12 recensioner

Analysator för elkvalitetMätning av elkvalitet med hög precision

Dewesoft spänningskvalitetsanalysator kan mäta alla parametrar för spänningskvalitet enligt IEC 61000-4-30 klass A. I jämförelse med andra elkvalitetsmätare kan våra göra mer detaljerade analyser av spänningskvalitet. Lagring av rådata, beteende vid fel, beräkning av ytterligare parametrar etc.

Spänning

Spänning

Högspänning

Högspänning

Ström

Ström

Hastighet

Hastighet

Vridmoment

Vridmoment

RPM

RPM

Video

Video

Höghastighetsvideo

Höghastighetsvideo

Termisk video

Termisk video

Digital IO

Digital IO

CAN bus

CAN bus

XCP/CCP

XCP/CCP

FlexRay

FlexRay

OBDII

OBDII

J1939

J1939

GPS och GLONASS

GPS och GLONASS

Analysator för elkvalitet Höjdpunkter

Harmoniska övertoner upp till 150 kHz

Mät och analysera övertoner för spänning och ström och THD med frekvenser upp till 150 kHz. Alla mätningar implementeras enligt IEC-61000-4-7 standarder.

THD beräkning

Beräkning av THD (total harmonisk distortion) för spänning och ström upp till
3000: e ordningen.

Interharmonik & högre frekvenser

Mät och analysera interharmonik och högre frekvenser. De högre frekvensdelarna kan grupperas i 200 Hz-band upp till 150 kHz.

Flicker, flicker emissions & RVCs

Automatisk flicker och flickeremission beräkning enligt IEC-61400-4-15 och IEC-61400-21 standard.

Visualisering i realtid

Snabba och anpassningsbara visuella displayer är tillgängliga för FFT, Harmonic FFT, Waterfall FFT med feedback i realtid.

Lagring av höghastiga rådata

Maskinvara och programvara ger en kraftfull lagringsmotor med kontinuerlig strömningshastighet på mer än 500 MB per sekund. Vi lagrar alltid rådata åt dig oavsett vad. Detta ger dig oändliga möjligheter för offline databehandling.

Avancerad matematisk bearbetning online och offline

Dewesoft X programvara för datainsamling har en lättanvänd matematisk motor. Matematiken kan tillämpas i realtid under mätningen eller läggas till under efterbehandlingen.

Snabböversikt av data

Datafiler, även om de är gigabyte stora, kan öppnas och granskas på några sekunder.

Lösningar med multikanaler

Vi erbjuder stora systemkonfigurationer med tusentals kanaler som använder nätverkskonfiguration.

Inkluderad programvara

Alla Dewesoft datainsamlingssystem innehåller den prisbelönta DewesoftX-programvaran för datainsamling. Programvaran är lätt att använda, men ändå mycket omfattande och funktionsrik. Alla programuppdateringar är alltid gratis, utan dolda licenser eller årliga underhållsavgifter.

Dewesoft-kvalitet och 7 års garanti

Dra nytta av våra förmåner 7 års garanti. Våra datainsamlingssystem byggs i Europa enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Vi erbjuder kostnadsfri, kundorienterad teknisk support. Din investering i Dewesoft-lösningar är skyddad under många år framöver.

Översikt över spänningkvalitet

De olika parametrarna för elkvalitet beskriver spänningens avvikelse från dess ideala sinusformiga vågform vid en viss frekvens. Dessa avvikelser kan leda till störningar, strömavbrott eller skador på elektrisk utrustning ansluten till nätet.

Det är viktigt att hela tiden spåra dessa parametrar: börja under utvecklingsfasen (av den elektriska utrustningen), tills driftstart: t.ex. kontinuerlig övervakning av ett par punkter i det elektriska nätet för att förhindra och korrigera kvalitetsstörningar.

Dewesoft-lösningen kan mäta alla dessa parametrar enligt IEC 61000-4-30 klass A. I jämförelse med andra analysatorer för effektkvalitet är det möjligt att göra en mer detaljerad analys (t.ex. lagring av rådata, beteende vid fel, beräkning av ytterligare parametrar, etc. .).

Dewesoft elektrisk analysator - Highlights

Dewesoft- elektriska analysator är en mycket flexibel lösning som kombinerar flera instrument i en enda enhet. Detta introducerar många fördelar i din mätprocess:

 • Datasynkronisering: data är helt synkroniserade och kompatibla för jämförelse.

 • Loggning av rådata: rådata lagras alltid och kan analyseras ytterligare när som helst.

 • Lätt att använda: intuitiv mjukvara som kan utföra alla mät- och analysuppgifter innebär mycket lägre inlärningskurvan för dig.

 • Lägre kostnad: ett instrument som kan mäta och analysera effekt från flera olika instrument sparar inte bara mycket pengar utan också mycket tid.

Allt kombinerat gör vår spänningskvalitetslösning redo att användas för multipla tester:

 • Harmonik och THD upp till 150 kHz

 • Interharmonik & högre frekvenser Flimmer, flimmerutsläpp, RVC FFT, Harmonic FFT, Waterfall FFT

 • Symmetriska komponenter

Spänningskvalitet-standards Översikt

Våra elkvalitetslösningar uppfyller alla krav i standarder och kan användas i ett brett utbud av testapplikationer. Tabellen nedan sammanfattar de stöttade kraven för kvalitetskrav:

Column AColumn B
IEC 61000-4-30 IEC 61000-4-7 IEC 61000-4-15Krav på strömkvalitet                     Analysatorer, Beräkningar av Harmonics, Flicker, etc.
EN 50160 EN 50163 IEEE-519 IEC 61000-2-4  etc.Spänningstkvalitetsgränser för det offentliga nätet, industrier och järnvägsapplikationer.
IEC 61400-12 FGW-TR3 BDEW VDE-AR4105 etc.Effektkvalitetsanalys av förnybara energikällor.
IEC 61000-3-3 IEC 61000-3-11Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för spänningsförändringar och flimmer.
IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-12Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för harmonisk ström.

FFT Harmonisk Analys

Harmonik är heltalsmultiplar av grundfrekvensen (t.ex. 50 Hz) och orsakar en distorsion i spänning och ström hos den ursprungliga vågformen. Harmoniska spänningar och strömmar orsakade av icke-sinusbelastningar kan påverka drift och livslängd för elektrisk utrustning och enheter.

Harmoniska frekvenser i motorer och generatorer kan leda till ökad uppvärmning (järn- och kopparförluster), kan påverka vridmoment (pulserande eller reducerat vridmoment), skapa mekaniska svängningar och högre hörbart ljud, vilket kan orsaka åldring av axel, isolering och mekaniska delar och minska effektivitet.

Aktuella övertoner i transformatorer ökar koppar- och strömningsförluster. Spänningsharmonik ökar järnförlusterna. Förlusterna är direkt proportionella mot frekvensen och därför är harmoniska komponenter med högre frekvens viktigare än komponenter med lägre frekvens. Övertoner kan också orsaka vibrationer och högre buller. Effekterna av annan elektrisk utrustning och enheter är mycket lika och är främst minskad effektivitet och livslängd, ökad uppvärmning, funktionsfel eller till och med oförutsägbart beteende.

Harmonics, Interharmonics och THD

Dewesoft-lösningen kan mäta övertoner för spänning, ström och ytterligare aktiv och reaktiv effekt upp till 3000: e ordningen. Alla beräkningar implementeras enligt IEC 61000-4-7 standarder.

Du kan definiera antalet sidor och halvband för beräkning av harmonisk ordning. De högre frekvensdelarna kan grupperas i 200 Hz-band upp till 150 kHz.

Beräkningen av THD (total harmoniskt innehåll) för spänning och ström upp till 3000: e ordningen och interharmoniken kompletterar analysfunktionerna.

Dessa kraftfulla harmoniska beräkningsfunktioner erbjuder analys för alla typer av elektrisk utrustning och apparater.

Harmoniska beräkningar

 • U, I, P, Q, and impedance

 • Individuell setup för antal övertoner inklusive DC komponent (T ex: 20 kHz sampling rate = 200 harmonics @ 50 Hz)

 • Övertoner upp till 3000:e order (@50 Hz)

 • Variable sidebands och half sidebands for Harmonics

 • Higher Frequencies up to 150 kHz in 200 Hz bands

 • Interharmonics, groups or single values

 • Enligt to EN 61000-4-7

 • Beräkning kopplad till den aktuella verkliga frekvensen

 • THD, THD jämna, THD udda

 • Trigger på alla parametrar

 • Background harmonics substractable

Full FFT Frekvens spektrumanalys

Förutom FFT-övertonerna är en full frekvensbaserad FFT tillgänglig. Alla frekvenser kan analyseras med denna funktion Trigger på FFT-mönster och erbjuder definierbara filter:

 • hanning,

 • hamming,

 • flat top,

 • rectangle,

 • etc.

Du kan hitta mer information om Dewesoft FFT-analysator här:

 • Dewesoft X FFT Analzyer Solution

 • FFT spectral analysis PRO training course

FFT vattenfallanalys

Förutom FFT och den harmoniska FFT-analysen erbjuder lösningen också 2D- och 3D-FFT-vattenfallsanalys.

Denna typ av datavisualisering är särskilt användbar för analys vid variabla drivrar. Till exempel, vid start av en inverter, kommer du att se mycket tydligt hur harmoniska sidoband växer upp. Bilden till vänster visar körningen av en växelriktare för en dragkraft från 0 till 150 Hz.

Den visuella FFT-vattenfallet kan vara linjär eller logaritmisk, 2D eller 3D och sorteras efter harmonisk ordning eller frekvens.

Flickertest och Flickeremissiontest

Flicker är en term för spänningens fluktuationer (upprepade variationer). Blinkande glödlampor är indikatorer för hög exponering av flicker. Flicker är speciellt närvarande vid elnät med låg kortslutningsmotstånd och orsakas av ofta anslutning och bortkoppling (t.ex. värmepumpar, valsverk etc.) av belastningar som påverkar spänningen.

En hög flickernivå uppfattas som psykologiskt irriterande och kan vara skadlig för människor.

Dewesoft-lösningen erbjuder följande funktioner:

 • Mät alla flickerparametrar enligt IEC 61000-4-15 standarder.

 • Flickeremissionsberäkning enligt IEC 61400-21 standarder och gör det möjligt att utvärdera flickeremission till nätet orsakat av vindkraftverk eller andra produktionsenheter.

 • PST och PLT med flexibla intervaller.

 • Individuella omberäkningsintervall. Pinst, du, dumax, duduration

Snabbspänningsändringar

De snabba spänningsändringarna är parametrar som läggs till som ett komplement till flickerstandarden. Dewesoft beräknar parametrarna enligt IEC 61000-4-15 standarder.

Snabbspänningsändringar beskriver alla spänningsförändringar som ändrar spänningen i mer än 3% vid ett visst tidsintervall. Dessa spänningsförändringar kan därefter analyseras med olika parametrar:

 • spänningsskiftets djup

 • Du, dmax, duduration,

 • steady-state deviation,

 • etc.

Obalans - symmetriska komponenter

Obalans innebär att spänningarna (U1, U2, U3) eller/och strömmar (I1, I2, I3) för ett 3-fas system inte är lika. Detta händer på grund av faser som laddas ojämnt. För att analysera obalansen används beräkningsmetoden för de symmetriska komponenterna. Denna metod delar upp det ursprungliga systemet i ett positivt system (rotation som originalsystem), det negativa systemet (rotation i omvänd riktning) och ett nollsystem.

Detta gör det möjligt att beräkna ett par parametrar för spänning, ström, aktiv, reaktiv och synlig effektbalans. Dewesoft effektanalysator gör det möjligt att mäta mer än 50 olika parametrar för omfattande analys av det obalanserade tillståndet. Ett obalanserat system/objekt kan leda till strömmar i den neutrala fasen, uppvärmning och minskning av effektiviteten hos olika elektriska apparater och till och med öka harmoniska strömmar.

Frekvensavvikelse

Dewesoft Power Analyzer kan användas för frekvensövervakning och för att testa frekvensbeteendet hos effektproduktionsenheter vid utveckling (se förnybar testning).

Högfrekventa avvikelser i offentliga nät kan få allvarliga konsekvenser för det elektriska nätet. Om frekvensen sjunker eller stiger för mycket är det till och med möjligt att hela kraftsystemet går sönder (Blackout).

Frekvensavvikelser orsakas av anslutning och frånkoppling av kraftverk eller stora laster. Om frekvensen är för hög finns det för mycket kraft i nätet. Om det är för lågt finns det för lite ström i nätet. Särskilt trenden mot mer förnybara kraftverk orsakar fler och fler frekvensavvikelser på grund av den abrupt avkoppling och anslutning (PV, Wind) för produktionsenheter.

Mer om effektkvalitet

Ytterligare information om hur du mäter spänning, ström och utför effektanalys finns på vår GRATIS PRO-utbildning

 • Dewesoft Online PRO Training > Current measurement

 • Dewesoft Online PRO Training > Voltage measurement

 • Dewesoft Online PRO Training > Power Analysis

 • Dewesoft Online PRO Training > Power Quality​​​​​​​

 • Dewesoft X Online Manual > Power Grid Analysis

FAQVanliga frågor

Relaterade produkter

Se och bläddra bland relaterade och kompatibla produkter för datainsamling.