Ansök nu

Allowed files: PDF.
Allowed files: PDF.

Instrumentmontering

Ett motiverat och engagerat team söker en verktygsmakare.

Vi söker en organiserad, noggrann och systematisk person som inte är främmande för produktionsarbete, som har stor handskicklighet och är en bra svetsare.

Inventering av ärenden

  • Montering av elektroniska komponenter, halvfabrikat och apparater.

  • PCB-lödning

  • Installation och kalibrering av elektronisk utrustning

  • Åtgärder som ska vidtas vid upptäckt av avvikelser

Utbildning och yrkeserfarenhet

  • IV. Yrkesutbildning och liknande sekundärutbildning.

Vad erbjuder vi?

Att bli delägare

Du har möjlighet att delta i skapandet av ett arbetarägt företag.

Professionell rådgivning

Mentorskapsprocess, årliga bedömningar, utbildning, befordringsmöjligheter.

Utmärkta arbetsförhållanden

Vi är stolta över våra genuina mellanmänskliga relationer och en positiv företagskultur: över 90 % av de anställda säger att företaget har en personlig betydelse för dem, att de kan lita på sina kollegor, att det finns en kultur där man lär sig av misstag och att cheferna behandlar alla anställda med respekt. *

Balans mellan yrkesliv och privatliv

Vi bryr oss om våra anställdas välbefinnande och främjar en balans mellan arbete och familj.

Måldatum: 14 maj 2023

*Original: Guldtråd 2022