Pravno obvestilo

Pomembne informacije glede pogojev uporabe in pravnih omejitev

Dobrodošli na spletni strani Dewesoft! Ta spletna stran je bila izdelana in je vodena s strani Dewesoft d.o.o.

Če nadaljujete z brskanjem in uporabo te spletne strani, to šteje kot soglasje, da se strinjate z upoštevanjem pogojev uporabe in ste z njimi zavezani. Pogoji uporabe skupaj s politiko zasebnosti urejajo Dewesoft-ovo razmerje z vami v povezavi s to spletno stranjo. Dewesoft-ova politika zasebnosti, ki se občasno lahko tudi spreminja, se nanaša na zbirko in uporabo osebnih podatkov in je izdelana v sklopu teh pogojev. V kolikor ne soglašate s katerim koli delom teh pogojev, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Izraz 'Dewesoft' ali 'nas' ali 'mi' se nanaša na lastnika te spletne strani, ki ima sedež na naslovu Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija (SI). Matična številka našega podjetja je 1580850000, podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vnosa: 1/34043/00 z osnovnim kapitalom 5,000,000.00 EUR. Upoštevati je treba pravice in zakone iz slovenske zakonodaje. Izraz 'vi' se nanaša uporabnika ali obiskovalca naše spletne strani.

Pogoji uporabe

Za uporabo te spletne strani veljajo naslednji pogoji uporabe:

  • Vsebina te spletne strani je namenjena le vašim splošnim informacijam in uporabi. Lahko se spreminja brez predhodnega obvestila. 

  • Ta spletna stran za spremljanje iskalnih preferenc in posledično boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če soglašate z uporabo piškotkov, bomo shranili in uporabili vaše osebne podatke. 

  • Nihče od nas ali tretjih oseb ne zagotavlja jamstva ali garancije za pravilnost, pravočasnost, izvedbo, popolnost ali ustreznost informacij in materialov, najdenih ali ponujenih na tej spletni strani za kakršen koli poseben namen. Priznavate, da lahko te informacije ali materiali vsebujejo netočnosti ali napake, medtem ko se mi izrecno odpovedujemo odgovornosti za takšne netočnosti ali napake v tolikšnem obsegu, kot ga dovoljuje zakonodaja. 

  • Posluževanje informacij ali materialov na tej spletni strani poteka na vaše tveganje, za kar ne prevzemamo odgovornosti. Za zagotavljanje, da se izdelki, storitve ali informacije, ki so dostopne na tej spletni strani, ujemajo z vašimi pogoji, ste odgovorni sami. 

  • Ta spletna stran vsebuje material, ki je v naši lasti oziroma nam je zanj podeljena licenca. Ta material vsebuje (ampak ni omejen na) oblikovanje, ureditev, videz in izgled ter grafiko. Prepovedana je kakršna koli oblika reproduciranja, ki ni v skladu z avtorskimi pravicami, ki so del teh pogojev. 

  • Vse blagovne znamke, ki so reproducirane na tej spletni strani in niso v lasti upravljalca oziroma le-ta nima dovoljenja zanje, so na spletni strani priznane. 

  • Dewesoft ni odgovoren za prevode lokalnih spletnih strani. Ti so bili izdelani s strani lokalnih hčerinskih družb ali predstavnikov. 

  • Nepooblaščena uporaba te spletne strani je lahko vzrok za odškodninski zahtevek in/ali lahko pomeni kaznivo dejanje.

  • Občasno lahko ta spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani. Te povezave so vam ponujene kot pomoč pri nadaljnjem pridobivanju informacij. To ne pomeni, da spletno/-e stran/-i podpiramo. Nismo odgovorni za vsebino spletne/-ih strani v povezavi. 

  • Vaša uporaba te spletne strani ali morebiten spor, ki izhaja iz uporabe spletne strani, je predmet slovenske zakonodaje in zakonodaje EU. 

Obseg pogojev

Te pogoji se nanašajo na spletne strani Dewesoft in na katera koli varovana območja teh spletnih strani. Te pogoji se nanašajo tudi na kakršne koli in vse spletne vire, materiale, območja prenosa, orodja in interaktivna prizorišča, ki so zagotovljena na spletnih straneh Dewesoft, vključno brez omejitev, bloge, forume, informacije o storitvenih ponudbah, sedaj in v prihodnosti. Dewesoft lahko med drugim objavi tudi srednje specifične pogoje uporabe – v tem primeru te pogoji ostajajo veljavni v celoti, dokler ne pridejo v nasprotje s srednje specifičnimi pogoji uporabe.

Z geslom zavarovana območja

Dostop in uporaba z geslom zavarovanih območij na spletnih straneh Dewesoft je omejena na pooblaščene uporabnike. Strinjate se, da: (i) boste zagotovili trenutno, popolno in točno identifikacijo, kontakt in druge informacije o vas, kot bo morebiti od vas zahteval postopek registracije na spletnih straneh Dewesoft; (ii) ste odgovorni za vzdrževanje, ohranjanje na tekočem in posodabljanje vseh registracijskih podatkov in drugih informacij, ki jih posredujete Dewesoft-u; (iii) ste v celoti odgovorni za vzdrževanje varnosti vašega gesla, identifikacije in računa ter za kakršne koli in vse aktivnosti na vašem računu; (iv) boste v primeru nepooblaščenega dostopa oziroma uporabe vašega računa ali gesla, ali pa v primeru katere koli druge kršitve varnosti o tem nemudoma obvestili Dewesoft. Razumete, da ima katera koli oseba z vašim geslom dostop do vašega računa in registracijskih podatkov, vključno z neomejenim dostopom do strežnikov in aplikacij, ki so dostopni preko vašega računa. Sprejmete samo tveganost nepooblaščenega dostopa do vašega računa. Dewesoft v tolikšnem obsegu, kot to dovoljuje zakonodaja, ni odgovoren za kakršno koli izgubo kot posledico uporabe vašega gesla ali računa s strani tretje osebe z ali mimo vaše vednosti. Zaradi uporabe vašega gesla ali računa s strani tretje osebe in posledičnega neizpolnjevanja pogojev ste lahko odgovorni za izgube, ki jih je utrpel Dewesoft ali kateri koli drug uporabnik ali gost. Brez dovoljenja druge osebe nikdar ne smete uporabljati njihovega računa.

Avtorske pravice

Dewesoft si pridržuje avtorske in/ali veljavne pravice do vseh besedil in grafičnih elementov, ponujenih na spletni strani.

Informacije na spletnih straneh Dewesoft lahko kopirate ali prenašate za vašo osebno, profesionalno ali izobraževalno rabo. Besedil ali grafičnih elementov, ki se pojavljajo na spletnih straneh Dewesoft, ne smete posredovati tretjim osebam brez Dewesoft-ovega izrecno pisnega dovoljenja, razen če to dovoljuje obvezna zakonodaja. Prav tako je te informacije brez Dewesoft-ovega pisnega dovoljenja prepovedano »prezrcaliti« na vašo spletno stran in na kakršen koli način spreminjati oziroma predelati besedilo ali grafične elemente.

Spletne strani Dewesoft je prepovedano uporabljati s kakršnim koli namenom in na kakršen koli način, ki utegne kršiti pravice katerih koli tretjih oseb.

»OBVESTILA O INTELEKTUALNI LASTNINI« je dokument, ki vsebuje informacije, zavarovane z avtorskimi pravicami. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje, predelava ali prevod brez predhodnega pisnega dovoljenja so prepovedani, razen v primerih, ko to dovoljujejo avtorske pravice.

»SMERNICE O IDENTITETI BLAGOVNE ZNAMKE« so izdane s strani Dewesoft d.o.o., različica 1.0, januar 2018. Vsa vsebina © 2018 DEWESoft® d.o.o.

Oznaka blagovne znamke Dewesoft

Dewesoft-ova blagovna znamka je znamka, ki ji stranke zaupajo. Je več kot le tridelni trikotnik, saj predstavlja simbol za značaj podjetja. Kadar koli je logotip predstavljen, mora izgledati enako, in sicer z namenom prikaza stabilne in zaupanja vredne blagovne znamke. Tridelni trikotnik, ločen s praznim prostorom, predstavlja tri glavne skupine, ki prispevajo k našem uspehu: Stranke, Poslovni partnerji in Člani ekipe.

Dewesoft-ovi poslovni partnerji lahko v skladu s posebnimi smernicami uporabljajo partnerski stopničasti logotip, kot je bilo to dogovorjeno z Dewesoft-om, ter ostale programske vire, ki so priskrbljeni partnerjem.

Ko na spletnih straneh ali dokumentih uporabljate logotip Dewesoft, morate hkrati zagotoviti tudi povezavo do Dewesoft-ove spletne strani z naslednjim URL: https://dewesoft.com.

Uporaba blagovne znamke Dewesoft je prepovedana, razen če to ni izrecno dovoljeno s strani Dewesoft-a. Nimate dovoljenja za uporabo katerih koli znamk, prikazanih na spletnih straneh Dewesoft, meta oznak ali kakršnega koli »skritega besedila«, ki izkorišča Dewesoft-ove znamke in njihove dajalce dovoljenj. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja s strani Dewesoft-a nobena Dewesoft-ova znamka ne sme biti uporabljena na način, ki nakazuje pripadnost, dovoljenje, oglaševanje ali pokroviteljstvo s strani Dewesoft-a.

Vse znamke ostajajo v izključni lasti njihovih zadevnih imetnikov. Kopije informacij na tej spletni strani lahko kopirate ali prenašate za vašo osebno, nekomercialno in izobraževalno rabo.

Brez izrecno pisnega Dewesoft-ovega dovoljenja je prepovedano distribuirati katera koli besedila ali grafične elemente, ki se nahajajo na tej spletni strani, prav tako je te informacije prepovedano »prezrcaliti« na vašo spletno stran in na kakršen koli način spreminjati oziroma predelati besedilo ali grafične elemente na tej spletni strani.

Imena dejanskih podjetij in proizvodov, omenjenih na spletnih straneh Dewesoft, so lahko blagovne znamke njihovih zadevnih imetnikov in sklicevanje na njih ne pomeni pokroviteljstva, oglaševanja ali sodelovanja z Dewesoft-om. Nobena od vsebin na spletnih straneh Dewesoft ne sme biti razumljena kot dodelitev, implicitno ali kako drugače, kakršnih koli dovoljenj ali pravic za uporabo znamk, ki so distribuirane na spletnih straneh Dewesoft.

Blagovne znamke

Blagovne znamke, storitvene oznake, logotipi, slogani in domenska imena (»Znamke«), omenjene na spletnih straneh Dewesoft, so lahko blagovne znamke običajnega prava ali pa registrirane blagovne znamke v lasti Dewesoft d.o.o. oziroma njihovih hčerinskih družb, in so zaščitene z blagovno znamko ter drugimi zakoni v Sloveniji, Evropski uniji in drugih državah ter v okviru mednarodnega prava in pogodb.

Ponosni smo na svoje proizvode in skrbimo za to, da so vsi ključni proizvodi in tehnologije registrirani kot blagovne znamke po celem svetu. Ime »Dewesoft« je registrirana blagovna znamka. Družine proizvodov (KRYPTON, SIRIUS, DSI, DS-NET) in tehnologij (DualCoreADC, SuperCounter, GrandView) so prav tako registrirane kot blagovne znamke. Registriran znak blagovne znamke je, ko je uporabljen kot logotip ali kateri koli del grafičnega materiala, smatran kot del logotipa. Ko je uporabljen v besedilu, predstavljajoč ime podjetja, proizvoda ali tehnologije, znak ® ni uporabljen. Dewesoft-ov trikotniški logotip je registrirana blagovna znamka, vendar znak ® v vizualnem prikazu trikotniškega logotipa ni uporabljen.

Lastništvo vsebine

Spletne strani Dewesoft; njihove pretekle, sedanje in prihodnje različice; vse strani, ki se nahajajo na spletnih straneh Dewesoft; material in informacije na spletnih straneh Dewesoft; vsi grafični elementi, besedila, slike, avdio in videi, spletni seminarji, design, zbirke, oglaševalne kopije, članki, uporabniški vmesniki, umetniška dela, kakršne koli računalniške aplikacije, kakršen koli in ves avtorsko zaščiten material (vključno s programsko opremo in objektno kodo) ter vsi drugi materiali, vključno z designom, strukturo, »videzom in vtisom« in pripravo takšnih vsebin na spletnih straneh Dewesoft (od tu dalje »Vsebine«); trgovska imena, blagovne znamke, storitvene oznake, logotip, domenska imena in drugi distinktivni elementi znamke, so, registrirani ali ne, v lastništvu in nadzorstvu Dewesoft-a, oziroma je le-temu dodeljeno dovoljenje zanje, in so zavarovani z zakoni o intelektualni lastnini (»Zakoni o intelektualni lastnini«), vključno z, ampak ne omejeno na avtorske pravice, blagovno znamko, videz blagovne znamke, domensko ime, patente, poslovne skrivnosti, mednarodne pogodbe in druge patentirane pravice ter zakonodajo o nelojalni konkurenci. Z uporabo Dewesoft-ovih spletnih strani ali njihovih vsebin, priznavate in soglašate z upoštevanjem vse zadevne zakonodaje o intelektualni lastnini in kakršnih koli specifičnih obvestil, vsebovanih na spletnih straneh Dewesoft. Vse neizrecno podeljene pravice so pridržane.

Spletne strani Dewesoft in njihove vsebine je brez Dewesoft-ovega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja prepovedano kopirati, razmnoževati, spreminjati, prilagajati, prevajati, posredovati, prikazovati, objavljati, pošiljati, nadalje prodajati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Dovoljenje za prikaz na vašem računalniku, kopiranje in prenašanje vsebine na spletnih straneh Dewesoft vam je podeljeno le v okviru vaše osebne, profesionalne in izobraževalne rabe. Za vse kopije vsebine morate ohranjati avtorske pravice in druga obvestila. Določene vsebine in dokumenti, ki so na voljo na spletnih straneh Dewesoft, so smatrani za odprtokodno vsebino, dokumenti pa so predmet zadevnega odprtokodnega dovoljenja in so tako tudi označeni. Vaša uporaba teh materialov je urejena z individualnim zadevnim dovoljenjem.

Nepooblaščena uporaba spletnih strani Dewesoft ali vsebin, ki se nahajajo ali pa so razpoložljive preko spletnih strani Dewesoft ali drugih navedenih spletnih strani, lahko krši zadevno zakonodajo o intelektualni lastnini ali druge zakonodaje.

Spletne strani Dewesoft lahko vsebujejo vsebine, ki so bile predložene s strani uporabnika ali tretje osebe, kot na primer povratne informacije in predloge, objave ali navedbe ter druge materiale (od tu dalje »navedbe«), namenjene za oceno s strani širše javnosti ali članov katere koli zasebne ali javne skupnosti. Dewesoft ne prevzema lastništva nad navedbami in ne nosi dolžnosti ali odgovornosti v kakršni koli obliki v tolikšnem obsegu, kot ga dovoljuje zakonodaja, vključno z napakami, opustitvami in škodami, s spoštovanjem do navedb. Navedbe niso pregledane, sprejete ali odobrene s strani Dewesoft-a in so namenjene izključno boljši uporabniški izkušnji strank ter uporabnikov. Dewesoft si pridržuje pravico do nadzorovanja, omejitve dostopa, urejanja ali odstranjevanja katerih koli vsebin.

Obveščanje in odstranjevanje materiala. Dewesoft vas poziva k prijavi materiala, za katerega verjamete, da na podlagi zadevne zakonodaje upravičuje odstranitev s spletnih strani Dewesoft. Če ste prepričani, da kakršen koli material na spletnih straneh Dewesoft krši vaše avtorske pravice, vas prosimo, da o tem obvestite naš računalniški oddelek na naslov marketing@dewesoft.com. Dewesoft bo od vas morebiti zahteval dodatne informacije, ki so potrebne za preiskovanje vaše prijave dotičnega materiala, za katerega verjamete, da upravičuje odstranitev in/ali pritožbo glede kršenja avtorskih pravic.