Hållfasthetsprov och analys

Utmattning är den progressiva och lokaliserade strukturella skada som uppstår när ett material utsätts för cyklisk belastning. Fortsatt cykling av höga spänningskoncentrationer kan så småningom orsaka en spricka som fortplantas och resulterar i haveri.

Charge
Charge
IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Töjning
Töjning
Force
Force
Fullbrygga
Fullbrygga
Halvbrygga
Halvbrygga
Kvartsbrygga
Kvartsbrygga
Video
Video
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo

Egenskaper

 • INSTANT RESULTAT: Tillfälliga utmattningsresultat finns tillgängliga online inklusive ytterligare matematikkanaler.
 • FÖRBEREDELSE: Direkt förbehandling eller lokal extrem detektion, cykelräkningsmetoder med algoritminställningar, regnflödesfiltrering, diskretisering, visualisering och analys.
 • STANDARD RÄKNINGSALGORITMER: Lösningen stöder standardräkningsalgoritmer som regnflödesräkningsalgoritm (ASTM) och Markov-räkning.
 • POSTBEHANDLING GÖRS LÄTT: Enkel analys av stora datamängder är möjlig direkt i vårt Dewesoft X-datainsamling men vi erbjuder dataexport till många olika standardfilformat inklusive universellt filformat, excel, Matlab, FlexPro, Diadem, CSV och många andra .
 • VISUALISERING: Lösningen levereras med flera datavisualiseringsalternativ inklusive intervalldiagram, medeldiagram, från/till matris.
 • LIVSTIDS GRATIS UPPGRADERING AV PROGRAMVAROR OCH SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X-datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Förbehandling av Tidssignal

 • Turning points filter - känner av turning points (lokala ytterligheter) i signalen. Filtret appliceras på ingångssignalen som standard och kan inte inaktiveras eftersom utmattningsanalysmodulen kräver en sekvens av turning points som input (istället för en fullbelastningssignal).
 • Rainflow filter (hysteresfilter) - tar bort små svängningar från signalen. Alla turning points som motsvarar cyklerna med intervallen under den angivna tröskeln tas bort. Högre tröskelvärde filtreras bort fler turning points och tvärtom. Rainflowfiltreringen kan avsevärt minska antalet turningpoints, vilket kan vara av betydelse för både testning och numerisk simulering. Tröskelparametern för värdet T motsvarar T% av det absoluta belastningssignalområdet.
 • Discretization filter - delar upp räckvidden för en belastningssignal i N-ekvivalenta klasser och tilldelar varje turning point till sin närmaste klass. Lastsignaler är vanligtvis mycket stokastiska, därför används diskretisering ofta för att göra dem plattare och mindre stokastiska. Antalet klasser justeras med parametern klassräkning.
Förbehandling av Tidssignal

Beräkningsprocedur för utmattning med rainflow

Rainflowberäkning accepteras allmänt som den bästa cykelräkningsmetoden hittills och har blivit den industriella de facto-standarden.

Tanken bakom denna metod är att detektera  sk "hysteresis loops" i signalerna. VI referererar till hysteresis loops som "closed cycles". Delar av signalen som inte korresponderar till closed cycles är sk "open cycles" eller "residuals". 

Olika rainflow beräkningsstandarder, som ASTM, DIN och AFNOR, varierar i hur de behandlar residuals. För att vara så generell som möjligt supporterar Fatigue Analysis Modulen både residual och non-residual mode. 

.

Beräkningsprocedur för utmattning med rainflow

Utmattning Markov räkningsmetod

Markov-räkning är en av de enklaste cykelräkningsmetoderna. Den arbetar på på varandra följande par turning points och beräknar absoluta intervall mellan dem. 

Utmattning Markov räkningsmetod

Datavisualisering

För att grafiskt kunna representera resultaten använder utmattningsanalysmodulen de vanligaste visualiseringsteknikerna som används i utmattningsanalys:

 • Range histogram - 2-D-diagram som representerar range-fördelningen för en belastningssignal (intervall, antal cykler). Ett typiskt användningsfall för range histogram är att få en signals range histogram, rotera den över diagonalen (byt X-axeln och Y-axeln), lägg en motsvarande SN-kurva ovanpå och kontrollera om den förblir långt under kurvan .
 • Från / till matriser - 3D-diagram som representerar cykelfördelningen för en belastningssignal (från, till, antal cykler)
 • Område / medelmatriser - 3D-diagram som representerar cykelfördelningen för en belastningssignal (cykelområde, cykelmedelvärde, antal cykler)
 • Peak- / valley kanal
 • RF-filterkanal
 • Diskretiseringskanal
 • Regnflödesräkning
 • Markov counting​​​​​​​

Classes-parametern anger antalet klasser som intervallet är indelat i. När den automatiska kryssrutan är markerad beräknar Dewesodt X-programmet automatiskt minintervall och maxintervall från insignalen.

Datavisualisering

Beräkna stora datamängder enkelt

När du analyserar extremt stora datafiler med utmattningsanalysmodulen kan operativsystemet ta slut på minne. För att vara så robust som möjligt och undvika sådana scenarier stöder modulen ett speciellt hårddiskläge.

I hårddiskläget lagras all mellanliggande data på hårddisken istället för i RAM-minnet, vilket minskar minnesförbrukningen avsevärt.

Beräkna stora datamängder enkelt

FAQ

Vad är trötthet?

Trötthet är den progressiva och lokaliserade strukturella skada som uppstår när ett material utsätts för cyklisk eller upprepad belastning.

Se lösningen för test och analys av Dewesoft Fatigue.

Vad är belastning?


Lasten definieras som varje fysisk storlek som speglar excitation eller beteende hos ett system eller en komponent över tiden.

Se lösningen för test och analys av Dewesoft Fatigue.

Vad är en halvcykel och vilken helcykel?

En halvcykel är ett par av två på varandra följande extrema i lastsignalen, som går från ett minimum till ett maximum eller vice versa. En helcykel är en cykel som består av två på varandra följande halvcykler.

Se lösningen för test och analys av Dewesoft Fatigue.

Vad är hållbarheten?

Hållbarhet är föremålets förmåga att överleva dess avsedda användning under en lämplig lång tidsperiod. Bra hållbarhet leder till god kvalitet, företagets lönsamhet och kundnöjdhet.

Vad är SN-kurvan?

S-N-kurvor representerar statistiska modeller som kännetecknar materialprestanda. S-N-kurvan definieras som ett diagram över den cykliska spänningen mot den logaritmiska skalan av cykler till fel.

Se lösningen för test och analys av Dewesoft Fatigue.

Vad är uthållighetsgränsen?

Uthållighetsgränsen är amplituden för den cykliska spänningen som kan appliceras på materialet utan att orsaka trötthetsfel.

Se lösningen för test och analys av Dewesoft Fatigue.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.