Ljudkvalitet mätning och analys

Ljudkvalitetsmätning är ett utmärkt redskap för framgångsrik ljuddesign. Ljudkvalitet tillgodoser de behov som finns att utvärdera hur ljud från olika maskiner uppfattas av ett mänskligt öra. Detta verktyg kan hjälpa dig att bestämma hur ljudet uppfattas för att kunna justera ljudet på din maskin för att upplevas som attraktivt av en användare, och bidra till att maximera marknadspotentialen.

Sound quality and measurement solution by Dewesoft
IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Video
Video
Ljudtryck
Ljudtryck
Ljud
Ljud
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo
CAN bus
CAN bus
CAN FD
CAN FD
XCP/CCP
XCP/CCP

Egenskaper

 • LOUDNESS BERÄKNING: beräkning enligt ISO 532-1 och ISO 532-2: Acoustics - Methods for calculating loudness - Zwicker method and Moore-Glasberg method
 • NORMAL EQUAL-LOUDNESS-LEVEL CONTOURS: beräkning enligt och baserad på standard ISO 226 
 • SHARPNESS BERÄKNING: sharpness beräknad enligt specific loudness, som är definerad i standard ISO 532-1 och ISO 532-2
 • ARTICULATION INDEX, EXTENDED: Utvärdering av taluppfattbarhet med annat ljud närvarande
 • SPEECH INTELLIGIBILITY: en parameter för att utvärder tal uppfattbarhet
 • NOISE RATING (NR): används i Europa för att vikta ljudkällor inomhus
 • NOISE CRITERION (NC): används i USA för att vikta ljudkällor inomhus
 • MONAURAL OCH BINAURAL ANALYS: välj vilken metod som skall användas före mätning eller mät båda på samma gång
 • TIME-VARYING OCH STATIONARY SIGNALS SUPPORT: Inga begräsningar när det kommer till olika användarfall
 • REAL-TIDS OCH POST-ANALYS: beräkning av metrics är tillgängligt i realtid och för post-processing
 • EXPANDERA: integrerat med prisbelönta Dewesoft X datainsamling och analys mjukvara som ger användaren tillgång till obegränsade möjligheter för mätning och analys
 • FRAMTIDSÄKERT AND BEPRÖVAT: livstids fria uppgraderingar och support - våra lösningar förbättras ständigt.
 • KRAFTULLT DAQ SYSTEM:  SIRIUS DAQ system som innehåller dubbla 24-bit DualCoreADC® med 200 kHz samplingshastighet per kanal. Förstärkare som erbjuder låg brusnivå och full isolering för bästa signalkvalitet. SIRIUS DAQ system erbjudare ett högt dynamiskt område på 160 dB.
 • YTTERLIGARE ANALOG INGÅNGAR: mer analoga ingångar tillgängliga än vad som behövs för monaural eller binaural ljudkvalitet analys
 • LIVSTIDS GRATIS UPPGRADERING AV PROGRAMVAROR OCH SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare
 • PROMINENSFÖRHÅLLANDE: beräkning i enlighet med ISO 7779​​​​​​​ - mätning av luftburet buller från informationsteknik och telekommunikationsutrustning.

Ljudkvalitet, översikt applikationer

En produkts ljudbild har ökat i betydelse för upplevelsen av produktens totala kvalitet. Adressera produktens ljudupplevelse med lätthet och ta ljuddesign till nästa nivå. 

Dewesoft:s ljudkvalitet paket är ett perfekt exempel på tillämpad psykooakustik, där mjukvara och hårdvara fungerar i perfekt symbios. Det innebär suverän användarupplevelse och mätresultat. Systemet inluderar dessa element:

Dewesoft Sound Quality möjiggör realtids och efterbehandlingsanalys av vilken ljudkälla som helst. Innehåller också beräkning av  Loudness (enligt ISO 532-1 och ISO 532-2) och Normal equal-loudness-level contours (enligt ISO 226).

Ljudkvalitet, översikt applikationer

Ljudkvalitet ISO Standarder

 • ISO 532-1:2017: Acoustics - Methods for calculating loudness. Två metoder för att skatta hur loudness uppfattas under vissa lyssnarkriterier.  Metoderna är baserade på Zwicker algoritmen.
 • ISO 532-2:2017: Acoustics - Methods for calculating loudness. EN metod för att skatta loudness av stationära ljud under specifika lyssnarkriterier. Denna metod är baserad på Moore-Glasberg algoritmen.
 • ISO 226:2003: Acoustics - Normal equal-loudness-level contours. Kombination av ljudtrycksnivåer och frekvenser av rena toner upplevs som lika starka.


Dewesoft Ljudkvalitet inkluderar också en uppsättning andra ljudkvalitet metrics, som:

 • skärpa,
 • artikulationsindex,
 • talförståelse,
 • bullerkriterium (NC) och
 • buller (NR).
Ljudkvalitet ISO Standarder

Målapplikationer

Ljudkvalitet är ett viktigt designkriterie för den som vill utvärdera och förbättra ljudupplevelsen från:

 • maskiner, verktyg och apparater, 
 • fordon och deras individuella delar och komponenter
 • eller vilken som helst annan produkt som alstrar ljud


För att få ljudet att att uppfattas som rätt eller attraktivt för användare utförs tester inom:

 • Fordonsljud, Noise, Vibration, and Harshness (NVH), fordonskonstruktion, inklusive sub-komponenter
 • Elektroakustiska produkter som högtalare, mikrofoner, förstärkare och hörlurar
 • Hushållsprodukter t ex gräsklippare, kylskåp, datorer
Målapplikationer

Ljuddesign och utveckling/konstruktion

Ljudet från en produkt är en av huvudparametrarna för totalkvaliteten. Inte bara nivåerna utan även upplevelsen av hur ljudet uppfattas är vad som kan attrahera eller stöta bort kunder. Och detta gäller för produkter från fordon till handhållna verktyg. Dewesoft Sound Quality används av utvecklingsavdelningar inom industri för:

 • Benchmarking och förbättring - Målbeskrivning
 • Modellering och simulering - Förutspå
 • Reaktiv utprovning - Testning och felsökning - Validering
Ljuddesign och utveckling/konstruktion

Psykoakustik - Analys, och karaktärisering av produktljud

Upplevelsen av ljud är subjektiv, men objektiva mätningar och testning är möjlig genom att använda ljudkvalitetparametrar och metrics. 

Med ett enskilt värde uttrycker dessa parametrar karaktäristiken för ljudet och reflekterar den psykoakustiska upplevelsen för en människa. Parametrar som: 

 • pitch and quality (Timbre),
 • loudness, 
 • sharpness, 
 • noise criterion, 
 • noise rating, 
 • articulation index, and
 • articulation index extended speech intelligibility.
Psykoakustik - Analys, och karaktärisering av produktljud

Utbyggbart och anpassningsbart

Alla Dewesofts datainsamlingssystem kommer med prisvinnande Dewesoft X mjukvara. Dewesoft X är en mjukvara för insamling och analys som är avancerad men ändå enkel att använda. Med multipla ingångskanaler på SIRIUS DAQ systems, möjliggör det simultan mätning och realtidsanalys av flera mätparametrar.

Ljudkvalitetsfunktionen innebär oöverträffad anpassing till extra parametrer. Mäningar kan t ex matchas med videoinspelning för att ge en visuell bild av mätningarna och beräkningarna för olika situationer. 

Flera andra datakällor kan också samlas in fullt synkroniserade. Det inkluderar källor som CAN, CAN FD, OBDII, och XCP vilket t ex kan hjälpa dig att enkelt mäta varvtal på motor simultant. Möjligheterna är obegränsade.

Utbyggbart och anpassningsbart

Fria uppdateringar och fri support

Våra lösningar förbättras ständigt samtidigt som vi adderar nya funktioner. Alla framtida Dewesoft X versioner är alltid FRIA att uppgradera. Det finns inga service och supportavtalsavgifter eller andra dolda kostnader.

Vår mjukvara är väldigt agil rörande uppdateringar och användare får alltid de senaste uppdateringarna.

Och vi erbjuder också fri teknisk support till alla via vår support websida eller genom att kontakta vårt lokala sälj- och supportkontor. Vi fokuserar på snabb och effektiv support.

Fria uppdateringar och fri support

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.