Oktavbandsanalys

Oktavbandsanalys är ett oumbärligt verktyg för ljudmätning då det ger en nära uppskattning till hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Dewesofts oktavbandsanalys uppfyller alla IEC och ANSI standarder för oktavfilter.

Octave Band Analysis solution from Dewesoft
IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
FlexRay
FlexRay
Video
Video
Ljud
Ljud
Ljudtryck
Ljudtryck

Egenskaper

 • ​​​​​​​TRUE OKTAVBANDSANALYS: korrekta oktavfilter enligt de kriterier som definierats av IEC 61260-standarderna ger användaren realtidssvar för snabb livevisualisering av data, avgörande för avancerad akustisk analys
 • SYNTETISERAD ANALYS: för stora system med många kanaler ger Dewesoft extremt snabb beräkning från frekvensdomän (FFT-baserade oktavband)
 • INTEGRATION TILL ANDRA AKUSTIKMODULER: oktavanalysator är perfekt integrerad med ljudnivå, ljudeffekt, ljudintensitet och andra moduler för avancerad ljudanalys
 • UPPLÖSNING TILL 1/24 OKTAV: för djupanalys av data ger Dewesoft smalbandanalys upp till 1/24 oktav
 • FREKVENSVÄGNING: standardkurvor för frekvensvägning (A, B, C, D och Z) kan appliceras direkt i en frekvensdomän för analys av ljud
 • MEDELVÄRDESBILDNING: exponentiell,  linjär och peak medelvärdesbildning är tillgängligt
 • LIVSTIDS GRATIS UPPGRADERING AV PROGRAMVAROR OCH SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Constant Percentage Bandwidth (CPB)

CPB-filter är ett filter vars bandbredd är en fast procentsats av en mittfrekvens. Bredden på de enskilda filtren definieras relativt deras position inom frekvensområdet. Ju högre filterfrekvensen är, desto bredare blir bandbredden.

Det bredaste oktavfiltret som används har en bandbredd på 1 oktav. Vissa indelningar i mindre bandbredder används ofta. Filtren är ofta märkta som "Constant Percentage Bandwidth" -filter. Ett 1/1-oktavfilter har en bandbredd på nära 70% av centrumfrekvensen. De mest populära filtren är kanske de med 1/3-oktavs bandbredd. En fördel är att denna bandbredd vid frekvenser över 500 Hz motsvarar väl frekvenskänsligheten för det mänskliga hörselsystemet. DEWESoft stöder upp till 1/24-oktavs bandbredd.

Constant Percentage Bandwidth (CPB)

Beräkningsmetoder

True octave(ANSI, IEC)

Använder filter som i analoga oktavanalysatorer. En av fördelarna är att man verkligen kan visuellt följa dynamiken på inkommande signaler i realtid.

Syntetiserad

Beräknas från FFT och uppdateras när varje FFT-spektra är beräknat.

Beräkningsmetoder

Frekvensvägning

Frekvensvägda bullermätningar erbjuder praktiska sätt att mäta ljud- och ljudfrekvensomfång. Dewesoft använder var och en av dessa frekvensvägningsalgoritmer för olika typer av mätningar.

 • A-vägning tillämpas på uppmätta ljudnivåer i ett försök att ta hänsyn till den relativa ljudstyrkan som uppfattas av det mänskliga örat. Det mänskliga örat är mindre känsligt för låga och höga ljudfrekvenser.
 • B-vägning är den bästa viktningen för musiklyssningsändamål.
 • C-vägning används för bullernivåer på hög nivå.
 • D-vägning var särskilt utformad för användning vid mätning av högnivåflygbuller i enlighet med IEC 537-mätstandarden. Den stora toppen i D-viktningskurvan speglar det faktum att människor hör slumpmässigt brus annorlunda än rena toner, en effekt som är särskilt uttalad runt 6 kHz.
 • Z-vägning är linjär vid alla frekvenser och har samma effekt på alla uppmätta värden.
Frekvensvägning

Medelvärdesbildning

Medelvärdesbildning används för att få mer stabila resultat. Det finns tre olika metoder tillgängliga:

 • Linjärt medelvärde - varje FFT räknas lika mycket
 • Exponentiellt medelvärde - varje FFT får mindre och mindre värde över tid
 • Peak hold medelvärde - bara maximala resultat visas och lagras


Medelvärdesbildning

FAQ

What is Octave band?

An octave band is a frequency band that spans one octave. In this context, an octave can be a factor of 2 or a factor of 100.3. 2/1 = 1200 cents ≈ 100.301. Fractional octave bands such as 1⁄3 or ​1⁄12 of an octave are widely used in engineering acoustics.

Octave band analysis is often used in noise control, hearing protection and sometimes in environmental noise issues.

What is octave band analyser?

Real-time octave band analyzers are special sound level meters that divide noise into its frequency components. Electronic filter circuits are used to divide the sound or noise into individual frequency bands.

Dewesoft offers flexible octave band analyzers for any sound measurement.

What is constant percentage bandwidth (CPB) filter?

CPB filter is a filter whose bandwidth is a fixed percentage of a center frequency. The width of the individual filters is defined relative to their position in the range of interest. The higher the center frequency of the filter, the wider the bandwidth.

The widest octave filter used has a bandwidth of 1 octave. Many subdivisions into smaller bandwidths are often used. The filters are often labeled as Constant Percentage Bandwidth filters.

A 1/1-octave filter has a bandwidth of close to 70% of its center frequency. The most popular filters are perhaps those with 1/3-octave bandwidths. One advantage is that this bandwidth at frequencies above 500 Hz corresponds well to the frequency selectivity of the human auditory system.

Dewesoft CPB solution supports up to 1/24-octave bandwidth.

What are frequency weighting curves?

A human ear doesn't have an equal "gain" at different frequencies. We will perceive the same level of sound pressure at 1 kHz louder than at 100 Hz. To compensate for this "error", we use frequency weighting curves, which give the same response as the human ear has.

The most commonly known example is frequency weighting in sound level measurement where a specific set of weighting curves known as A, B, C, and D weighting as defined in the IEC 61672 standard.

Unweighed measurements of sound pressure do not correspond to perceived loudness because the human ear is less sensitive at too low and high frequencies. The curves are applied to the measured sound level, by the use of a weighting filter in a sound level meter.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.