Orbitanalys
​​​​​​​med Orbitplot för övervakning av maskiners kondition

Exakta mätningar av rotorrörelser och avancerad analys skräddarsydd för turbinapplikationer. Dewesoft Orbitanalys är en komplett lösning som kan hjälpa till att förbättra drifteffektiviteten, ge mindre slitage och förhindra potentiellt kritiska fel hos din maskin.

IEPE
IEPE
Charge
Charge
Spänning
Spänning
Räknare/Encoder
Räknare/Encoder
RPM
RPM
Acceleration
Acceleration
USB 2.0
USB 2.0
EtherCAT
EtherCAT

Egenskaper

 • KRAFTFULL ANALYS: Komplett set av funktioner och displayer för övervakning av roterande maskiner: Raw, medelvärdesbildad, och harmoniska orbits, Bodediagram, vattenfall, utrullningskompensation, referens-orbit, och många fler.
 • ENKELT ATT KONFIGURERA: Bara att fåtal steg från att man kopplar in sensorer till att all data är sparad. Postprocessanalys: Offlineberäkning på råsignalerna från proximity probes.
 • MASKINLINJER: Bara addera antalet önskade lager till analysen.
 • HÖGDYNAMISK: DualCoreADC analog-digitalomvandling, täcker 160dB dynamiskt område i ett svep.
 • SNABB INSAMLING: Samplingshastigheter upp till 200kS/s möjliggör analys av höghastighetsrotorer.
 • BRETT STÖD FÖR OLIKA PROXIMITYPROBER: Dewesoft LV-förstärkare på SIRIUS datainsaml​​​​​​​ingssystem täcker breda mätområden och ger nödvändig exciteringseffekt till majoriteten av proximityprober på marknaden.
 • TEDS SENSORSUPPORT: Vårt orbitanalyssystem innefattar även plug-and-play möjlighet med sensor-igenkänning för proximityprober som har id-chip enligt TEDS IEEE 1451.4 standard.
 • OBEGRÄNSAT ANTAL KANALER: Motsvarar alla FoU mätbehov, oavsett antal lager och/eller antal proxprobar som används.
 • MONITORING MÖJLIGHETER: Orbits (raw, averaged, H1, H2, etc.), FFTs, cascade plots, Bode plots, and polar plots kan laddas upp till Historian databas för långtids tillståndsövervakning.
 • MULTIFUNKTIONALITET: Maximala mätmöjligheter - extra funktioner. Till varje Dewesoft DAQ system kan extra sensorer adderas simultant för att registrera temperature, vibration, video, töjning, etc. i samma mjukvaran och perfekt i synk.
 • DEWESOFT KVALITET: Njut av Dewesofts branschledande 7-åriga garanti och kvalitetssäkring i världsklass. Din investering i Dewesofts modala test- och analyslösning är skyddad.
 • LIVSTIDS GRATIS MJUKVARUUPPGRADERING OCH SUPPORT: Våra system för datainsamling levereras med den prisbelönta programvaran Dewesoft X​​​​​​​ för datainsamling. Programvaran utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder GRATIS programuppgraderingar och teknisk support för alla våra användare.

Orbitanalys
Programöversikt

Att mäta upp vibrationer på en roterande maskin är ett effektivt diagnostiskt verktyg för att detektera och undvika många typer av potentiella fel och stillestånd.

Orbitanalys är ett idealt analysverktyg för att undersöka rotorrörelser och verifiering av överskridande av rörelsegränser som kan skapa vibration. Det hindrar potentiellt oönskade skador på roterande maskiner, som kan leda till för tidiga skador på komponenter och kan orsaka kritiska haverier. Det hjälper också till att bestämma smörjningsstatus, lagerstatus och kan optimera maskinens drift. 

Med komplett rotationsanalys, enkel setup, intuitiv presentation av uppmätta data, och industriledande möjligheter att expandera: Orbitanalys är pånyttfött Dewesoft-style.

Vår orbitanalys arbetar oberoende av maskintyp. Det kan vara ett kraftverk eller en högvarvig kompressor. Stabil, kontinuerlig drift med så lite felfunktion och vibrationer som möjligt är avgörande för att maximera produktivitet och säkra pålitlig funktion hos maskinen. För att uppnå det är mätning och analys av roterande vibration vitalt.

Mjukvaruplug-in:en hör ihop med DewesoftX datainsamlingsprogramvara och en valbar flexibel DAQ hårdvaru konfiguration. Ett enkelt användargränssnitt tillåter snabb konfiguration, inspelning, tolkning av resultat och att bygga en snabb rapport. Mjukvara med fria uppdateringar och teknisk support ger en framtidssäkrad lösning -

Dewesoft Orbitanalys kan användas för forskning och utveckling eller för operativ maskinövervakning

Orbitanalys
Programöversikt

Helhetslösning
För roterande maskiner

Dewesoft Orbit Analyzer levereras med prisbelönta DewesoftX datainsamlingsprogram och mycket flexibel DAQ-maskinvarukonfiguration. Ett enkelt användargränssnitt möjliggör snabb konfiguration, mätning, registrering, tolkning av de uppmätta resultaten och bygga en utskrivbar rapport. DewesoftX-programvaran erbjuder livstids gratis programuppdateringar och gratis teknisk support som garanterar en framtidssäker lösning-och kostnadsfri.

DewesoftX erbjuder också andra funktioner som är användbara för roterande maskinanalyser såsom:

Alla mätningar kan utföras och analys utföras med samma DAQ -enhet och programvara. Detta gör Dewesoft till den enda leverantören av ett så omfattande lösningspaket på marknaden.

Med fullfjädrad och fullständig turbomaskinanalys, enkel installation, intuitiv presentation av uppmätt data och branschledande mätteknik omloppsanalysmätning uppfinns på nytt på Dewesoft-sättet.

Dewesoft Orbit Analyzer -lösningen kan användas för forskning och utveckling eller för operativa maskintillståndsövervakningar.

HelhetslösningFör roterande maskiner

Orbitanalys 
applikationer

Roterande maskiner överför kinetisk energi till operationer som möjliggör rörelse - en funktion som används brett i industriella processer för att flytta fasta ämnen, flytande eller gaser genom drivningar, drivkomponenter och transmissioner såsom:

 • Kompressorer
 • Borrar
 • Generatorer
 • Turbiner
 • Motorer
 • Pumpar
 • Ventilation
 • Växellådor


Ovanstående roterande maskiner används i ett antal olika industrier, t.ex. fordon, kemisk, olja och gas, metaller HVAC eller gruvor, och i majoriteten av olika kraftverk:

 • Vattenkraft
 • Kärnkraft
 • Termisk
 • Gas
 • Kol
 • Biomassa
Orbitanalys applikationer

Komplett funktionalitet
Utanför lådan

Dewesoft Orbitanalys omfattar en komplett uppsättning industrierkända analysparametrar, och stödjer beräkning och presentation av:

 • Raw orbit
 • Averaged orbit
 • Filtered orbit
 • Polar plot
 • Bode plot
 • Shaft centerline
 • Full-motion graph
 • Clearance circle
 • Runout compensation
 • Reference orbit
 • Complete set of waterfalls.


​​​​​​​För mer detaljerad vibrationsanalys, kan andra Dewesoft moduler adderas till mätkonfigurationen, t.ex. för monitoring eller djupanalys av roterande maskin ihop med Order Tracking analys.

Komplett funktionalitetUtanför lådan

Mätning och 
Visualisering

Dewesoft Orbitanalysmodul kommer med en komplett uppsättning display-widgets för realtidsdata och mätvisualisering. Följande widgets är förinställda för omloppsanalys:

 • Raw/Direct orbit (with clearance circle)
 • Averaged orbit (with clearance circle)
 • Nx/Filtered orbit
 • Reference orbit
 • Shaft centerline
 • Full motion graph
 • Polar plot
 • Bode plot
 • FFT Waterfall
 • Runout compensation


En uppsättning utsedda widgets behövs för exakt analys och representation av resultaten. Widgetar kan enkelt konfigureras för att visa standardparameterkombinationer som används i orbitanalys. Olika standard visuella displayer finns också i mjukvaran default.

Som med alla andra Dewesoft-moduler kan ytterligare ingångar som temperatur, CAN, deformationer, vibrationer etc. enkelt läggas till och visas på samma skärm. Till höger finns ett exempel på en fördefinierad Orbit Analysis-skärm.

Raw Orbit med Clearence circle

Raw orbit syns i blått i grafen med en begränsningscirkel i rött.

X och Y marker positionerna av proximityprober, och T markerar varvtalsgivarens position.

Rotationsriktningen visas också i grafen med en pil.

Shaft Centerline

Visar axelns centerlinjes rörelse i vitt vs. varvtal inom begränsningscirkeln.

Full Motion Graph

Full motion graph visar Shaft centerlineClearance circle, och Raw orbit i samma display.

Average Orbit med Clearance Circle

Average orbit syns i turkos i grafen med clearance circle i blått.

X och Y markerar positionerna för proximityprobarna, medans T marker varvtalsgivarens position.

Rotationsriktningen visas också i grafen med en pil.

Nx/Filtered Orbit

Denna display visar exempel på filtrerade orbits i vitt, turkos och orange. De faktiska orbitarna är:

 • X (Vit)
 • 2X (Orange) och
 • 3X (Turkos).

Polar Plot

En enskild display i polärt plan som visar fas och amplitud (förflyttning) vid valda varvtal.

Bode Plot

Display widget för den komplexa signalen med data för fas och amplitud mot varvtal/frekvens.

FFT Vattenfall

Både orders vs. RPM och FFT vs. time vattenfall stöds. Bilden visar ett exempel på order vattenfall vs. RPM med en extra digital display för varvtal.

Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering
Mätning och Visualisering

Multipla Maskinlinjer

För att spara tid kan du montera multipla sensorer och mäta samt mäta och övervaka flera maskinlinjer med samma set-up parallellt. 

Konfigurationen är lika enkel som att använda en instans. Vilket antal som helst av lager kan definieras i enskilda maskinlinjer även när du använder mer än en enda instans av Orbit Analys.

Multipla Maskinlinjer

Närhet Prober kompatibilitet

Dewesoft orbit analysator är kompatibel med de flesta av närhetssonderna på marknaden. I de flesta fall kan du använda dina befintliga installerade närhetsprober.

Vi föreslår att du använder Micro-Epsilon-sonder. De flesta av dessa sonder kan anslutas direkt till vår datainsamling LV -signalkonditioneringsmodul utan behov av separat strömförsörjning. Prober cam bi drivs direkt från våra signalförstärkare.

Kan vi integrera Bently Nevada närhetsprober?

Ja. Beroende på kundens system kan vi antingen ansluta till konditionerad signal (3500) eller direkt till proximitorn med hjälp av strömförsörjningen på LV -modulen.

.

Närhet Prober kompatibilitet

DAQ Hardware
​​​​​​​Typisk Orbitanalys
Systemkonfiguration

Dewesoft Orbit Analysis-system är mycket flexibelt och kan konfigureras för en eller flera lagermätningar samtidigt. Ingångskanalantalet kan utökas när som helst. DAQ-systemet kan också konfigureras för att tillåta olika sensoranslutningar samtidigt - termoelement, RTD, IEPE-accelerometrar, töjningsmätare och mer.

Ett system för mätning av orbit består typiskt av följande element:


Optioner:

DAQ Hardware​​​​​​​Typisk OrbitanalysSystemkonfiguration

Enkel maskin- och lagersetup

Dewesoft orbitanalys mjukvarumodul erbjuder enkel maskin och lagerkonfiguration. Maskinkonfiguration kan brytas ner till sub-delar.

Maskinkonfiguration

 1. Snabbinställningar: Pair/Mono, CW/CWW, input ch., Angle, Position
 2. Measure: measure the DC gap button
 3. Setup: öppnar kompletterande inställningar för lager, ytterligare förklaring nedan under Bearing setup


​​​​​​​Lagerkonfiguration

 1. Sensors: konfigurera proxprobar, keyphasor/tacho position, och angle.
 2. Runout compensation and reference orbit: spela in runout compensation eller reference orbit data till den avsedda tabellen eller kopiera bara in från annan källa.
 3. Measurement: ställ in axelrotationsriktning, begränsningscirkels storlek, och form, antal perioder, och medelvärden som skall tas med i average orbit beräkningen eller ange manuellt input DC Gap.
Enkel maskin- och lagersetup

Tillståndsövervakning för maskiner

Orbitanalys är en standardkomponent för maskinövervakning och kan kombineras med andra delar av Dewesoft Machine Condition Monitoring solution.

Vilka parametrar kan mätas och observeras?

 • Temperaturövervakning
 • Vibrationsövervakning
 • Töjningsövervakning
 • Tryckövervakning
 • Varvtalsövervakning
 • Kraftövervakning

Vilka fel kan detekteras?

 • Lagerfel
 • Överhettning
 • Axelobalanser
 • Monteringsfel
 • Kuggtandsfel
 • Last obalans
 • Stator excentritet
Tillståndsövervakning för maskiner

Bevisat och korrekt
Mätresultat

Våra omloppsanalysmätningsresultat har bevisats flera gånger av våra kunder. Mätnings- och analysresultaten har jämförts med branschledande lösningar som Bently Nevadas 3500 och Andre samt OROS Orbitgate-systemet.

Jämförelseresultaten har visat att våra mätningar är åtminstone korrekta från branschens riktmärkesystem.

Bevisat och korrektMätresultat

Kostnadseffektiv lösning
Vi sänker dina kostnader 

Dewesoft orbit analysis solution offers a very attractive price compared to the other solutions available on the market. Not only the price of hardware and software is lower, but there are also no maintenance contracts fees or any other hidden costs.

Our software licensing policy offers lifetime free software updates with new functionalities and bug fixes cost-free. And our global technical support is offered free of charge to all existing and new users.

Kostnadseffektiv lösningVi sänker dina kostnader 

Stor investering
Framtidssäker applikation

Dewesoft modaltestning och modalanalys är en stor investering i din framtid. Våra lösningar förbättras ständigt och nya funktioner läggs till hela tiden. Alla uppdateringar av modaltestprogramvarupaketet är gratis.

Vår branschledande 7-åriga garanti på Dewesoft datainsamlingssystem innebär bekymmersfria mätningar för dig. Vi är fast beslutna att se till att din investering i vår mätutrustning var bra - även när det oväntade inträffar.

Tillsammans med datainsamlingsteknik i världsklass erbjuder Dewesoft den bästa lösningen för Modal-testning och modalanalys som dina pengar kan köpa.

Stor investeringFramtidssäker applikation

FAQ

Vad är omloppsanalys?

Orbitanalys är ett verktyg för vibrationsanalys på roterande maskiner, särskilt de maskiner som är permanent utrustade med närhetssonder för vibrationsmätning. Processen är i huvudsak en förlängning av tidsvågformsanalys eftersom den använder tidsdomändata från ett par ortogonala sonder som är ritade på ett X-Y-diagram med hänsyn till den fysiska platsen för närhetssonderna.

Vad är banor?

Orbit Plot visar axelns centrumlinje för omloppsanalys på hylslager. Orbit Plot kräver två eller fyra kanaler och svänghastighet. Om du använder en varvräknare registreras signalen automatiskt.

Vad är polar plot?

Ett polärt diagram är en enda skärm i ett polärt plan som visar fas och amplitud (förskjutning) vid vissa varvtal.

Vilken utrustning behövs för att utföra omloppsanalys?

En typisk konfiguration skulle bestå av ett par närhetssonder och en nyckelfasor (tachosond) per lager. Dewesoft stöder ett nästan obegränsat antal lager, så denna konfiguration kan multipliceras så många gånger som behövs i en viss applikation. Om det behövs stöder Dewesoft Orbit Analysis också monokonfiguration med en enda sond per lager och erbjuder ytterligare anpassningsalternativ som passar olika mätbehov.

Stödjer du några industriella typiska banor för analyser?

Ja. Det finns en fördefinierad Orbit Analysis-skärm som hjälper dig i början och det finns praktiskt taget obegränsade alternativ när det gäller att definiera din mätskärm. Kort sagt, vi stöder:

 • rå / direkt bana (med spelcirkel)
 • genomsnittlig bana (med spelcirkel)
 • filtrerad / NX-bana
 • Axelns mittlinje (med frigångscirkel)
 • Full rörelsediagram
 • Bode tomt
 • Beställ och FFT vattenfall vs. RPM.

Kanaler läggs enkelt till i olika dedikerade skärmar (Orbit-plot, Polar-plot, 2D-graf) för att skapa exakt vad du behöver. Exempelvis kan axelns mittlinje med en frigångscirkel lätt omvandlas till en graf med full rörelse med ett enda klick.

Kan Dewesoft Orbit-analys kompensera för ojämnheter i axelform?

Självklart. Detta görs genom dedikerad Runout-kompensation, som kan utföras med valfri rotationshastighet. Användaren matar in hastigheten och väljer antalet varv som ska medelvärdena när man utför runout-kompensationen. Själva kompensationen hanteras via en särskild mätskärm och är helt automatiserad en gång.

Är framtida uppdateringar och uppgraderingar till Orbit-analysmodulen gratis?

Absolut. Alla programvaruuppgraderingar för DewesoftX-datainsamling är gratis för alla användare och det finns inget undantag från bananalysmodulen. De nya framtida uppdateringarna kommer att vara tillgängliga gratis för alla befintliga användare.

Erbjuder ni övervakningsfunktioner tillsammans med Orbit-analysmätningar?

Vi gör. Vår databas för tidsserier från Historian kan erbjuda en komplett lösning för långvarig maskintillståndsövervakning. Eftersom dessa system kan variera i arkitektur och krav rekommenderar vi att du kontaktar den lokala representanten och de kommer att ordna att vår tekniker kontaktar dig och förbereder en lösning för dina mätbehov.

Vilka närhetssonder rekommenderar vi och hur ansluter vi dem till våra DAQ -system?

Vi föreslår att du använder Micro-Epsilon-sonder. De flesta av dessa sonder kan anslutas direkt till vår LV -modul utan behov av separat strömförsörjning.

Vad händer om kunden redan har prober?

Vi kan stödja de flesta sonderna där ute, men för att vara säker är det bättre att kontakta vårt supportteam om du är osäker på matningsspänning och intervall för den specifika sonden.

Kan vi integrera Bently Nevada närhetsprober?

Ja. Beroende på kundens system kan vi antingen ansluta till konditionerad signal (3500) eller direkt till proximitorn med hjälp av strömförsörjningen på LV -modulen.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.