Efterklangstidsmätning RT60

När rumsakustik skall utvärderas är Dewesofts modul för efterklangstidsmätning RT60 ett optimalt verktyg för att säkerställa korrekta resultat. Den enkla set-upen möjliggör snabba och pålitliga mätningar för effektiva rumsförändringar som ger önskad efterklangstid.

IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Ljud
Ljud
Ljudtryck
Ljudtryck
Video
Video
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo

Egenskaper

 • STANDARD: uppfyller helt ISO 354 standarden och använder integrated response method.
 • DIREKT MIKROFON INGÅNG: vår top-of-the-class datainsamlings hårdvara med 160 dB dynamikområde erbjuder direkt inkoppling av IEPE mikrofoner med support för TEDS för automatisk detektering. Hårdvaran kan skalas för önskat antal mikrofoner och dessa kan enkelt kalibreras med en kalibrator.
 • UTVÄRDERINGSOMRÅDEN: olika områden för utvärdering av efterklangstid finns tlllgängligt (T20, T30, and T60).
 • PARAMETERUTVÄRDERING: utvärdering av modal decay parametrar från bullriga mätningar av reflekterande eller resonerande system genom Lundebymetoden.
 • ABSORPTIONSKOEFFICIENTBERÄKNING: beräkna absorptionskoefficienten och gör en rapport med den inbyggda rapportmallen.
 • LIVSTIDS GRATIS UPPDATERING AV MJUKVARA SAMT SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Efterklangstid RT60

Efterklang är den tid det tar för ljudet att falla 60 dB från en initial nivå. Ljudvågor i ett rum kommer studsa mot  reflekterande ytor i rummet.

När dessa reflektioner blandas med varandra uppstår ett fenomen kallat efterklang. Efterklangen avtar när reflektionerna träffar absorberande ytor som gardiner, stolar och bord. Efterklang är en huvudparameter när det gäller att avgöra ett rums akustiska egenskaper 

Efterklangstid RT60

Utvärderingsområde

Efterklangstid kan utvärderas baserat på ett mindre dynamiskt område än 60 dB och extrapoleras till en avklingningstid som gäller för 60 dB. Utvärderingen för resp frekvensband startar 5 dB under den initiala nivån. Den lägsta nivån för utvärderingen skall vara minst 10 dB över normalt bakgrundsnivå i mätutrustningen.

 • T20 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 25 dB under initial nivå.
 • T30 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 35 dB under initial nivå..
 • T60 - uppmätt från tiden ljudet fallit 5 dB från initial nivå till 65 dB under initial nivå.
Utvärderingsområde

Crosspoint sök

Använd den förbättrade algoritmen för efterklangsutvärdering (Lundby algorithm) med en automatisk sökoption.

Valet "automatic" beräknar efterklangstid från den första till den andra låsta markören. Det är viktigt att placera den första markören i rätt läge och positionen på den andra markören kommer hittas automatiskt.

Crosspoint sök

Beräknade kanaler

Efterklangstidkalkylering kommer beräkna ett flertal parametrar och skapa virtuella kanaler för dessa. De beräkningar som kan göras är:

 • T - uppmätt efterklangstid
 • ETC - energy time curve
 • Oktavdata - oktavanalys kan väljas 1/1 eller 1/3 oktav
 • Line fit - fitted curve on energy time curve


Beräknade kanaler

Impulsresponsmetod

Impulsrespons kan mätas direkt genom att använda en impulskälla som ett pistolskott, ballong som spricker eller någon annan källa som producerar en impuls med tillräcklig bandbredd och energi.

Impulsresponsmetod

Absorptionskoefficient

Absorptionskoefficient (alpha) för ett material anger hur stor del av ljud som träffar ett material som blir absorberat jämfört med den del som reflekteras tillbaks till rummet.

Medföljande Excelmall innehåller formler för att medelvärdesbilda och beräkna absorptionskoefficient (alpha). Ange rumsparametrar och dimensioner (temperatur, luftfuktighet, volym, yta). 

Absorptionskoefficient

Analys och rapportgenerering

Sektionen i Excelmallen är avsedd för rapportering. Alphakoefficient beräknas från efterklangtid och andra parametrar, som har blivit angivna (yta för testobjekt, ljudets hastighet, …).

Resultatet i excelmallen är alphakoefficienten för varje frekvensband och en graf för koefficienten.

Analys och rapportgenerering

FAQ

Vad är efterklangstid - RT60?

Efterklangstiden är den tid som krävs för att ljudet ska "blekna" eller förfalla i ett stängt utrymme. Ljud i ett rum studsar upprepade gånger på ytor som golv, väggar, tak, fönster eller bord.

När dessa reflektioner blandas skapas ett fenomen som kallas efterklang. Efterklang minskar när reflektionerna träffar ytor som kan absorbera ljud som gardiner, stolar och till och med människor.

Efterklangstiden för ett rum eller utrymme definieras som den tid det tar för ljudet att förfalla med 60 dB. Om ljudet i ett rum till exempel tog 10 sekunder att förfalla från 100dB till 40dB, skulle efterklangstiden vara 10 sekunder. Detta kan också skrivas som T60-tiden.

Se lösningen för mätning av Dewesoft Reverberation Time.

Vilken standard används för efterklangstid?

I många fall används ISO 3382-serien av standarder vid beräkning av efterklangstid. Dessa standarder definierar den metod som ska användas vid bestämning av T20-, T30- och T60-värdena samt beräkningen av osäkerhet och tillförlitlighet för värdena.

Dewesoft Reverberation Time-mätningslösning överensstämmer helt med ISO-standarderna.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.