12 arvostelut

Akustiset kalibrointipalvelutIEC/ANSI jäljitettävissä oleva kalibrointi koko mittausketjussa.

Jäljitettävät akustiset kalibrointipalvelut kansainvälisten standardien mukaisesti. IEC- ja ANSI-standardit. Varmista, että mittalaite näyttää mitatut parametrit tarkasti. Kaikki kalibroinnit on dokumentoitu, jäljitettävissä ja digitaalisesti allekirjoitettu yhteistyössä akkreditoidun kalibrointilaboratorion kanssa.

Akustiset kalibrointipalvelut kohokohdat

Kansainväliset standardit

Akustiset kalibrointipalvelut ovat jäljitettävissä kansainvälisten IEC- ja ANSI-standardien mukaisesti. Tuetut standardit ovat IEC 61672, IEC 60651/60804, BS 7580, ANSI S1 4, ANSI S1.43, IEC 61260, IEC 60225, IEC 60942, IEC 61094-4 ja IEC 61094-6.

Akkreditoitu kalibrointilaboratorio

Kaikki akustiset kalibroinnit tehdään yhteistyössä akkreditoidun kalibrointilaboratorion kanssa.

Nopea läpimenoaika

Tarjoamme nopean, 5 päivän kalibroinnin läpimenoajan (kuljetusaikaa lukuun ottamatta).

Kalibroinnin hallintajärjestelmä

Ilmoitamme sinulle ajoissa, kun kalibrointisi on päättymässä. Tarjoamme myös kalibrointiprosessin seurannan.

Digitaalisesti allekirjoitetut varmenteet

Kaikki akustiset kalibrointitodistuksemme ovat digitaalisesti allekirjoitettuja, ja ne ovat aina tarkistettavissa verkossa mukana olevan linkin kautta.

35 vuoden kokemus

Kalibrointilaboratoriollamme on 35 vuoden kokemus äänen ja tärinän mittauslaitteiden huollosta.

Dewesoft-laatu ja 7 vuoden takuu

Nauti alan johtavasta 7 vuoden takuu. Tiedonkeruujärjestelmämme valmistetaan Euroopassa, ja niissä käytetään ainoastaan korkeimpia laatustandardeja. Tarjoamme ilmaista ja asiakaslähtöistä teknistä tukea. Sijoituksesi Dewesoftin ratkaisuihin on suojattu vuosiksi eteenpäin.

Kalibrointien suorittamisen syyt

Kalibrointi voi olla tarpeen seuraavista syistä:

 • Uusi väline

 • Korjaus tai muutos

 • Määritetty aika on kulunut

 • Määritelty käyttöaika (käyttötunnit) on kulunut loppuun.

 • Kriittinen mittaus - ennen ja/tai jälkeen

 • Erityistapahtuma, esimerkiksi

  • altistuminen iskuille, tärinälle tai fyysisille vaurioille.

  • ympäristöolosuhteiden muutos

 • Suorituskyky vaikuttaa kyseenalaiselta tai merkinnät eivät vastaa korvaavia välineitä.

 • Vaatimukset, esim. asiakkaan eritelmä tai laitevalmistajan suositus.

Äänitasomittarit

Äänitasomittareiden kalibrointi suoritetaan standardien mukaisesti. IEC 61672, BS 7580, ANSI S1 4 ja ANSI S1.43.. Menetelmiin sisältyy toleransseja, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että äänitasomittarin ominaisuudet ovat oikeat. Esimerkkejä testattavista ominaisuuksista: mikrofonin ja suodattimen taajuusvaste, aikapainotukset (nopea, hidas jne.), tason lineaarisuus, ylialueen ilmaisu jne.

Äänitasomittarit jaetaan eri tarkkuusluokkiin, joista luokka 1 on tarkoitettu tarkkuusmittauksiin ja luokka 2 yksinkertaisiin mittauksiin. Likimääräinen tarkkuus sound level meter of class 1 on 1 dB ja dB:n osalta SLM class 2 on 2 dB.

SIRIUS äänitasomittarina

SIRIUS-tiedonkeruujärjestelmät voidaan kalibroida luokan 1 SLM:n menettelyllä IEC 61672:n mukaisesti, kun niitä käytetään äänitehon mittauksiin.

Oktaavisuodattimet

Oktaavikaistansuodattimien ja murto-oktaavikaistansuodattimien määräaikaistestit, olivatpa ne sitten erillisiä laitteita, sisäänrakennettuja äänitasomittareita tai muita laitteita, suoritetaan standardin IEC 61260 tai IEC 60225.

Kun mitataan äänen spektrisisältöä, signaali jaetaan taajuuskaistoihin, joiden suhteellinen kaistanleveys on vakio. Vakio suhteellinen kaistanleveys tarkoittaa, että kaistan leveys (kaistan sisältämien hertsien määrä) on verrannollinen kaistan keskitaajuuteen. Yleisimmät suhteelliset kaistanleveydet ovat 1/1- ja 1/3-oktaavikaistat.

Taajuuskaistojen ominaisuudet on määritelty kansainvälisessä standardissa IEC 61260. Tässä standardissa määritellään kaksi tarkkuusluokkaa, 1 ja 2, joista luokka 1 on paras. Vuoteen 1995 asti sovellettiin kuitenkin vanhaa standardia IEC 60225, ja monet tämän standardin mukaisesti määritellyt laitteet ovat edelleen käytössä.

Akustiset kalibraattorit

Akustisen kalibraattorin kalibrointi on standardin IEC 60942 mukainen. Standardissa määritellään kolme tarkkuusluokkaa, LS, 1 ja 2. Luokka LS on tarkoitettu vain laboratoriokäyttöön, kun taas luokat 1 ja 2 on tarkoitettu kenttäkäyttöön. Kalibroinnit suoritetaan yhdellä taajuudella - 250 tai 1000 Hz - ja tuetuilla äänenpainetasoilla (yleensä 94, 104 tai 114 dB).

Kalibrointi suoritetaan vertailumenetelmällä, jossa käytetään Brüel & Kjær Pistonphone 4228:aa vertailuäänenpainetason standardina. Kalibrointiraportti sisältää äänenpainetason, taajuuden ja kokonaissärön mittaukset. Jos laite on varustettu lisävarusteena olevalla barometrillä, se tarkistetaan nykyisellä ilmanpaineella.

Mittausmikrofonit

Kaikenlaisten mikrofonien kalibrointi standardin IEC 61094-4 mukaisesti - 1" ja muut vakiomalliset 1/2", 1/4" ja 1/8" mittausmikrofonit esivahvistimilla tai ilman esivahvistimia.

Kalibroitavan mikrofonin herkkyys mitataan vertaamalla sitä vertailumikrofoniin. Molemmat mikrofonit altistetaan samalle äänenpaineelle aktiivisessa vertailukytkimessä, joka sisältää sisäänrakennetun äänilähteen. Mittaustaajuudeksi voidaan asettaa joko 250 Hz (252,2 Hz) tai 1000 Hz.

Mitattu herkkyys on voimassa mittauksen aikana vallinneissa ympäristöolosuhteissa. Ympäristön paineen, lämpötilan ja kosteuden vaikutus vertailumikrofoniin korjataan.

Taajuusvaste määritetään käyttämällä sähköstaattista toimilaitetta (IEC 61094-6). Tämä on laajalti käytetty työkalu, jolla voidaan simuloida mikrofonin kalvoon kohdistuvaa vakioäänenpainetta laajalla taajuusalueella. Toimilaitteen mittaus on suhteellinen mittaus. Tulokset normalisoidaan herkkyysmittaustaajuudella (vertailutaajuus), 250 Hz (251,2 Hz) tai 1000 Hz. Mikrofonin tyypistä ja käyttökohteesta riippuen voidaan lisätä vapaakenttä- tai hajakenttäkorjauksia halutun tyyppisen taajuusvasteen saavuttamiseksi.

Liittyvät tuotteet

Katso ja selaa toisiinsa liittyviä ja yhteensopivia tiedonkeruutuotteita.