Klass 1 Ljudnivåmätare och ljudmätning

Den gyllene standarden för ljudnivåmätare utvecklad med Dewesoft-metoden. Lätt att installera och använda samtidigt som man säkerställer maximal noggrannhet med certifierad överensstämmelse med internationella standarder. Oavsett vilken typ av akustikmätning som helst är en ljudnivåmätare alltid kärnan i ljudanalysen.

IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Vibrationer
Vibrationer
Video
Video
Ljud
Ljud
Ljudtryck
Ljudtryck
USB 2.0
USB 2.0
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo
IP67
IP67
Shock rating 100g
Shock rating 100g

Egenskaper

 • SUPPORTERADE STANDARDER: IEC 61672 Class 1 ljudnivåmätare och IEC 60651, IEC 60804.
 • FLEXIBILITET: SLM stöder mätningar i luft eller vatten och kan kombineras med alla andra fysiska mätparametrar, fordonsbus-system, video, GPS och annan matematik för att skapa en grundlig bild av hela din mätning.
 • STORT DYNAMISKT OMRÅDE: Vår förstklassiga datainsamlingshårdvara med 160 dB dynamikområde i tids- och frekvensdomän möjliggör direkt inkoppling av IEPE-mikrofoner med stöd för automatisk TEDS-igenkänning. Datainsamlingssystem kan skalas för valfritt antal mikrofoner, mikrofoner kan enkelt kalibreras med en kalibrator.
 • AVANCERAD MATEMATIK - ALLTING SIMULTANT : Standardfrekvensvägningar A, B, C, D och Z), tidskonstanter (snabb, långsam eller impuls), ljudtrycksnivå, ekvivalent (Leq), peak, minimala och maximala ljudtrycksnivåer, ljudenergi, ljudimpulsivitet, statistiskt bullernivå (LAF1, 5, 10, 50, 90, 95 och 99%) är alla tillgängliga samtidigt.
 • BRED VISUALISERING: flexibla displayer erbjuder digital mätare, analog staplar, tidsdomän recorders, smalband FFT och oktavanalysatorer kan fritt kombineras för att visa dina ljudnivåmätardata i real-tid och/eller som post-processing.
 • IEC/ANSI AKUSTISKA KALIBRERINGSTJÄNSTER: Vi erbjuder spårbara akustiska kalibreringstjänster enligt internationella IEC- och ANSI-standarder och ser till att ditt instrument korrekt registrerar de nödvändiga mätparametrarna. Kalibreringar dokumenteras, spåras och signeras digitalt i samarbete med ackrediterat kalibreringslaboratorium.
 • LIVSTIDS GRATIS UPPDATERING AV MJUKVARA SAMT SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Klass 1 Ljudnivåmätare

Klass 1 ljudnivåmätare är konstruerad för att möta kraven i IEC 61672. Denna standard specifierar två olika klasser av prestanda, Klass 1 och Klass 2, med Klass 1 som den mest korrekta.

Standarden innehåller ett antal prestanda kriterier som en ljudnivåmätare måste uppfylla och vart och ett av dessa har en viss tillåten tolerans.

Dewesoft ljudmätningsmodul möjliggör registrering av typiska parametrar för en-kanals ljudnivåmätare. 

Ihop med vår high-end DAQ system hårdvara, uppfylles alla krav för Klass 1 ljudnivåmätare.

Klass 1 Ljudnivåmätare

Real-tids ljudanalys

Dewesofts ljudnivåmätarlösning tillhandahåller 
realtids oktavbandsfilter för att analysera en signal i frekvensdomänen. Oktavbandsoptionen erbjuder realtids 1/1 samt 1/3 oktavbands mätningar.

Utöver det kan 1/n oktaver erbjudas som efterbehandling för situationer som kräver 1/6 oktav, 1/12 oktav, och 1/24 oktavbands spektrumanalys.

Real-tids ljudanalys

Mikrofonkalibrering

För att göra vetenskapliga ljudmätningar med en mikrofon måste en exakt mikrofonkänslighet vara känd. Mikrofonkalibrering möjliggör förtroende för de utförda mätningarna.

Eftersom känsligheten kan ändras under enhetens livstid är det nödvändigt att kalibrera mätmikrofonen regelbundet och noggrant.

Vår lösning gör att en mikrofon kan kalibreras på flera olika sätt i Dewesoft X-programvaran:

 • Kalibrering med TEDS: mikrofonens känslighet skrivs på TEDS-chipet, programvaran läser den.
 • Med en extern mikrofonkalibrator: kalibrering av mikrofonen är möjlig direkt med mikrofonkalibratorn direkt inuti Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara.
 • Med tillverkarens kalibreringscertifikat: ange helt enkelt känsligheten i mikrofonens kanalkonfiguration.

Dewesoft tillhandahåller också professionella certifierade IEC / ANSI akustiska kalibreringar​​​​​​​ för alla dina ljudsensorer.

Mikrofonkalibrering

Frekvensvägning

Frekvensvägda bullermätningar erbjuder praktiska sätt att mäta ljud- och ljudfrekvensomfång. Dewesoft använder var och en av dessa frekvensvägningsalgoritmer för olika typer av mätningar.

 • A-vägning tillämpas på uppmätta ljudnivåer i ett försök att ta hänsyn till den relativa ljudstyrkan som uppfattas av det mänskliga örat. Det mänskliga örat är mindre känsligt för låga och höga ljudfrekvenser.
 • B-vägning är den bästa viktningen för musiklyssningsändamål.
 • C-vägning används för bullernivåer på hög nivå.
 • D-vägning var särskilt utformad för användning vid mätning av högnivåflygbuller i enlighet med IEC 537-mätstandarden. Den stora toppen i D-viktningskurvan speglar det faktum att människor hör slumpmässigt brus annorlunda än rena toner, en effekt som är särskilt uttalad runt 6 kHz.
 • Z-vägning är linjär vid alla frekvenser och har samma effekt på alla uppmätta värden.
Frekvensvägning

Tidskonstanter

Ljudmätning oavsett klass av ljudnivåmätare kan ske med fast, slow, eller impuls tidskonstant. Dessa tidskonstanter härrör från den tid då ljudnivåmätare hade analoga visare och definierade hastigheten på nålens rörelse.

 • Fast: nålen skulle röra sig snabbt för att visa hastigt varierande ljud. Fast innebär 125 ms tidskonstant.
 • Slow: the needle would be damped to smooth the noise out to be easier to read. Slow innebär 1 s  tidskonstant.
 • Impuls: impuls är ungefär fyra gånger snabbare än Fast, med en kort stigtid men en långsam avklingning- Impuls har en stigtid på 35 ms och en avklingningstid på 1,5 s.


Tidskonstanter

Beräknade ljudparametrar

Dewesofts ljudmätare beräknar ett flertal parametrar och på flera kanaler i realtid under mätning. Några av de automatiska beräknade parametrarna är:

 • Ekvivalent nivå (Leq): Visar ljudvärdet integrerat över tid som har ekvivalent energi med det uppmätta ljudet
 • Max/Min: Visar max och min-värde på ljudet sedan start av mätning (RMS)
 • Lpk (Peak): Lpk värde, vilket visar det aktuella maxvärdet (Peak) av ljudtrycket.
 • Frekvensvägning: LFTp - tids och frekvensvägd ljudtrycksnivå (SPL) skalad till decibel (dB) värde.
 • Tidsvägning, F, S och I
 • Frekvensvägning raw: F-vägt råvärde visar den frekvensvägda tidskurvan av ljud i Pascal. 
 • Statistiska värden/klasser: Statistiska värden. varje beräknat värde läggs till en klass och sedan kan man välja att titta på LAF 1, 5, 10, 50, 90, 95 and 99% som visar hur stor del av mättiden värdet befunnit sig i en viss klass.
 • Lp (SPL): Tids och frekvensvägd ljudtrycksnivå (SPL) skalad till dB (decibel) värde.
 • Lim: Detta värde beskriver impulsivitet hos ljudet och är ekvivalent till impulsvägning.
 • LE: Detta värde ger frekvensvägd ljudenergi.
Beräknade ljudparametrar

True Peak nivå

"True peak nivå" visar den absolut högsta nivån av signalen i dB (decibel).
Löpande ljudtrycksnivå (SPL) innehåller alltid en tidskonstant som har påverkan på max-värden.

Ljudtrycksvärdet når inte högsta absoluta värde oavsett om man väljer F, S eller I tidskonstant. LCpk, däremot visar “true peak”. 

True Peak nivå

FAQ

Vad är en ljudnivåmätare?

En ljudnivåmätare används för akustiska ljudmätningar. Ljudnivå är ett logaritmiskt mått på det effektiva ljudtrycket för ett ljud i förhållande till ett referensvärde. Det mäts i decibel (dB) över en standardreferensnivå.

En ljudnivåmätare (SLM) är ett instrument (vanligtvis handhållet) som är utformat för att mäta ljudnivåer på ett standardiserat sätt. Det svarar på ljud på ungefär samma sätt som det mänskliga örat och ger objektiva, reproducerbara mätningar av ljudtrycksnivåer.

Ljudnivåmätare kräver en mikrofonsensor för att mäta ljudet. Den bästa typen av mikrofon för mätning av ljudnivå är kondensatormikrofonen, som kombinerar precision med stabilitet och tillförlitlighet.

 

Hur fungerar en ljudnivåmätare?

En ljudnivåmätare använder fyra huvudkomponenter - en mikrofon, en förförstärkare, signalbehandling och en skärm. Mikrofonen omvandlar ljudsignalen till en ekvivalent elektrisk signal. Den mest lämpliga typen av mikrofon för ljudnivåmätare är kondensatormikrofonen, som kombinerar precision med stabilitet och tillförlitlighet. Den elektriska signalen som produceras av mikrofonen är på en mycket låg nivå och förstärks av förförstärkaren innan den bearbetas av huvudprocessorn, vanligtvis programvara.

Signalbehandling innefattar tillämpning av frekvens- och tidsviktningar på signalen enligt internationella standarder som IEC 61672-1, som ljudnivåmätarna överensstämmer med.

 

Vad är ljudtryck och ljudtrycksnivå?

Ljudtryck eller akustiskt tryck är den lokala tryckavvikelsen från det omgivande (genomsnittliga eller jämvikts) atmosfärstrycket, orsakat av en ljudvåg. I luften kan ljudtrycket mätas med en mikrofon och i vattnet med en hydrofon. Enheten för ljudtrycket är pascal (symbol: Pa).

Ljudtrycksnivå (SPL) eller ljudnivå är ett logaritmiskt mått på det effektiva ljudtrycket för ett ljud relativt ett referensvärde. Det mäts i decibel (dB) över en standardreferensnivå. Standardreferensen för ljudtrycket i en luft eller andra gaser är 20 µPa, vilket vanligtvis anses vara tröskeln för mänsklig hörsel (vid 1 kHz). Läs mer.

 

Vilka standarder stöder Dewesofts ljudnivåmätare?

Dewesoft ljudnivåmätare stöder följande internationella standarder - IEC 61672 och IEC 60651, IEC 60804. Detta gör den till klass 1 ljudnivåmätare.

 

Innehåller Dewesoft ljudnivåmätare programvara?

Ja. Dewesoft ljudnivåmätare innehåller avancerad och lättanvänd programvara för ljudinspelning, ljudanalys och visualisering. Det erbjuder ljudbehandling i realtid och analys. Programvaran ingår gratis och erbjuder gratis uppgraderingar för alltid. Utvärderingsversion med full funktionalitet kan laddas ner för en provkörning.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.