Primož Rome

ponedeljek, 20. februar 2023 · 0 min read

Mesto Akrobatov kot vir tehnološkega razvoja v Zasavju in Sloveniji

V petek, 21. oktobra 2022, sta županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik podjetja Dewesoft dr. Jure Knez v Trbovljah podpisala pismo o nameri gradnje tehnološkega parka Mesto Akrobatov. 

Zakaj Mesto Akrobatov?

Akrobati naredijo tisto, kar se zdi nemogoče. 

Na dogodku je bil prisoten tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. S svojo prisotnostjo je izrazil podporo projektu, ki bo stal na lokaciji Lakonca v Trbovljah.

Inovacije spreminjajo svet, povezljivost pa je globalna prednost. Tehnološki park Mesto Akrobatov bo prostor skupnih storitev in izdelave fizičnih izdelkov. Skupni projekt visokotehnološkega podjetja Dewesoft in podjetniškega pospeševalnika Katapult želi okrepiti kohezivno sodelovanje med vsemi občinami v Zasavju. Glavni namen gradnje Mesta Akrobatov je oživitev gospodarskega razvoja celotne zasavske regije, kar pa bo imelo tudi izjemen vpliv na razvoj gospodarstva celotne države. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han: »Že sama ideja in koncept Mesta akrobatov, ki bo zgrajeno v obliki kampusa po vzoru velikih tehnoloških podjetij, navdušuje. Vendar pa se akrobati ne rodijo kar tako. Za to, da postaneš akrobat je potrebno trdo delo, vztrajnost, treba je prenesti marsikakšen padec in predvsem vedno znova vstati in preizkušati meje mogočega. Prepričan sem, da lahko Zasavje preko  takih vizionarskih projektov in s pomočjo sredstev Sklada za pravični prehod ter ambicioznim načrtom  postane ena najbolj razvitih regij v Sloveniji.«

Že sama ideja in koncept Mesta akrobatov, ki bo zgrajeno v obliki kampusa po vzoru velikih tehnoloških podjetij, navdušuje. Vendar pa se akrobati ne rodijo kar tako. Za to, da postaneš akrobat je potrebno trdo delo, vztrajnost, treba je prenesti marsikakšen padec in predvsem vedno znova vstati in preizkušati meje mogočega. Prepričan sem, da lahko Zasavje preko  takih vizionarskih projektov in s pomočjo sredstev Sklada za pravični prehod ter ambicioznim načrtom  postane ena najbolj razvitih regij v Sloveniji

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

To, da sta Občina Trbovlje in podjetje Dewesoft danes podpisala pismo o nameri, je v prvi vrsti tudi rezultat vizije Občine Trbovlje pred nekaj leti. Ko je začel rudnik razprodajati svoje premoženje in zemljo, smo se zavedali pomena te zemlje, zato smo napeli vse svoje sile in se z njimi dogovorili za odkup zemljišč, ki so bile za nas strateškega pomena in v katerih smo videli velik potencial v prihodnje. Današnji podpis pisma o nameri gradnje Mesta Akrobatov je za nas torej že drugi korak k izpolnitvi vizije, tj. vizije, da bi na nekdanjih opuščenih rudniških površinah in prazni zemlji vzpostavili nove vsebine in iz njih naredili veliko dodano vrednost, ki bo služila čim širšemu krogu občanov in občank, ne samo Trbovelj, ampak celotne regije

Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje

V zgodovinskih učbenikih bo tako lahko zapisano: »Od nekoč pomembnega rudarskega območja do slovenske Silicijeve doline.«

Mesto Akrobatov v številkah

Partnerja projekta, Dewesoft in Katapult, trenutno v Sloveniji zagotavljata 200 delovnih mest.

Pomanjkanje prostora že danes ovira hitro rast obeh podjetij in v nekaj letih bosta nujno potrebovala dodatne prostorske zmogljivosti. Mesto Akrobatov bo zagotovilo ta prostor, območje Lakonca v Trbovljah pa je ena redkih mogočih lokacij v Sloveniji, ki ustreza vsem merilom za gradnjo takšnega tehnološkega parka.

»Že zdaj je veliko povpraševanje različnih podjetij. V Mesto Akrobatov želijo priti, takoj ko bodo dobili prostor,« je poudaril predsednik Dewesofta dr. Jure Knez.

Po izračunih bo Mesto Akrobatov ustvarilo:

 • 40.000 kvadratnih metrov površin za stavbe;

 • 300–500 kakovostnih delovnih mest pet let po izgradnji;

 • 600–1.000 kakovostnih delovnih mest deset let po izgradnji.

Konsolidirani letni promet podjetij v Mestu Akrobatov je ocenjen na 60 milijonov evrov.

»Nikoli si nisem mislil, da bom imel podjetje s toliko zaposlenimi po vsem svetu,« pravi dr. Jure Knez, Dewesoft: »Želel sem le ustvarjati. Korak za korakom, uspeh za uspehom. Ogromno je  podobnih posameznikov – potrebujejo le podporo in pravo okolje.«

Predstavljajte si povprečen delovni dan. Sedite v kavarni, razmišljate o svoji ideji. Poleg vas sedita električar in strojnik, za sosednjo mizo pa eden največjih mojstrov iz sveta merilne tehnike. Naslednja miza je polna energičnih študentov z drugo noro poslovno idejo, ki se mogoče celo povezuje z vašo. V sobo vstopi mojster vesoljske tehnologije, ob njem pa je lastnik svetovno uspešnega podjetja … Najnaprednejša znanja in tehnologija, zbrani na enem mestu, obenem pa izjemna podpora strojev, znanj in skupnih služb. To bo Mesto Akrobatov!

Petra Škarja, strateška vodja Katapulta

Unikatne posebnosti Mesta Akrobatov

Zeleni prehod

V Mestu Akrobatov bo posebna skrb namenjena ekologiji in trajnostnemu razvoju. Tehnološki park bo energetsko učinkovit, pridobival bo zeleno energijo za ogrevanje, hlajenje in za izvajanje dejavnosti. 

Mesto Akrobatov bo:

 • brez emisij – toplotne črpalke, čista proizvodnja;

 • energetsko samooskrbno – sončne celice;

 • deloval bo na razvoju tehnologij za čisto okolje.

Odprtost

Razvojni preboji se največkrat zgodijo, ko se združijo strokovnjaki različnih področij. Mesto Akrobatov bo omogočalo njihovo spoznavanje, sodelovanje in povezovanje. 

Tehnološki park bo odprt za različna podjetja, da se pridružijo in uporabljajo skupno infrastrukturo. Mladim podjetjem bo ponudilo skupne storitve: izdelavo prototipov, testiranje, proizvodno opremo, izdelavo celotne serije končnih izdelkov, skladiščenje, računovodstvo, pravne storitve, pakiranje, odpremo in administracijo. Podjetja si tako povečajo možnosti za uspeh, saj se lahko osredinijo na sam razvoj svojih idej in končnih produktov. 

Eden izmed pomembnih ciljev tehnološkega parka je odprto povezovanje z nacionalnimi in lokalnimi izobraževalnimi ustanovami. Mlade generacije bomo k ustvarjanju motivirali z različnimi strokovnimi izobraževanji, ogledi, obiski, delavnicami, dogodki itn. 

Tehnološki park bo tako služil kot povezovalni člen med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem. Ustanovljen bo tudi sklad za štipendije. 

Solastništvo zaposlenih

Dewesoft in Katapult že vrsto let implementirata in spodbujata solastništvo zaposlenih. Mesto Akrobatov bo zibelka tega poslovnega modela v Sloveniji. 

Idejni načrt Mesta Akrobatov

Tehnološki park bo edinstven vsebinsko in arhitekturno; koncept je zasnoval arhitekt Kristijan Čuk. 

Dve krili, ki sledita mehkim linijam narave, sta glavni osi tehnološkega parka. Osrednji prostor predstavlja stavba v obliki logotipa podjetja Dewesoft. Z videzom kril akrobatskega letala bo ta edinstvena zgradba zanimiva atrakcija za mesto Trbovlje. 

Mesto Akrobatov bo velikosti treh nogometnih igrišč. 

Mesto Akrobatov na kratko 

Mesto Akrobatov je skupni projekt visokotehnološkega podjetja Dewesoft in podjetniškega pospeševalnika Katapult. Namen gradnje je gospodarska oživitev in razvoj zasavskega regije, kohezivno povezovanje in sodelovanje vseh občin Zasavja. Vključuje:

 • Tehnološki park = Dewesoft (financiranje, veliko podjetje) + Katapult (vsebina, startupi)

 • Regionalni projekt – zasavska regija poleg Mesta Akrobatov potrebuje več infrastrukture, stanovanj, prometnih povezav, izobraževanja, kulture in zabave, športnih ali rekreacijskih površin iNd.

koncepti:

 • Odprtost  – izobraževalne ustanove, startup podjetja, inovativni posamezniki, druge organizacije itn.

 • Trajnost – čista energija in narava

 • Lastništvo zaposlenih – zibelka tega poslovnega modela v Sloveniji

Osebna izkaznica Dewesoft in Katapult // kreatorja Mesta Akrobatov

Dewesoft

Dewesoft je multinacionalno podjetje, ki razvija visokoinovativne merilne instrumente. Podjetje je bilo leta ustanovljeno leta 2000, sedež podjetja je v Trbovljah v Sloveniji; 17 hčerinskih podjetij se nahaja po vsem svetu. Ima več kot 50 milijonov evrov prometa, prejelo je več nagrad s področja gospodarstva, v podjetju pa trenutno ustvarja več kot 300 ljudi. 

Glavne tri družine izdelkov podjetja Dewesoft so SIRIUS, IOLITE in KRYPTON.

SIRIUS je v vesolju in tudi portfelju izdelkov najsvetlejša zvezda, saj predstavlja družino izdelkov, ki omogočajo najboljše merilne lastnosti in najvišje frekvence vzorčenja. IOLITE je namenjen za aplikacije z velikim številom kanalov na področju zajema podatkov in vodenja. Družina KRYPTON predstavlja sisteme za zajem podatkov v najzahtevnejših okoljskih razmerah. Vse merilne sisteme pa povezuje v Sloveniji razvita, večkrat nagrajena programska oprema DewesoftX. 

Podjetje je posebno tudi v načinu lastništva. Ustanovitelja dr. Jure Knez in Andrej Orožen že od samega začetka vzpodbujata solastništvo zaposlenih, saj verjameta, da je to jamstvo za dolgoročni uspeh podjetja in njegovih ljudi. Dewesoft je trenutno v lasti že prek 80 zaposlenih.
 
Poleg znanja tudi stroje in testne naprave ponujajo mladim podjetnikom, da na njih ustvarjajo svoje izdelke – to organizirano omogočajo prek podjetniškega pospeševalnika Katapult. 

»Ustvarili smo eno najmočnejših slovenskih visokotehnoloških podjetij – s svojim znanjem, stroji, z opremo in s povezavami pomagamo zanamcem, da bodo oni ustvarili svoja tako in še bolj uspešna podjetja – še hitreje in učinkoviteje,« poudarja predsednik Dewesofta dr. Jure Knez.

Katapult

Katapult je podjetniški pospeševalnik za podporo startup podjetjem s fizičnim izdelkom. V letu 2022 je za projekt Mozaik podjetnosti prejel evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva EEPA; nagrado pomladni veter (GZS-PTZ), ki nagrajuje ustanovo, ki je največ prispevala pri spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. Od podjetnikov, ki prejemajo vsebinsko podporo v programih Slovenskega podjetniškega sklada, je Katapult najbolje ocenjeni podjetniški inkubator v Sloveniji.

Po vzoru Dewesofta spodbuja in tudi že uvaja sisteme solastništva zaposlenih.

Katapult pokriva štiri področja:

 • Navduševanje za podjetništvo in tehnične poklice

 • Podjetniško izobraževanje

 • Mentorstvo

 • Pospeševanje razvoja in proizvodnje fizičnih izdelkov – zagotavlja storitve za startupe (računovodstvo, pravo, pakiranje, administracija …) ter nudi možnost souporabe strojev in opreme za razvoj prototipov in vzpostavitve proizvodnje. 

Katapult v številkah:

 • 1.200 udeležencev različnih usposabljanj letno.

 • Več kot 100 predstavljenih idej/izdelkov letno.

 • Mentorstvo več kot 50 podjetjem letno.

 • Servisiranje več kot 25 podjetij.

 • Namestitev 20 podjetij v Katapultu.

Skupne storitve in podpora Dewesoftovih izkušenih mentorjev omogočajo startupom v okviru Katapulta konkurenčnost največjim svetovnim podjetjem. 

Organizacija Amcham je v izboru Best of the Best, v kategoriji Povezovanje, prepoznala Dewesoft in Katapult kot najboljšo poslovno prakso povezovanja. 

Več informacij

 • Občina Trbovlje: maja.kovac@trbovlje.si, telefonska številka: +386 51 655 173, www.trbovlje.si 

 • Dewesoft: pr@dewesoft.com, nadja.cakic@dewesoft.com, telefonska številka: +396 031 509 626 www.dewesoft.com

 • Katapult: petra.skarja@katapult.si, telefonska številka: +386 40 415 615,  www.katapult.si