Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Testing

Alla moderna fordon utrustas nu med Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Utvecklingen av sådana system kräver komplex testning, inklusive förmågan att kontrollera och beräkna relativa positioner mellan flera fordon och objekt i realtid. Vi tillhandahåller en effektiv lösning för ADAS-testning med mycket exakta GPS-positioneringssystem för att mäta relativa positioner och hastighet mellan flera fordon och objekt.

GPS/GLONASS
GPS/GLONASS
Tröghetsplattformar
Tröghetsplattformar
RTK
RTK
Gyroskåp
Gyroskåp
Orientering
Orientering
Acceleration
Acceleration
Hastighet
Hastighet
Vibrationer
Vibrationer
Digital
Digital
Ljud
Ljud
CAN bus
CAN bus
CAN FD
CAN FD
OBDII
OBDII
J1939
J1939
XCP/CCP
XCP/CCP
FlexRay
FlexRay
Video
Video
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo
Polygon
Polygon
Biosignal acquisition
Biosignal acquisition
Eye tracking
Eye tracking
IP67
IP67

Egenskaper


 • PÅLITLIG GPS OCH IMU: Robust och pålitlig GPS aided inertial navigation system och AHRS med hög dynamisk uppdateringshastighet på 500 Hz.
 • <2CM POSITIONS NOGGRANNHET: IMU-system med kombinationen av gyroskop, accelerometrar, magnetometrar, trycksensor och dubbelantenn RTK GNSS-mottagare ger högsta möjliga positionering och hastighetsnoggrannhet.
 • LÄTT ATT ANVÄNDA: Systemet är helt integrerat i Dewesoft X-programvara och erbjuder enkel konfiguration, visualisering och analys av mätdata. Funktioner som maskinvarudetektering, smarta sensorer, förbyggda och anpassningsbara visuella displayer sparar dig mycket tid.
 • POLYGON: Visuell kontroll som erbjuder 3D-visualisering av rörliga och statiska föremål och realtidsavstånd mellan bilar samt tid till kollisionsberäkningar.
 • SYNKRONISERAD DATA FRÅN FLERA KÄLLOR: Ytterligare synkroniserad data av andra källor är möjlig inom samma system CAN, OBDII, J1939, FlexRay, XCP / CCP, Video, etc.
 • OBEGRÄNSAT ANTAL KANALER: Systemet kan utvidgas när som helst med obegränsade analoga, räknare, digitala, CAN-ingångskanaler med alla våra mätsystem.
 • FLERA APPLIKATIONER: Testning av kollisionsundvikande, döda vinkeln funktion, adaptiv farthållningstestning, autonom fordonstestning, varning för avvikelse från körfält och testning för systemassistans.
 • GRATIS  UPPDATERING AV MJUKVARA OCH SUPPORT: Våra mätsystem levereras med den prisbelönta programvaran Dewesoft X​​​​​​​ för datainsamling. Programvaran utvecklas kontinuerligt och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder GRATIS programvaruuppgraderingar och teknisk support för alla våra användare.

ADAS PROVNING

Den senaste GPS-baserade positionsmätningstekniken används för att tillhandahålla ett mycket noggrant ADAS-testsystem som är lätt att använda. RTK (Real Time Kinematic) för GPS-sensorer ger hög positioneringsnoggrannhet (<2 cm). En statisk GPS-basstation skickar GPS-korrigeringsdata till de rörliga fordonen.

Två eller flera fordon kan anslutas och observeras. Synkroniserad data från alla fordon ger mycket exakt positions- och avståndsinformation relativt varandra och / eller till ett fast objekt. Dessutom ger DS-IMU2 noggrann mätning av all fordonsdynamik, inklusive slip angle. All data överförs till ett mastersystem som erhåller realtidsmätningsresultat under testkörningen.

En robust WLAN-lösning används för att hålla kommunikationen mellan fordonen i upp till 1 km. Det finns teoretiskt ingen gräns för antalet fordon inom denna mätning - endast WLAN-bandbreddbegränsningen.

ADAS PROVNING

Kollisionsundvikande testning

Autonom nödbromsning och kollisionsvarningsfunktioner har blivit obligatoriska från 2018 för alla nya kommersiella fordon. DEWESoft har utvecklat ett verktyg för att testa sådana fordonssäkerhetsfunktioner.

Realtidsuppdateringar av relativa avstånd, hastighet, acceleration, upptäckt av hinder runt ett rörligt fordon och förmågan att lagra all annan information om målfordon som behövs för att undvika kollision.

Uppkoppling och kommunikation mellan flera fordon fungerar inom en räckvidd på upp till 1 km. Många ytterligare alternativ som Video, CAN, XCP / CCP, FlexRay, ytterligare varningssignaler för kollision är möjliga. Systemet kan också användas på vanliga vägar, med relativa RTK-mätningar (relativ positionsnoggrannhet mellan bilarna är i intervallet ± 2 cm och möjligheten att testa enligt ISO15623 - forward vehicle collision warning systems and EURO NCAP - AEB procedure

Kollisionsundvikande testning

Döda vinkeln detekteringsprovning

I fordonssammanhang är ”döda vinkeln” områden utanför ett fordon som föraren inte kan se. För att testa och validera ett sådant system är det möjligt att använda vår ADAS-lösning, som ger realmätning av mer än 10 olika objekt (fordon, fotgängare, ballongbilar, ...).

För att ha maximal precision används RTK GPS-teknik för <2 cm positionsnoggrannhet. För att få ytterligare information om effektiviteten av dödavinkeldetekteringen kan kameror, Lidar-sensorer och andra analoga sensorer installeras i fordonet och data som samlas in med pin-point-synkronisering.

Döda vinkeln detekteringsprovning

Filbytesvarning och assistanssystem 

En annan säkerhetsfunktion är ett varningssystem för avvikelse från körfält, som är utformat för att varna en förare när fordonet rör sig ur sitt körfält. Vissa fordon har också ett system för upprätthållande av körfält, vilket hjälper föraren genom att minska styringången. Dewesoft erbjuder en lösning för att testa båda systemen!

Systemet kan användas för att verifiera prestandan för varningssystemen för avvikelse från körfält. Relevant teknologi:

Filbytesvarning och assistanssystem 

Test av adaptiv farthållare

ACC-systemet kan automatiskt justera fordonets hastighet så att det matchar fordonets hastighet framför det. ACC-system kan också accelerera. Det är viktigt att testa system med olika körmanövrer. Dewesoft ACC-testsystem är pålitligt, enkelt att använda och tidsbesparande.

Den viktigaste funktionen som erbjuds är anslutningen mellan flera fordon. Mer än 10 fordon kan synkroniseras och beräknas samtidigt i realtid. Dessutom tillåter systemet inmatning av Lidar laserskanner (t.ex. IBEO Lidar laserskanner) eller till och med utvecklingsgränssnitt såsom Ethernet, FlexRay, CAN och XCP / CCP. Detta gör det möjligt att mäta ACC-varningssignaler från fordonets CAN. Lägg till ytterligare analoga / digitala ingångar och synkronisera externa avståndsgivare och video från olika kameror.

Ytterligare tillämpningar

 • Steady-state-avstånd och förbikoppling från steady-state

 • Approaching, accelererar och bromsar i konvoj

 • ISO 15622 med målsökningsområde, måldiskrimineringstest och kurvtestprocedurer


Test av adaptiv farthållare

Förarövervakning och mätning av reaktion

Dewesoft har samarbetat med g.tec medicinsk teknik för att utveckla ett system för att mäta förarens reaktion, uppmärksamhet och beteende i fordonet eller simulatorn. Systemet observerar förarens hjärnaktivitet tillsammans med biomedicinsk data. Denna information kan visa om förare känner sig bekväm i en viss bil eller inte, och är avgörande för utveckling, validering och effektivitet av avancerade förarassistanssystem. Sådana system är viktiga i alla faser av bilutveckling, testning, validering och produktion för att se hur människor reagerar i bilar.

Den nyckelfärdiga plattformen som tillhandahålls av Dewesoft och partners använder ett enda mjukvarugränssnitt som gör det möjligt för mänskliga faktorer som forskare och bilgränssnittsutvecklare att analysera sambandet mellan mänsklig uppmärksamhetsdata och fordonsprestationsdata - synkroniserad i realtid.

Samma system kan också användas i andra branscher, t.ex. inom rymd och transport.


Förarövervakning och mätning av reaktion

Autonom Fordonsprovning

Alla ovanstående funktioner kan ligga till grund för den autonoma utvecklingen. Dewesoft tar en stor roll i Drive Me-projektet, som är världens första storskaliga autonoma pilotprojekt av Volvo Personvagnar. Bilar testas på allmänna vägar varje dag.

Dewesoftets roll i projektet:

 • Tillhandahåller all analog data- och CAN-hårdvara via SIRIUS-produktserien.

 • För att lagra och bearbeta en sådan enorm mängd data används kraftfulla SBOX-dataloggrar.

 • För att få mycket noggrann position (ner till 2 cm) används hastighet och orientering DS-IMU2 med RTK-GPS.

 • Flera DS-CAM färgkameror​​​​​​​ med Full HD-upplösning och online-komprimering används för att registrera beteenden hos andra fordon och fotgängare.

Alla ovanstående system är synkroniserade tillsammans med GPS-PPS-synkroniseringsteknik som ger synkroniseringsnoggrannhet ner till mikrosekunder. Volvo väljer Dewesoft eftersom det är den enda leverantören som kan erbjuda kombinerad loggning av så många enheter och biometriska data till en enda integrerad lösning.

Autonom Fordonsprovning
Autonom Fordonsprovning

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.