Ljudeffekt

Dewesoft:s ljudeffektprogram slår ihop det bästa av två världar: ljudeffektmätningar enligt väl etablerade metoder med ett välkänt användargränssnitt och banbrytande flexibilitet. Mät/beräkna och jämför enkelt och exakt olika ljudkällor samtidigt som extra parametrar simultant kan registreras.


Sound power solution from Dewesoft
IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Video
Video
Ljudtryck
Ljudtryck
Ljud
Ljud
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo

Egenskaper

 • SUPPORTERADE STANDARDER: stödjer fullt ut relevanta ljudeffektstandarder ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 639-3, ISO 639-4, ISO 639-5, ISO 639-6.
 • ENKEL STEG-FÖR-STEG PROCESS: användaren blir guidad genom hela mätprocessen med ett komprimerat och tydligt användargränssnitt i Dewesoft X mjukvara
 • SNABB REAL-TIDS OCH OFFLINE BERÄKNING: alla beräknade parametrar finns tillgängliga under mätning och off-line; snabb beräkning av korrektionsfaktorer K1 (bakgrundsljud), K2 (rumskorrektion med integrerad RT60 modul), C1, C2 och C3 (avvikelser pga meterologiska skäl - temperatur och lufttryck); stöd för sparande av rådata (tidsdata) och senare ljudeffektberäkning offline
 • STÖRRE MASKINER: mätprocedurer för större maskiner
 • FÖRDEFINERAD RAPPORT: efter mätning kan data presenteras i en fördefinierad men ändå flexibel rapportmall
 • LIVSTIDS GRATIS UPPGRADERING AV PROGRAMVAROR OCH SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Ljudeffekt
Standarder

Ljudeffekt är en beskrivning av en ljudkälla som inte är beroende av på vilket avstånd från källan man är. Därför är ljudeffekt den enda praktiska vägen att jämföra olika ljudkällor.

Olika vägar att beräkna ljudeffekten från mätningar finns beskrivet i standarder. Dessa definerar olika typer av ljud och ljudkällor, testmiljö, mätosäkerhet, kriterier för bakgrundsbuller, temperatur och luftfuktighet, typ av instrument och mikrofonpositioner.

 • ISO 3741 - beskriver precisionsmetod för att bestämma ljudeffekten från en ljudkälla från ljudtrycksnivåer uppmätta i ett efterklangsrum
 • ISO 3744/639x - beskriver metoder för att bestämma ljudeffekten eller ljudenergin från en ljudkälla från ljudtrycksnivåer uppmätta på en fiktiv yta som omsluter ljudkällan
 • ISO 3745 - beskriver olika metoder för att bestämma ljudeffekten och ljudenerginivåer från ljudkällor som större maskiner eller delar av sådan.
LjudeffektStandarder

Steg-för-steg 
Mätprocedur

Mätproceduren för ljudeffektsbestämning guidas genom ett enkelt användargränssnitt i vår Dewesoft X data acquisition mjukvara.

Först mäts bakgrundsnivån upp med ljudkällan avstängd. Sedan sätts ljudkällan igång och mäts upp. Om man använder gruppering av mikrofoner (om man inte har så många mikrofoner/mätkanaler som standarden kräver) så får man köra multipla körningar vilket mjukvaran stöder.

Steg-för-steg Mätprocedur

Korrektionsfaktorer

Korrektionsfaktorer används för att justera för bakgrundsbuller, påverkan av mätrummet och meterologiska parametrar.

 • K1 definerar bakgrundsljudkorrektion. Detta används för att kompensera för bakgrundsbuller som kan dras ifrån mätresultatet t ex på vissa frekvenser. K1 mäts före ljudkällan slås på.
 • K2 korrigerar för påverkan av mätrummet. K2 korrektion appliceras på tidsmedelvärdesbildade ljudtrycksvärdena för alla mikrofonpositioner på mätytan för att kompensera för reflektion och absorption pga rummets egenskaper
 • C1 och C2 meteorologiska korrektioner används i de fall temperaturen är under 23°C eller om höjden är högre än 500 meter över havet. 
Korrektionsfaktorer

Fjärrstyrning

Triggerstart och stopp finns tillgängligt för att automatiskt styra mätningen via fjärrstyrningskanaler.

Ett exempel på triggerkanaler kan vara att man använder fotoceller som skickar en triggersignal när en maskin passerar in i ett mätområde. Du kan använde en eller olika trigger kanaler.


Fjärrstyrning

Rapportgenerator

Efter avslutad ljudeffektbestämning kan en rapport snabbt framställas genom att data exporteras till en förberedd Excelmall.

Mallen kan enkelt modifieras med egen företagslogotype, information om mätningen, mätoperatör, datum och plats, etc....

Rapportgenerator

Ytterligare ljudkraftsinformation

Du kan hitta mer om Dewesoft analys av ljudeffektmätning genom att besöka följande länkar:

Ytterligare ljudkraftsinformation

FAQ

What is sound power?

Sound power is the characteristic of a sound source, it is independent of the distance and, therefore, a practical way of comparing various sound sources. Sound power can be measured in different ways (by sound pressure or by sound intensity).

Sound power or acoustic power is the rate at which sound energy is emitted, reflected, transmitted or received, per unit time. It is defined as "through a surface, the product of the sound pressure, and the component of the particle velocity, at a point on the surface in the direction normal to the surface, integrated over that surface.

See the Dewesoft sound power solution.

What is the unit of sound power?

The SI unit of sound power is the watt (W). It relates to the power of the sound force on a surface enclosing a sound source, in air. For a sound source, unlike sound pressure, sound power is neither room-dependent nor distance-dependent.

See the Dewesoft sound power solution.

What is sound pressure?

Sound pressure or acoustic pressure is the local pressure deviation from the ambient (average, or equilibrium) atmospheric pressure, caused by a sound wave. In the air, the sound pressure can be measured using a microphone, and in water with a hydrophone. The SI unit for sound pressure p is the pascal (symbol: Pa).

Sound pressure is a property of the field at a point in space, while sound power is a property of a sound source, equal to the total power emitted by that source in all directions. Sound power passing through an area is sometimes called sound flux or acoustic flux through that area.

See the Dewesoft sound power solution.

What is sound pressure level?

Sound pressure level (SPL) or sound level is a logarithmic measure of the effective sound pressure of a sound relative to a reference value. It is measured in decibels (dB) above a standard reference level.

The standard reference sound pressure in the air or other gases is 20 µPa, which is usually considered the threshold of human hearing (at 1 kHz). The following equation shows us how to calculate the Sound Pressure level (Lp) in decibels [dB] from sound pressure (p) in Pascal [Pa].

See the Dewesoft sound power and sound pressure solution.

What is sound intensity?

Sound intensity is defined as sound power per unit of an area. It depends on the distance from the sound source and the acoustic environment in which the sound source is.

Sound intensity is a vector quantity and describes the amount and direction of the sound energy. The unit for sound intensity is [W/m2]. It is calculated as a product of the sound pressure and the speed of particles.

See the Dewesoft Sound Intensity solution.

Which standards does Dewesoft sound power supports?

Dewesoft sound power solution is fully compliant with the following sound power standards: ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 639-3, ISO 639-4, ISO 639-5, ISO 639-6.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.