Ljudintensitet

Ett perfekt verktyg för ljudintensietsmätning och ljudlokalisering taget till en ny nivå av Dewesoft. Vår lösning innebär enkel och intuitiv mätprocess samt erbjuder samtidigt utmärkt precision och industriunik anpassning till olika prober.

Sound Intensity Measurement solution from Dewesoft
IEPE
IEPE
Charge
Charge
Spänning
Spänning
Ljud
Ljud
Ljudtryck
Ljudtryck
Video
Video
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo

Egenskaper

  • STANDARDER: stöder Sound Intensity-based Sound Power calculation - Discrete points method (ISO 9614-1) och Scanning method (ISO 9614-2).
  • STOR FLEXIBILITET: mätning av extra parametrar som vibration, video, etc, allting i perfekt synkronisering
  • TRIGGER KANALER: automatisera processen genom att använda triggers för att starta och stoppa mätningen. Koppla upp och definiera en trigger kanal från en robotarm och mätningen är synkroniserad med rörelserna.
  • OFFLINE BERÄKNING: ljudintenstitet kan beräknas i efterhand från lagrade rå-signaler från båda mikrofonerna
  • SUPPORTERAD HÅRDVARA: plug-and-play support för olika intensitetsprober från alla större tillverkare, med full fjärrkontroll för mätstyrningen.
  • IEC 61672 KALIBRERAD: hela mätkedjan för ljudintensitet kan blir kalibrerad i enlighet med IEC 61672.
  • SNABB LJUDLOKALISERING: identifiera ljudkällor enkelt med ett gränssnitt som är användvänligt.
  • ANPASSAT FÖR INDUSTRIN: inget behov av speciell mätmiljö/ljudlab gör intensitet till den perfekta metoden för att mäta på större objekt inom industrin och i samhället
  • FAS-KALIBRERING: okomplicerad, automatisk fas-kalibrering och korrigering med att enkelt mus-klick.
  • LIVSTIDS GRATIS UPPDATERING AV MJUKVARA SAMT SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Ljudintensitet översikt applikationer

Dewesoft's Ljudintensitet modul erbjuder en komplett mätlösning, som möjliggör för användaren att göra precisa ljudlokaliseringar eller ljudeffektsberäkningar, utan att man behöver någon speciell mätmiljö som efterklangsrum eller ekofritt ljudlaboratorium. 

Ljudeffekt och tillhörande mätningar är allmänt erkända metoder speciellt utvecklade för att jämföra olika utrustningars akustiska egenskaper.  Genom att utnyttja Dewesofts kompletta och flexibla lösning kan ljudeffektmätningar utföras oberoende av mätobjektets form och storlek med bara ett fåtal krav på utrymmet och omgivningen för mätningarna.

Ljudintensitet översikt applikationer


Med hjälp av ljudintensitet kan ljudeffekt bestämmas oberoende av vilken ljudfältstyp man befinner sig i. Ljudintensitet innebär också möjligheter att bestämma ljudeffekt för komplicerade och stora objekt som inte fungerar att mäta i ett ljudlaboratorium eller med andra metoder. Fältmätningar har aldrig varit enklare, eller lika kraftfullt. Perfekt för snabb problemlösning och mätning enligt standard för fabriksmätning. 

När det kommer till ljudlokalisering finns ingen lösning som är så enkel och inutiv som Dewesoft ljudintensitet. Beroende på riktningen på ljudvågorna (från mikrofon A till B eller tvärtom), så visar vår plugin olika värden (positiva eller negativa) när ljudkällan förflyttar sig längs probens axel. När proben är vinkelrät mot ljudkällan (lokaliserad direkt över ljudkällan) visar den visuella kontrollen i Dewesoft X DAQ mjukvara snabb skiftning mellan positiva och negativa värden. Genom att följa denna visning live medans man flyttar och vrider på proben kan man hitta varifrån ljudet härrör.

Ljudintensitet översikt applikationer

ISO 9614-2 - skannad ljudintensitet enl standard

Skannad ljudintenstitet enligt standard (ISO 9614-2) för ljudeffektsbestämning erbjuder en snabb och smidig mätprocedur. Framförallt för större mätobjekt.

Dewesofts lösning övertygar med ett väldigt klart och enkelt användargränssnitt och direkt grafisk hjälp på skärmen för användaren rörande timing och skann-mönster.

Den viktigaste hjälpaspekten är support för knapparna på ljudintenstitetsproben, som gör det möjligt att sköta hela mätningen med endast en person. Skanningsmetoden är utvecklad för att vara enkel och snabb. Så det är exakt vad vi vill att du skall uppleva.

ISO 9614-2 - skannad ljudintensitet enl standard

ISO 9614-1 - Mätning i diskreta punkter

Om mer tid finns tillgängligt eller en mer detaljerad bild är nödvändig så är segmentmetoden (ISO 9614-1) den bästa lösningen. När ett objekt är uppmätt från alla sidor (normalt 5) kan ljudeffekt beräknas. Men med Dewesofts programvara är det också möjligt att göra en mer detaljerad studie av resultaten. Mjukvaran behåller nivåerna för varje segment och det går att skapa ytterligare sub-segment som ger utökad information om mätobjektet.

Utöver detta så är knapparna på ljudintensitetsprobar supporterade för att flytta mellan segment och start/stopp av mätningen.

Tillsammans med ett enkelt visuellt gränssnitt som läggs ovanpå bilden av mätobjektet ger vår lösning en intuitiv vy av resultaten och viktiga kvalitetsparametrar av mätningen.

ISO 9614-1 - Mätning i diskreta punkter

Support för hela frekvensområdet

Vår mjukvara erbjuder komplett support för ett antal intensitetsprobar. Varje prob kommer med olika distanser som ger korrekt avstånd mellan mikrofoner för aktuellt frekvensområde.

Vi valde noggrannt ut de supporterade proberna för att säkerställa säker och snabb hantering. Alla supporterade intensitetsprober är konstruerade för att snabbt kunna byta mellan olika distanser. Hela frekvensområdet är därmed täckt enkelt och snabbt.

Support för hela frekvensområdet

One of a Kind - Lätt att expandera 

Två extra analoga ingångar på SIRIUS mini data acquisition system låter dig koppla in extra sensorer - t.ex. accelerometrar eller voltsignaler. Detta möjliggör insamling av extra parametrar och att visa dessa perfekt synkroniserade ihop med ljudsignalerna.

Ihop med GRAS 12AR power module, erbjuder vi en plug and play lösning för ljudintensitetsprober som kräver 200V polarisationspänning, vilket gör det möjligt att använda redan existerande utrustning.

One of a Kind - Lätt att expandera 

Portabelt & Anpassningsbart 
ljudintensitetssystem

Vi vill erbjuda bästa användarupplevelse. Vår avancerade lösning är helt portabel. SIRIUS mini DAQ system strömförsörjs över USB från en laptop och kan enkelt tas med och användas var som helst.

När 200V polarisationsspänning behövs ihop med portabilitet erbjuder vi paket med batteridrivna G.R.A.S. Intensity Power Module Type 12AB som gör vår lösning anpassningsbar till existerande intensitetsprober men fortfarande utan att behöva koppla in sig på elnätet.

Denna power module är helt integrerad till vår ljudintensitetslöning och kan användas i upp till 11 timmar på batteridrift.

Portabelt & Anpassningsbart ljudintensitetssystem

Noggrannt kalibrerad

Modern mätteknik och utrustning kräver metoder för att säkerställa och verifiera kvalitet och kravuppfyllelse för mätkedjan. Dewesoft har gjort speciella insatser på detta område.

Varje Dewesoft SIRIUS DAQ modul kan därför kalibreras enligt IEC 61672-3:2013.

Vår ljudintensitetslösning innehåller också procedurer för tryckkalibrering på enskild frekvens och även faskalibrering av hela mätkedjan genom att använda GRAS 51AC Sound Intensity Probe calibrator.

Utöver detta så erbjuder vi också filterkalibrering enligt IEC 61260: 2014 standard.

Noggrannt kalibrerad

Ljudintensitetsmätning Fallstudie

De manuella mätningarna med en ljudintensitetssond eller en vinganemometer för ett stort antal mätpunkter är tidskrävande och icke-effektiva. Huvudskälen till att automatisera sådana mätningar är att uppnå god repeterbarhet, spara tid för andra mätningar och förbättra analysen av resultaten.

Å andra sidan är den största utmaningen hur man styr den samarbetsrobot. De automatiserade intensitetssondmätningarna på Doosan Bobcat använder i stor utsträckning Dewesoft DAQ-systemet - och Dewesoft X-programvara med Sound Intensity-plugin.

Läs mer om Automated Sound Intensity Measurement on Loaders Case.

Ljudintensitetsmätning Fallstudie

FAQ

Vad är ljudintensitet?

Ljudintensitet, även känd som akustisk intensitet, definieras som den kraft som bärs av ljudvågor per ytenhet i en riktning vinkelrät mot det området. SI-enhetens intensitet, som inkluderar ljudintensitet, är watt per kvadratmeter.

 

Vad är ljudintensitetsnivå?

Ljudintensitetsnivå (SIL) eller akustisk intensitetsnivå är nivån (en logaritmisk storlek) av ljudets intensitet i förhållande till referensintensitetsvärdet.

 

Är ljudintensiteten densamma som ljudtrycket?

Ljudintensiteten är inte samma fysiska storlek som ljudtrycket. Mänsklig hörsel är direkt känslig för ljudtryck som är relaterat till ljudintensitet. I konsumentljudelektronik kallas nivåskillnaderna "intensitetsskillnader", men ljudintensiteten är en specifikt definierad storlek och kan inte kännas av med en enkel mikrofon.

 

Vilken utrustning behöver jag för att mäta ljudtrycket?

För att mäta ljudintensiteten måste du mäta ljudtryck och akustisk partikelhastighet.

Båda kan mätas med en mikrofonsensor eller så kallad ljudintensitetssond ansluten till ett datainsamlingssystem som kör programvara för ljudinspelning och analys.

Dewesoft erbjuder en nyckelfärdig lösning för ljudintensitetsmätning.

 

Ger Dewesoft komplett ljudintensitetsmätningslösning?

Ja. Dewesoft erbjuder en nyckelfärdig lösning för ljudintensitetsmätning för alla situationer och miljöer.

Vår lösning som innehåller allt från ljudintensitetssonder, avancerat och högt dynamiskt datainsamlingssystem med inkluderad dataregistrerings-, visualiserings- och analysprogramvara.

Vår programvara är enkel att använda med ett enkelt visuellt användargränssnitt med steg-för-steg-instruktioner för användaren. Det erbjuder också GRATIS programuppdateringar och GRATIS support.

Vilka ljudintensitetsstandarder stöder Dewesoft?

Dewesoft ljudintensitetslösning stöder två internationella standarder. ISO 9614-1 - mätning vid diskreta punkter och ISO 9614-2 - skanningsmetod för ljudintensitet.

 

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.