12 recensioner

Analys av elkvalitetMätning och analys av elkvalitet med hög precision

Dewesoft elkvalitetsanalysatorer mäter alla elkvalitetsparametrar i enlighet med IEC 61000-4-30 klass A-standarder. Till skillnad från andra elkvalitetsmätare ger våra analysatorer en mer detaljerad elkvalitetsanalys, inklusive lagring av rådata, analys av felbeteende, övertoner och beräkning av ytterligare elektriska och även mekaniska parametrar.

Spänning

Spänning

Högspänning

Högspänning

Isolering CAT II 1000 V

Isolering CAT II 1000 V

Isolering CAT III 600 V

Isolering CAT III 600 V

Ström

Ström

15 MS/s/ch

15 MS/s/ch

5 MHz bandbredd

5 MHz bandbredd

DSI-kompatibel

DSI-kompatibel

TEDS-kompatibel

TEDS-kompatibel

RPM

RPM

Hastighet

Hastighet

Vridmoment

Vridmoment

Video

Video

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

Termisk video

Termisk video

Digital IO

Digital IO

CAN bus

CAN bus

XCP/CCP

XCP/CCP

J1939

J1939

GPS och GLONASS

GPS och GLONASS

IRIG- och GPS-tidkod

IRIG- och GPS-tidkod

Pekskärm

Pekskärm

SD-kort

SD-kort

Analys av elkvalitet Höjdpunkter

Harmoniska övertoner upp till 150 kHz

Mät och analysera övertoner för spänning och ström och THD med frekvenser upp till 150 kHz. Alla mätningar implementeras enligt IEC-61000-4-7 standarder.

Beräkning av THD

Dewesoft elkvalitetsanalysatorer kan beräkna Total Harmonic Distortion (THD) för både spänning och ström upp till 3000: e harmoniska ordningen.

Interharmoniska och högre frekvenser

Dewesofts elkvalitetsanalysatorer mäter och analyserar interharmoniska och högre frekvenser och grupperar högre frekvenselement i 200 Hz-band upp till 150 kHz.

Flimmer, flimmeremissioner och RVC

Dewesofts elkvalitetsanalysatorer beräknar automatiskt parametrar för flimmer och flimmeremission i enlighet med IEC-61400-4-15 och IEC-61400-21 standarder.

Visuella bilder i realtid

Snabba och anpassningsbara visuella displayer för FFT, Harmonic FFT och Waterfall FFT ger visuell feedback i realtid, vilket gör den här lösningen till en utmärkt elkvalitetsmonitor.

Lagring av rådata

DewesoftX mätprogramvara har en lättanvänd signalbehandlingsmotor. Matematik kan utföras i realtid under mätning eller i efterbehandling. Dewesoft elkvalitetsanalysatorer lagrar rådata, vilket möjliggör omberäkning av parametrar under efterbehandling.

Flexibla konfigurationer

Vi erbjuder flexibla systemkonfigurationer, från system med hundratals ingångskanaler till system med modulär och distribuerbar arkitektur, enkel nätverksanslutning och PTP-synkronisering. För fältbruk tillhandahåller vi kompakta, bärbara elkvalitetsanalysatorer med inbyggda displayer, processorer, datalagring och batterier för full autonomi.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Vad är elkvalitet?

Med elkvalitet avses stabiliteten och konsekvensen hos den elektriska ström som levereras till utrustningen. Den omfattar olika parametrar, inklusive spänning, frekvens och vågformsegenskaper, som säkerställer att elektriska enheter fungerar effektivt och tillförlitligt. Hög elkvalitet innebär att strömförsörjningen är fri från avbrott, fluktuationer och distorsioner, vilket annars kan leda till fel på utrustningen, minskad effektivitet eller till och med skador.

Varför behöver vi elkvalitetsanalysatorer?

Strömkvalitetsanalysatorer (PQA) är viktiga verktyg för att bedöma och upprätthålla kvaliteten på elkraften. Här är några förklaringar till varför de är viktiga:

 1. Identifiering av maktfrågor: PQA:er hjälper till att upptäcka strömstörningar som spänningsfall, svällningar, transienter och övertoner som kan påverka utrustningens prestanda negativt.

 2. Förhindra skador på utrustningen: Genom att övervaka elkvaliteten kan PQA:er förhindra skador på känslig elektronisk utrustning som orsakas av dåliga strömförhållanden och därmed förlänga utrustningens livslängd.

 3. Förbättra energieffektiviteten: Analys av elkvalitet hjälper till att identifiera ineffektivitet och förluster i kraftsystemet, vilket möjliggör korrigerande åtgärder för att förbättra den totala energieffektiviteten.

 4. Säkerställa efterlevnad: Många branscher måste följa specifika standarder för elkvalitet. PQA säkerställer att kraftsystemen uppfyller dessa lagstadgade krav och undviker därmed potentiella böter och straffavgifter.

 5. Förbättrad tillförlitlighet och prestanda: En jämn elkvalitet är avgörande för tillförlitlig drift av industriella processer, datacenter, vårdinrättningar och annan kritisk infrastruktur. PQA bidrar till att upprätthålla prestandan och tillförlitligheten hos dessa system.

 6. Datadrivet beslutsfattande: PQA:er ger detaljerade data och insikter om elkvalitet, vilket möjliggör välgrundade beslut om underhåll, uppgraderingar och optimering av kraftsystem.

Sammanfattningsvis är elkvalitetsanalysatorer avgörande för att upprätthålla elsystemens integritet och effektivitet, skydda utrustning och säkerställa att lagar och regler efterlevs. De spelar en avgörande roll i modern energihantering och systemtillförlitlighet. Dewesofts elkvalitetsanalysatorer kan användas i alla nämnda steg, vilket ger den mest flexibla lösningen för elkvalitetsanalys på marknaden idag.

Vi presenterar Dewesoft Power Quality Analyzer (PQA)

Dewesoft har kombinerat en robust hårdvaruplattform med avancerad signalbehandling och robusta programvarufunktioner för att skapa världens mest kapabla Power Quality Analyzer (PQA). Detta instrument öppnar upp helt nya möjligheter för ingenjörer som utför elkvalitetsanalys.

Dewesofts elkvalitetsanalysatorer kan mäta alla dessa parametrar enligt IEC 61000-4-30 Klass A-standard. Jämfört med konventionella elkvalitetsanalysatorer är det möjligt att göra mer detaljerade analyser (t.ex. lagring av rådata, beteende vid fel, beräkning av ytterligare parametrar etc.)

Viktiga egenskaper:

 • Omfattande beräkningar av effektparametrar:

  • Beräknar över 100 effektparametrar, inklusive P, Q, S, PF, cos phi med mera.

  • Möjlighet till fullständig registrering av rådata.

 • Avancerade analytiska verktyg:

  • Integrerat oscilloskop, FFT och analys av övertoner.

  • Beräkningsalternativ i realtid och efter bearbetning.

 • Mätning inom flera områden:

  • Mäter data inom olika områden som vibrationer, temperatur, töjning, belastningar, GPS/GNSS-positionsdata, CAN-buss, XCP/CCP, video med mera.

  • Säkerställer att alla parametrar är helt synkroniserade, oavsett deras uppdateringsfrekvens.

 • Oöverträffad mångsidighet:

  • Ingen annan PQA kan mäta ett så brett spektrum av datatyper med elkvalitetsmätningar, helt synkroniserade.

Detta strukturerade format lyfter fram de viktigaste funktionerna och fördelarna, vilket gör informationen tydlig och lätt att förstå.

Avancerad dataanalys

Dewesoft Power Quality Analyzer är en mycket flexibel datainsamlingslösning (DAQ) som integrerar kraft- och energiloggning med flera andra mätinstrument i en enda enhet. Denna integration erbjuder många fördelar för mätprocessen:

 1. Synkronisering av data: Fullständigt synkroniserade data säkerställer kompatibilitet och enkel jämförelse.

 2. Loggning av rådata: Rådata lagras alltid, vilket möjliggör detaljerad analys när som helst under efterbearbetningen.

 3. Användarvänlig: Intuitiv programvara förenklar mät- och analysuppgifter och gör den lätt att lära sig och använda.

 4. Kostnadseffektivt: Ett enda instrument som kan mäta och analysera effektparametrar, vilket normalt skulle kräva flera enheter, vilket sparar utrymme, tid och pengar.

Omfattande mätkapacitet

Dewesoft Power Quality Analyzer kombinerar flera funktioner och erbjuder avancerade dataanalysfunktioner:

 • Övertoner och THD upp till 150 kHz

 • Interharmoniska och högre frekvenser

 • Flimmer, flimmerutsläpp och RVC

 • FFT och vattenfall-FFT

 • Scopre och vektorskop

 • Utökade symmetriska komponenter

 • Effekt, effektivitet, energi, periodvärden, övertoners effektberäkningar

Översikt över standarder för elkvalitet

Våra elkvalitetsmätare uppfyller alla krav som definieras i olika elkvalitetsstandarder och kan därför användas i ett brett spektrum av testapplikationer. I tabellen nedan sammanfattas de internationella elkvalitetsstandarderna.

StandardDescription
IEC 61000-4-30Metoder för mätning av elkvalitet
IEC 61000-4-7Allmän guide om mätning av övertoner och mellanövertoner
IEC 61000-4-15Test- och mätteknik - Flickermeter
EN 50160Spänningsegenskaper för el som levereras av offentliga elnät
EN 50163Järnvägsapplikationer - matningsspänningar för traktionssystem
IEEE-519Gränsvärden för spännings- och strömdistorsion
IEC 61000-2-4Kompatibilitetsnivåer i industrianläggningar för lågfrekventa ledningsburna störningar
IEC 61400-21Mätning och bedömning av elektriska egenskaper - Vindkraftverk
IEC 61400-12Effektprestanda hos elproducerande vindkraftverk baserat på anemometri i maskinhuset
FGW-TR3Bestämning av de elektriska egenskaperna hos kraftgenererande enheter och system, lagringssystem samt för deras komponenter i medel-, hög- och extrahögspänningsnät
VDE-AR4105Kraftproducerande anläggningar i lågspänningsnätet
IEC 61000-3-3Begränsning av spänningsändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga lågspänningsnät, för utrustning med märkström ≤16 A per fas och som inte omfattas av villkorad anslutning
IEC 61000-3-11Begränsning av spänningsändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga lågspänningsnät - Utrustning med märkström ≤ 75 A och med villkorad anslutning
IEC 61000-3-2Gränser för utsläpp av harmoniska strömmar (utrustningens ingångsström ≤16 A per fas)
IEC 61000-3-12Gränsvärden för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till offentliga lågspänningssystem med ingångsström >16 A och ≤ 75 A per fas

FFT-analys av övertoner

Övertoner är heltalsmultiplar av grundfrekvensen (t.ex. 50 Hz) som förvränger spännings- och strömvågformerna. Dessa förvrängningar, som orsakas av icke-sinusformiga belastningar, kan ha en negativ inverkan på driften och livslängden för elektrisk utrustning och enheter.

Effekter på motorer och generatorer:

 • Ökad uppvärmning: Harmoniska frekvenser orsakar järn- och kopparförluster, vilket leder till överdriven uppvärmning.

 • Problem med vridmomentet: Övertoner kan orsaka pulserande eller reducerat vridmoment.

 • Mekaniska problem: De skapar mekaniska svängningar och högre hörbart buller, vilket påskyndar åldrandet av axlar, isolering och mekaniska delar, vilket minskar effektiviteten.

Effekter på transformatorer:

 • Övertoner i strömmen: Ökar kopparförluster och förluster av ströljus.

 • Harmonisk spänning: Ökar järnförlusterna.

 • Frekvensberoende: Förlusterna är direkt proportionella mot frekvensen, vilket gör övertoner med högre frekvens mer betydelsefulla.

 • Ytterligare frågor: Övertoner kan orsaka vibrationer och ökat buller.

Effekter på allmän elektrisk utrustning:

 • Minskad effektivitet och livslängd

 • Ökad uppvärmning

 • Funktionsstörningar eller oförutsägbart beteende

Sammanfattningsvis kan övertoner orsaka betydande problem som minskad effektivitet, ökad uppvärmning och potentiella funktionsfel i olika elektriska utrustningar och enheter. Att förstå och analysera dessa övertoner är avgörande för att bibehålla optimal prestanda och livslängd.

Övertoner, interharmoniska övertoner och THD

Dewesofts elkvalitetsmätare kan mäta övertoner för spänning, ström och ytterligare aktiv och reaktiv effekt upp till 3000: e ordningen. Alla beräkningar följer IEC 61000-4-7-standarderna.

Du kan anpassa antalet sidband och halvband för beräkning av harmonisk ordning. Högfrekventa komponenter kan grupperas i 200 Hz-band upp till 150 kHz.

Systemet beräknar också total harmonisk distorsion (THD) för spänning och ström upp till 3000:e ordningen och inkluderar interharmoniska effekter för att ge omfattande analysfunktioner.

Dessa avancerade funktioner för beräkning av övertoner möjliggör noggrann analys av alla typer av elektrisk utrustning och apparater.

Beräkningar av övertoner

 • U, I, P, Q och impedans

 • Individuell inställning av antalet övertoner, inklusive DC-komponent (exempel: 20 kHz samplingsfrekvens = 200 övertoner @ 50 Hz)

 • Övertoner upp till 3000:e ordningen (@50 Hz)

 • Variabla sidband och halva sidband för övertoner

 • Högre frekvenser upp till 150 kHz i 200 Hz-band

 • Interharmoniska, grupper eller enskilda värden

 • According to EN 61000-4-7

 • Beräkning korrigerad till den faktiska verkliga frekvensen

 • THD, THD jämn, THD udda

 • Trigger på varje parameter

 • Subtraktion av bakgrundsharmonier

Fullständig FFT-analys

Dewesoft elkvalitetsanalysatorer erbjuder full frekvensbaserad FFT-analys utöver harmonisk analys. Denna funktion möjliggör omfattande frekvensanalys över hela spektrumet. Du kan utlösa analyser baserade på FFT-mönster och tillämpa olika definierbara filter, t.ex:

 • Hanning

 • Hamming

 • Platt topp

 • Rektangel

 • Och mer

För mer information om Dewesoft FFT-analysator, se följande resurser:

2D och 3D FFT vattenfallsanalys

Förutom standard FFT-analys och harmonisk FFT-analys erbjuder Power Quality Analyzer även 2D- och 3D-FFT-vattenfallsanalys.

Denna visualiseringsteknik är särskilt användbar för analys av variabla frekvensomriktare. När man t.ex. undersöker uppkörningen av en omriktare blir de harmoniska sidbanden tydligt synliga när frekvensen ökar. Bilden visar uppkörningen av en omriktare för en traktionsmotor från 0 till 150 Hz.

FFT-vattenfallsvisningen kan konfigureras för att vara linjär eller logaritmisk, i 2D eller 3D och sorterad efter harmonisk ordning eller frekvens.

Test av flimmer och flimmeremission

Förståelse för flimmer

Flicker avser fluktuationer (repetitiva variationer) i RMS-spänningen mellan två stationära tillstånd. Flicker indikeras ofta av blinkande glödlampor och är särskilt vanligt i nät med låg kortslutningsresistans. Det orsakas av frekventa till- och frånkopplingar av belastningar, t.ex. värmepumpar och valsverk, som påverkar spänningen.

Höga nivåer av flimmer kan vara psykologiskt irriterande och skadligt för människor.

Flimmermätning med Dewesofts elkvalitetsanalysatorer

Dewesoft Power Quality-analysatorer ger omfattande funktioner för mätning av flimmer, inklusive:

 • Mätning av alla flimmerparametrar enligt standarden IEC 61000-4-15.

 • Beräkning av flimmerutsläpp enligt standarden IEC 61400-21, vilket möjliggör utvärdering av flimmerutsläpp i nätet orsakade av vindkraftverk eller andra produktionsenheter.

 • PST (kortvarig flimmernivå) och PLT (långvarig flimmernivå) med flexibla intervall.

 • Individuella omräkningsintervall.

 • Mät parametrar som Pinst (momentant flimmer), dU (spänningsavvikelse), dUmax (maximal spänningsavvikelse) och dUduration (spänningsavvikelsens varaktighet).

Snabba spänningsändringar (RVC)

Rapid Voltage Changes (RVCs) är ytterligare parametrar som kompletterar flimmerstandarden. Dewesoft X datainsamlingsprogramvara beräknar dessa parametrar enligt IEC 61000-4-15-standarden.

RVC beskriver alla spänningsfluktuationer där spänningsamplituden ändras med mer än 3% mellan två stabila tillstånd inom ett visst tidsintervall. Dessa spänningsändringar kan analyseras i efterbearbetningen med hjälp av olika parametrar, t.ex:

 • Spänningsändringens djup

 • dU, dMax, dUduration

 • Avvikelse vid steady-state

 • Och mer

Obalanserade och symmetriska komponenter

Ett balanserat system har en fasförskjutning på 120° mellan spänningarna och strömmarna, och både spänningarna och strömmarna har samma amplitud. Obalans uppstår när 3-fassystemet belastas ojämnt, vilket gör att faserna och amplituderna inte längre korrelerar.

För att analysera ett obalanserat system används beräkningsmetoden för symmetriska komponenter. Denna metod delar upp det ursprungliga obalanserade 3-fas kraftsystemet i tre komponenter:

 1. Positiv sekvens: Roterar i samma riktning som det ursprungliga systemet.

 2. Negativ sekvens: Roterar i motsatt riktning.

 3. Nollsekvens: Representerar systemet utan fasförskjutning.

Ett obalanserat system kan leda till flera problem, bland annat

 • Strömflöde i neutralledningen

 • Överhettning av elektriska komponenter

 • Mekanisk påfrestning

 • Ökad vibration och vridmomentpulsation

 • Låg strömkvalitet

 • Energiförluster

Dewesofts effektanalysatorer kan mäta över 50 parametrar för en omfattande analys av ett obalanserat system. Dessa parametrar inkluderar olika beräkningar för spänning, ström, aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt och övertoner.

Frekvensavvikelser

Dewesoft Power Analyzers är idealiska för frekvensövervakning och testning av frekvensbeteendet hos kraftproduktionsenheter i utvecklingsstadiet (se testning av förnybar energi).

Högfrekventa avvikelser från grundfrekvensen i offentliga nät kan få allvarliga konsekvenser. Överdrivna frekvensfall eller frekvensökningar kan riskera en total kollaps av kraftsystemet, vilket kan leda till strömavbrott.

Frekvensavvikelser i elnätet orsakas vanligtvis av till- och frånkoppling av kraftverk eller stora belastningar. Nätet blir instabilt om det finns någon avvikelse från den nominella driftsfrekvensen. En alltför hög frekvens indikerar ett överutbud av effekt i nätet, medan en alltför låg frekvens indikerar ett underutbud av effekt.

I takt med att förnybara energikällor som vind- och solenergi blir allt populärare ökar riskerna för nätstabiliteten. Vinden blåser inte alltid med konstant hastighet och solenergin påverkas av moln, skuggor och fluktuationer i strålningsintensiteten. Dessa faktorer leder till plötsliga avvikelser i den frekvens med vilken strömmen levereras till elnätet.

FAQVanliga frågor

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.