Primož Rome

måndag 22 maj 2023 · 0 min read

DewesoftX 2021.5 lanserad - Betydande uppdateringar för Order Analys, Swept Sine Modal Testing, Processing Markers, och Excel Export

Dewesoft har glädjen att presentera DewesoftX 2021.5. Denna nya mjukvaruversion innehåller betydande uppdateringar för order tracking och modal test modulerna samt innebär också förbättringar för de nyligen introducerade processmarkörerna och ett antal vanliga export optioner.

Som alltid är DewesoftX 2021.5 en gratis updatering för alla Dewesoft användare. Du kan ladda ner senaste versionen från vårt Download Center.

Order Tracking Analys Förbättringar

Order Tracking modulen har fått en större uppdatering med huvudfokus på prestandaoptimering. Det möjliggör för Dewesoft att täcka in de mest avancerade applikationer inom roterande maskiner med ännu färre begränsningar än tidigare. 

Uppdateringen introducerar ett antal nya funktioner, som möjligheten att extrahera orders mot vilken vald referens som helst vid sidan av varvtal. Det möjliggör ocksa att definera varvtalsförhållanden direkt i mjukvaran. Detta gör det perfekt att använda för växellådor eller var som helst på en del av en maskin som roterar i proportion till den uppmätta frekvenskällan.

Beställ extraktion baserat på Temperatur som referenskvantitet

För att göra order extraheringen så jämn som möjligt har vi lagt till median och medelvärdesbildning som optioner till de underliggande Angle Sensor Math och implementerat hysteresis till frekvensbestämningen. Den nya order tracking analysmodulen supporterar också extrahering av fasen på ordningar utöver amplitud och den justerbara frekvenskällans referens funktionen tillåter extrahering av ordningens harmoniska fas relativt första ordningens noll position.

Uppdaterat GUI med hysteres, fasreferens och fasextraktionsinställningar i bråkordning

Och för att expandera analyskraften i den nya OT ännu mer och samtidigt göra det enklare för användaren, har vi adderat support för standardiserade frekvensvägningar (A, B, C, D, Z) och direkt integration/derivering av input signaler.

Orderspårningsmodulen stöder nu frekvensviktningar och direkt integrering/härledning av inmatade kvantiteter

Läs mer:

Modal Test - MIMO Swept Sine Testing

I denna Modal Test updatering, har vi vid sidan av tidigare tillgängliga burst och continous random lagt till sinussvep för att excitera strukturer med multipla shakers via Dewesoft’s analoga utgångar. Denna metod låter dig excitera en struktur öve hela frekvensområdet i ett viss band på ett mer systematiskt sätt än med random metoder.

Typiska inställningar i Modal testmodul för MIMO sinussveptest

Att excitera strukturer med shaker kan vara farligt och kan skapa risker att skada strukturen, speciellt om förstärkningen är för hög.. För att undvika att råka skada strukturen i början av en mätning har vi implmenterat a ny "Start analog output” knapp som gör det möjligt att manuellt starta excitering när allt är redo.

För att ge dig en bättre upplevelse, har vi också designat om de automat-genererade modal test displayerna. Varje applikation har sin egen display med en konsekvent layout mellan dem: Pretest, Impact hammer, Shaker, ODS, och Analysis av uppmätta data. Med bara att klick låter de fördefinerade displayerna dig se alla de vanligaste resultaten och kontrollerna för en viss applikation.

Automatiskt genererade displayer från Modal testmodul

Läs mer:

Processing Markers förbättringar

Dewesoft’s processing markers har fått flera användarförbättringar. För större tydlighet, Marker outputs i kanalväljaren har organiserats om till foldrar, och en funktion "selected" indikerar brevid output kanalen för vald markör.

Vald markörindikator i kanalväljaren

En ny Markör modul tillför en översikt av alla tillagda markörer, ger tillgång till deras setup, och möjliggör snabbt bläddrande mellan markörlägen genom att använda DSGrid funktionalitet.

Konfigurationsmoduler för markörer i kanalinställningsläge

Slutligen, Channel input source funktionen, som fram till nu bara har varit tillgänglig för vissa 2D Graph markörer, kan nu användas med alla Matrix Cut markörer i 3D Graph.

Data Export Förbättringar

Ett av de mest använda exportformaten, Microsoft Excel (.xlsx), har fått en viktig uppdatering. Numera behöver in Excel vara installerat på samma PC som DewesoftX för att kunna exporter till xlsx. Och export processen är nu ungefär dubbelt så snabb som tidigare..Vänligen notera att detta gäller enbart fil-export och inte Excel template export.

Utöver detta har optimeringar gjorts för HDF5 exporten som är nu ca 10 gånger snabbare när man exporterar begränsade data och 1,5 ggr snabbar när man exporterar full-hastighets data.

Andra Uppdateringar

  • Start och stop av function generator genom att använda en kontrollkanal.

  • Konfigurering av färg individuellt med up-down knapp mode för input control display widget.

  • Notice event text visas nu direkt i recorder widget.

  • C++ Script bundles kan nu låsas till hårdvaras serienummer och blir korrekt uppdaterade utan att referenser förloras inom set-upfilen. 

  • Windows desktop sharing har ersatt VNC som default protokoll fför att nå setup konfigurationen av externa datorer i ett Dewesoft NET distributed system.

  • Status bar erbjuder tydligare indikering av measurement mode och kan användas för att starta och stoppa RT moduler.

Uppdaterad statusfält

DewesoftX 2021.5 är en fri uppdatering för alla Dewesoftkunder och är kompatibelt med alla Dewesoft data acquisition systems. Du kan ladda hem det från vårt download center, där du också finner changelog listor över alla mindre uppdateringar och buguppdateringar. Ytterligare inforamtion om specifika funktioner i denna release är också tillgängliga på Dewesoft’s customer support portal.