Primož Rome

torek, 14. marec 2023 · 0 min read

Raziskovanje Inteligentni sistem za celovito kontrolo kakovosti v proizvodnji z rekonfigurabilno robotsko kontrolno celico ter inteligentnim sistemom za nadzor procesov

Ime projekta: Inteligentni sistem za celovito kontrolo kakovosti v proizvodnji z rekonfigurabilno robotsko kontrolno celico ter inteligentnim sistemom za nadzor procesov

Akronim projekta: ROBKONCEL

Spletna stran/povezave: /

Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Časovni okvir: 1.10.2018 - 30.09.2021

Vrednost projekta: 3.296.650,00 €

Višina sofinanciranja: 1.957.537,50 €

Nosilec projekta na UM FERI: Prof. ddr. Denis Đonlagić

Koordinator projekta: SMM PROIZVODNI SISTEMI D.O.O.

Sodelujoče organizacije: DEWESOFT d.o.o. izdelava programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent, UNIOR Kovaška industrija d.d., GORENJE gospodinjski aparati, d.d., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (UM FS)

Prednostno področje SPS: Tovarne prihodnosti

Povzetek projekta:

Namen RR projekta je do faze TRL 6 razviti inteligenten samoučeč sistem za kontrolo kakovosti v proizvodnji, ki bo sposoben nadzirati parametre proizvodnih procesov, izvajati kontrolne postopke in korelacijo podatkov iz obeh faz ter z vključevanjem velike količine zgodovinskih podatkov sam nakazati možne vzroke napak in tudi ustrezno ukrepati. Sistem bo sestavljen iz dveh delov:

  • inteligentnega sistema za nadzor procesnih parametrov, shranjevanje leteh v podatkovno bazo in za analizo teh podatkov z uporabo metod umetne inteligence;

  • rekonfigurabilne robotske kontrolne celice za 100 % kontrolo kakovosti na montažni ali drugi proizvodni liniji.

Na nivoju nadzora procesa bo razvit nov koncept zajemanja podatkov na nivoju obdelovalnih orodij, za kar se bo prilagodila in uporabila tehnologija mikrooptičnih senzorjev, kar bo pri agresivnih procesih, kot je npr. proces kovanja in naknadnih obdelav, omogočilo zajemanje procesnih parametrov tam, kjer nastajajo.

Razvita rekonfigurabilna robotska kontrolna celica bo sposobna izvajati postopke za končno preverjanje kakovosti in delovanja izdelkov, ki bodo vključevali kontrolo kakovosti z vizualnim učenja, ki vključuje aktivno sodelovanje robota in človeka. Celica se bo lahko hitro prilagodila na spremenjene pogoje oziroma za spremenjene izdelke. To je ena ključnih lastnosti, s katero bo omogočena kontrola izdelkov tudi na linijah, ki proizvajajo različne tipe končnih izdelkov, brez ali z minimalnim posegom človeka.

S pomočjo algoritmov umetne inteligence bo sistem sam odkrival problematične relacije ob napaki oz. napovedal predvideno težavo v bodočnosti in s tem ključno pomagal pri odpravljanju težav. Pokrival bo vse faze proizvodnje od izdelave polizdelkov do montaže in končne kontrole. pregledovanjem površin in izvajanjem manipulativnih robotskih funkcij. V te namene bodo razvite in uporabljene nove metode robotskega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si