Carsten Frederiksen / Jana Petkovšek Štakul

ponedeljek, 20. februar 2023 · 0 min read

Od rudarstva do visoke tehnologije - mozaik Trbovelj in Zasavja

Nič ne more ustaviti razvoja in sprememb. Nekdanja rudarska regija v Sloveniji, Zasavje, je spet v preobrazbi. Do začetka devetdesetih let je Trbovlje dajalo kruh tisočem rudarjev, večina industrije v mestu je bila vezana na rudnike.

Na prelomu tisočletja, ko kopanje rjavega premoga ni bilo več “zanimivo”, je približno 300 ljudi še vedno delalo v rudnikih. Takrat so bile sprejete nove občinske in vladne pobude za prehod iz rudarske regije. Tehnološka podjetja, kot je Dewesoft, pa se razvijajo in spreminjajo regijo.

Rudarska regija - vzponi in padci

Danes utrip življenja v mestu, za katerega se je zdelo, da ga je nekdaj skoraj zadušil onesnažen zrak in premogov prah, oblikujejo otroci in vnuki rudarjev. Ukvarjajo se s popolnoma različnimi poklici. Medtem ko so rudarji hodili na delo v delovnih uniformah, težkih čevljih in čeladah, njihovi nasledniki z računalniki spreminjajo svet. Čeprav nekateri še vedno prisegajo na enake vrednote kot njihovi starejši sodobniki in predniki ter znajo rudarju zaželeti “veliko sreče!”.

Ozka dolina Trbovelj v slovenskem Zasavju

Zasavje se nahaja v osrednji Sloveniji - 264 kvadratnih kilometrov s približno 40.000 prebivalci - uro vožnje od glavnega mesta Slovenije, Ljubljane. Hribovit svet treh vzporednih ozkih dolin, ki mejijo na reko Savo, stisnjen med številne griče in gore. Trbovlje, v srednji dolini, so največje mesto in središče regije ob boku nekoliko manjših mest Zagorje ob Savi in Hrastnik.

Mesto Trbovlje v zasavskem hribovju

Pred več kot dvesto petdesetimi leti je regija zaradi črnega zlata - premoga doživela gospodarski razcvet in postala glavno središče slovenske industrije. Podjetja z več kot 2000 zaposlenimi so izkopavala premog in izdelovala bagre, menjalnike, orodja za oblikovanje in številne druge izdelke.

Industrijsko središče

Prvo rudarsko dovoljenje je bilo pridobljeno 11. novembra 1755 in je pomenilo uradni začetek premogovništva na slovenskem nacionalnem ozemlju. Sredi 19. stoletja je Zasavje postalo središče premogovniške industrije nekdanje Jugoslavije. Steklarna, livarna svinca, cinkarna, apnenica in žigarna so bili pod okriljem Zagorskega premogovnika. Prišla so desetletja gostega in živahnega dogajanja - celotna regija je bila prekrita s smogom in prahom, pokrajino je oblikovala težka in umazana industrija. 

Leta 1910 so Trbovlje postale peto največje naselje v Sloveniji s skoraj 9000 prebivalci. Leta 1991 je mesto naraslo na približno 19.000 prebivalcev. Vendar, ko je rudnik v 90. letih začel odpuščati delavce in je bilo izgubljenih več kot 4000 dobro plačanih delovnih mest v rudnikih in industrijah, je bila stopnja brezposelnosti v Trbovljah najvišja v Sloveniji. Številni domačini so začeli odhajati na delo v oddaljeno Ljubljano, število prebivalstva pa se je zaradi preseljevanja znižalo na približno 16.000 prebivalcev.

Leta 2015 je prenehal obratovati zadnji rudnik v Zasavju. Danes se regija sooča s težkimi razmerami, ki jih za seboj puščajo premogovništvo in s tem povezana težka industrija - cement, stroji, steklo - in velika elektrarna. Le nekaj rudarskih objektov, na primer stanovanjske enote - tako imenovane kolonije, spominjajo na rudarsko dejavnost v Trbovljah. Danes je največji izziv, kako oživiti mesto in regijo.

Zimski pogled s hribov med Trbovljami in Hrastnikom

V limbu

V lokalnem spletnem časopisu Savus je decembra 2020 Manja Golec, upokojena učiteljica angleščine in slovenske književnosti in pesnica z Dola pri Hrastniku, izrazila splošno razpoloženje:

O, moje Zasavje! Zdaj je precej manj onesnaženo, a služb ni. Šele ko zboliš, ugotoviš, da je zdravje največja vrednota. Zasavčanom želim, da odprejo nove obrate, ki ne onesnažujejo okolja. Predolgo smo bili izkoriščeni in zdaj pozabljeni.

Trbovlje so žalostna podoba opustošenih industrijskih stavb. Vendar prazne industrijske stavbe in nekdanja rudarska območja v Zasavju predstavljajo priložnost za razvoj. Zdaj so na voljo različne finančne spodbude za regionalni razvoj, s katerimi slovenska vlada spodbuja gospodarsko konkurenčnost regije. Razvojna nepovratna sredsta in davčne spodbude so namenjene naložbam, zaposlovanju in podobno.

Na lokaciji nekdanje Trboveljske strojne tovarne (STT) - največje tovarne rudarskih strojev na Balkanu sredi petdesetih let prejšnjega stoletja - so zgradili nakupovalni center, ki bo v regiji ustvaril 100 novih delovnih mest. In čeprav 360-metrski dimnik, najvišji tovrstni v Evropi, še vedno kaže v nebesa, je že veliko načrtov, kako na dimniško območje Termoelektrarne Trbovlje vnesti novo življenje.

Zaprtje rudnika - konec obdobja

V letih 1993 in 1994 so pripravili zakon za zaprtje rudnika v Zagorju in združitev še delujočih rudnikov v Trbovljah in Hrastniku. Postopno zapiranje rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) se je začelo leta 2000, prvi rok za predajo ključa pa je bil konec leta 2015 - ta se je nato podaljšal do konca leta 2020. 

Razcvet rudarjenja - na steni učilnice piše: Zavedajmo se, da je premog zlato! Z znanjem si olajšate delo!

“Od leta 2000 se zavedamo, da sta pridobivanje in izkoriščanje fosilnih goriv preteklost in da se zasavska rudarska zgodba zaključuje," pravi Anton Lisec, nekdanji rudar - ali "knap", kot so ga poimenovani v posebnem zasavskem rudarskem jeziku, na katerega je močno vplivala nemščina. Od takrat je število zaposlenih počasi upadlo, leta 2012 pa se je v času gospodarske recesije financiranje rudnikov začelo ustavljati.

Stavka rudarjev

Vse po kadrovskem in socialnem programu, kar po mojem mnenju ni bilo pošteno,

 trdi Anton. “150 zaposlenih je ostalo brez kakršnegakoli nadomestila - rudniku pa je grozil bankrot ali takojšnja likvidacija. Nismo si zaslužili takšnega zaključka," pravi Anton. “Dobrih 200 let rudarjenja v naših dolinah se ne bi smelo tako končati - brez odpravnin, brez sredstev za zaprtje, brez možnosti upokojitve ali ponovne zaposlitve," zaključuje Anton Lisec, sindikalist Rudnika Trbovlje-Hrastnik: "Tega nismo mogli dovoliti. Odločili smo se, da bomo stavkali.«

Anton je postal vodja zadnje rudarske stavke v zasavskih rudnikih - in prve v samostojni Sloveniji. Marca 2014 so se rudarji spustili v jame in počakali, da bodo izpolnjene njihove zahteve. Štiri dni kasneje, po posredovanju takratne premierke Alenke Bratušek in dolgotrajnih pogajanjih, so bile zahteve izpolnjene, dosežena je bila rešitev.

Tone Pangeršič pred vhodom v rudnik Trbovlje s čelado, ki označuje zadnjo stavko leta 2014 za doseganje boljših upokojitvenih pogojev za rudarske delavce.

Nisem si predstavljal, da se bo rudnik zaprl. Zato nisem mogel razumeti govoric, da se rudnik zapira in da bomo morali oditi,

pravi nekdanji rudar Anton Pangeršič, ki ga večinoma kličejo Tone. Na delo v trboveljski rudnik je prišel iz Strojna Tovarna Trbovlje (STT) in na novo delovno mesto vnesel znanje in veščine upravljanja. “Zasavje je zraslo iz premogovništva, to ni mogoče pozabiti," ugotavlja.

STT je izdelovala opremo in stroje za rudnike in drugo industrijo (cestna mehanizacija itn.) in se je zaradi velike odvisnosti od bivšega jugoslovanskega trga začela potapljati skupaj z razpadom Jugoslavije. “Ko sem konec osemdesetih let začel delati v STT, sem delal na strojih, ki so bili med najbolj razvitimi v Evropi," se spominja Tone, ki je imel iskrico v očeh, ko je govoril o napravah, ki so se uporabljali v jamah.

Zadnja leta rudarjenja

Za naše zgodnje popoldansko srečanje pred vhodom v Sava rov ob reki Savi, kjer smo srečali tudi nekaj rudarjev, ki so zapuščali jamo, je visoki vitki moški ponovno ponosno oblečen v svojo rudarsko uniformo in z veseljem in energijo pozdravi kamero "Srečno!” na enak način, kot so si rudarji nekoč zaželeli srečo pred vstopom v jaške.

Rudarske čelade so zdaj postavili na polico v rudarskem muzeju Trbovlje 4. Dritl, skupaj z nekaj premoga

Tone z nekaj grenkobe govori o zadnjih letih rudarjenja: "V Trbovljah je že začelo primanjkovati premoga. Tako smo šli delat v Hrastnik. Za mnoge od nas je bila ta selitev velik šok. Tam je bilo vzdušje nekako drugačno. V Trbovljah smo bili povezani in si pomagali, delali smo kot družina. V Hrastniku je bilo vse kot nočna mora. Odnos uprave do sodelavcev je bil slab," pravi Tone. “Doživeli smo krivico - ni bil vsak enako prijazno obravnavan.”

Z velikim naporom je šel za štiri leta v rudnik Hrastnik. Nahajališča premoga v Hrastniku so ležala veliko globlje kot v Trbovljah in posledično je bilo vse bolj nevarno. “Odhod v jamo Hrastnik ali Trbovlje je bil kot noč in dan. V Trbovljah se nisem nikoli bal oditi v jamo. Občutek v Hrastniku pa je bil zaradi večje globine zelo drugačen in varnostni ukrepi niso bili tako dobri," pravi Tone.

Rudarji - skupaj v dobrem in slabem

Delo v rudnikih je bilo težko in nevarno - rudarji so potrebovali srečo. Srečno - je zapisano nad vhodom v rudnik. Razvili so močne odnose med seboj in celo s svojimi orodji.

Uporaba vrtalnega stroja v ozkem rudniškem predoru

S svojim sindikatom so rudarji organizirali poletne počitnice na morju, v termah in počitniških domovih v gorah. Družabna srečanja, športna tekmovanja, godbe in prireditve so postali del njihove posebne kulture. Danes tudi imena občinskih praznovanj v juniju spominjajo na rudarstvo - Anduht in Nohšiht (zaključno praznovanje in nočna izmena).

Skok čez kožo

"Na koncu v rudniku ni bilo mladih," pravi Tone, "rudarska zgodba v naši regiji ni bila podobna velenjski - še vedno imamo "Skok čez kožo”. "Skok čez kožo" je slovenska rudarska tradicija, ki so jo uvedli tudi ob praznovanju praznika 3. julija - dneva rudarjev v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so jo na ta datum leta 1934 začeli zasavski rudarji.

Po tej navadi iz 16. stoletja so morali rudarji - začetniki najprej preskočiti rudniški jašek. Ko so odprtine postale preširoke, je skok čez gred zamenjal skok čez kožo. Uporabljena koža je bil kos telečje kože z jermenom in pasovi, ki jih je rudar nosil za pokrivanje hrbta, saj mu je zagotavljal nekaj zaščite pri drsenju po toboganih na hrbtu v jame.

Še danes TD Ruardi, Turistično društvo Ruardi v Zagorju ob Savi, organizira Perkmandelčev pohod in izvaja protokol preskakovanja kože. Na koncu udeleženci položijo skupinsko prisego, ki se glasi: »Prisežem, da bom spoštoval tradicijo rudarjev, ki so si pomagali pod zemljo in so bili tovariši v dobrem in slabem, tudi ko so prišli na površje. Uporabljal bom pozdrav Srečno!"

Delo v rudniškem prostoru je bilo utesnjeno, stroji hrupni in zrak napolnjen s prahom.

Tone Pangeršič se je leta 2016 upokojil, najbolj pa pogreša svoje nekdanje kolege iz trboveljskega premogovnika: "Bili smo skupaj v dobrem in slabem - in trboveljska banda strojnikov se še vedno trudi, da bi se srečevala redno." Tone razume, da Zasavje postaja drugačna regija. Prepričan pa je, da tradicija rudarjev, ki v dolinah obstajajo že več kot dve stoletji, nikakor ne bo izumrla: "Zgodovina ne bo izbrisana, tudi če se bo Zasavje bistveno spreminjalo.”

Rudarji med odmorom za kosilo v rudniku

Stroji

Strojev nismo bili preveč veseli. Stroji so nam "izkopali" še več dela, saj se je obseg proizvodnje povečal, niso pa prinesli popolne avtomatizacije. Večino dela je bilo še vedno treba opraviti ročno,

pravi nekdanji rudar Anton Lisec. “Tehtal sem le 60 kilogramov, vsak dan sem na ramenih nosil po 90 kilogramov nosilcev iz lesa ali kovine za stabilizacijo rovov. Noben stroj to ni mogel narediti namesto mene. Takšnega dela je bilo v rudnikih nešteto."

Anton Lisec se spominja strojev za vrtanje predorov: tistega, izdelanega v Ukrajini, so ga poimenovali "ukrajinski. “Bil je neroden, glasen in ropotal kot hudič, medtem ko je bil "Ta mal hajer" - švabski - stroj nemške proizvodnje, bolj prijazen do nas, knapov. Bil je majhen, okretnejši in uporabljeni oboki so bili manjši, saj je bil profil proge ožji.”

Za knape, ki so bili v službi, je bilo zelo pomembno, da vzdržujejo stroje, pojasnjuje Anton: "Nekaterim strojnikom se je mudilo takoj popraviti pokvarjene stroje, drugi pa so napake na strojih odpravili šele po več izmenah - ti so bili med rudarji bolj pogosti. Pravzaprav so knapi občasno sabotirali stroje, da so lahko počivali in se zabavali."

Nesreče so bile sestavni del življenja v rudniških rovih - jame so terjale tudi življenja rudarjev. Nesreče so na vsakem knapu pustile različne sledi, a prestrašile so vse. V obdobjih po nesreči so iz rudnika izginile igrivost in hudomušnost, vse je utihnilo, vsi so se za nekaj časa umaknili vase, dokler ni čas zacelil ran.

"Zelo nerad govorim o nesrečah, ker mi zadnja še vedno solzi oči," z nekaj žalostne grenkobe pove Anton. “Prijatelj, “kumarat”, s katerim sem se odpeljal v popoldansko izmeno v jamo Hrastnik, je tam izgubil življenje. Zvečer sem se sam vračal domov.”

Skupnost rudarjev - pravi moški in preživetje

Knapi so menili, da so dogodki, kot je dobiti otroka, zelo pomembni - tako se je rudar izkazal kot "dec" - pravi moški. Življenjski slog solidarnosti v stavkah in pitju - morda pa se časi spreminjajo.

Rudarji, pripravljeni se zapeljati z majhnim vlakom v rudnik

“Po izmeni smo vsi pili na dojenčka. Da se mu ne bi kolcalo, je bilo treba spiti čim več piva - seveda v spoštovanje do novega očeta,” razlaga nekdanji rudar Anton Lisec. “V mlajših letih, ko smo bili še v formi, nismo veliko razmišljali o svojem zdravju, in časi so bili bolj ugodni, zato smo se zavlekli v trboveljske lokale do naslednje izmene."

“Seveda se takšne neumnosti z leti umirijo. Ker rudniki niso več zaposlovali mladih, so se ustavila tudi rojstva otrok v knapovskih družinah," pravi Anton. "Zadnja leta negotovosti so rudarjem prinesla napetost in neskladje, a zadnje dejanje, stavka, nas je ponovno združila v knape, kakršne so v zgodovini najbolje poznali – združene v uporu proti krivicam," se spominja sindikalist.

Rudarska solidarnost

Njegov rudarski kolega Tone Pangeršič dodaja:

Kot tovariši smo si ves čas pomagali. Ko je kdo, na primer, pokrival streho na svoji hiši, so sodelavci z veseljem podali roko. Imel sem takšno tovarišijo - vedno mi je priskočila na pomoč. Tudi zdaj, čeprav sem že šest let v pokoju.

“Bili smo solidarni in si pomagali pri težjih nalogah - gradnji hiše, spravilu pridelkov ali drugih kmetijskih opravilih,” razlaga Anton Lisec: “V Trbovljah smo živeli kot urbani knapi, mestni ljudje. Knapušna (rudarstvo) je bil naš poklic, sicer pa smo vsak dan živeli tako kot vsi Trboveljčani - nismo se toliko ločili od drugih občanov. Toda med knapi sem našel nekaj doživljenjskih tovarišev. Povezalo nas je trdo delo, nevarnost in nesreče, ki smo jih doživeli. Skupaj smo preživeli.”

Časi se spreminjajo

"Tega ni več. Dinamika življenja se je spremenila in mladi si ne vzamejo časa, da bi si pomagali. Tudi osebne komunikacije skorajda ni, saj z računalnikom upravljajo vse. Odnosi med ljudmi se zaradi razvoja komunikacijskih orodij hitro spreminjajo - po mojem mnenju na slabše. Mladi preveč gledajo nase," komentira Tone.

Skupina mladih rudarjev na delovni akciji

In Anton Lisec se strinja: »Poleg pohodništva po trboveljskih gostilnah smo skupaj hodili tudi na gorske pohode, smučarske ture, izlete, nabiranje gob - skratka v naravo. Všeč nam je bil svež zrak in sonce, ki sta nam manjkala pri delu pod zemljo .«

Vesel je, da so v Zasavju dobra podjetja. Podjetja, ki dajejo velik poudarek tudi temu, da se zaposleni počutijo dobro, da se njihovo znanje lahko izrazi in da je njihovo delo smiselno ... “Optimističen sem glede Zasavja. Stvari gredo v pravo smer," pravi Tone, "Moramo biti družbeno odgovorni ljudje, ki lahko vplivajo na življenje ljudi, kot je Jure Knez, predsednik in tehnični direktor družbe Dewesoft. Potrebujemo ljudi, ki si upajo in znajo."

“Verjetno situacija ne bo takšna, kot je bila včasih, ko kruh ali delo ni predstavljalo težav. Če si izgubili službo, si v kratkem času zlahka dobili drugo. Mladi Zasavci bodo zagotovo lahko nekakšen vlečni konj, vendar se regija čez noč ne more spremeniti v rastočo regijo - zagotovo bo trajalo nekaj časa." pravi Tone Pangeršič.

Duh rudarjev - ponos in ohranitev

Duh pridnih rudarskih ljudi živi v Zasavju - pionirski ponos, pomešan z držo "dejmo to narediti" in "kaj za vraga.” Ta duh živi v stanovanjskih kolonijah, prežema različne razstave in prireditve in proslave.

Avgusta 2020 se je ekipa Dewesofta povzpela na vrh 360-metrskega dimnika trboveljske elektrarne - in uživala v ptičjem pogledu na zasavsko pokrajino

Eden izmed zaposlenih v Dewesoftu, ki sicer ne živi v Zasavju, je v šali izrazil razpoloženje regije takole: “Tukaj ni kaj dosti početi. Ali se ukvarjate z ekstremnimi športi, jamarstvom, plezanjem, jadralnim padalstvom, kolesarjenjem in tvegate, da boste pri tem umrli, ali pa sedite doma in pijete." Drznost in drobovje sta tu del duše in pravzaprav je domača pridelava alkoholav  teh krajih precej pogosta.

Ko se pogovarjamo o ekstremnih športih, je v zdaj zaprti elektrarni Trbovlje postavljen najvišji dimnik v Evropi, ki se dviga  360 metrov nad ozko sotesko reke Save. Drzni se vzpenjajo na vrh po zunanji strani dimnika. Oktobra 2020 sta dva mlada slovenska plezalca, Janja Garnbret in Domen Škofic, prva opravila prosti vzpon po dimniku, najvišji umetni steni na svetu. Toda mirno, ta pot je bila že odstranjena.

Kolesarski prvak

Drug primer, ki pooseblja lokalno ljubezen do športov, je slovenski kolesarski prvak Primož Roglič. Primož se je rodil v Trbovljah leta 1989, živel pa je v mestecu Kisovec blizu Zagorja ob Savi. Njegov oče je delal kot rudar. Roglič je začel tekmovati v nordijskih smučarskih skokih leta 2003 in postal mladinski svetovni ekipni prvak leta 2007. Po dramatičnem padcu na planiški velikanki se je leta 2012 lotil cestnega kolesarjenja in je postal profesionalni kolesar, ki vozi v ekipi Jumbo-Visma.

Primož je kot prvi Slovenec osvojil Grand Tour, eno od treh večjih tritedenskih kolesarskih dirk. Leta 2019 je osvojil 3. mesto na dirki Giro d'Italia, v letih 2019 in 2020 pa Vuelto a España. Leta 2020 je zasedel drugo mesto na Tour de France. Konec leta 2020 je bil najboljši kolesar na uradnem seznamu Mednarodne kolesarske zveze. Leta 2021 je v Tokiu postal olimpijski prvak v vožnji na kronometer. Primož Roglič je prejel naziv častni občan občine Zagorje ob Savi.

Tek v jamah

Danes lahko mlajše generacije uporabijo nekaj borbenega duha rudarjev, da jame doživijo na športnem preizkusu Jamatlon. Od leta 2014 je Zavod Savus, založnik lokalnega časopisa Savus, v sodelovanju z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik organiziral Jamatlon - pohod po rudnikih od Trbovelj do sosednjega mesta Hrastnik. Športniki v čeladah, 5,5, kilometra dolgem premogovniku, 250 metrov pod zemljo, premagujejo različne ovire, ki so povezane z rudarskim delom pod zemljo. 

Jamatlon – tovariško premagovanje rudarskih ovir po rudnikih Trbovlje in Hrastnik

Jamatlon, poimenovano po slovenski besedi jama, je del ohranjanja rudarske dediščine, ki poteka dvakrat letno. Poletni tek poteka okrog 3. julija, dneva rudarjev, in zimski okrog 4. decembra, ko goduje sveta Barbara, zaščitnice rudarjev in vseh, ki se pri delu soočajo z nevarnostjo nenadne in nasilne smrti.

Stara razglednica s pogledom na Trbovlje - vrsta majhnih hiš v središču je rudarska kolonija

Eden najbolj prepoznavnih znakov, ki ga je za seboj pustila rudarska doba, so verjetno kolonije, grozdi stanovanj z veliko majhnimi stanovanji, zgrajenimi za rudarje. Nekoč so bili več kot le stanovanjske enote, bolj kot razširjene družine, skupnosti, ki so jim pripadali posamezniki. Če je bilo potrebno, so se bili pripravljeni boriti za čast svoje kolonije. Nekatere od teh so stare več kot 120 let, vendar še vedno služijo svojemu namenu in nekako se v njih še vedno čuti knapovski duh.

Rudarski muzej

Z zaprtjem rudnika smo se vse bolj zavedali, da bi zanemarjanje kolonij povzročilo veliko izgubo vsem nam - našemu mestu in naši identiteti. Žalostno je, da kolonija Njiva v središču mesta tako močno propada in zdi se, da čaka na propad,

pravi Bogdan Šteh, kustos lokalnega rudarskega muzeja 4. Dritl.

4. Dritl se nahaja znotraj glavne kulturne ustanove v občini Trbovlje, hiše kulture, Delavskega doma Trbovlje (DDT). Virtualni muzej ohranja zgodbo in tradicijo rudnika v Trbovljah ter življenja ljudi okoli njega. Sodobne komunikacijske tehnologije poustvarjajo zgodbo rudnika in obiskovalce vodijo skozi verodostojno rekonstrukcijo rudniškega okolja z originalnimi eksponati. Obiskovalci se lahko celo pridružijo interaktivni rudarski pustolovščini, v kateri pomagajo reševati poškodovane rudarje.

Regija je polna umetniških referenc, povezanih z rudarstvom - ta krasi fasado Delavskega doma Trbovlje, doma kulture v Trbovljah

"V prvi vrsti muzej spominja na več kot 200 let rudarjenja v Zasavju. Ne samo za oživitev nostalgije, ampak za resnično izkušnjo rudarjenja in življenja rudarja," pravi Bogdan Šteh. Glavna ambicija projekta 4. Dritl je povezati moderno tehnologijo z rudarsko tradicijo in ohraniti kulturno dediščino: "Ljudje smo vizualna bitja; vizualno sporočilo na nas naredi večji vtis kot besede. Če nam uporabljena tehnologija omogoča poglobljeno in osebno izkušnjo, si informacije zapomnimo še bolje.”

Delavski dom Trbolje (DDT) je v turistične dejavnosti vključila tudi svoj laboratorij, raziskovalni laboratorij DDT-RUK. “Tako lahko tradicijo povežemo s prihodnostjo in pokažemo preobrazbo iz rudarstva v novo medijsko mesto," pravi Bogdan.

Vrtalna glava stroja za vrtanje v jamah pred 4. Dritlom v Trbovljah

Bogdan Šteh se spominja srečanja s prvo skupino maturantov povojne generacije, med katerimi je bilo kar nekaj rudarskih inženirjev: "Na razstavi so hitro prevzeli vodstvo, saj so lahko o zadevah razpravljali iz osebnih izkušenj." In doda:  "Prepričani smo bili, da je bil del delovnega stroja, ki je stal pred muzejem, glava "Ukrajinca", vendar smo se zmotili. Pojasnili so, da bi bila glava "Ukrajinca" večja in da je ta pripadala "švabu”.

Besede - jezik rudarjev

Službe, rudarstvo in industrija so v Zasavje pripeljali ljudi iz različnih koncev Slovenije in Evrope. V slabih dvesto letih so oblikovali poseben jezik, zasavsko narečje.

Dim in pogovor - kumarati, ki uživajo v težko zasluženem odmoru zunaj rudnika

Zasavski rudarski jezik je poln izrazov, ki izvirajo iz nemščine. Besede, ki so bile vključene v slovenski jezik, so prevzeli od tujcev, zaposlenih v rudnikih, in rudarjev, ki so delali v rudnikih drugod po Evropi.

Med novimi besedami so bili tako strokovni izrazi, povezani z rudarstvom, kot tudi bolj splošni izrazi. Sprva so zapolnili besedne vrzeli v slovenščini, postopoma pa so se v glasu in obliki prilagajali zakonitostim slovenskega jezika. Iz rudarskih jam, tovarn in kolonij so se izrazi počasi širili v širše okolje in postali del zasavskega narečja.

Nekateri pogosti rudarski izrazi

 • aufcuk - dvigalo

 • bagr - bager

 • bagrli - vozički v rudnikih ali tovarni cementa

 • bencinerca - jamska svetilka, jamska lokomotiva

 • bremz - zavora

 • cajg - orodje

 • cajkgkišta – zaboj za orodje

 • cicka - vagon za prevoz lesa do jame

 • dec - trden človek

 • deputat - premog, ki vam je bil dodeljen

 • donfrca - parna lokomotiva

 • drot - žica

 • ferpruh - zrušek

 • filat – nalagat, nakladat

 • fuert - premog

 • gverk - celoten rudniški kompleks na površini

 • hajer - rudar

 • holc plac - skladišče jamskega lesa

 • lov - jamski voziček

 • južna - kosilo

 • kajla - klin

 • kišta - zaboj

 • kolm - premog

 • knap - rudar

 • knapušna - rudarstvo

 • kumerat (kumarat) - tovariš

 • kumpresrca - jamska zračna lokomotiva

 • magacin - rudarska trgovina, tudi skladišče

 • ofnat - odpreti

 • pelegat - razporediti

 • pan - tirnica

 • šafla - lopata

 • šibice - vžigalice

 • šiht - izmena/delovni dan

 • šlosar - ključavničar

 • šoht - jašek

 • štajgar – nadzornik

 • štolm - tunel/luknja

 • šveler - železniški prag

 • trigl - posoda za prevoz premoga in pepela

 • vahtar - stražar

 • vašhava – rudniška kopalnica

 • zimrhajer - jamski tesar

 • žlajf - zavora

Nekaj izrazov iz delovnega in vsakdanjega življenja:

 • ajmuht - obara

 • ashenpeher - pepelnik

 • beštek - jedilni pribor

 • cajt - čas

 • cuker - sladkor

 • dihtunga - tesnilo

 • fajfa - kadilna pipa, naprava za ročno pihanje stekla

 • fajercajg - vžigalnik

 • fedrehamer - kovaško kladivo

 • floheisen - ravno železo

 • forschribe - pisni načrt dela

 • lauf - tek

 • lojtra - lestev

 • luft - zrak

 • peglat - likati

 • faznprifer - napetostni preizkuševalnik s svetlobo

 • ponk - delovna miza

 • prener - gorilnik v cementarni, gorilnik pri varjenju

 • prutfon - pekač ali list

 • raubupava - odkop

 • ruer - cev ali pečica

 • rja - rja

 • šafla - lopata

 • šajba - okensko steklo

 • šnicl - kotlet ali šnicla

 • šparat - prihraniti

 • špohtl - lopatica

 • špuktrigl – pljuvalnik, doma narejene sani

 • štrajt - prepir

 • štunf/fuzetl - nogavica

 • švicat - pot ali potenje

 • sweis steba - varilna palica

 • tištuh - prt

 • trahter - lijak

 • trinkgeld - napitnina

 • urlaub - počitnice, dopust

 • vaservaga - vodna tehtnica

Prevarant - Perkmandeljc, jamski škrat

Skozi vse čase so rudarji verjeli, da v temnih jamah prebivajo dobri in zli duhovi. Takšen duh naj bi bil Perkmandeljc, škrat, velik kot otrok.

Jamski škrat Perkmandeljc skozi oči trboveljskega ilustratorja Jožeta Ovnika

Perkmandeljc - dobesedno mali gorski mož - je nagajiv rudarski palček, ki je zasavske rudarje spremljal pri njihovem delu v jamah v dobrem ali slabem. Kot neviden spremljevalec je dražil rudarje, po drugi strani pa je nanje pazil in jih svaril pred nevarnostmi.

Bogdan Šteh, kustos lokalnega rudarskega muzeja  4. Dritl, pojasnjuje: »Eden od rudarjev mi je rekel, da knapi niso potrebovali fizičnih dokazov o prisotnosti Perkandelca. Nikoli ga ni nihče srečal ali videl, slišal ... ampak bil je stoodstotno prepričan, da obstaja."

Slikar Jože Ovnik, ustanovni član Društva za ohranjanje rudarske dediščine Perkmandeljc, z eno od svojih slik rudarskih škratov.

Pomočnik in povzročitelj težav

Jamskega škrata so si predstavljali z dolgo brado, zloženim klobukom, velikimi rdečimi izbočenimi očmi in zeleno svetilko v roki. Oblečeni v zelene jopiče in v rdečih kapicah so lahko takšni škrati dobronamerni, prinašajo srečo in rudarjem pokažejo rudišča, celo preprečujejo jamske nesreče ali opozarjajo rudarje, kje se bodo zemeljske plasti razdelile.

Vendar so bili takšni škratje tudi moteči prevaranti. Obesili so se na “reklce”, ki so jih rudarji nosili v jame, lomili kolesa na vozičkih za premog in delavce metali v jaške. Njihov splošni cilj je bil zagotoviti lastno prisotnost v jami.

Zgodbe o jamskih palčkih so številne in jih v vseh evropskih državah poznajo v povezavi z rudarjenjem. V Nemčiji so rudarji Perkmandeljca upodobili v majhnih figuricah in jih postavili v rudnike za zaščito. Ti naj bi bili vzor za vrtne palčke, ki so pogosto upodobljeni z lučmi, lopatami ali krampi, rudarskim orodjem. “V Zasavju so rudarji postavili kipe sv. Barbare, zaveznice rudarjev, da bi jim zagotovila varnost,” pravi Šteh.

Danes je Perkmandeljc postal ikonična figura v slovenskih rudarskih mestih in se še vedno pojavlja v zgodbah in knjigah, pesmih in animiranih filmih. Najbolj opazna je znamenita podoba škrata, ki jo je ustvaril Jože Ovnik, trboveljski slikar, risar in ilustrator. Leta 1997 je celo izdal slikanico, ki pripoveduje o nagajivem rudniškem palčku, ki ga Ovnik pozna iz zgodb svojega očeta in drugih nekdanjih trboveljskih knapov.

Pred kratkim so na Srednji tehnični in poklicni šoli (STPŠ) Trbovlje nekateri učenci celo izdelali računalniško igrico z imenom Pekmandeljc. Cilj igre je pobegniti od škrata v rudniku in poiskati izhod, preden zmanjka kisika.

Svetovno slavo pa je požela podoba Perkandelja v spotu za istoimensko pesem zasavske folk rock skupine Orlek, ki ga je ustvaril Prešernov nagrajenec (najvišja slovenska kulturna nagrada), ilustrator in izjemen avtor animiranih filmov Dušan Kastelic. 

Rudarjev sin - od krampa do računalnika

Danes Andrej, 33-letni sin Toneta Pangeršiča, svoje sposobnosti udejanja v delu pri Dewesoftu, a je izkusil tudi očetovo rudarsko kariero. Čeprav imata oba srce za strojništvo, njuno delovno življenje ni nič drugačno.

Andrej Pangeršič - Pangi - je strojnik v podjetju Dewesoft

Andrej je nasmejan človek - visok, vitek mladi inženir, ki ga najpogosteje slišimo, ko po podjetju hodi v copatih. Pravijo mu enostavno Pangi - pravzaprav je to tudi vzdevek njegovega očeta in vzdevek vseh fantov v družini zaradi priimka Pangeršič. Vzdevek potuje iz generacije v generacijo.

Pangijev oče je sprva delal v Strojni tovarni Trbovlje (STT), nato pa v rudniku.

Kot najstarejši sin v družini je moral skrbeti za kmetijo in ni mogel hoditi v srednjo šolo. Vendar je moj oče hitro napredoval v rudarskih delih, pridobil znanje in izjemne vodstvene sposobnosti. Poleg rednega dela v rudniku je skrbel za majhno kmetijo, gradnjo hiše in za družino, na koncu pa je končal tudi tisto, česar v mlajših letih ni mogel - srednjo tehnično šolo,

je povedal mlajši Pangeršič.

Učenje v delavnici

Leta 2007, ko je Pangi končal srednjo šolo, je imel Dewesoft že prvi CNC stroj v svoji delavnici na kmetiji na hribu nad sedežem podjetja. Njegov oče Tone je redno hodil pomagati vodji delavnice Boštjanu Petku, predvsem pri varjenju. Pangi je nadaljeval: »CNC stroji so me zelo zanimali, zato je oče vprašal Boštjana, če bi tam lahko delal med počitnicami. Začel sem pri Dewesoftu z metlo v rokah, nato pa sem začel z Boštjanom programirati stroje.”

Družina Pangeršič je bila v marsičem povezana z družino ustanovitelja Dewesofta Jureta Kneza. “Bili smo družinski prijatelji in to me je pripeljalo v Dewesoft. Moja mama je delala v Rudisu Trbovlje, vodilnem slovenskem inženirskem podjetju, kjer je delal tudi Juretov oče. Vpisal sem se na srednjo tehnično šolo ne da bi vedel, da je strojništvo tisto, kar me osrečuje,” pravi Pangi.

Takrat je Juretova mama Alenka Knez poučevala na srednji tehnični šoli in navdušila me je za mehaniko. Boštjan Petek je prav tako učil na tehniški gimnaziji in vodil klub za 3D modeliranje, kar me je pritegnilo. Juretov brat Sašo Knez je v šoli poučeval fiziko in ima veliko zaslug, da me je usmeril med najboljše v razredu. Vsi - Boštjan, Sašo in Juretova mama Alenka Knez - so močno vplivali na to, da sem dobil pravo znanje in se zaposlil v Dewesoftu,

pravi Pangi.

Inženir 

Pangi je do študija na fakulteti delal kot počitniški delavec, za študij je dobil štipendijo Dewesofta, nato pa začel delati kot inženir strojnega oblikovanja za Dewesoft. Boštjan je naredil prvi izdelek, pozneje ga je prevzel Pangi.” Če moje današnje delo primerjate z delom v rudnikih, za svoje delo uporabljam osebni računalnik in mobilni telefon, medtem ko so rudarji potrebovali bolj ali manj lopato in kramp," pravi.

Kramp in lopate ali miška in tipkovnica. Delo v rudnikih je bilo povsem drugačno.

Glavna razlika pa je delovni čas - raven svobode. “Oče je delal od 6. do 14. ure. Moj delovni čas je zelo različen. Lahko delam od doma, ponoči, na letalu ali v hotelu ... Prednost je v tem, da lahko do neke mere prilagodim delovni čas, ki mi najbolj ustreza. Čeprav moram upoštevati, da me bodo moji sodelavci v pisarni morda potrebovali za podporo nekaterim projektom ne glede na “moj” delovni čas."

Ko so šle stvari narobe

Zaprtje rudnika je prizadelo vse v Trbovljah. Celotno mesto je zraslo na podlagi premogovnika in podporne industrije okoli njega. “Časi so bili drugačni kot danes. Vedno se je našlo delo za vse in vsakogar. Kaj bi lahko šlo narobe?” pravi Pangi. “Zasavje je s Trbovljami v glavni vlogi v nekem trenutku predstavljalo vrhunec jugoslovanske težke industrije. Si predstavljate to? Tako majhna dolina in tako velik potencial.”

Pangi se spominja:

Rudnik so začeli zapirati, ko sem bil še v srednji šoli. Nekatere rudarje so zadržali in jim izplačali odpravnino, a očeta niso hoteli izgubiti, čeprav je že imel pogoje za upokojitev.

Številni delavci so ostali brez službe. Nekateri so se lahko lotili podjetniškega dela, drugi pa skoraj ničesar. “Težko je dobiti novo službo, če na eni strani nisi več tako mlad, na drugi pa tudi premalo star za upokojitev," pravi Pangi.

Njegov oče je skoraj ostal brez odpravnine in se je moral umakniti. “Vendar se ni dal. Oče je lani dopolnil 60 let, rudnik ga je sicer izčrpal, a mi bo vedno zgled. Takoj je zagrabil vsako službo, na področju strojništva ima veliko znanja. In s tem me je nekako okužil ...” razloži Pangi.

Trboveljska ljubezen

Rudarjev sin ima rad Trbovlje in Zasavje ter njihovo rudarsko preteklost: “Težko se v tem ne počutim dobro. Kot vse druge regije je tudi ta imela vzpone in padce,” pravi Pangi. “V osnovni in srednji šoli se še nisem zavedal, da živimo na izrednem območju, v rudarski regiji. Na fakulteti pa so me večkrat nagovarjali kot nekoga iz Zasavja ali Trbovelj, s pozitivno konotacijo," pravi Pangi. In doda: "Imeli so nas za trde in pridne ljudi."

Zanj je bila najtežja slaba kakovost zraka v celotni dolini zaradi cementa in termoelektrarne Trbovlje (TET). Toda elektrarna je zdaj zaprta, tudi cementarna ne proizvaja več cementa. Zrak v dolini se je spremenil.

"Veliko ljudi je izgubilo službo, vendar lahko dolina končno spet diha," pravi Pangi, "Regija še zdaleč ne more dihati s polnimi pljuči, vendar ji manjka zelo malo, da bi postala bolj dinamična in pozitivna, vsaj v Trbovljah.”

Na okolje v zasavskih dolinah je močno vplivala rudarska in industrijska dejavnost. Ena najpomembnejših nalog med zaprtjem rudnika je bila obnova naravnega okolja.

V zadnjem času lahko opazimo, da se v Trbovljah veliko dogaja. Nove zgradbe, nekaj novih podjetij, ... Iz nečesa slabega se spremeni v nekaj dobrega,

zaključuje Pangi.

Uporniki - od izgnanstva do kulturne ikone

Preobrazba Trbovelj in Zasavja - korenita sprememba iz jugoslovanske socialistične industrijske trdnjave skozi gospodarski in družbeni zaton v izziv ponovnega rojstva, novega reda in identitete - je na nek način izražena skozi pojav skupine Laibach.

V osemdesetih letih je umetniška skupina Laibach kombinirala militarizem s težkim rockom in punkom.

Leta 1980, v času komunistične Jugoslavije, so Trbovlje rodile svetovno znano slovensko alternativno glasbeno skupino Laibach. “Laibach" je zgodovinsko nemško ime za Ljubljano - ime, ki je bilo pogosto povezano z nacistično okupacijo Slovenije med drugo svetovno vojno. Provokativna mešanica elementov nacionalizma, totalitarizma in militarizma v besedilih in simbolih ter zvok, ki združuje punk, težki rock in pop, je na začetku njihove poti privedla do cenzure in prepovedi in na koncu člane skupine pognala v izgnanstvo.

Proizvod industrije

Ker se skupina vidi kot produkt industrije, se izbrišejo kot posamezniki in vedno govorijo kot kolektiv. V intervjuju, ki ga je objavila spletna kulturna revija The Quietus, je skupina izjavila:

Bili smo industrijski socialistični otroci ... Sami smo kot otroci občasno delali v različnih tovarnah, da smo lahko zaslužili nekaj denarja in razumeli smo, kaj se v tovarnah dogaja. Naši stari starši so delali v rudnikih.

In njihov dolg do mesta Trbovlje je jasen - v intervjuju na kulturnem in umetniškem blogu Excuse the Blood pravijo: »To mesto s svojim družbeno-političnim ozadjem, s svojim revolucionarnim in industrijskim okoljem, s številnimi tovarnami - ne samo premogovništvo, estetsko, politično in kulturno kontroverzno in polno nasprotij, je bilo absolutno začetni navdih za ustanovitev skupine. Na začetku smo si želeli le, da smo videti in zveneti kot Trbovlje.«

Laibach še vedno uporablja močno simboliko, vendar je danes sprejeta in razstavljena na vidnih mestih.

Po razpadu Jugoslavije in slovenski neodvisnosti leta 1991 je Laibach postal nacionalna kulturna ikona. Oktobra 2012 so se poklonili zgodovini rudarjenja in priredili koncert v premogovniku v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju - skoraj 200 metrov pod zemljo. Zvesti koreninam so predstavo v nemščini poimenovali "Kohle ist Brot", kar pomeni, da je premog - ali denar - kruh.

V manifestu podobni pesmi WAT iz leta 2003 med drugim piše:

... Čas smo

od Mojzesa do Mohameda,

od Kapitala do Nata

iz akropole v Opus Dei,

od Marxa in nazaj do Platona

od zlate dobe do dobe jekla,

od začetka do konca

od ničesar do neskončnosti

prvi do sedme celine

od nobene rešitve do revolucije,

rdeča zvezda do Vojne zvezd

prelomnica do točke brez vrnitve,

nov red v pogumen nov svet

od mehanskega do digitalnega …

Oblikovalka daje premogu novo življenje

Mlada zasavska oblikovalka Marjeta Hribar skrbi, da rudarska tradicija in vrednost premoga ne izgineta. Izdeluje ročno izdelan nakit iz premoga in deli okolju prijazno sporočilo: "Nosite ga, ne kurite!" Pod blagovno znamko Kuolmi, je premog vdelan celo v steklenice, stenske ure, indekse knjig, zatiče in krasi obutev.

Oblečena za v službo - Marjeta Hribar oblikuje nakit in dodatke s premogom.

Majhna nasmejana mlada mama in ustvarjalka nakita iz premoga z Izlak je vnukinja rudarja. Zdaj vdihuje novo življenje v več kot 10 milijonov let star material, ki je razvoj regije oblikoval več kot dve stoletji. Najbolje se počuti v svoji delavnici, kamor povabi le malo obiskovalcev.

Sijoč premog

Veliko ljudi me vpraša, kako to, da premog tako močno sveti? V bistvu je to njegov naravni sijaj, kot se kamni svetijo, ko jih zmočimo. Prvi poskusi oblikovanja premoga so bili neuspeh,

pravi oblikovalka. Takoj je ugotovila, da preprosto lakiranje ne bo delovalo: "Material je živ, še vedno diha in ima lastnosti lesa in kamna."

Iskanje pravega načina, kako ga pripraviti, da bo lahko posijalo s soncem, je trajalo skoraj dve leti. Poskusila je z zamrzovanjem in ogrevanjem - vse, kar je bilo mogoče, da se spoprijatelji s premogom.” Še danes me lahko preseneti, ker je bil vsak kos ustvarjen pod nekoliko drugačnimi pogoji," pravi. “Zdaj premog obdelujem z naravnimi smolami, kar mu daje priložnost, da se nekega dne vrne tja, od koder je prišel - k materi naravi. Ta ekološki način oblikovanja je pomembno vodilo za vizijo prihodnosti, ki se je držim.”

Izdelano v Kuolmi - zaznamek s srcem sijočega premoga

Marjeta je tudi zagovornica sodelovanja in skupaj z drugimi enako mislečimi podjetniki in podjetji, ki podpirajo lokalno in trajnostno gospodarstvo, soustvarja nove projekte. Leta 2017 je v sodelovanju z More Than Beauty in projektom Miss Slovenije ustvarila krono, ki govori posebno zgodbo, in jo je nosila dobitnica naziva Miss Slovenije 2018.

Premog je dom

"Moja čustvena navezanost na premog je osredotočena na premog kot material, ki ga imamo radi in je v preteklosti predstavljal kruh in srce," pravi Marjeta. “Zame je premog predvsem nekaj, kar je tu med nami. Vendar opozarjam na nove lastnosti, gledam na različne zorne kote in iz njih črpam najboljše za povezovanje preteklosti in prihodnosti." Ko je bila majhna, je rada v rokah držala topel premog - premog ji pomeni dom: "Vse v njem mi je bilo dom in stari starši so me naučili, da je vreden spoštovanja."

Svoje preteklosti ne smemo zanikati, lahko pa jo spremenimo. Namesto da bi odkrivali nove stvari, lahko v tem, kar že imamo, najdemo dodatno vrednost,

pravi Marjeta Hribar.

Rudarski junak - čast dediščini

V Trbovljah je zdaj postavljen rudar Prometej, osem metrov visok spomenik v spomin na več kot 200 let rudarjenja, uradno razkrit leta 2021. Spomenik generacijam Zasavcev, ki so si prizadevali za preživetje družin in razvoj regije.

Rudarska skulptura Prometej, ki jo je zasnoval kipar Zoran Poznič, je postavljena v Trbovljah in gleda na rudnik

To največjo spominsko skulpturo v Sloveniji je izdelal kipar Zoran Poznič s svojimi pomočniki. Pobudo je pred leti dal Ivan Berger, dolgoletni direktor rudnika. Ko se je rudnik Trbovlje-Hrastnik dokončno izčrpal, je bil pravi čas za postavitev spomenika.

Ikona ognja in znanja

V grški mitologiji je Prometeja kaznoval Zevs, ker je ukradel ogenj in ga dal ljudem, da jim pomaga v življenjskem boju. Zevs je mučil Prometeja - privezal ga je z verigami in poslal orla, da je vsak dan jedel nesmrtna Prometejeva jetra, ki so nato vsako noč zrasla. Leta pozneje je grški junak Heraklej z Zevsovim dovoljenjem ubil orla in Prometeja osvobodil muke.

Skice skulpture rudarja Prometeja

Prometej je postal bog ognja in prikaz človeškega prizadevanja, civilizacijskih veščin, kot so pisanje, matematika, kmetijstvo, medicina in znanost. Zanj velja, da je sinonim za iskanje znanja in revolucionarnega kljubovanja, pa tudi tveganja, pretiravanja ali nenamernih posledic. V Trbovljah impresivna rudarska skulptura Prometej sije s pomočjo samozadostne sončne celice - osvetljene od znotraj. Laserski žarek iz Prometejeve naglavne svetilke sveti po dolini do rudarskega jaška na Drajeršohtu, kjer osvetli rudarski grb na stolpu.

Marjeta Hribar je naredila srce Prometeja iz premoga:

Zame je osebno zadovoljstvo biti del tega projekta. Bolj ko sem razmišljala o njem, bolj sem hotela poosebiti dvojino življenja v naših koncih. Vedno se je govorilo le o moških junakih, ki trpijo pod zemljo. Vendar so ti junaki preživeli le po zaslugi svojih žena. Zato ima to srce dve polovici, ki sta povezani in bijeta v enakem ritmu, 

pojasnjuje Marjeta.

Marjeta Hribar izdeluje srce iz premoga za rudarja Prometeja

Nova identiteta Trbovelj

"Naši predniki so z žulji in znojem postavili temelje trem mestom, ki se iz nekdanjih rudarskih preusmerjajo v visokotehnološka in napredna mesta," pravi Karel Vukovič, vodja skupine za postavitev spomenika v okviru trboveljskega Združenja Trbovlje Novomedijsko Mesto (TNM).

TNM je bil ustanovljeno leta 2009 kot celovit in obsežen program, namenjen vzpostavljanju medijsko-umetniške občutljive kulture v nekdanjem industrijskem mestu Trbovlje in širšem Zasavju. Njegov namen je ustvariti mrežo, ki bo združevala različne ljudi na umetniškem področju in področju kulturne in industrijske dediščine, pa tudi tiste, ki se ukvarjajo z znanostjo, tehnologijo in turizmom. “Za denar nismo prosili nikogar, Zasavci so spomenik financirali in postavili sami," pravi Karel.

TNM se opira na močno tradicijo tehnične inteligence na eni strani in kulturno-umetniške avantgarde na drugi. Cilj je doseči preboj na vseh področjih s sintezo tehnologije, znanosti, umetnosti in gospodarske pobude ter dolgoročno ponuditi prebivalcem Trbovelj novo identiteto. Prva asociacija z imenom Trbovlje ne bo več le rudarska pretekla in propadla industrija, ampak visoka tehnologija, roboti in nova medijska umetnost.

Marjeta meni, da bo kip všeč tudi mlajši generaciji:

Prometej ne bo potreboval razlag, ker preskoči časovne okvire. Osnova izhaja iz preteklosti, vodi skozi sedanjost in z vso virtualno tehnologijo povezuje vse časovne okvire. Vsak bo iskal tisti del zgodbe, ki mu je najbližji ali je z njim najbolj povezan.

Podjetnik - visokotehnološka in nova dejavnost

Decembra 2000 se je v Trbovljah rodil Dewesoft. V 20 letih je podjetje doseglo status vodilnega svetovnega razvijalca strojne in programske opreme za zajem podatkov. Uspeh, izkušnje in viri se zdaj delijo v podporo podjetniškemu inkubatorju Katapult.

Jure Knez na seminarju v Katapultu

Dewesoft je družba z omejeno odgovornostjo, ki je v prvi vrsti dejavna na področju računalniškega programiranja in proizvodnje elektronskih komponent, merilnih instrumentov in merilnih sistemov, dobavljenih velikim kupcem v avtomobilski, vesoljski, obrambni, transportni, energergetski, industrijski in gradbeno inženirski industriji. Širok je tudi obseg aplikacij: snemanje podatkov, testiranje NVH, preskušanje moči in energije, strukturna dinamika, analiza vibracij, zvočno preizkušanje ...

Danes je Dewesoft eden največjih podvigov slovenskega tehnološkega znanja. Kljub svetovnemu uspehu je srce podjetja in proizvodnja ostala v Trbovljah. Jure Knez, predsednik in soustanovitelj podjetja, je s svojimi na videz neuresničljivimi idejami želel pomagati tudi drugim ustvarjalcem v njegovi dolini.

Prostor za zagonska podjetja

Podjetniški inkubator Katapult je nastal leta 2016, ko je bil vsak peti v Zasavju brezposeln, med mladimi je bilo brezposelnih skoraj polovica. Eden glavnih motivov družbe Dewesoft, ki je v prostore za pospeševalnik podjetij vložila dva milijona evrov, je bil spodbuditi in podpreti razvoj podjetništva. Posledično so hoteli ustvariti kakovostna delovna mesta, ki bodo pomagala ustaviti odliv mladih, ki so množično odhajali na delo v druge dele Slovenije in v tujino.

Visokotehnološko letalsko podjetje AformX, eno od zagonskih podjetij s sedežem v Katapultu, proizvaja in sestavlja ultralahka letala in sestavne dele za letalsko industrijo.

»Želeli smo, da Katapult privabi predvsem podjetja, ki že imajo izdelek. Glede na to, kaj počnemo v Dewesoftu, najlažje pomagamo takim podjetjem. Odličen primer je zgodba o Chipolu «, pravi Jure. Chipolo je lokalno podjetje, ki izdeluje majhne sledilnike Bluetooth, ki strankam pomagajo najti ključe, denarnice, torbe ali telefone. “Na Kickstarterju so ti fantje zbrali 300.000 dolarjev za izdelavo 15.000 obeskov, kar je bil velik uspeh, a so se hkrati znašli v dilemi, saj niso dokončali razvoja in so bili brez proizvodnih zmogljivosti. Imeli so veliko dilem pri nakupu materiala, izvozni dokumentaciji, potrebni so bili testni instrumenti ... “

Dewesoft je zagotovil rešitev.” Takrat smo imeli na voljo nekaj prostora in v le nekaj urah smo preuredili nekaj sob v Dewesoftu, da so lahko mladi, navdušeni fantje začeli v njih delati,” pojasnjuje Jure. “Medtem, ko so oni razvijali izdelke, smo jim pomagali z na videz preprostimi odgovori na vprašanja; na primer, kdo je najboljši dobavitelj niklja, kako urediti tehnologijo spajkanja, kako izvoziti v Rusijo, kako urediti izvozne carine ..."

To je porodilo idejo podjetniškega pospeševalnika, kjer lahko mladi podjetniki uresničijo svoje sanje pod okriljem Dewesofta. Nato je Jure sprožil prvi - in doslej edini - podjetniški pospeševalnik v Sloveniji, Katapult. “Podjetnikom ali skupinam pomagamo pri razvoju v vseh fazah - od prototipa do končnega izdelka," pravi Jure.

Today, Chipolo is offering small-size Bluetooth trackers that help people locate things like phones, keys, or bags.Danes Chipolo ponuja majhne sledilnike Bluetooth, ki ljudem pomagajo najti stvari, kot so telefoni, ključi ali torbe

In nadaljuje: "Od ostalih pospeševalnikov, ki so zrasli pod okriljem ustaljene družbe ali korporacije, se razlikujemo tudi po tem, da Dewesoft za svojo podporo ne pričakuje lastniškega deleža, podpiramo pa vse izdelke, tudi če nimajo kaj početi z merilno tehnologijo, ki je naša osnovna dejavnost."

Dewesoft je prenovil stavbo, ki je bila prej holding podjetja Iskra, in uredil pisarne, coworking prostore in konferenčne dvorane. 2000 kvadratnih metrov predstavlja pravo simbiozo med uveljavljenim svetovnim podjetjem in mladimi podjetniki, ki šele začenjajo svojo zgodbo.

Naraščajoč uspeh

Danes je v prenovljeni (nekdanji tovarniški) stavbi več kot ducat obetavnih zagonskih podjetij, ki izdelujejo izdelke, kot so raketni motorji, pametni obeski za iskanje založenih ali izgubljenih predmetov, povsem na novo koncipirane vezalke, simulatorje letenja, podprte z virtualno resničnostjo in pametne naprave za merjenje otroškega dihanja, srčnega utripa in temperature - majhna slovenska Silicijeva dolina, v kateri rastejo najboljše novosti.

Dewesoft in njegovo osebje so zdaj tesno povezani s Katapultom in ponujajo tudi mentorje kolegom iz tujine, skupaj pa so razvili vrsto delavnic z naslovom Mozaik podjetništva. Juretu je bistveno, da v Katapultu mladi zorijo v podjetništvu: "Če nekdo ne uspe, lahko še naprej dela v drugem podjetju znotraj Katapulta ali v Dewesoftu - bilo je veliko tovrstnih uspešnih prehodov. S Katapultom smo bili sposobni širiti pozitivno miselnost in spodbujati podjetništvo v naših dolinah.”

Leta 2021 je Katapult svoje dejavnosti razširil na Ljubljano. Prostori za zainteresirana zagonska podjetja in že bolj uveljavljena inovativna podjetja so na voljo v Industrijski coni na Letališki ulici. In kako Knez vidi nadaljnjo preobrazbo Trbovelj in Zasavja?

Kar nekaj je naših zaposlenih, katerih očetje so še vedno delali v rudniku. Krasijo jih solidarnost, spoštovanje, skrbnost in vztrajnost - vse, kar so imeli njihovi očetje in kar je tudi temelj naše organizacijske kulture, četudi smo visokotehnološko podjetje,

pravi Knez.

Dewesoft in Katapult bosta z vsebino podprla nastanek in delovanje novega občinskega inkubatorja, zasavskega podjetniškega pospeševalnika, podjetje pa nenehno razmišlja o novih projektih. ”Zasavje je lahko primer, kako regijo iz rudarske regije preoblikovati v regijo z visoko dodano vrednostjo, ki je temelj za visoko kakovost življenja in družbeni razvoj," pravi Jure Knez.

"Dewesoft bo še naprej podpiral inovativne razvojne projekte v lokalnem okolju, saj moramo nekaj vrniti skupnosti, v kateri smo odraščali in se izobraževali," poudarja Knez: "Ali ni to največ, kar lahko dolgoročno pustimo svojim potomcem?"

Umetnik - humanizirajoča tehnologija

Odličen primer povezovanja preteklosti in sedanjosti, tradicije in modernosti je morda Zoran Poznič, akademski kipar, slikar in politik, nekdanji minister za kulturo, zdaj pa samostojni podjetnik. Preoblikovanje Zasavja in Trbovelj pozna izjemno dobro - saj ga tudi soustvarja.

Umetnik Zoran Poznič zasavsko regijo vidi kot svetilnik za uvajanje sodobnih tehnologij

Zoran Poznič je človek z nemirnim duhom in izjemno ustvarjalno energijo. Rojen v Trbovljah leta 1959, leta 2008 pa je postal direktor glavne kulturne ustanove, Delavskega doma v Trbovljah, ki se nahaja v modernistični stavbi v središču mesta, od leta 2017 deluje kot podpredsednik, od leta 2021 pa kot predsednik Združenja slovenskih likovnih umetnikov.

Kot umetnik Zoran vedno uporablja sodobna komunikacijska orodja, na primer holograme, in kot del mreže kulturno-umetniških centrov je njegova ustanova ustanovila raziskovalni laboratorij DDT-RUK. Pod naslovom humanizirajoča tehnologija raziskuje na področju kibernetike, virtualizacije, BCI sistemov in robotike. Namen laboratorija, katerega del deluje v Katapultu, je izdelati projekte, ki so stičišče umetnosti, znanosti in novih tehnologij.

No more brain drain - Nič več bega možganov

Zoran Poznič je prepričan, da se je trend bega možganov iz Trbovelj ustavil in da imajo mladi vedno boljše pogoje in razloge, da ostanejo v regiji.

"Na začetku 21. stoletja se je izkazalo, da vse, kar naj bi človeška družba prinesla s seboj skozi 1., 2. in morda tudi 3. industrijsko revolucijo, nekako pride v ospredje in velja," pravi. “Pojmi, kot so radovednost, empatija, solidarnost, nova socializacija ... vse te temeljne vrednote, ki nas osmišljajo kot družbena bitja, pravzaprav z razvojem vseh novih tehnologij pridejo do namišljenega, česar si kot družba ne moremo privoščiti.”

Zoranova vizija je, da sta Zasavje in Trbovlje kot nekakšna prelomnica lahko dober primer, da "lahko neuspešno fazo industrijske dobe iz starih vzorcev z enim kvantnim preskokom v 21. stoletje prenesemo z načelom humanizacije in uporabnikom prijazne tehnologije, ki nam vsem koristi - ne samo ekonomsko, ampak tudi socialno in čustveno.”

Pojasnjuje: “Pred petnajstimi leti smo na ognjišču propadajočega začeli graditi novo. Začele so se odpirati nove priložnosti, ne samo na gospodarskem področju, kjer Dewesoft izstopa, ampak tudi na področju kulture, ki je verjetno najpomembnejša za človeško družbo.”

Navidezna (virtualna) resničnost v DDTlabu. Laboratorij je del mreže RUK - tematski kreativni laboratoriji - središče za inovativna raziskovanja in odzive na sodobne izzive časa

Na dobri poti

Nove tehnologije vzpostavljajo nove odnose in vodijo v nove smeri, kar ljudje kot družbena bitja včasih niti ne znajo oceniti ali jih znajo na pravi način uporabiti v svojo korist. “Novo medijsko mesto Trbovlje je privedlo do dejstva, da so Trbovlje eno bolj naprednih okolij glede razumevanja in uvajanja sodobnih tehnologij za razvoj družbe," pravi Zoran. “Veliko dogajanja v naši regiji že predstavlja nekakšen svetilnik in dobro pot, ki ji je vredno slediti, izkušnjo, ki jo je vredno uporabiti drugje."

Kar smo začeli, že obraduje sadove. Okoli podjetja Dewesoft je nastal ekosistem mladih podjetij in mladih ustvarjalcev. Imamo Katapult - in v pripravi je oblikovanje novega regionalnega pospeševalnika, za kar je občina Trbovlje pridobila evropska sredstva.

Spremembe vključujejo tudi Zoranovo institucijo: “V Trbovljah cveti nova medijska kultura - pripravljamo velik projekt prenove zasavskega muzeja, ki bo tako postal prvi intermedijski in novomedijski muzej v Sloveniji in morda celo v srednji Evropi.”

Zoran resnično verjame, da regijo čakajo boljši časi: “Projektov je veliko. Namen vsega tega ni le slediti duhu časa, ampak predvsem omogočiti in osmisliti mlade in strokovnjake, da ostanejo tukaj, v naših čudovitih dolinah.”

Zoran Poznič vidi svetlejšo prihodnost: “Prednost propada rudarske industrije je ta, da so naše doline zdaj veliko čistejše in bolj primerne za življenje. V zadnjih letih se vse več mladih družin iz Ljubljane seli v Zasavje.”

Županja - oblikovanje preobrazbe

Prišlo je do sprememb. Mlada pravnica Jasna Gabrič je novembra 2014 postala županja Trbovelj in si je zadala spremeniti pozabljeno, manj razvito staro rudarsko mesto v eno najrazvitejših v Sloveniji.

Trboveljska županja Jasna Gabrič se je lotila preobrazbe nekdanjega rudarskega mesta

Ko je bila Jasna leta 2018 z 68 odstotki glasov ponovno izvoljena za županjo, se je stopnja brezposelnosti z 22 odstotkov zmanjšala na 13 - zdaj je manj kot 10.

Opazna trboveljska županja pojasnjuje svojo vizijo: "Trbovlje bodo mesto v razvoju, ki bo sledilo vsem novim razvojnim smernicam. Gospodarsko močno mesto z nizko brezposelnostjo in sodobnim okoljem. Kraj, kjer ljudje želijo živeti, ker prepoznajo dobro okolje za sebe in svojo družino. Mesto, ki bo zagotovilo dovolj stanovanj in gradbenih parcel za mlade družine, in mesto, ki bo skrbelo za gospodarski in družbeni razvoj .”

Časi se spreminjajo - vrednote ostajajo

Ali je to mogoče? "Da, navsezadnje smo bili v preteklosti že večkrat inovatorji - in to sposobnost bi morali prenesti v prihodnost. Leta 2030 si želim, da bi bile Trbovlje uspešno, tehnološko razvito mesto, prijazno vsem prebivalcem in obiskovalcem," pravi Jasna Gabrič.

Časi se spreminjajo, a vrednote ostajajo. Na našo rudarsko dediščino ne smemo pozabiti.

V svojih prvih letih županovanja je Gabričeva občino reformirala, da je postala bolj učinkovita in odzivna. Pravi: “Mesto je začelo spreminjati svojo podobo. Očistili smo ga in takoj je bilo videti bolj urejeno. S sredstvi EU smo začeli izboljševati infrastrukturo in se spoprijeli z brezposelnostjo. V prvih nekaj letih smo se osredotočili na svojo nalogo in prezrli pesimizem.”

V vodenje preobrazbe pozabljenega, manj razvitega starega rudarskega mesta v eno najrazvitejših mest v Sloveniji spada tudi gradnja večkulturne skupnosti. “V najbolj uspešnih desetletjih rudarske in industrijske preteklosti je občina postala dom delavcev iz celotne nekdanje Jugoslavije,” pojasnjuje Jasna. 

“S seboj so pripeljali svoje družine. Zgrajeni so bili novi stanovanjski kompleksi, ki so ustvarjali domove za novince. Mnogo let kasneje njihovi potomci še vedno živijo v teh blokih. Kljub temu, da so bili rojeni v Trbovljah, se jim ni uspelo vedno dobro integrirati in se še danes počutijo marginalizirane v svojem okolju,” pravi Jasna. Kot županja si je zastavila cilj oživiti te soseske.

Leta 2016 je slovenska vlada sprožila šestletni program za spodbujanje konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Zasavju, problematičnem območju z visoko brezposelnostjo. Program vključuje nepovratna sredstva za spodbujanje naložb, ugodne razvojne kredite za naložbe, subvencije za novoustanovljena podjetja, mikrokredite, promocijo območja za privabljanje tujih in domačih vlagateljev.

Projekt za prihodnost

Preoblikovanje vključuje tudi financiranje medobčinskega projekta prek Evropskega sklada za regionalni razvoj za oživitev mest industrijske dediščine in njihovo aktiviranje s trajnostnim turizmom. Mesto je bogato z edinstveno industrijsko kulturno dediščino - opustošenimi rudniškimi jaški, izredno visokim dimnikom, nekdanjimi rudarskimi domovi, ostanki za tiste čase inovativnih tovarn in delavnic ter raznolikim kulturnim dogajanjem.

Kljub tem bogastvom se mesto sooča z negativnim javnim profilom, begom možganov, visoko brezposelnostjo in zelo razpršenimi pristopi k oskrbi obiskovalcev. Cilj projekta je torej z oživitvijo edinstvene industrijske dediščine zgraditi privlačnost mesta tako za domačine kot za obiskovalce in obiskovalcem ponuditi vsestranski turistični izdelek iz trajnostne kulture, ki temelji na interaktivnih medijih, vključevanju obiskovalcev in digitalni predstavitvi.

Jasna Gabrič je leta 2018 v javni knjižnici v Trbovljah odprla domoznansko zbirko - v spomin na pokojnega Tineta Lenarčiča, avtorja več knjig o Trbovljah in njihovi rudarski zgodovini.

Tudi Evropska unija bo pametnim vasicam namenila sredstva za privabljanje več ljudi za življenje na zasavskem podeželju. Pametne vasi so opredeljene kot tiste podeželske skupnosti, ki se z inovativnimi rešitvami in digitalnimi tehnologijami spopadajo z gospodarskimi, socialnimi ali okoljskimi izzivi - podpirajo lokalne pobude in lokalne potenciale, ki se uporabljajo za reševanje vsakdanjih izzivov, hkrati pa se povezujejo z drugimi skupnostmi na podeželju in v mestih.

Obračanje plime

Trenutno se nameravata dve preostali glavni panogi razširiti. TKI Hrastnik bo prejela državna sredstva z razpisom za odpiranje novih delovnih mest v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Podjetje razvija in proizvaja industrijske in laboratorijske kemikalije, kot so fosfati, natrijev hidroksid, klorovodikova kislina, hipoklorit in klor, in proizvaja široko paleto potrošniških izdelkov. Podjetje bo vlagalo v proizvodnjo novega izdelka s tehnološko bolj inovativnim postopkom granulacije.

Tudi edina preostala steklarna, Steklarna Hrastnik, bo izvedla širitev, ki bo razvila super premium segment stekla. Podjetje ocenjuje, da bo to v Zasavju ustvarilo kakovostna delovna mesta in pomagalo privabiti usposobljeno osebje. Poleg tega je v Trbovljah predvidena nova tovarna, naložba je vredna okrog 45 milijonov evrov. Vključevala bo novo mešalnico, proizvodnjo steklenic in avtomatski nadzor kakovosti ter pakiranje izdelkov, razširitev obrata za dekoracijo in nove skladiščne prostore - vsi naj bi bili dokončani leta 2023.

Občina Trbovlje bo prejela tudi evropska in državna sredstva za Infrastrukturno posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi - to bo okolje, opremljeno z ustreznimi pogoji za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Jasna se je razvoja tehnologij Industry 4.0 lotila tudi z novim podjetniškim inkubatorjem, zasavskim podjetniškim inkubatorjem, ki se nahaja v prostorih podjetja Papaja, ki ga je občina v ta namen kupila leta 2018. Projekt je vreden dobra 2 milijona evrov in bo prejeli 1,2 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Novi inkubator se osredotoča na zagotavljanje ustrezne infrastrukture za gospodarsko poslovanje in ureditev kakovostnega prostora za zagon novih visokotehnoloških podjetij ter za učenje in raziskovanje, združevanje in izmenjavo znanja in izkušenj.

Predor - povezovanje z zunanjostjo

Eden večjih projektov, s katerimi se v prihodnjih letih sooča občina Trbovlje, je skupni projekt s sosednjima občinama Hrastnik in Prebold - povezava Zasavja z avtocesto A1 med večjima mestoma Ljubljana in Maribor. Tunel skozi goro, ki bo nadomestil stopničasto vijugasto cesto čeznjo.

Svetloba na koncu predora. V teku je velik projekt povezovanja Zasavja z avtocesto skozi predor.

»Žalosti me dejstvo, da smo v Trbovljah imeli podjetja z domačim znanjem in strojno opremo, s katero lahko prodremo v gore in ves svet, vendar tega njihovega znanja niso uporabili za fizično odprtje Trbovelj svetu ... Vendar verjamem, da se že rodijo sinovi te doline, ki bodo kopali tunel ...” je za lokalni spletni časopis Savus komentiral Jože Ovnik, trboveljski slikar in pisatelj leta 2016.

Slaba infrastruktura

Čeprav leži Zasavje v osrčju Slovenije in dokaj blizu Ljubljane, sta cestna infrastruktura in dostop do avtocestnih povezav slabi. Od Trbovelj, regijskega središča, do Ljubljane je le približno 60 km, do Gradca 160 km, do Dunaja 345 km, Trsta 160 km in Budimpešte 400 km. Vendar je regija precej obrobna zaradi slabše prometne infrastrukture. na primer v regiji je samo eno avtocestno križišče.

Trboveljska županja Jasna Gabrič pojasnjuje potrebo po boljši in hitrejši cestni povezavi:

To je izjemno pomembno, če želimo v Trbovlje privabiti podjetja, poslovneže ali startupe. Takšna povezava bo olajšala sodelovanje s strankami in omogočila hitrejši razvoj naših podjetij.

Velik del Trboveljčanov se še vedno dnevno vozi na delo v druge občine. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je indeks delovne migracije v letu 2019 znašal 63,8, kar Trbovlje uvršča v zmerno stanovanjsko občino. Trboveljška podjetja, med katerimi je tudi Dewesoft, iščejo priliv zaposlenih iz drugih občin in vožnja ne bi smela biti prevelika ovira. Zato budno spremljajo napredek pri vzpostavljanju povezave z avtocesto skozi predor.

Nova cestna povezava med Trbovljami skozi predor do Prebolda skozi gore bi omogočila veliko hitrejši in varnejši dostop do avtoceste Ljubljana-Maribor. Zamisel o gradnji predora je stara pol stoletja, vendar jo je v Trbovljah obudila županja - čeprav gre za državno infrastrukturo. Predor naj bi bil dolg približno dva kilometra, trenutno pa je pripravljen dosje.

Prehod na zunanjo stran

Predor naj bi bil dolg približno dva kilometra, vendar je projekt še vedno v idejni fazi, saj ga je treba zaradi velike finančne obremenitve, vpliva na okolje in lokalno skupnost zelo natančno preučiti in začrtati. Ta dolgoročni projekt zahteva sodelovanje države in občin Trbovlje, Prebold in Hrastnik.

Danes je razdalja od Gabrskega prek Podmeje in Prebolda do avtoceste približno 20 kilometrov po serpentinasti cesti z ozkimi ovinki. Pot traja približno pol ure vožnje čez prelaz Podjema (700+ metrov in z višinsko razliko več kot 400 metrov). Zračna razdalja znaša 11 kilometrov. Nova cestna povezava naj bi merila dobrih 19 kilometrov in vključevala predor v dolžini 2020 metrov.

V zadnjih letih je bilo veliko narejenega glede boljše povezave Zasavja z avtocesto. Trenutno je objavljen razpis za izbiro izvajalca za pripravo študije različnih rešitev in zagotovitev druge dokumentacije. To je velik korak v tem projektu in bo še večji, ko bo izbran izvajalec.

"Glede predora smo optimistični, zastavili smo si cilj za šest let, če bomo k stvarem aktivno pristopili," pravi Gabrič in primerja: "Projektna dokumentacija za obnovo obstoječega cestnega odseka v dolžini enega kilometra lahko traja več kot eno leto. V primeru povezave med Zasavjem in A1 govorimo o več kilometrih ceste, ki je niti narava ne daje. 30 let smo o projektu predora govorili le v gostilnah. Kaj je torej še 6 let? Nič - velik uspeh bo, če nam to uspe v šestih letih.”

Ne pozabimo na dejstvo, da v naši regiji koruza ne bo uspevala tako hitro kot v drugih delih Slovenije, kjer zdaj uničujejo najbolj rodovitna območja države za gradnjo industrijskih con. Zakaj teh površin ne bi dobro izkoristili v naši regiji za razvoj gospodarstva,

razmišlja županja.