Klass 1 Ljudnivåmätare och ljudmätning

Den gyllene standarden för ljudnivåmätare utvecklad med Dewesoft-metoden. Lätt att installera och använda samtidigt som man säkerställer maximal noggrannhet med certifierad överensstämmelse med internationella standarder. Oavsett vilken typ av akustikmätning som helst är en ljudnivåmätare alltid kärnan i ljudanalysen.

Class 1 Sound Level Meter and Noise Measurement hardware and software from Dewesoft
IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Vibrationer
Vibrationer
Video
Video
Ljud
Ljud
Ljudtryck
Ljudtryck
USB 2.0
USB 2.0
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo
IP67
IP67
Shock rating 100g
Shock rating 100g

Egenskaper

 • SUPPORTERADE STANDARDER: IEC 61672 Class 1 ljudnivåmätare och IEC 60651, IEC 60804.
 • FLEXIBILITET: SLM stöder mätningar i luft eller vatten och kan kombineras med alla andra fysiska mätparametrar, fordonsbus-system, video, GPS och annan matematik för att skapa en grundlig bild av hela din mätning.
 • STORT DYNAMISKT OMRÅDE: Vår förstklassiga datainsamlingshårdvara med 160 dB dynamikområde i tids- och frekvensdomän möjliggör direkt inkoppling av IEPE-mikrofoner med stöd för automatisk TEDS-igenkänning. Datainsamlingssystem kan skalas för valfritt antal mikrofoner, mikrofoner kan enkelt kalibreras med en kalibrator.
 • AVANCERAD MATEMATIK - ALLTING SIMULTANT : Standardfrekvensvägningar A, B, C, D och Z), tidskonstanter (snabb, långsam eller impuls), ljudtrycksnivå, ekvivalent (Leq), peak, minimala och maximala ljudtrycksnivåer, ljudenergi, ljudimpulsivitet, statistiskt bullernivå (LAF1, 5, 10, 50, 90, 95 och 99%) är alla tillgängliga samtidigt.
 • BRED VISUALISERING: flexibla displayer erbjuder digital mätare, analog staplar, tidsdomän recorders, smalband FFT och oktavanalysatorer kan fritt kombineras för att visa dina ljudnivåmätardata i real-tid och/eller som post-processing.
 • IEC/ANSI AKUSTISKA KALIBRERINGSTJÄNSTER: Vi erbjuder spårbara akustiska kalibreringstjänster enligt internationella IEC- och ANSI-standarder och ser till att ditt instrument korrekt registrerar de nödvändiga mätparametrarna. Kalibreringar dokumenteras, spåras och signeras digitalt i samarbete med ackrediterat kalibreringslaboratorium.
 • LIVSTIDS GRATIS UPPDATERING AV MJUKVARA SAMT SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Klass 1 Ljudnivåmätare

Klass 1 ljudnivåmätare är konstruerad för att möta kraven i IEC 61672. Denna standard specifierar två olika klasser av prestanda, Klass 1 och Klass 2, med Klass 1 som den mest korrekta.

Standarden innehåller ett antal prestanda kriterier som en ljudnivåmätare måste uppfylla och vart och ett av dessa har en viss tillåten tolerans.

Dewesoft ljudmätningsmodul möjliggör registrering av typiska parametrar för en-kanals ljudnivåmätare. 

Ihop med vår high-end DAQ system hårdvara, uppfylles alla krav för Klass 1 ljudnivåmätare.

  Klass 1 Ljudnivåmätare

  Real-tids ljudanalys

  Dewesofts ljudnivåmätarlösning tillhandahåller 
  realtids oktavbandsfilter för att analysera en signal i frekvensdomänen. Oktavbandsoptionen erbjuder realtids 1/1 samt 1/3 oktavbands mätningar.

  Utöver det kan 1/n oktaver erbjudas som efterbehandling för situationer som kräver 1/6 oktav, 1/12 oktav, och 1/24 oktavbands spektrumanalys.

  Real-tids ljudanalys

  Mikrofonkalibrering

  För att göra vetenskapliga ljudmätningar med en mikrofon måste en exakt mikrofonkänslighet vara känd. Mikrofonkalibrering möjliggör förtroende för de utförda mätningarna.

  Eftersom känsligheten kan ändras under enhetens livstid är det nödvändigt att kalibrera mätmikrofonen regelbundet och noggrant.

  Vår lösning gör att en mikrofon kan kalibreras på flera olika sätt i Dewesoft X-programvaran:

  • Kalibrering med TEDS: mikrofonens känslighet skrivs på TEDS-chipet, programvaran läser den.
  • Med en extern mikrofonkalibrator: kalibrering av mikrofonen är möjlig direkt med mikrofonkalibratorn direkt inuti Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara.
  • Med tillverkarens kalibreringscertifikat: ange helt enkelt känsligheten i mikrofonens kanalkonfiguration.

  Dewesoft tillhandahåller också professionella certifierade IEC / ANSI akustiska kalibreringar​​​​​​​ för alla dina ljudsensorer.

  Mikrofonkalibrering

  Frekvensvägning

  Frekvensvägda bullermätningar erbjuder praktiska sätt att mäta ljud- och ljudfrekvensomfång. Dewesoft använder var och en av dessa frekvensvägningsalgoritmer för olika typer av mätningar.

  • A-vägning tillämpas på uppmätta ljudnivåer i ett försök att ta hänsyn till den relativa ljudstyrkan som uppfattas av det mänskliga örat. Det mänskliga örat är mindre känsligt för låga och höga ljudfrekvenser.
  • B-vägning är den bästa viktningen för musiklyssningsändamål.
  • C-vägning används för bullernivåer på hög nivå.
  • D-vägning var särskilt utformad för användning vid mätning av högnivåflygbuller i enlighet med IEC 537-mätstandarden. Den stora toppen i D-viktningskurvan speglar det faktum att människor hör slumpmässigt brus annorlunda än rena toner, en effekt som är särskilt uttalad runt 6 kHz.
  • Z-vägning är linjär vid alla frekvenser och har samma effekt på alla uppmätta värden.
  Frekvensvägning

  Tidskonstanter

  Ljudmätning oavsett klass av ljudnivåmätare kan ske med fast, slow, eller impuls tidskonstant. Dessa tidskonstanter härrör från den tid då ljudnivåmätare hade analoga visare och definierade hastigheten på nålens rörelse.

  • Fast: nålen skulle röra sig snabbt för att visa hastigt varierande ljud. Fast innebär 125 ms tidskonstant.
  • Slow: the needle would be damped to smooth the noise out to be easier to read. Slow innebär 1 s  tidskonstant.
  • Impuls: impuls är ungefär fyra gånger snabbare än Fast, med en kort stigtid men en långsam avklingning- Impuls har en stigtid på 35 ms och en avklingningstid på 1,5 s.


  Tidskonstanter

  Beräknade ljudparametrar

  Dewesofts ljudmätare beräknar ett flertal parametrar och på flera kanaler i realtid under mätning. Några av de automatiska beräknade parametrarna är:

  • Ekvivalent nivå (Leq): Visar ljudvärdet integrerat över tid som har ekvivalent energi med det uppmätta ljudet
  • Max/Min: Visar max och min-värde på ljudet sedan start av mätning (RMS)
  • Lpk (Peak): Lpk värde, vilket visar det aktuella maxvärdet (Peak) av ljudtrycket.
  • Frekvensvägning: LFTp - tids och frekvensvägd ljudtrycksnivå (SPL) skalad till decibel (dB) värde.
  • Tidsvägning, F, S och I
  • Frekvensvägning raw: F-vägt råvärde visar den frekvensvägda tidskurvan av ljud i Pascal. 
  • Statistiska värden/klasser: Statistiska värden. varje beräknat värde läggs till en klass och sedan kan man välja att titta på LAF 1, 5, 10, 50, 90, 95 and 99% som visar hur stor del av mättiden värdet befunnit sig i en viss klass.
  • Lp (SPL): Tids och frekvensvägd ljudtrycksnivå (SPL) skalad till dB (decibel) värde.
  • Lim: Detta värde beskriver impulsivitet hos ljudet och är ekvivalent till impulsvägning.
  • LE: Detta värde ger frekvensvägd ljudenergi.
  Beräknade ljudparametrar

  True Peak nivå

  "True peak nivå" visar den absolut högsta nivån av signalen i dB (decibel).
  Löpande ljudtrycksnivå (SPL) innehåller alltid en tidskonstant som har påverkan på max-värden.

  Ljudtrycksvärdet når inte högsta absoluta värde oavsett om man väljer F, S eller I tidskonstant. LCpk, däremot visar “true peak”. 

  True Peak nivå

  FAQ

  What is a sound level meter?

  A sound level meter is used for acoustic sound measurements. Sound level is a logarithmic measure of the effective sound pressure of a sound relative to a reference value. It is measured in decibels (dB) above a standard reference level.

  A sound level meter (SLM) is an instrument (commonly hand-held) that is designed to measure sound levels in a standardized way. It responds to sound in approximately the same way as the human ear and gives objective, reproducible measurements of sound pressure levels.

  Sound level meters require a microphone sensor to measure the sound. The best type of microphone for sound level measurement is the condenser microphone, which combines precision with stability and reliability.

  How does a sound level meter work?

  A sound level meter uses four main components - a microphone, a preamplifier, signal processing, and a display. The microphone converts the sound signal to an equivalent electrical signal. The most suitable type of microphone for sound level meters is the condenser microphone, which combines precision with stability and reliability. The electrical signal produced by the microphone is at a very low level and made stronger by the preamplifier before it is processed by the main processor typically software. 

  Signal processing includes applying frequency and time weightings to the signal as specified by international standards such as IEC 61672 – 1, to which sound level meters conform.

  What is sound pressure and sound pressure level?

  Sound pressure or acoustic pressure is the local pressure deviation from the ambient (average, or equilibrium) atmospheric pressure, caused by a soundwave. In the air, sound pressure can be measured using a microphone, and in the water with a hydrophone. The unit for the sound pressure is the pascals (symbol: Pa).

  Sound pressure level (SPL) or sound level is a logarithmic measure of the effective sound pressure of a sound relative to a reference value. It is measured in decibels (dB) above a standard reference level. The standard reference for the sound pressure in an air or other gases is 20 µPa, which is usually considered the threshold of human hearing (at 1 kHz). Learn more.

  Which standards does the Dewesoft sound level meter supports?

  Dewesoft sound level meter supports the following international standards - IEC 61672 and IEC 60651, IEC 60804. This makes it the Class 1 sound level meter.

  Does Dewesoft sound level meter include software?

  Yes. Dewesoft sound level meter includes advanced and easy to use sound recording, sound analysis, and visualization software. It offers real-time sound processing and analysis. The software is included for free and offers free upgrades forever. Evaluation version with full functionality can be downloaded for a trial run.

  Relaterade produkter

  Prata med en expert

  Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.