12 arvostelut

Sähkömoottorin ja invertterin testausTäydellinen ratkaisu sähkö- ja hybridivetojärjestelmien testaukseen

Dewesoft-tehoanalysaattori tarjoaa yhdistetyn sähkömoottorin ja vaihtosuuntaajan testaus ratkaisut, jotka mahdollistavat suuren määrän jännite- ja virtatulokanavien mittaamisen. Yhdellä laitteella on mahdollista mitata jopa kahdeksan 3-vaihejärjestelmää sekä lämpötilaa, tärinää, kierroslukua, vääntömomenttia, CAN:ää jne. täysin synkronoitu.

Sähkömoottorin ja invertterin testaus kohokohdat

Dewesoft-laatu ja 7 vuoden takuu

Nauti alan johtavasta 7 vuoden takuu. Tiedonkeruujärjestelmämme valmistetaan Euroopassa, ja niissä käytetään ainoastaan korkeimpia laatustandardeja. Tarjoamme ilmaista ja asiakaslähtöistä teknistä tukea. Sijoituksesi Dewesoftin ratkaisuihin on suojattu vuosiksi eteenpäin.

Sähkömoottorin ja taajuusmuuttajan testaus

Koska sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset kasvavat, IEC 60034:n kaltaisten standardien noudattaminen on ratkaisevan tärkeää. Tämän standardin mukaan kaikkien asynkronimoottoreiden on täytettävä vähintään hyötysuhdetaso IE2. Toisin kuin aiemmin, jolloin häviöt arvioitiin 0,5 prosentiksi, nyt häviöt on määritettävä tarkasti. Tarkkojen hyötysuhde- ja häviömittausten saavuttaminen edellyttää korkeinta mahdollista tarkkuutta koko mittausketjussa.

Dewesoftin sähkötehon analyysiratkaisut yhdistettynä virta-anturin kalibrointivaihtoehtoihin takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden kaikissa tehomittauksissa. Modulaarinen laitteistosuunnittelumme mahdollistaa jopa 12-vaiheisten moottoreiden sekä mekaanisten parametrien, kuten nopeuden, vääntömomentin ja muodonmuutosten mittaamisen.

Tehoanalysaattoreillamme voidaan mitata myös parametreja, kuten tärinää, äänitasoa ja lämpötilaa, jotka kaikki ovat täysin synkronoituja tehoparametrien kanssa. Tehonlaadun analysointi (perusteho, harmoniset yliaallot, THD jne.) parantaa entisestään analysaattorin kattavia analyysiominaisuuksia.

Kattava ja tarkka vaihtosuuntaajan analyysi

Dewesoftin tehoanalysaattorit tarjoavat yksityiskohtaisen ja erittäin tarkan analyysin erilaisista vaihtosuuntaajista. Sen modulaariset ja tarkat tiedonkeruujärjestelmät tukevat kaikkien tulo-/lähtökokoonpanojen mittausta, mukaan lukien jopa 7-vaiheiset vaihtovirtajärjestelmät.

Sillä voidaan analysoida perustaajuuksia 0,5 Hz:stä 3 kHz:iin ja kytkentätaajuuksia jopa useisiin satoihin kHz:iin asti, mikä mahdollistaa kaiken tehokkuuden määrittämisestä jokaisen kytkentäpulssin yksityiskohtaiseen analysointiin. Raakatietojen tallennus mahdollistaa jokaisen yksittäisen kytkentäpulssin, kuten transienttikäyttäytymisen, analysoinnin ja esittämisen mittakaavassa. Tehonlaatumoduuli laskee automaattisesti THD:n, harmoniset yliaallot ja muut mittarit. Transienttitallennus tallentaa jännite- ja virtapiikit, mikä on erityisen hyödyllistä pitkien kaapelipituuksien osalta.

Taajuusmuuttajan ulostulon suuri reunajyrkkyys (jopa 10 kV/μs) voi aiheuttaa kapasitiivista vuotoa tai suuria moottorin laakerivirtoja, jotka voivat vahingoittaa moottoria. Dewesoft mittaa helposti kaikki nämä parametrit, ja kaikki analyysivaihtoehdot ovat käytettävissä mittauksen aikana. Kunkin yksittäisen impulssin jännitteen jyrkkyys (dU/dt) voidaan määrittää ja luokitella tilastollisesti, mikä helpottaa taajuusmuuttajien ja suodattimien suunnittelua ja testausta.

Yhdistetyn sähkömoottorin ja invertterin testaus

Yhdistetty moottorin ja taajuusmuuttajan testaus edellyttää suurta määrää tulokanavia jännitteen ja virran mittauksia varten sekä täysin synkronoitua tiedonkeruuta. Dewesoftin ratkaisu mahdollistaa 8x 3-vaihejärjestelmän mittaamisen yhdellä laitteella, mikä mahdollistaa koko sähköjärjestelmän (esim. sähköajoneuvo, lentokone, laiva) synkronoidun mittauksen. Tämä ominaisuus integroi kaikki moottorin ja taajuusmuuttajan testauksen toiminnot ja tukee lisäparametreja, kuten nopeutta, vääntömomenttia, lämpötilaa, videokuvaa, GPS:ää ja IMU:ta sekä CAN/CAN FD:tä.

Perinteisesti testisovellukset vaativat useita laitteita, kuten tehoanalysaattorin, oskilloskoopin, dataloggerin ja CAN-loggerin. Dewesoftin ratkaisu yhdistää kaikki nämä ominaisuudet yhteen laitteeseen, tallentaa raakadatan täydellä näytteenottotaajuudella ja mahdollistaa reaaliaikaisen analysoinnin.

The DewesoftX DAQ-ohjelmisto tarjoaa ainutlaatuiset jälkikäsittelytoiminnot, jotka mahdollistavat analyysin (matematiikka, tehoanalyysi) mittauksen päättymisen jälkeen. Voit jopa muuttaa asetuksia tai korjata mittausvirheitä, kuten säätää vaihejännitteitä, jos ne on kytketty väärin, toistamatta mittausta. Tämä innovatiivinen työnkulku tarjoaa poikkeuksellista vapautta ja joustavuutta.

Tehoanalyysin ominaisuudet

 • Analysoi 1-12-vaiheiset moottorit.

 • Analysoi jopa kahdeksan 3-vaihejärjestelmää yhdellä tehoanalysaattorilla rinnakkain.

 • Raakatietojen tallentaminen ja analysointi mahdollistaa online- ja offline-laskelmat.

 • Transienttien ja vikojen tallennus.

 • Scope, Vector Scope, Harmonics, FFT-analysaattori yhdessä laitteessa.

 • Lisämittaukset, kuten nopeus, kierrosluku, vääntömomentti, lämpötila, tärinä, muodonmuutokset jne.

 • Tehokkuus- ja tappioanalyysi ja kartoitus.

 • Mekaanisten parametrien mittaaminen.

 • Eri taajuudet (DC, 16,7Hz, 25 Hz, 50Hz, 60Hz, 400Hz, 800Hz, muuttuva taajuus).

 • Jännitteen nousuajan analyysi (dU/dt).

 • Virta-anturin kalibrointi - vaihe- ja amplitudikorjaus.

 • Suodatusanalyysi.

Tyypillinen tiedonkeruukokoonpano

Tyypilliseen kokoonpanoon suosittelemme siirrettävää R2DB DAQ-järjestelmää tai R8D/R8DB DAQ-järjestelmää seuraavalla kokoonpanolla:

 • 4 - 12 korkeajännitetuloa

 • 4 -12x virtatuloa

 • 1x vääntömomentin syöttö

 • 1x nopeustulo

 • Lisätulot - analogiset (IEPE, termopari), digitaaliset, CAN/CAN FD, GPS ja IMU, video jne.

Lisätietoja on R2DB- ja R8 DAQ-järjestelmän tuotesivulla.

Liittyvät tuotteet

Katso ja selaa toisiinsa liittyviä ja yhteensopivia tiedonkeruutuotteita.