12 arvostelut

Laitteiden kalibrointipalvelutTehdas- ja ISO 17025 -kalibrointi

Kalibrointi on olennainen vaihe mittausprosessissa. Sillä varmistetaan, että testauksessa käytettävä laite osoittaa tarkasti vaaditun mittausparametrin ja että laite toimii eritelmiensä mukaisesti.

Laitteiden kalibrointipalvelut kohokohdat

Tehdaskalibrointi

Kaikki Dewesoft-mittalaitteet toimitetaan jäljitettävällä tehdaskalibrointitodistuksella, jonka voimassaoloaika on 1 vuosi. Tehdaskalibroinnissa noudatetaan samoja kalibrointimenetelmiä kuin ISO-sertifioinnissa.

Maailmanlaajuiset kalibrointilaboratoriot

Dewesoftilla on omat tehdaskalibrointilaboratoriot kaikissa suurissa maissa, joissa on nopeat vasteajat, joten laitteesi voidaan kalibroida uudelleen mahdollisimman lyhyessä ajassa.

ISO 17025 kalibrointi

Asiakkaan pyynnöstä suoritamme jäljitettävän ISO 17025 -sertifioinnin sisäisesti Dewesoftin akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa.

Kalibrointiohjelmistot ja -laitteistot

Automaattisessa kalibrointimenettelyssä tarkistetaan analogisten tulo- ja lähtöalueiden lisäksi myös kaikki vahvistimen ja koko laitteen toiminnot.

GPS- ja INS/IMU-kalibrointi

GPS- ja inertiasuunnistusjärjestelmämme voidaan myös kalibroida tehtaalla käyttäen samoja kalibrointimenetelmiä kuin tiedonkeruujärjestelmämme.

Anturin kalibrointi

Ääni- ja ääniantureille sekä äänenmittauslaitteille tarjotaan IEC- ja ANSI-akustisia kalibrointeja. Tehdas- ja ISO-kalibrointi on mahdollista kaikille virta-antureillemme ja virta-antureillemme sekä olemassa oleville virta-antureillesi.

Miksi kalibrointia tarvitaan?

Kalibrointi on olennainen vaihe mittausprosessissa. Sillä varmistetaan, että testaukseen käytetty laite osoittaa tarkasti vaaditun mittausparametrin ja että laite toimii eritelmiensä mukaisesti.

Jäljitettävyys on perusperiaate kaikessa kalibrointityössä. Mittauksen jäljitettävyys kuvaa sitä, miten kalibrointitulos - joka yleensä mainitaan kalibrointitodistuksessa - voidaan jäljittää kalibrointiketjun kautta kalibrointistandardiin.

Standardissa ISO 10012-1 kalibrointi määritellään "toiminnoiksi, joilla määritellyissä olosuhteissa määritetään suhde mittauslaitteen tai mittausjärjestelmän osoittamien arvojen tai materiaalin tai vertailumateriaalin esittämien arvojen ja vertailunormaalin osoittaman suureen vastaavien arvojen välillä".

Kansainvälisen laboratorioakkreditointiyhteistyön (ILAC) mukaan kalibroinnin tarkoituksena on:

 • Tietää mittausvälineellä saavutettavissa oleva epävarmuus.

 • Varmistetaan, että mittauslaitteeseen ei ole tehty muutoksia, jotka voisivat aiheuttaa epäilyksiä tulosten suhteen.

 • Parannetaan viitearvon ja mittauslaitteella saadun arvon välisen poikkeaman sekä tämän poikkeaman epävarmuuden arviointia silloin, kun mittauslaitetta todella käytetään.

Tehdaskalibrointi ja vaatimustenmukaisuustesti

Kaikki Dewesoftin tiedonkeruujärjestelmät kalibroidaan ja tarkastetaan vaatimustenmukaisuustesteissä ennen kuin ne lähtevät pääkonttoristamme sinulle.

ISO-standardointiprosessi edellyttää mittauslaitteiden määräaikaistarkastusta. Jos organisaatiosi edellyttää tätä, voit joko lähettää Dewesoft-laitteesi vuosittain takaisin tehtaalle tarkastettavaksi tai - jos omistat suuremman määrän mittauskanavia - rakentaa uuden tai laajentaa olemassa olevaa kalibrointilaboratoriota.

Dewesoft DS-CAL-BOX kalibrointilaite

DS-CAL-BOX on vakiolaitteemme automaattista kalibrointia varten. Laite tekee muutakin kuin vain kalibroinnin ja analogisten tuloalueiden tarkistuksen. Se suorittaa Dewesoft-laitteesi ja sen vahvistimien ja signaalinmuokkaimien täydellisen toiminnallisuustarkastuksen.

DS-CALIBRATOR-ohjelmiston vakiorutiinit sisältävät analogisten alueiden, suodattimien, anturien herätteiden, laskureiden, virtalähteiden, siltojen, shunttien, analogisten lähtöjen, synkronoinnin ja CAN-väylän tarkistuksen ja säädön.

Jos kaikki tarkistukset menevät läpi kaikkien kanavien osalta, se päivittää laitteen kalibrointitiedot ja luo ammattimaisen kalibrointiraportin osoitteessa PDF-muodossa. Kalibrointiraportit ovat aina saatavilla verkossa laitteen sarjanumeron kautta.

Tehdaskalibrointimenettely

Dewesoftin tehdaskalibrointi ei ole vain tulo- ja lähtöparametrien (analoginen tulo ja analoginen lähtö) kalibrointi, vaan se on myös koko laitteen toiminnallinen tarkastus. Kalibrointimenettely on täysin automaattinen.

Kyseessä ei ole ISO-sertifioitu kalibrointi, mutta se tehdään ISO-sertifioiduilla laitteilla (jotka sertifioidaan joka vuosi) ja samalla menetelmällä kuin se tehdään ISO-instituutissa.

Kalibroimme seuraavat parametrit:

 • Analogiset tulot: Eri näytteenottotaajuudet, alueet, DualCoreADC-tarkistus. Kalibrointi ja testaus.

 • Analogiset lähdöt: Eri näytteenottotaajuudet, alueet, DualCoreADC-tarkistus. Kalibrointi ja testaus.

 • Herätejännite ja -virta: Kalibrointi ja testaus.

 • Maksu: Kalibrointi ja testaus.

 • Lämpötila: Kalibrointi ja testaus.

 • Vastustuskyky: Kalibrointi ja testaus.

 • CMR: Kalibrointi ja testaus.

 • SNR: Eri näytteenottotaajuudet, alueet, DualCoreADC-tarkistus. Testaa.

 • Suodatin: Matalapäästö, korkeapäästö. Testi.

 • Siltatila: Erilaisia, shuntteja. Testi.

 • Laskurit: Kaikki 3 laskuria, 5V; 12V. Testi.

 • TEDS-anturit: Testi.

 • Emolevyn testi

 • VCXO: PPS-signaali. Kalibrointi ja testaus.

 • SYNC: Testi.

 • CAN: Data RX-TX, 5 V, 12 V. Testi.

Dewesoft Worldwide Calibration Labs

Dewesoft tarjoaa paikallisia tehdaskalibrointilaboratorioita seuraavissa maissa:

 • Itävalta

 • Brasilia

 • Kiina

 • Ranska

 • Saksa

 • Hong Kong

 • Intia

 • Japani

 • Venäjä

 • Yhdistynyt kuningaskunta

 • Singapore

 • Ruotsi

 • Amerikan yhdysvallat

Kaikkien Dewesoft-laitteiden uudelleenkalibrointi voidaan tehdä missä tahansa edellä mainituista maista paikallisesti. Jos maasi ei ole luettelossa, kalibrointi suoritetaan joko Slovenian pääkonttorin kalibrointilaboratoriossa tai lähimmässä maassa nopeimman toimitusajan puitteissa.

Tarjoamme asiakkaillemme erittäin lyhyen käsittelyajan lähetettyjen mittalaitteiden kalibrointiin.

Pyydä sitomaton tarjous nyt!

Akkreditoitu ISO-kalibrointi

Mittauslaitteiden akkreditoituja kalibrointeja tarvitaan silloin, kun kalibroinnin muodollinen tunnustaminen kolmannen osapuolen toimesta on tarpeen. Tunnustusta tarvitaan esimerkiksi vertailunormeina käytettävien laitteiden osalta tai eri viranomaisten asettamien vaatimusten täyttämiseksi.

Akkreditoitu kalibrointi on jäljitettävissä kansallisiin laitoksiin, kuten NIST, NPL tai PTB. Kalibrointitodistukset myönnetään ISO/IEC 17025 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja kaikki tärkeimmät kansainväliset akkreditointiorganisaatiot tunnustavat ne. Akkreditoituja kalibrointitodistuksia pidetään laillisesti hyväksyttyinä asiakirjoina.

Tuotteen lopullista pätevöintiä varten tai jos työskentelet mittauspalvelun alalla, on tärkeää, että sinulla on todistus siitä, että laite on kalibroitu akkreditoidussa laboratoriossa. Olemme akkreditoitu kalibrointilaboratorio, jonka akkreditointielin, Slovenian Accreditation Sloveniassa, on allekirjoittanut ILAC MRA:n täysjäsen. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten ja maailmanlaajuisten kumppanilaboratorioiden kanssa, jotka voivat suorittaa kansainvälisesti tunnustetun ISO/IEC 17025 -akkreditoidun kalibroinnin. Laboratoriot auditoidaan säännöllisesti vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

 • ISO-kalibrointi tehdään SIST EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti.

 • Analogiset DC-tuloparametrit on kalibroitu.

 • Tehdaskalibrointi tehdään samalla menetelmällä käyttäen DS-kalibraattoria, DS-CAL-BOXia, FLUKE-referenssikalibraattoria ja Agilentin yleismittaria.

Akustiset kalibrointipalvelut

Tarjoamme jäljitettäviä akustisia kalibrointipalveluita kansainvälisten standardien mukaisesti. IEC- ja ANSI-standardit ja varmista, että mittalaitteesi näyttää tarkasti vaaditut mittausparametrit.

Kalibroinnit dokumentoidaan, jäljitetään ja allekirjoitetaan digitaalisesti yhteistyössä akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kanssa.

Jos haluat lisätietoja akustisten mikrofonien kalibroinnista ja äänenmittauslaitteiden kalibroinnista, käy osoitteessa Akustiset kalibrointipalvelut - verkkosivu.

GPS- ja INS/IMU-kalibrointi

Suoritamme myös GPS-vastaanottimien, inertiamittausyksiköiden ja inertianavigointijärjestelmien (INS/IMU-järjestelmät) kalibroinnin.

Kalibrointi suoritetaan ISO-sertifioiduilla laitteilla ja samalla menetelmällä kuin ISO-instituuttien suorittama kalibrointi.

Virta-anturin kalibrointi

Tehdas- ja ISO-kalibrointi on mahdollista kaikille Dewesoftin virta-antureille ja -muuntajille sekä olemassa oleville virta-antureillesi.

Kaikenlaiset virta-anturit voidaan kalibroida - rautavirtapihdit, Rogowskikäämit, Hall-tyyppiset virta-anturit, eristetyt virta-anturit, vuoportit, shuntit, nollavirtamittarit ja muut.

A monipistekalibrointi AC/DC jopa kA-alueelle asti suoritetaan. Tarvittaessa jopa ylimääräinen kaistanleveyden kalibrointi kHz:n alueeseen asti, jota käytetään esimerkiksi rautateiden meluvirtamittauksissa, on mahdollista.

Dewesoft Power- ja Power Quality Analyzers -analysaattorit voidaan tarkastaa täydellisellä Tehokalibrointi (ja ISO-tehokalibrointi) mukaan lukien virta-anturit ja kaapelointi eri tehokertoimilla.

SOFTWARE

Palkittu tiedonkeruuohjelmisto mukana ilmaiseksi

Dewesoft-tiedonkeruujärjestelmien mukana toimitetaan seuraavat tuotteet palkittu DewesoftX-tiedonkeruuohjelmisto. It is the world's most advanced and easy-to-use data recording and signal processing software. Software and hardware work together like magic. It offers simplicity as well as deep functionality to tackle any test and measurement task.

And the best part? You get elinikäiset ILMAISET ohjelmistopäivitykset ja tekninen tuki. Ohjelmistot kehittyvät koko ajan. Uusia pääversioita julkaistaan kolmen kuukauden välein, ja niihin lisätään jatkuvasti uusia ominaisuuksia, optimointeja ja muita parannuksia. Ei ole piilokustannuksia ja pysyy ilmaisena ikuisesti.

Plug and Play

DAQ-järjestelmän ja antureiden yhdistäminen ei voisi olla nopeampaa tai helpompaa. DewesoftX-ohjelmisto tunnistaa automaattisesti kytketyt DAQ-järjestelmät ja TEDS:llä varustetut anturit konfiguroivat kanavakokoonpanon automaattisesti. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm:

 • Laitteiston automaattinen tunnistus.

 • Älykkäät anturit.

 • Anturitietokanta.

 • Kehittynyt TEDS-anturituki.

 • Sisäänrakennettu yksikkömuunnos.

 • Reaaliaikainen signaalin esikatselu.

 • Kytkentäkaaviot.

tekee sinusta valmiin mittaukseen sekunneissa. Käytä vähemmän aikaa DAQ-laitteiston konfigurointiin ja ole tuottavampi. Aika on rahaa!

Mittaa ja säilytä

Tehokkaat tallennusominaisuudet yli 500 MB/s jatkuva virtausnopeus ansiosta voit tallentaa tiedot aina täydellä nopeudella, etkä enää koskaan tarvitse pelätä tietojen katoamista, joka voisi vaarantaa testisi. DewesoftX:n tallennusominaisuudet tarjoavat:

 • Reaaliaikainen tiedonkeruu.

 • Analogisten, laskuri-, video-, GPS-, CAN-väylä- ja monien muiden lähteiden synkronoitu hankinta.

 • Kehittynyt laukaisu ja hälytykset.

 • Yhden tai usean tiedoston tallennus.

 • Etä- ja hajautettu verkkotallennus.

 • Automaattiset testisekvenssit.

Vaikka tallentaisitkin gigatavuja tietoja, innovatiivinen tiedostomuotomme varmistaa, että voit ladata ja analysoida tiedot uudelleen yhtä nopeasti kuin silmänräpäyksessä.

Analysoi ja julkaise

NVH, rakennetestaus, tehoanalyysi ja paljon muuta.. Unohda useiden monimutkaisten ohjelmistoratkaisujen käyttäminen tietojen tallentamiseen ja analysointiin. DewesoftX tarjoaa yhden luukun ratkaisun kaikkiin testaus- ja mittaustehtäviin. Ohjelmistomme tarjoaa:

 • Online- ja offline-matematiikka.

 • Joustavat reaaliaikaiset visuaaliset näytöt.

 • Synkronoitu videotuki.

 • PDF- ja Word-raportointityökalut.

 • Tietojen vienti moniin vakiotiedostomuotoihin.

 • Rajoittamaton määrä ILMAISIA lisenssipaikkoja tallennettujen tietojen tarkasteluun ja analysointiin.

DewesoftX on suunniteltu testausinsinöörin ajattelutavan mukaan, ja se tarjoaa täydellisen testausratkaisun yhdessä ohjelmistopaketissa, jota on helppo ja miellyttävä käyttää.

Elinikäiset ilmaiset päivitykset

Tarjoamme tiedonkeruuohjelmistoillemme lisensointimallin, jossa ei ole bluffia tai piilokustannuksia. Uusi pääversio julkaistaan kolmen kuukauden välein, ja se tuo mukanaan uusia ominaisuuksia, suorituskyvyn parannuksia ja vikakorjauksia ilman lisäkustannuksia. Kaikki päivitykset nykyisille käyttäjillemme ovat ikuisesti ilmaisia.

Rajoittamattomat lisenssipaikat

Lisensointimallimme tarjoaa rajoittamattoman määrän paikkoja tallennettujen tietojen analysointiin. Tallennettu datatiedosto niputtaa lisenssin. Jaa yksinkertaisesti datatiedosto kollegoillesi, jolloin he voivat ladata ohjelmiston ilmaiseksi ja ovat valmiita analysoimaan datan kokonaisuudessaan. Lisälisenssejä ei tarvita.

Ilmainen tekninen tuki

Asetamme asiakkaamme etusijalle. Ilmainen maailmanlaajuinen tekninen tuki on saatavilla DAQ-ohjelmistoillemme ja -laitteistoillemme. Tekninen tukitiimimme on reagoiva ja vastaa jokaiseen tukipyyntöön ja ratkaisee sen mahdollisimman nopeasti. Paikallinen tekninen tuki paikallisissa toimipisteissämme on myös käytettävissäsi ilman lisäkustannuksia.

FAQUsein kysytyt kysymykset

Liittyvät tuotteet

Katso ja selaa toisiinsa liittyviä ja yhteensopivia tiedonkeruutuotteita.