Efterklangstidsmätning RT60

När rumsakustik skall utvärderas är Dewesofts modul för efterklangstidsmätning RT60 ett optimalt verktyg för att säkerställa korrekta resultat. Den enkla set-upen möjliggör snabba och pålitliga mätningar för effektiva rumsförändringar som ger önskad efterklangstid.

Reverberation time RT60 measurement solution from Dewesoft
IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Ljud
Ljud
Ljudtryck
Ljudtryck
Video
Video
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo

Egenskaper

 • STANDARD: uppfyller helt ISO 354 standarden och använder integrated response method.
 • DIREKT MIKROFON INGÅNG: vår top-of-the-class datainsamlings hårdvara med 160 dB dynamikområde erbjuder direkt inkoppling av IEPE mikrofoner med support för TEDS för automatisk detektering. Hårdvaran kan skalas för önskat antal mikrofoner och dessa kan enkelt kalibreras med en kalibrator.
 • UTVÄRDERINGSOMRÅDEN: olika områden för utvärdering av efterklangstid finns tlllgängligt (T20, T30, and T60).
 • PARAMETERUTVÄRDERING: utvärdering av modal decay parametrar från bullriga mätningar av reflekterande eller resonerande system genom Lundebymetoden.
 • ABSORPTIONSKOEFFICIENTBERÄKNING: beräkna absorptionskoefficienten och gör en rapport med den inbyggda rapportmallen.
 • LIVSTIDS GRATIS UPPDATERING AV MJUKVARA SAMT SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Efterklangstid RT60

Efterklang är den tid det tar för ljudet att falla 60 dB från en initial nivå. Ljudvågor i ett rum kommer studsa mot  reflekterande ytor i rummet.

När dessa reflektioner blandas med varandra uppstår ett fenomen kallat efterklang. Efterklangen avtar när reflektionerna träffar absorberande ytor som gardiner, stolar och bord. Efterklang är en huvudparameter när det gäller att avgöra ett rums akustiska egenskaper 

Efterklangstid RT60

Utvärderingsområde

Efterklangstid kan utvärderas baserat på ett mindre dynamiskt område än 60 dB och extrapoleras till en avklingningstid som gäller för 60 dB. Utvärderingen för resp frekvensband startar 5 dB under den initiala nivån. Den lägsta nivån för utvärderingen skall vara minst 10 dB över normalt bakgrundsnivå i mätutrustningen.

 • T20 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 25 dB under initial nivå.
 • T30 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 35 dB under initial nivå..
 • T60 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 65 dB under initial nivå.
Utvärderingsområde

Crosspoint sök

Använd den förbättrade algoritmen för efterklangsutvärdering (Lundby algorithm) med en automatisk sökoption.

Valet "automatic" beräknar efterklangstid från den första till den andra låsta markören. Det är viktigt att placera den första markören i rätt läge och positionen på den andra markören kommer hittas automatiskt.

Crosspoint sök

Beräknade kanaler

Efterklangstidkalkylering kommer beräkna ett flertal parametrar och skapa virtuella kanaler för dessa. De beräkningar som kan göras är:

 • T - uppmätt efterklangstid
 • ETC - energy time curve
 • Oktavdata - oktavanalys kan väljas 1/1 eller 1/3 oktav
 • Line fit - fitted curve on energy time curve


Beräknade kanaler

Impulsresponsmetod

Impulsrespons kan mätas direkt genom att använda en impulskälla som ett pistolskott, ballong som spricker eller någon annan källa som producerar en impuls med tillräcklig bandbredd och energi.

Impulsresponsmetod

Absorptionskoefficient

Absorptionskoefficient (alpha) för ett material anger hur stor del av ljud som träffar ett material som blir absorberat jämfört med den del som reflekteras tillbaks till rummet.

Medföljande Excelmall innehåller formler för att medelvärdesbilda och beräkna absorptionskoefficient (alpha). Ange rumsparametrar och dimensioner (temperatur, luftfuktighet, volym, yta). 

Absorptionskoefficient

Analys och rapportgenerering

Sektionen i Excelmallen är avsedd för rapportering. Alphakoefficient beräknas från efterklangtid och andra parametrar, som har blivit angivna (yta för testobjekt, ljudets hastighet, …).

Resultatet i excelmallen är alphakoefficienten för varje frekvensband och en graf för koefficienten.

Analys och rapportgenerering

FAQ

What is reverberation time - RT60?

Reverberation time is the time required for the sound to “fade away” or decay in a closed space. Sound in a room will repeatedly bounce off surfaces such as the floor, walls, ceiling, windows or tables.

When these reflections mix, a phenomenon known as reverberation is created. Reverberation reduces when the reflections hit surfaces that can absorb sounds such as curtains, chairs and even people.

The reverberation time of a room or space is defined as the time it takes for sound to decay by 60dB. For example, if the sound in a room took 10 seconds to decay from 100dB to 40dB, the reverberation time would be 10 seconds. This can also be written as the T60 time.

See the Dewesoft Reverberation Time measurement solution.

Which standard are used for reverberation time?

In many cases, the ISO 3382 series of standards are used in the calculation of reverberation time. These standards define the methodology to be used when determining the T20, T30, and T60 values as well as the calculation of uncertainty and reliability of the values.

Dewesoft Reverberation Time measurement solution is fully compliant with the ISO standards.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.