Test av krafttransformator

Dewesoft kraftanalysator omdefinierar analys- och testprocessen för krafttransformatorn med sin unika uppsättning programvaruverktyg och flexibel hårdvara.

Power transformer testing and power analysis solutions

Transformatorkraftanalys och testning

Testet av effekttransformatorer gör ett par olika mätningar nödvändiga, vilka beskrivningar i den internationella standarden IEC 60076.

Våra datainsamlingssystem erbjuder viktiga funktioner för fullständig testning av transformator:

  • Scope och Vector Scope erbjuder möjligheten att analysera spänningsförhållandet och fasförskjutningen för olika primära och sekundära konfigurationer (stjärna, delta, sammankopplad stjärna).
  • Transient inspelningsfunktion möjliggör lagring av alla signaler med full samplingshastighet för detaljerad analys. I kombination med avtryckaren kan funktionsfel och övergående händelser (även vid långvariga mätningar av transformatorn) lätt upptäckas.
  • Analys enligt IEC 60076-standarden
  • Korrigering av effektförluster beroende på temperatur
  • Ytterligare programvarusensorkalibrering
  • Mät övertoner och symmetriska komponenter
Transformatorkraftanalys och testning

Mätning av effektkvalitet på transformatorer

Strömkvalitetsmodulen gör det möjligt att mäta övertoner av spänningen och strömmen upp till några hundra kHz. Uppgifterna kan representeras i procent av grundfrekvensen som krävs för obelastningsströmmen enligt IEC 60076-standarden.

Effektkvalitetsmodulen beräknar också automatiskt den noll-sekvensimpedans som krävs vid transformatorprovet.

Matematikbiblioteket gör det möjligt för oss att automatiskt beräkna parametrar som magnetiseringsströmmen, järnförlusterna, huvudinduktansen till exempel utifrån tomgångstestet eller ströinduktanserna från kortslutningstesterna.

För mer information, kolla applikationssidan för strömkvalitet​​​​​​​.

Mätning av effektkvalitet på transformatorer

Kraft och effektivitet

Effekt- och effektivitetsanalys av transformatorerna behöver högsta noggrannhet i effektberäkningen för alla fasvinklar. Speciellt analys vid lägre effektfaktorer är mycket svårt med konventionell mätutrustning.

Den ytterligare sensorkalibreringsfunktionen möjliggör korrigering av spännings- och strömgivare för amplitud och fas över hela frekvensområdet.

Dessutom kräver standarden IEC 60076-1 korrigering av uppmätta effektförluster beroende på temperaturen. Dewesoft kraftanalysator gör det enkelt att mäta alla erforderliga temperaturer (lindning, olja, omgivning etc.) perfekt synkroniserade med spänning, ström och andra uppmätta parametrar.

Dessutom är det möjligt att automatiskt beräkna de korrigerade effektförlusterna. Du kan också mäta kraften hos oljepumpar och fläktmotorer och till och med transformatorns ljudnivå enligt IEC 60551-standarden.

Detta täcker alla möjliga tester som du kan uppleva med strömtransformatorer, och Dewesoft kan täcka dem alla med en enda enhet.

Kraft och effektivitet

Typisk DAQ-konfiguration

För den mest typiska konfigurationen föreslår vi R2DB DAQ-system med extra KRYPTON DAQ​​​​​​​ som tillval för temperaturingångar:

  • 8x analoga högspänning ingångar
  • 8x ström analog ingång
  • 3x analoga ingångar för termoelement
Typisk DAQ-konfiguration

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.