Order tracking analys

Order tracking analys är ett verktyg för att bestämma drifttillståndet för roterande maskiner såsom resonanser, stabila driftpunkter och/eller bestämma en orsak till vibrationer. Dewesoft tillhandahåller en flexibel orderanalysprogramvara för datainsamling för roterande maskiner och rotordynamik.

Verktyget är extremt kraftfullt i kombination med andra moduler som torsionvibrationsanalys, förbränningsanalys eller effektanalys och kan ge komplett diagnostik av generatorer, förbränningsmotorer och roterande axlar.

IEPE
IEPE
Charge
Charge
Spänning
Spänning
Räknare/Encoder
Räknare/Encoder
Vibrationer
Vibrationer
Acceleration
Acceleration
Vinkel
Vinkel
RPM
RPM
DSI kompatibel
DSI kompatibel
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo
Video
Video
TEDS kompatibel
TEDS kompatibel

Egenskaper

 • TID, FREKVENS OCH ORDERDOMÄN - PÅ SAMMA GÅNG: Med hjälp av av hög sampling och avancerad alias-fri resamplingsmekanism finns data tillgängliga i alla tre domänerna (tid, frekvens och order), allt samtidigt i en skärm och en datafil, perfekt synkroniserad
 • VINKELGIVARSUPPORT: Alla vinkelgivare från tacho, encoder, kuggtand, kuggtand med saknade eller dubbla tänder, tapegivare och andra stöds för att perfekt kunna bestämma vinkeln och rotationshastigheten med 10 nanosekunders upplösning med hjälp av Dewesofts Supercounter-teknik
 • VISUALISERING:  Frekvens- och 3D orderdiagram är ett fantastiskt verktyg för att bestämma maskinens hälsa. Nyquist, Bode och Campbell-plottar är tillgängliga för en perfekt presentation av mätningarna. Orbitanalys med rå- eller orderdiagram är ett utmärkt verktyg för analys av roterande maskiner.
 • AVANCERAD MATEMATIK: Varje order kan enkelt extraheras med amplitud och fas, tillgängligt kontra rotationshastighet eller run-up eller coast down modes.
 • REALTIDSBERÄKNING:  Vår lösning för analys av ordertracking ger dataöverföring i realtid, lagring, visualisering och beräkning på obegränsade ingångskanaler. Flera roterande typer av maskiner kan observeras och analyseras samtidigt.
 • LIVSTIDS GRATIS MJUKVARUUPPGRADERING OCH SUPPORT: Våra system för datainsamling levereras med den prisbelönta programvaran Dewesoft X​​​​​​​ för datainsamling. Programvaran utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder GRATIS programvaruuppgraderingar och teknisk support för alla våra användare.

Orderanalys

Orderanalys är en teknik för att analysera brus- och vibrationssignaler i roterande maskiner (motorer, kompressorer, turbiner och pumpar). Dessa maskiner har en mängd olika delar, som var och en bidrar med unika ljud- och vibrationsmönster av hela maskinen.

Med orderanalys kan du identifiera och isolera dessa mönster för att analysera prestanda och kvalitet för varje maskindel individuellt.

Orderanalys

Dewesoft SuperCounter Patenterad Teknologi

Dewesoft datainsamlingssystem använder en patenterad teknik som kallas SuperCounter®.

Räknaringångar kan mäta varvtal och vinkel på roterande maskiner. I jämförelse med standardräknare, som endast matar ut ett heltal ett sample senare (t.ex. 1, 1, 2, 2, 3, 4), kan SuperCounters extrahera de exakta värdena som 1,37, 1,87, 2,37 etc. helt synkroniserade i tid och amplitud. Detta görs genom att mäta den exakta tiden för signalens stigning med en extra räknare. Våra SuperCounters samplar med 102,4 MHz, oberoende av den aktuella samplingshastigheten.

Räknaringångar är fullständigt synkroniserade med analoga, CAN-bussar och andra datakällor för att möjliggöra enkla applikationer som balansering, order tracking och torsional vibrations.

För mer information om våra SuperCounter-ingångar, gå till Digital Counter PRO-utbildning​​​​​​​.

Dewesoft SuperCounter Patenterad Teknologi

Order Tracking FFT Setup

Ordertrackingmodulen låter dig välja flera alternativ innan du startar testet:

 • Order FFT kontra tid - orderdiagram över tid.

 • Order FFT vs. RPM - orderdiagram mot varvtal.

 • Order slices - komplexa kanaler som visas på en 2D-graf (definiera vilka order som skall extraheras).


Men oroa dig inte för att du alltid kan ändra dessa inställningar efter att du har sparat din mätning. Eftersom Dewesoft X lagrar rådata kan alla parametrar ändras och resultaten beräknas om i efterhand.

Välj RPM-gränser (övre och nedre RPM-gräns), och om du vill beräkna vattenfallspektrumet och/eller extrahera order under run-up, coastdown  eller båda (för att täcka hela frekvensspektrumet).

Delta RPM kommer att definiera när en ny uppdatering av vattenfallspektrumet och även när de extraherade orderslicarna ska beräknas. I fall där RPM inte ändras så kan kanaler från Time FFT-inställningen beräknas enligt inställningen för maximal tidsgräns.

Order Tracking FFT Setup

Time FFT Setup

Ordertrackingmodulen skapar en vattenfallsplott från RPM-förändringen. Så varje gång RPM ändras för det definierade delta-RPM, beräknas ett FFT för det datablocket och visas i Time FFT-diagrammet.

 • FFT-vattenfall vs. RPM - visar beräknad FFT mot RPM
 • FFT-slice - komplex utgångskanal som visar amplituden för FFT-order över tid


Time FFT Setup

Campbell Diagram

Campbell-diagrammet är en helhetsbild av regional vibrations excitation som kan uppstå i ett vibrerande system. Campbell-diagrammet kan genereras utifrån vibrations och varvtalsdata. En typisk Campbell-diagramdiagram visas i bilden brevid. Motorns rotationshastighet är längs Y-axeln. Systemfrekvensen är längs X-axeln. De lutande färglinjerna är motororders: en halv motororder, en motororder, två gånger motorordning, tre gånger motorordning, och så vidare. För dessa ändras frekvensen på vibrationssignalen uppåt med varvtalet. Samtidigt finns raka lodräta färglinjer som ligger kvar på sin frekvens oavsett varval. Dessa vibrationer härrör från strukturella resonanser. Campbell diagrammet ger en snabb bild av vilka signaler som är kopplade till motor/varvtal resp själva strukturen.

  Campbell Diagram

  Medelvärdesbildning och uppdateringskriterier

  Baserat på delta-RPM (t.ex. 50) delas RPM-intervallet upp i block/klasser - t.ex. 2050, 2100, 2150, etc. Beroende på situationen kan användaren bestämma om resultatet placeras i mitten av blocket eller om medelvärdet ska göras mellan blocken (brusiga situationer).

  Medelvärdesbildning och uppdateringskriterier

  Orbitplotanalys - visualisera rörelse av en roterande axel

  Orbitanalysgrafen är en visuell kontroll där du kan visualisera rörelsen av en roterande axel.

  Plotten för orbitanalys visar axelns rotationsriktning. Pilen som visar rotationsriktningen visas i grafens övre högra hörn.

  Riktningen för pilen är CCW (moturs), därför måste vi välja kanalerna på orbitgrafen i rätt ordning.

  Orbitplotanalys - visualisera rörelse av en roterande axel

  FAQ

  Vad är orderspårningsanalys?

  Orderanalys är en teknik för att analysera buller och vibrationssignaler i roterande eller fram- och återgående maskiner (motorer, kompressorer, turbiner och pumpar). Dessa maskiner har en mängd olika delar, som var och en bidrar med unika ljud- och vibrationsmönster till hela maskinen.

  Vilka är applikationerna för analys av orderspårning?

  Den vanliga applikationen, ofta kallad Run Up / Run Down, används för att kartlägga maskinens dynamiska svar när varvtalet varierar över hela driftsområdet. I det här fallet kan varvtalet variera från några varv per minut till 10 000 varv / min. Sådana tester utförs på fordons- eller flygmotorer och vid idrifttagning av ny eller renoverad stationär processutrustning. Mätningarna kan vara alla fysiska storheter som ljud, förskjutning, hastighet, acceleration, vridmoment etc. Analysmåttet kan vara amplituden eller kraften i en order, energin över ett fast frekvensband, ett lager med oktavfilter, etc Det viktigaste resultatet för denna typ av mätning är responsens storlek mot RPM.

  En annan vanlig tillämpning är att övervaka uppmätt maskinförskjutning, hastighet, acceleration, tryck, ström eller ljud medan maskinen utför sin normala drift. Datainsamlingssystemet mäter amplituden för specifika order och deras fas i förhållande till en referensvarvtalsingångssignal. Fasen beräknas relativt varvtalsingången eller en separat referensingång. Denna applikation är vanlig för maskindiagnos och balansering. I det här fallet är varvtalet relativt stabilt. Orderspårningsteknik är användbar för att öka noggrannheten i uppskattningen av order.

  Order Track-signaler med fas är användbara vid studier av roterande maskiner under Run Up / Run Down. Detta presenteras ofta som en Bode Plot, användbar för att karakterisera resonans / excitationskorsningar. Bode Plot är ett koncept som lånas från kontrollteorin. Det ger samtidig amplitud- och fasdata över ett växlande hastighetsområde.

  Vilken instrumentering behöver jag för att utföra analys av orderspårning?

  För att utföra en orderspårningsanalys på roterande maskiner behöver du en vibrationssensor (vanligtvis accelerometersensor, en mikrofon eller en trycksensor) monterad på chassit på enheten och en räknare / givarsensor för att läsa varvtalet för den roterande axeln.

  Båda senorerna måste vara tidssynkroniserade och anslutna till datainsamlingssystemet (DAQ) för läsning. När data har lästs behöver du dataanalysprogramvara för att utföra analys av orderspårning.

  Dewesoft erbjuder nyckelfärdig analyslösning för orderspårning från sensorer, datainsamlingssystem och programvara för visualisering, analys och rapportering i realtid.

  Kan beställningsspårningsanalys utföras utan RPM-sensorn?

  Dewesoft tillåter endast att göra analys av orderspårning med en accelerometersensor. För att få motorns rotationsfrekvens används den exakta frekvensmatematiken med möjlighet att spåra den första övertonen.

  Denna matematik beräknar frekvensen för den högsta toppen i FFT och den kan användas vidare i ordningsspårningsanalysen istället för avläsning från extern RPM-sensor. Mer information finns i den här guiden.

  Relaterade produkter

  Prata med en expert

  Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.