Order tracking analys

Order tracking analys är ett verktyg för att bestämma drifttillståndet för roterande maskiner såsom resonanser, stabila driftpunkter och/eller bestämma en orsak till vibrationer. Dewesoft tillhandahåller en flexibel orderanalysprogramvara för datainsamling för roterande maskiner och rotordynamik.

Verktyget är extremt kraftfullt i kombination med andra moduler som torsionvibrationsanalys, förbränningsanalys eller effektanalys​​​​​​​ och kan ge komplett diagnostik av generatorer, förbränningsmotorer och roterande axlar.

Order Tracking Analysis for Rotating Machinery from Dewesoft
IEPE
IEPE
Charge
Charge
Spänning
Spänning
Räknare/Encoder
Räknare/Encoder
Vibrationer
Vibrationer
Acceleration
Acceleration
Vinkel
Vinkel
RPM
RPM
DSI kompatibel
DSI kompatibel
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo
Video
Video
TEDS kompatibel
TEDS kompatibel

Egenskaper

 • TID, FREKVENS OCH ORDERDOMÄN - PÅ SAMMA GÅNG: Med hjälp av av hög sampling och avancerad alias-fri resamplingsmekanism finns data tillgängliga i alla tre domänerna (tid, frekvens och order), allt samtidigt i en skärm och en datafil, perfekt synkroniserad
 • VINKELGIVARSUPPORT: Alla vinkelgivare från tacho, encoder, kuggtand, kuggtand med saknade eller dubbla tänder, tapegivare och andra stöds för att perfekt kunna bestämma vinkeln och rotationshastigheten med 10 nanosekunders upplösning med hjälp av Dewesofts Supercounter-teknik
 • VISUALISERING:  Frekvens- och 3D orderdiagram är ett fantastiskt verktyg för att bestämma maskinens hälsa. Nyquist, Bode och Campbell-plottar är tillgängliga för en perfekt presentation av mätningarna. Orbitanalys med rå- eller orderdiagram är ett utmärkt verktyg för analys av roterande maskiner.
 • AVANCERAD MATEMATIK: Varje order kan enkelt extraheras med amplitud och fas, tillgängligt kontra rotationshastighet eller run-up eller coast down modes.
 • REALTIDSBERÄKNING:  Vår lösning för analys av ordertracking ger dataöverföring i realtid, lagring, visualisering och beräkning på obegränsade ingångskanaler. Flera roterande typer av maskiner kan observeras och analyseras samtidigt.
 • LIVSTIDS GRATIS MJUKVARUUPPGRADERING OCH SUPPORT: Våra system för datainsamling levereras med den prisbelönta programvaran Dewesoft X​​​​​​​ för datainsamling. Programvaran utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder GRATIS programvaruuppgraderingar och teknisk support för alla våra användare.

Orderanalys

Orderanalys​​​​​​​ är en teknik för att analysera brus- och vibrationssignaler i roterande maskiner (motorer, kompressorer, turbiner och pumpar). Dessa maskiner har en mängd olika delar, som var och en bidrar med unika ljud- och vibrationsmönster av hela maskinen.

Med orderanalys kan du identifiera och isolera dessa mönster för att analysera prestanda och kvalitet för varje maskindel individuellt.

Orderanalys

Dewesoft SuperCounter Patenterad Teknologi

Dewesoft datainsamlingssystem använder en patenterad teknik som kallas SuperCounter®.

Räknaringångar kan mäta varvtal och vinkel på roterande maskiner. I jämförelse med standardräknare, som endast matar ut ett heltal ett sample senare (t.ex. 1, 1, 2, 2, 3, 4), kan SuperCounters extrahera de exakta värdena som 1,37, 1,87, 2,37 etc. helt synkroniserade i tid och amplitud. Detta görs genom att mäta den exakta tiden för signalens stigning med en extra räknare. Våra SuperCounters samplar med 102,4 MHz, oberoende av den aktuella samplingshastigheten.

Räknaringångar är fullständigt synkroniserade med analoga, CAN-bussar och andra datakällor för att möjliggöra enkla applikationer som balansering, order tracking och torsional vibrations.

För mer information om våra SuperCounter-ingångar, gå till Digital Counter PRO-utbildning​​​​​​​.

Dewesoft SuperCounter Patenterad Teknologi

Order Tracking FFT Setup

Ordertrackingmodulen låter dig välja flera alternativ innan du startar testet:

 • Order FFT kontra tid - orderdiagram över tid.

 • Order FFT vs. RPM - orderdiagram mot varvtal.

 • Order slices - komplexa kanaler som visas på en 2D-graf (definiera vilka order som skall extraheras).


Men oroa dig inte för att du alltid kan ändra dessa inställningar efter att du har sparat din mätning. Eftersom Dewesoft X lagrar rådata kan alla parametrar ändras och resultaten beräknas om i efterhand.

Välj RPM-gränser (övre och nedre RPM-gräns), och om du vill beräkna vattenfallspektrumet och/eller extrahera order under run-up, coastdown  eller båda (för att täcka hela frekvensspektrumet).

Delta RPM kommer att definiera när en ny uppdatering av vattenfallspektrumet och även när de extraherade orderslicarna ska beräknas. I fall där RPM inte ändras så kan kanaler från Time FFT-inställningen beräknas enligt inställningen för maximal tidsgräns.

Order Tracking FFT Setup

Time FFT Setup

Ordertrackingmodulen skapar en vattenfallsplott från RPM-förändringen. Så varje gång RPM ändras för det definierade delta-RPM, beräknas ett FFT för det datablocket och visas i Time FFT-diagrammet.

 • FFT-vattenfall vs. RPM - visar beräknad FFT mot RPM
 • FFT-slice - komplex utgångskanal som visar amplituden för FFT-order över tid


Time FFT Setup

Campbell Diagram

Campbell-diagrammet är en helhetsbild av regional vibrations excitation som kan uppstå i ett vibrerande system. Campbell-diagrammet kan genereras utifrån vibrations och varvtalsdata. En typisk Campbell-diagramdiagram visas i bilden brevid. Motorns rotationshastighet är längs Y-axeln. Systemfrekvensen är längs X-axeln. De lutande färglinjerna är motororders: en halv motororder, en motororder, två gånger motorordning, tre gånger motorordning, och så vidare. För dessa ändras frekvensen på vibrationssignalen uppåt med varvtalet. Samtidigt finns raka lodräta färglinjer som ligger kvar på sin frekvens oavsett varval. Dessa vibrationer härrör från strukturella resonanser. Campbell diagrammet ger en snabb bild av vilka signaler som är kopplade till motor/varvtal resp själva strukturen.

  Campbell Diagram

  Medelvärdesbildning och uppdateringskriterier

  Baserat på delta-RPM (t.ex. 50) delas RPM-intervallet upp i block/klasser - t.ex. 2050, 2100, 2150, etc. Beroende på situationen kan användaren bestämma om resultatet placeras i mitten av blocket eller om medelvärdet ska göras mellan blocken (brusiga situationer).

  Medelvärdesbildning och uppdateringskriterier

  Orbitplotanalys - visualisera rörelse av en roterande axel

  Orbitanalysgrafen är en visuell kontroll där du kan visualisera rörelsen av en roterande axel.

  Plotten för orbitanalys visar axelns rotationsriktning. Pilen som visar rotationsriktningen visas i grafens övre högra hörn.

  Riktningen för pilen är CCW (moturs), därför måste vi välja kanalerna på orbitgrafen i rätt ordning.

  Orbitplotanalys - visualisera rörelse av en roterande axel

  FAQ

  What is order tracking analysis?

  Order analysis is a technique for analyzing noise and vibration signals in rotating or reciprocating machinery (engines, compressors, turbines, and pumps). These machines have a variety of parts, each of which contributes unique noise and vibration patterns to those of the whole machine.

  Which are the applications for order tracking analysis?

  The common application, often referred to as Run Up/Run Down, is used to survey a machine’s dynamic response when the operating RPM is varied across the entire operating span. In this case, the RPM can range from a few RPM to 10,000 RPMs. Such tests are performed on automotive or aircraft engines and when commissioning new or refurbished stationary processing equipment. The measurements can be any physical quantities such as sound, displacement, velocity, acceleration, torque, etc. The analysis measure can be the amplitude or the power of an order, the energy over a fixed frequency band, a bin of octave filter, etc. The most important result for this type of measurement is the magnitude of the response versus RPM

  Another common application is monitoring measured machine displacement, velocity, acceleration, pressure, current or sound while the machine is performing its normal duty. The data acquisition system measures the amplitudes of specific orders and their phase relative to a reference tachometer input signal. The phase is calculated relative to the tachometer input or a separate reference input. This application is common for machine diagnosis and balancing. In this case, the operating RPM is relatively stable. Order tracking technology is useful to increase the accuracy of the estimation of orders.

  Order Track signals with phase are useful in the study of rotating machines during Run Up/Run Down. This is often presented as a Bode Plot, useful in characterizing resonance/excitation intersections. The Bode Plot is a concept borrowed from control theory. It provides simultaneous Amplitude and Phase data over a changing speed range. 

  What instrumentation do I need to perform order tracking analysis?

  To perform an order tracking analysis on rotating machinery you will need one vibration sensor (usually accelerometer sensor, a microphone or a pressure sensor) mounted on the chassis of the device and a counter/encoder sensor to read RPM of the rotating shaft.

  Both senors will need to be time-synchronized and connected to the data acquisition (DAQ) system for reading. Once data is read you will need data analysis software to perform order tracking analysis.

  Dewesoft offers turnkey order tracking analysis solution from sensors, data acquisition system, and software for real-time visualization, analysis, and reporting.

  Can order tracking analysis be performed without the RPM sensor?

  Dewesoft allows performing order tracking analysis only with an accelerometer sensor. To get the rotational frequency of the motor, the exact frequency math is used, with the option to track the first harmonic.

  This math calculates the frequency of the highest peak in FFT and this can be used further in the order tracking analysis instead of the reading from external RPM sensor. For more details see this guide.

  Relaterade produkter

  Prata med en expert

  Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.