Primož Rome

ponedeljek, 20. februar 2023 · 0 min read

S certifikati potrjujemo, da smo podjetje neprestanih izboljšav

Dewesoft ima za seboj še en pomemben uspeh, na katerega smo lahko zelo ponosni. Aprila smo namreč na sedežu podjetja uspešno prestali recertifikacijsko presojo po standardu ISO 9001 in ISO 14001

Tudi v orodjarni smo uspešno prestali recertifikacijsko presojo sistemov kakovosti procesov po standardu ISO 9001, na novo pa smo pridobili certifikat kakovosti ISO 14001, mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. 

Slednji je za nas posebnega pomena, saj potrjuje, da obvladujemo okoljske vidike tudi na lokaciji, kjer so možnosti za nastanek izjemnih razmer večje kot na sedežu podjetja, obvladovanje stroškov energije in varovanje zdravja zaposlenih pa pomembni aktivnosti.

S tem smo na obeh lokacijah potrdili, da naša družba na področju razvoja, proizvodnje merilnih naprav, na področju izdelave kovinskih delov za inštrumente in prodaje deluje z skrbjo za kupce in varovanjem okolja. Dokazali smo, da razvijamo družbo s ciljem neprestanih izboljšav sistemov kakovosti družbe, kakovosti izdelkov in na področju skrbi za okolje. 

Veliko energije smo vložili v izobraževanje zaposlenih, ustrezno dokumentacijo za izobraževanje in zagotavljanje ustreznih materialov. Pomembna pa je tudi skrb za usklajeno delovanje naših podružnic po svetu.

Čestitke vsem, ki vsakodnevno pripomorete k izboljšanju podjetja in se trudite, da podjetje na različnih področjih vsak dan napreduje. S tem dokazujemo, da smo skupaj na pravi poti – nenehnega razvoja, izboljševanja in rasti.

Pripravil Mihael Gornik
Odgovoren za področje kakovosti v Dewesoftu